Faceți căutări pe acest blog

Colecţii UE - Drept. Jurisprudență.34. Drept. Jurisprudență.

341.1 Dreptul organizațiilor internaționale
341.2 Persoane și obiecte ale dreptului internațional (Recunoaşterea statelor. Frontiere. Drept maritim. Drept aerian)
342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ
342.5 Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept340.1 / Ş-85    , III-123791 Conferința științifică ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene” (Symposia Professorum) : Metode și forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele și valorile europene : 19 octombrie 2011 / Red.-șef. : Vitalie Gamurari; Resp. de ed. : Alexandr Cauia . ─ Chișinău : Grafema Libris, 2014. - 309 p.

340.1 / D-89       I-1270336
DUMINICĂ, Ramona. Activitatea de legiferare după integrarea în Uniunea Europeană :Analiză a tehnicii şi procedurii legislative : Monografie / Ramona Duminică . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 277 p. - (Științe juridice și administrative).

341 Drept internațional

 341:339.727.22; 339.727.22/ I-1245286
 Белоглавек, А.Защита инвестиций, право Европейского Союза и международноеправо. ─ Киев : Таксон, 2010. - 356 p.- Bibliogr. : p. 304-340 ISBN: 978-966-7128-78-4.

341/C-75 / IV-54623
Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători: Vol. II. Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Chişinău, 2014. - 294 p.

341 / E-91     III-125316                      
Europenizarea : Studii de guvernare și securitate / Coord. : George Anglițoiu . ─ Bucureşti : C.H. Beck, 2015. - 338 p.

341,1 Dreptul organizațiilor internaționale
341.1 C -37, II-703785 Ceban C. Dreptul Uniunii Europene . ─ Chișinău : Inst. de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 2013. - 303 p341.1 / R-48  , III-124287 
REVENCO, Beatricia; OSMOCHESCU, Eugen; RUSU, Iulian Dreptul UE / Beatricia Revenco, Eugen Osmochescu, Iulian Rusu . ─ Chişinău : Nova Imprim, 2010. - 390 p. - (Ghiduri ; Cartea II).

341.1 E-91 I-1247733
The EU as the Paradigm of Future European Statehood = Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare : [Lucrările simpozionului organizat la Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 15-16 mai 2006] : Proceedings of the symposium organized at The New Europe College, Bucharest, on May, 15-16, 2006 / Ed. by Bogdan Iancu; Text Ed. : Irina Vainovski-Mihai New Europe College. ─ Ed. bilingvă . ─ Bucharest : New Europe College, 2007 400 p.Bibliogr. Bibliogr. la sf. lucr.

  341.1   I-85I-1257337
Titlul executoriu european / Jacques Isnard, Mathieu Chardon; trad. : Iulia Stoian; adapt. text : Emilian Ivanov ; ed. îngrij. şi notă asupra ed. : Diana Ancheş şi Emilian Ivanov; cu o introd. la ed. în lb. rom. de Emilian Ivanov .- Cluj-Napoca : Eikon, 2009. -  136 p.

 341. 12 V31     I-1244748
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice. - Bucureşti:Editura Lumina Lex, 2008.-528 p.

341.12 V31     II-698357
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice.- Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2009. - 670 p.

341.1/C-37/II-700098
CEBAN, Cristina. Dreptul organizaţiilor internaţionale / Inst. de Istorie Stat şi Drept, Univ. de Studii Europene din Moldova. - Ch.: Vizual design, 2012. - 305 p. - ISBN 978-9975-4164-6-7.

341.17(4) / B 24III-120846
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Procesul decizional în Uniunea Europeană  / Iordan Gheorghe Bărbulescu . ─ Iaşi : POLIROM, 2008. - 520 p. - (Collegium. Relaţii internaţionale).
 341.176(4) III-120037
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene . Vol. 3, Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. ─ , 2011. - 192 p.


341.2 Persoane și obiecte ale dreptului internațional (Recunoaşterea statelor. Frontiere. Drept maritim. Drept aerian)


341.2 / F - 96      I-1273160
FUEREA, Augustin Manualul Uniunii Europene/ Augustin Fuerea. ─ Ed. a 6-a, rev. şi adăug . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 493 p

341.2 / O-10       I-1273605
O nouăperspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei :aspectul juridic, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică (2016; Chişinău) Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei : aspectul juridic" [Text tipărit] : 25-26 martie 2016, Chişinău, Republica Moldova / com. org. : V. Bujor (preş.) [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 96 p.

341.2 / B - 61  I-1275405
BIRIȘ, Bogran Ovidiu; MUNTEANU, Irina-Daniela; ȘERBĂNESCU, Radu Mihai Identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea aplicării tratatelor în România, în contextulcalităţii de stat membru al Uniunii Europene [Text tipărit] / Bogran Ovidiu Biriș, Irina-Daniela Munteanu, Radu Mihai Șerbănescu; Coord. : Ion Gâlea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 30 p.

341.2 / B - 24 II-710287
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Noua Europă . Vol. 1, Identitate şi model european  ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 623 p. . - Bibliogr. : p. 595-623

341.2 / F - 96  III-127182
FUEREA, Augustin Dreptul Uniunii Europene : Principii, acțiuni, libertăți / Augustin Fuerea . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 456 p. - (Universul juridic).
 
 341.2 / B-74        III-126324
BOLBORICI, Ana-Maria. Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu laînceputul secolului al XXI-lea / Ana-Maria Bolborici; Pref. de Ana-Maria Bolborici; postf. de Călin Felezeu . ─ Iaşi : Institutul European, 2016. - 323 p. - (Studii strategice şi de securitate ; 12).. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 291-314

341.2/S-88/IV-54380
Egalitatea şi nediscriminarea pe înţelesul tuturor: Ghid practic: Ediţia I-a. / Străisteanu Doina Ioana, Sorina Susanu; coord., ed. : Ana Furtună et al . ─ Chișinău : [ s. n. ] , 2014. -78 p.


341.2/M-26; III-124824
Manual anti-discriminare [Text tipărit] : Pentru judecători / compilat de Gheorghe Zugravu, ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 122 p.

341.2 / I-76  II-700949
 ION, Oana-Andreea Guvernanţa Uniunii Europene : Abordări actuale  . ─ Iaşi : Polirom, 2013. -  238 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană). Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-238

 Conferința Internațională Științifico-Practică "Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei in UE : Aspectul juridic" : 6-7 noiembrie 2015 / com. org. : V. Bujor (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 312 p.
341.2 / P-93  IV-52895
Conferința științifică internațională : Promovarea drepturilor omului și securității umanitare prin prisma integrarii europene (Parteneriatul Estic) [/ Col. de red. : Iurie Sedlețchi [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2013. - 51 p. Antetitlu : Univ. de Studii Europene din Moldova [et al.] Bibliogr. Bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol

341.2 C-94  I-1254802
Cucerescu, V. Drept instituţional european / - Chişinău. : Print-Caro, 2013. - 178 p. - Bibliogr. p. 163-168

341,2 D 80, III 120590 
Dreptul Instituțional al Uniunii Europene : Suport de studiu / elab. : Natalia Suceveanu, Stela Buiuc . ─ Chișinău : CEP USM, 2012. - 181 p.

341,2 B 96 I-1254805
BURUIANĂ, I. Protecția europeană a drepturilor omului ─ Chișinău : Print-Caro, 2013. - 92 p.. - Bibliogr. p. 89-91

  341.2/L-96   I-1249471
 LUCA, I Romania's post-accession compliance with eu law in the current and future context  . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 114 p. - (Științe juridice și administrative)

341.2 I-98, I-1257338
Ivanov E.Noţiuni elementare de europenism / Emilian Ivanov, Iulia Stoian; cu o pref. de Liviu-Petru Zăpârţan ; cuv. înainte de Emilian Ivanov . ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2010. - 146 p. : il., Bibliogr. Bibliogr. : p. 143-145

341.2 M-30 , I-1257336
Marine Cristina I. European Union Enlargement and the Redefining of Transatlanticism  ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 397 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 267-296    ISBN: 978-973-757-450-3

341.2 V31     III-119117
Vătăman D Istoria Uniunii Europene. Curs universitar. - Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. -  187 p.

341.2 V31     III-119115
Vătăman, D. Istoria Uniunii Europene. Caiet de seminar.-Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. - 78 p.

 341.2 V31     II-119108
Vătăman D. Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs universitar, Ediţia a II-a, -Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011.-  304 p.

341.2 V31     III - 119112
Vătăman D. Drept instituţional al Uniunii Europene. Caiet de seminar, Ediţia a II-a,- Bucureşti,:Editura Universul Juridic, 2011. - 92 p.    
               
 341.2 V31     II- 698359
Vătăman D.Dreptul Uniunii Europene. Curs universitar. - Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010.- 328 p.
 341.2 V31     III - 119103
VătămanD.  Dreptul Uniunii Europene. Caiet de seminar. -Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010.-  88 p.

 341.2 V31    III - 119109
Vătăman D. Instituţiile Uniunii Europene. Curs universitar.-Bucureşti:Editura Universul Juridic, 2011.- 402 p.

 341.2 V31 III- 119114
Vătăman D. Instituţiile Uniunii Europene. Caiet de seminar.-  Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011.- 90 p.

341.217(4)(075.8)/III 119760
ȘANDRU, D. Dreptul Uniunii Europene Jurisprudenþã si legislatie. ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 253p.- Bibliogr. p. 252-253

341.217(4)  I-1254320
Politica democratică în Parlamentul European / Simon Hix, Abdul G. Noury, Gérard Roland . ─ Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010. - 425 p. : tab. - (Ştiinţe politice).341.2 / D-38  ,   II-1259792
DEMERJI, Ilie; DEMERJI, Maria Drept comunitar al afacerilor:Curs universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji . ─ Chișinău : ASEM, 2013 .  - 259 p.

341.2 / D-59    IV-52446
Din instituții în comunitate  : Raport pentru Comisia Europeană. Drepturile persoanelor din instituții / elab. : Paul Addeley, Craig Bricklebank, David Charlton, ...[et al.] . ─ Chișinău : Lumos, 2013
40 p. : il. - (Uşor de citit).

 341.2/R-44 ; II-708512
La représentation de l'état dans les pays membres de l'Union Européenne: Table ronde internationale organisée par le Centre Francophone de droit constitutionnel de l'Université Mihail Kogălniceanu et l'Association Roumanie de Droit Constitutionnel, Iași, le 30 mai 2014 / sous la dir. de Genoveva Vrabie . ─ Iași : Institutul European, 2015. - 136 p. - (Colloquia ; 17).- ISBN: 978-606-24-0108-5.
 

341.2 / B-41        III-127340
Convenţiade la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 1 / Trad. : Mihai Banu, Ana-Maria Radu . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.
341.2 / B-41        III-127341
Convenţiade la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 2 / Trad. : Ana-Maria Radu, Ilhan Ibram . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.
 341.217(4), I-1267089
ŢARĂLUNGĂ, Victoria .Drept instituţional al UniuniiEuropene / Victoria Ţarălungă ,Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 122 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.

  341.217(4), I-1267052          
 ŢARĂLUNGĂ, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Drept instituţional al UE / Victoria Ţarălungă . ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 22 p. : tab.


341.232.3,  II-702421
 TEC, L. Dreptul european al afacerilor . ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug . ─ Timişoara : Mirton , 2012. - 289 p.


341.24(4)  I-1251523
GÂLEA, I. Tratatele Uniunii Europene : Comentarii şi explicaţii. ─ Bucureşti : C.H. Beck, 2012. - 549 p.-Bibliogr. Bibliogr. : p. 535  ISBN: 978-973-115-991-1

341.4  K - 56, III-123795
 KLIP, André. Dreptul penal european : O abordare integrativă / André Klip; Trad. din lb. engl. de Dana Manole .- Chișinău : Cartier, 2014. - 582 p. : tab. - (CARTIER Juridic). Bibliogr. Bibliogr. : p. 547-551 ISBN: 978-9975-79-868-6

 341,4  II 702696
Metode și forme de racordare a cadrului juridic al RM și al UE în materie de azil : 10 decembrie 2010 Chișinău / Institut Cercetări în Domeniul Protecției Drepturilor Omului . ─ Chișinău : Notograf Prim, 2012. -  218 p.


341.4(4) I-1246278
Морару В. Европейское уголовное право : Учебное пособие / Виктор Морару ; Молдавский государственный университет . ─ Кишинэу : CEP USM, 2011. - 137 p. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 130-136

341.6 / B - 69      I-1270842
BOBARU, Ana Daniela Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - garant al aplicării uniforme adreptului Uniunii Europene / Ana Daniela Bobaru . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 255 p. - (Științe juridice și administrative).341.7(4) / A - 57 III-127181
ANGHEL, Ion M.; SILAŞI, Grigore; CRĂCIUNESCU, Adrian Dumitru Diplomaţia Uniunii Europene  : (Și regulile acesteia) / Ion M. Anghel, Grigore Silaşi, Adrian Dumitru Crăciunescu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 570 p. - (Universul juridic). Bibliogr. : p. 539-557 p.


 342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ


342.4 / V-61, III-120179
VIERIU, E.; VIERIU, D. Drept constituţional şi instituţii politice / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu; Univ. de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinãu : Contrast-Design, 2012. -809 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 799 342.5 Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ


342.5 A-21,  I-1262082
Administrația și puterea politică. Tendințe și evoluții în spațiul public european/ Coord. : Emil Bălan [et al.] . ─ Bucurerşti : Comunicare. ro, 2013. - 511 p.

342.53 I 85    II-698508
  ISPAS, G Parlamentarismul în societatea internaţională / Gabriel-Liviu Ispas ; cuv. înainte : Adrian Năstase . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -254 p. (Academica / Institutul European ; Drept Internaţional ; 126).Bibliogr. Bibliogr. : p. 245-251

342.5(478) / E-23, III-120146
Edificarea statului de dreptşi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene . Vol. 2, Secţia Drept Naţional  2011. - 273 p

342. 7  Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor

342.7/A-53/III-125651
Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării [Text tipărit] : Studiu / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 194 p.- ISBN: 978-9975-3002-85

342.7/D-40/IV-55138
Drepturile omului în Moldova : Raport [Text tipărit] : Retrospectiva anului 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ...[et al.]; au contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; ed. în lb. rom. : Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asociația Promo-Lex . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015
144 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-1-3. - ISBN: 978-9975-4378-6-8.
342.7/M-91/IV-55337
Human rights in Moldova [Text tipărit] : Report : Retrospective 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.]; contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; transl. : John McGregor ; Asociația "Promo-Lex" ; Civil Rights Defenders . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 140 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-7-5. - ISBN: 978-9975-4378-8-2.342.7/G-42 / II-707877
Ghid de acţiune pentru TINEri  : Promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor / Au contrib. : Viorica Gherman-Ivancenco, ...[ et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , [2014]. - 50 p.

342.7/A-89, IV-53550
Copilul în contact cu sistemul de justiție : Ghid pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului / aut. și coord. : Liliana Astrahan; au contrib. : Iveta Bartunkova, ...[et al.] ; Fundația Elvețiene "Terre des homes - Lausanne" în Republica Moldova .- Chișinău : Casa Editorial-Poligrafică "Bons Offices", [2014]

342.7/I-69, I-1263317
Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2014 / com.org.: Andrei Groza [et al.]. - Chişinău: S.n., 2015. - 389 p.

342.7/M-45, I-1263318
Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: E_publicaţie: Materiale ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. - Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2014. - 482 p.

342.7 / B-96, IV-53431
BURGHELEA, Pavel . Monitorizarea legislației, politicilor și programelor : respectarea drepturilor ale persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova/ Pavel Burghelea; coord. ed. : Igor Mereacre, Elena Rațoi ; Asociația "Motivație" din Moldova ; Center for Society Orientation - COD ; ...[et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2014. - 40 p.


342.7 / B - 92   ,IV-52441 
BUCĂTARU, Victoria. Liberalizarea regimului de vize cu UE  : Progrese, provocări, perspective / Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 11 p.

342.7 / G-74   , IV-52435
GRÂU, Lina. Anul 2013 - primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

342.7/B-58 / I-1272228
ВЛАХ, И. Ф. Международные акты по борьбе с этнической дискриминацией: сб. междунар. соглашений / авт. и сост. И. Ф. Влах ; коорд. проекта : Е. П. Брик. - Кишинев : Б.и., 2014. - 104 с. - ISBN 978-9975-3000-0- 1.

343/ R -34           III-126237
Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului penal: Culegere de jurisprudenţă / selecţie realizate de : Mihail Niemesch . ─ București : Ed. Universitară, 2015. - 359 p. - (Biblioteca de Drept European).

343.1/A-73 / II-708225
Arestarea preventivă în Republica Moldova şi în ţările europene : Cercetare comparativă = Pre-trial detention in the Republic of Moldova and in European Countries: Comparative research / Igor Dolea, Sergiu Ursu, Bjørn Larsen, Denis Arcuşa .- Chişinău : Cartier, 2014. - 136 p.

 
343.4 Trafic de fiinţe umane Traficul de fiinţe umane - Combatere Traficul de fiinţe umane - Prevenire   

343.4/D-89 / III-126659
DUMNEANU, Ludmila; ŞTEFĂNOAIA, Mihai.Traficul de ființe umane [Text tipărit] : Monografie / Ludmila Dumneanu, Mihai Ștefănoaia . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. -230 p. : tab. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Drept Penal și Criminologie. -ISBN: 978-9975-71-748-9.


343.4 / P-93; IV-50107
Profilaxia și combaterea traficului de ființe umane : Îndrumar practic pentru funcţionarii publici / echipa ed. : Zinaida Buruiana, Viorica Varzari, Jeneta Irimia, ...[et al.]; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 . ─ Chișinău : ProArt, 2012. - 67 p.


343.4/ A -62       IV-56380                        
Anti-TraffickingData Collection and Information Management in the European Union - a Handbook : The situation in the Czech Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic / International Centre for Migration Policy Development; Written by : Rebecca Surtees . ─ Vienna : International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2009. - 164 p. : tab.

343.5/V-72, IV-54170
Violenţa în familie în Republica Moldova [Text tipărit] : Practică judiciară și acte normative naționale și europene / Prefață : Aleksandra Vidojevic . ─ Chișinău : Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2014. - 170 p.

343.54 / T-67, IV-57169
Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței, neglijării, exploatării și traficului copilului : provocări și perspective [Text tipărit] : Studiu / Viorica Toartă, Maria Vremiș; coord. : Daniela Sîmboteanu, Veronica Goinic ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 84 p. : tab. - ISBN: 978-9975-3129-4-3.
343.6/B-92 , II-707384
BUDECI, Alina; CHINTEA, Svetlana; MISAIL-NICHITIN, Daniela. Îndrumar practic pentru specialiștii care desfășoarăaudierea copiilor victime-martori a exploatării sexuale comerciale  / Alina Budeci, Svetlana Chintea, Daniela Misail-Nichitin . ─ Chişinău : Centrul Internaţional "La Strada", 2011. - 176 p. : graf., tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 173-174

343.7 / I - 60    I-1274863
Infracțiunea de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe  : (Aspecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării) : Ghid metodico-Didactic / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac, Sofia Pilat, Andrei Cazacicov . ─ Chişinău : Tipografia Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", 2017. - 186 p.. - Bibliogr. : p. 174-185
ISBN: 978-9975-121-39-2
347.4 / D - 29     I-1270333

DEACONU-DASCĂLU, Diana-Nicoleta Cesiunea de contract în procesul uniformizării dreptului lanivel european / Diana-Nicoleta Deaconu-Dascălu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 291 p. - (Științe juridice și administrative).347.7 / L - 43      III-127178
LAZĂR, Ioan. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei/ Ioan Lazăr . ─ Bucuresti : Universul Juridic, 2016 . - 17 p.


347.7 / S-78    , I-1267085
SPATARI, Mariana. Curriculum la unitatea de curs Drept comunitar al afacerilor / Spatari Mariana . ─ Bălţi : [ s. n. ] , 2014. - 16 p.
347.7 / M-19      III-125900
MAIEREAN, Laura Elena Drept european al concurenţei  / Laura Elena Maierean . ─ București : Edit. Universitară, 2014. - 506 p

347.7 / O - 22 I-1272420
ODAINIC, Mariana Drept bancar european: Suport de curs (Ciclul 2. Master) / Mariana Odanic . ─ Chişinău : ULIM, 2015. P- 59 p. - Bibliogr. : p. 57 


347.9/R-34, II-706047
Reforme ale justiţiei în Europa de Est: Perspective comparative: Lucrările conferinţei internaţionale "Judicial reforms and their implications in Central and Eastern Europe (Iaşi, 24-26 octombrie 2012) / coord.: Lucian Dumitru Dîrdală. - Iaşi: Institutul European, 2013. - 259 p. - 978-606-24-0044-6.

347.9 / M-45, IV-52998
Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 2011-2016: Raport anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 / Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Proiectul EU "Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Moldova". - Chişinău, 2014. - 44 p.

347.9 / C-65 , IV-52437
 COCÎRŢĂ, Alexandru Reforma Procuraturii Republicii Moldova : Obiective, activități, rezultate / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.


349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept

349.2 / D - 75     I-1273158
 DOSEANU, Loredana Steliana Reglementareamuncii tinerilor şi femeilor în dreptul naţional şi european / Loredana Steliana Doseanu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 215 p. - (Colecţia Monografii).

349.3 / V-61 / IV - 49886
 VIERIU, E; VIERIU,D. Dreptul securității și protecției sociale /Univ. de Studii Europene din Moldova . ─ Chișinău : Contrast-Design, 2012. - 312 p..-Bibliogr. Bibliogr. : p. 305 

 349.3 R 34 III-126238
Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului social [ Culegere de jurisprudenţă / selecţii realizate de : Dragoş Călin, Irina Cioponea . ─ București : Ed. Universitară, 2014. - 323 p. - (Biblioteca de Drept European).

349.3/ V - 84      III-127176
VOICULESCU, Nicolae.  Dreptul social european: [Cursuniversitar] / Nicolae Voiculescu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2014. - 321 p. - (Universul juridic). - Bibliogr. : p. 309


 Vezi de aseemenea  (DONATII ) Ghiduri pentru Armonizarea Legislatiei , (II) (august 2011)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti