Faceți căutări pe acest blog

Colecţii UE - Drept. Jurisprudență.34. Drept. Jurisprudență.

341.1 Dreptul organizațiilor internaționale
341.2 Persoane și obiecte ale dreptului internațional (Recunoaşterea statelor. Frontiere. Drept maritim. Drept aerian)
342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ
342.5 Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ
349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept

340 Drept în general. Propedentică. Metodele dreptului și științele auxiliare.

34 / A-84      IV-61489
Asigurarea independenței justiției : realizări, probleme, perspective : Materialele Conferinței Științifico-Practice Interuniversitare a Tinerilor Cercetători/Anul 2019, 10 decembrie / com. org. : Victor Pușcaș [et al.] ; com. șt. : Iurie Sedlețchi [et al.] . ─ Chişinău : USEM, 2020. - 140 p.

34 / D -51   III-135711
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european . [Pt. a 3-a], Republica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 206 p. : tab.Bibliogr. la sfârșitul art. 
 ISBN: 978-9975-3377-6-2

34 / D-51   III-135051
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european / Red. șt. : Valeriu Cușnir . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2019. - 592 p.

34 / S-81       III-140571
Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală : Materials of the international scientific and practical conference : Materialele conferinței științifico-practice internaționale / Coord. : Rodica Ciobanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 531 p.
ISBN: 978-9975-159-32-6

34 / S-81     II-719115
Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale : Materialele conferinței științifico-practice internațioanle, [13-14 decembrie 2018, Chișinău] / coord. : Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 558 p.

34 / S-81   II-721031
Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale = State, Security and Human Rights in Condition of Information Society: [Materiale conferinței științifico-practice internaționale, 12-13 decembrie 2019, Chișinău] / coord. : Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 580 p. : tab.
ISBN: 978-9975-3462-2-1

34 / Ș-85    III-133877
Conferința științifică cu participare internațională ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene” : Consolidarea sistemului de drept al Republicii Moldova : de la adoptarea Declarației despre Suveranitate (1990) la închierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (2014) / Red.-șef. : Vitalie Gamurari . ─ [Chişinău] : ULIM, 2018. - 240 p. - 
(Symposia Professorum).

34 / S-90  III-141129
Studii și cercetări juridice . Partea 4. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2021. - 232 p.

34(478) / D-51  III-135801
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european . [Pt. a 2-a] / coord. : Valeriu Cușnir. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 251 p.
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3298-8-0

34(478) / I-69    I-1281231
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 8-9 noiembrie 2018 : Rezumate ale comunicărilor : Științe juridice / com. de org. : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 398 p.

34(478) / T-35  III-120215
Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova . Vol. 2, Secția ”Drept Național”. ─ Ed. a 6-a, 12 apr., 2012, Chișinău. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2012. - 432 p.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-9975-4401-2-7

34(478) / T-35    III-120234
Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova . Vol. 3, Secția ”Drept Internațional și Relații Internaționale”. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2012. - 300 p.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.   ISBN: 978-9975-4401-3-4

340.1 Tipuri și forme ale dreptului.

340.1   A-75   III-121955
Armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene: realizări și perspective : Conferința Științifică Studențească, 30 noiembrie 2012 / Org. : Cauia Alexandru, Osoianu Natalia . ─ Chișinău : Grafema Libris, 2013. - 163 p.
Antetitlu : Univ. Liberă Internațională din Moldova. Fac. de Drept
ISBN: 978--9975-52-141-3

340.1 / B-98   III-134823
 BUTCULESCU, Claudiu Ramon D. Drept și cultură  : Drepturi culturale și culturi juridice / Claudiu Ramon D. Butculescu . ─ Târgoviște : Bibliotheca, 2017. - 292 p. - (Universitaria - LEX).Bibliogr. : p. 273-289.    ISBN: 978-606-772-196-6

340.1 / D-89       I-1270336
DUMINICĂ, Ramona. Activitatea de legiferare după integrarea în Uniunea Europeană :Analiză a tehnicii şi procedurii legislative : Monografie / Ramona Duminică . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 277 p. - (Științe juridice și administrative).

340.1 / M-61      II-717409
Metodologia de armonizare a legislației în Republica Moldova = Methodology for Law Approximation in the Republic of Moldova / Centrul de Armonizare a Legislației . ─ Chişinău : [s. n.] , 2010. -80, 78 p. (pag. opusă).

340.1 / Ş-85     III-123791  
Conferința științifică ”Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene” (Symposia Professorum) : Metode și forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele și valorile europene : 19 octombrie 2011 / Red.-șef. : Vitalie Gamurari; Resp. de ed. : Alexandr Cauia . ─ Chișinău : Grafema Libris, 2014. - 309 p.

340.1 / Ş-85    III-122182
Știința juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conferința științifică teoretico-practică internațională : 15-16 octombrie 2012 / Red.-șef : Vitalie Gamurari; Fondator : Andrei Galben . ─ Chişinău : ULIM, 2013. - 554 p. 
ISBN: 978-9975-124-29-4

340.13/P-91   I-1275639
Premise de perfecționare a legislației naționale și de ajustare la standardele Uniunii Europene : Culegeri de articole științifice / col. de red. : Valeriu Cușnir [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. -340 p.


341 Drept internațional


341  C-60    III-111824
CLEMENTS, Luke; MOLE, Nuala; SIMMONS, Alan
Drepturile europene ale omului : înaintarea unei cauze pe baza Convenţiei / Luke Clements, Nuala Mole, Alan Simmons ; trad. din engl. de Florin Sicoie . ─ Chişinău : Cartier, 2005. - 544 p. - (CARTIER Juridic).
ISBN: 9975-79-367-3

341 / C-75   IV-54623
Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători: Vol. II. Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Chişinău, 2014. - 294 p.

341 / C - 99    III-133747
Czech Yearbook of International Law . Vol. 9, International Organisations . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2018 XVI, 438 p. Bibliogr. : p. 405-414
ISBN: 978-90-824603-7-7

341 / E-91     III-125316                      
Europenizarea : Studii de guvernare și securitate / Coord. : George Anglițoiu . ─ Bucureşti : C.H. Beck, 2015. - 338 p.

341 / R-79     I-1269258
ROŞCA, Ludmila.      Metodologia dreptului internaţional, dreptului european / Ludmila Roşca . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 148 p.
Antetitlu : Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-247-8

341 / S-81    III-134524
State Sovereignty / Editors : Alexander J. Bělohlávek ; Naděžda Rozehnalová . ─ The Hague : Lex Lata BV, 2019. -XV, 391 p. - (Czech Yearbook of International Law ; 10).
Rez. : lb. franceză, rusă, germană, polonă, spaniolă, cehă
Bibliogr. la sfârșitul art. - Referințe bibliogr. în notele de subsol.
ISBN: 978-90-824603-9-1

341(082) / T- 35     I-1259636
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători . Vol. 1, [Secţia "Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2013. - 327 p.

341:339.727.22 / Б-43       I-1245286

341.1    Dreptul organizațiilor internaționale

341.1 / C-37      I-1291027
CEBAN, Cristina; PÂNTEA, Andrei.       Drept internațional public : Suport de curs / Cristina Ceban, Andrei Pântea . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 132 p.

341.1 / C-37    I-1291031
CEBAN, Cristina.       Dreptul organizațiilor internaționale : Suport de curs / Cristina Ceban . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 111 p.

 
341.1 / A-24      II-716749
AFANAS, Nicolai       Organizaţii internaţionale : Suport de curs / Nicolai Afanas . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 119 p. : tab.
Antetitlu : Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Bibliogr. : p. 117-119 şi la sfârşitul temelor
ISBN: 978-9975-56-595-0

341.1 / C-37    II-700098
CEBAN, Cristina. Dreptul organizaţiilor internaţionale / Inst. de Istorie Stat şi Drept, Univ. de Studii Europene din Moldova. - Ch.: Vizual design, 2012. - 305 p. - ISBN 978-9975-4164-6-7.

341.1 / C -37    II-703785
Ceban C. Dreptul Uniunii Europene . ─ Chișinău : Inst. de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 2013. - 303 p

341.1 / D-80     III-139211
Drept internațional public : Manual / red.-coord. de ed. : Alexandru Burian [et al.] ; elab. de Alexandru Burian [et al.]. ─ Ed. a 5-a, (completată și actualizată) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021/ - 756 p.

341.1 /  E-91    I-1247733
The EU as the Paradigm of Future European Statehood = Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare : [Lucrările simpozionului organizat la Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 15-16 mai 2006] : Proceedings of the symposium organized at The New Europe College, Bucharest, on May, 15-16, 2006 / Ed. by Bogdan Iancu; Text Ed. : Irina Vainovski-Mihai New Europe College. ─ Ed. bilingvă . ─ Bucharest : New Europe College, 2007 400 p.Bibliogr. Bibliogr. la sf. lucr.

341.1 / I-69    II-714047
KOZAK, Y.; GRIBINCEA, A.; SULYM, O.            International Organizations : Training manual /      Y. Kozak, A. Gribincea, O. Sulym [et al.] . ─ Chişinău : IRIM, 2018. 311 p.
Antetitlu : Moldova Institute of International Economic Relations
Bibliogr. : p. 307-311
ISBN: 978-9975-56-515-8

 341.1 / I-85    I-1257337
Titlul executoriu european / Jacques Isnard, Mathieu Chardon; trad. : Iulia Stoian; adapt. text : Emilian Ivanov ; ed. îngrij. şi notă asupra ed. : Diana Ancheş şi Emilian Ivanov; cu o introd. la ed. în lb. rom. de Emilian Ivanov .- Cluj-Napoca : Eikon, 2009. - 136 p.

341.1 / J-46     I-1193248
JINGA, Ion       Uniunea Europeană : Realităţi şi perspective  / Ion Jinga . ─ Bucureşti : Lumina Lex, 1999. - 232 p.
Bibliogr.gener. : p.230-232.     ISBN: 973-588-112-8

341.1 / M-46 III-142107
MEĐAK, Vladimir; VEHAR, Primož    Handbook on the legal approximation as a key element for the cuccessful integration process of the Republic of Moldova in the European Union / Vladimir Međak, Primož Vehar . ─ Chișinău : Arc, 2022. - 167 p.
ISBN: 978-9975-0-0643-9

341.1 / O - 86     II-717229
OSMOCHESCU, Nicolae; ŞIMAN, Augustina.     Impactul organizațiilor internaționale asupra dezvoltării dreptului internațional contemporan / Osmochescu Nicolae, Șiman Augustina . ─ Chişinău : [S. n. ], 2019. - 296 p. : tab.
Bibliogr. : p. 195-211 ; Referințe bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-3278-7-9

341.1 / O-86      I-1221431
OSMOCHESCU, Eugen       Supremaţia dreptului Uniunii Europene / Eugen Osmochescu . ─ Chişinău : Reclama, 2006. - 155 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 141-151.     ISBN: 978-9975-900-02-7

341.1 / R-48   III-124287
REVENCO, Beatricia; OSMOCHESCU, Eugen; RUSU, Iulian Dreptul UE / Beatricia Revenco, Eugen Osmochescu, Iulian Rusu . ─ Chişinău : Nova Imprim, 2010. - 390 p. - (Ghiduri ; Cartea II).

 341. 1 / V31     I-1244748
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice. - Bucureşti:Editura Lumina Lex, 2008.-528 p.

341.1 / V31     II-698357
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice.- Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2009. - 670 p.

341.1/ Б-91     IV-60987
БУРИАН, Александр; ЛЫСЕНКО, Владлена
Международное публичное право : учебное пособие / Александр Буриан, Владлена Лысенко . ─ Кишинэу : [S. n.], 2018. - 175 p.

341.17(4) / B 24  III-120846
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Procesul decizional în Uniunea Europeană  / Iordan Gheorghe Bărbulescu . ─ Iaşi : POLIROM, 2008. - 520 p. - (Collegium. Relaţii internaţionale).

 341.176(4)    III-120037
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene . Vol. 3, Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. ─ , 2011. - 192 p.


341.2 Persoane și obiecte ale dreptului internațional (Recunoaşterea statelor. Frontiere. Drept maritim. Drept aerian)

341.2/A-53     III-125651
Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării  : Studiu / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 194 p.- 
ISBN: 978-9975-3002-85

341.2 A-53    III-126742
Анализ совместимости законодательства Республики Молдова с европейскими стандартами в сфере равенства и недискриминации  / Павел Греку, Надежда Хриптиевски, Юстина Ионеску [и др.]; Legal Resources Centre from Moldova (LRCM) . ─ Кишинев : Imprint Star, 2015ю - 224 p. - ISBN: 978-9975-3108-02

341.2 / B - 61     I-1275405
BIRIȘ, Bogran Ovidiu; MUNTEANU, Irina-Daniela; ȘERBĂNESCU, Radu Mihai     Identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea aplicării tratatelor în România, în contextulcalităţii de stat membru al Uniunii Europene [Text tipărit] / Bogran Ovidiu Biriș, Irina-Daniela Munteanu, Radu Mihai Șerbănescu; Coord. : Ion Gâlea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 30 p.

341.2 / B - 24    II-710287
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Noua Europă . Vol. 1, Identitate şi model european  ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 623 p. . - Bibliogr. : p. 595-623

341.2 / B-41   III-127340
Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 1 / Trad. : Mihai Banu, Ana-Maria Radu . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.

341.2 / B-41    III-127341
Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I . Vol. 2 / Trad. : Ana-Maria Radu, Ilhan Ibram . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012. - CXLVIII, 1479 p.

341.2 / B-45    II-720197
BERINDEA, Sergiu Gabriel.     Dreptul Uniunii Europene : Instituțiile Uniunii Europene : teste grilă / Sergiu Gabriel Berindea . ─ Sibiiu : Ed. Universităţii "Lucian Blaga" , 2019. - 168 p.
Bibliogr. : p. 168.      ISBN: 978-606-12-1668-0

340.1 / B-53     I-1259124
Laura Mariana BEUCĂ.      Modelul european de jurisdicţie constituţională. - Craiova: Editura Universitaria, 2013. - 387 p.

341.2 / B - 61     I-1275405 
BIRIȘ, Bogran Ovidiu; MUNTEANU, Irina-Daniela; ȘERBĂNESCU, Radu Mihai              Identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea aplicării tratatelor în România, în contextul calităţii de stat membru al Uniunii Europene/ Bogran Ovidiu Biriș, Irina-Daniela Munteanu, Radu Mihai Șerbănescu; Coord. : Ion Gâlea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 30 p.
ISBN: 978-606-16-0771-6

341.2 / B-74       III-126324
BOLBORICI, Ana-Maria. Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu laînceputul secolului al XXI-lea / Ana-Maria Bolborici; Pref. de Ana-Maria Bolborici; postf. de Călin Felezeu . ─ Iaşi : Institutul European, 2016. - 323 p. - (Studii strategice şi de securitate ; 12).. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 291-314

341.2 B 96    I-1254805
BURUIANĂ, I. Protecția europeană a drepturilor omului ─ Chișinău : Print-Caro, 2013. - 92 p.. - 
Bibliogr. p. 89-91

341.2 / C-25   II-719371
CARP, Simion; STARAŞCIUC, Roman      Dreptul refugiaților : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Simion Carp, Roman Staraşciuc; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 186 p.
Bibliogr. : p. 175-186
ISBN: 978-9975-3363-0-7

341.4 / C-25        II-719369
CARP, Simion; STARAŞCIUC, Roman    Dreptul refugiaților : Curriculum / Simion Carp, Roman Starașciuc; Red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 38 p. : tab.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 28-36
ISBN: 978-9975-3363-1-4

341.2 / C-52     I-1278493
CHIRTOACĂ, Natalia.      Drept instituțional al Uniunii Europene : Curs universitar / Natalia Chirtoacă . ─ Chișinău : CEP USM, 2017. - 300 p.

341.2 / C-58     IV-54105
CÎRTIŢĂ-BUZOIANU, Cristina
Integrarea europeană de la aspirația aderării la realitatea integrării comunitare / Cristina Cîrtiţă-Buzoianu . ─ Bacău : Alma Mater, 2009. - 95 p.

341.2 C-73      III-126744
Compatibility analysis of moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination  : Study / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Legal Resources Centre from Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 197 p. - ISBN: 978-9975-300292.

341.2 / C-73    II-698905
Comment fonctionne l'Union européenne? : Petit Guide des institutions européennes à l'usage des citoyens / Commission Européenne . ─ Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008. - 47 p.

341.2 / C -76   II - 129555
Convenția Europeană a Drepturilor Omului : Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : Concluzii și recomandări / Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic [et al.] ; Institutul Național al Justiției . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 575 p.

341.2 / C-76     II-717328
Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (Roma, 4.XI.1950) ; Declarația universală a drepturilor omului : (adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948) = Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (4.XI.1950, Рим) ; Всеобщая декларация прав человека : Принята и провозглашена резолюцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года / Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) . ─ Chişinău : IDOM, [2019]. - 23, 22 p.

341.2 / C-77    III-132871
Cooperare juridică internațională : 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte / Coord. ediției : Mihai Poalelungi [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018 - 796 p.ISBN: 978-9975-57-255-2

341.2 / C-79     III-127179
CORLĂŢEAN, Titus       Protecţia europeană şi internaţională a Drepturilor Omului : Curs universitar / Titus Corlăţean. ─ ed. a 2-a, rev . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2015. - 381 p.
Bibliogr. : p. 373-376.    ISBN: 978-606-673-676-3

341.2 C-94    I-1254802
Cucerescu, V. Drept instituţional european / - Chişinău. : Print-Caro, 2013. - 178 p. - Bibliogr. p. 163-168

341.2 / D-38     I-1259792
DEMERJI, Ilie; DEMERJI, Maria     Drept comunitar al afacerilor:Curs universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji . ─ Chișinău : ASEM, 2013 .  - 259 p.

341.2 / D-38   III-137943
DEMERJI, Ilie; DEMERJI, Maria.   Dreptul European al afacerilor : Curs Universitar / Ilie Demerji, Maria Demerji . ─ Chişinău : ASEM, 2020. - 289 p. : fig., fot.
Bibliogr. : p. 245-251 ; ref. bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-75-976-2

341.2 / D-59    IV-52446
Din instituții în comunitate  : Raport pentru Comisia Europeană. Drepturile persoanelor din instituții / elab. : Paul Addeley, Craig Bricklebank, David Charlton, ...[et al.] . ─ Chișinău : Lumos, 2013
40 p. : il. - (Uşor de citit).

341.2 / D-80   III 120590 
Dreptul Instituțional al Uniunii Europene : Suport de studiu / elab. : Natalia Suceveanu, Stela Buiuc . ─ 
Chișinău : CEP USM, 2012. - 181 p.

341.2 / D-84     II-684658
DUBOUIS, Louis; BLUMANN, Claude
Drept comunitar material / Louis Dubouis, Claude Blumann ; vers. în limba rom. : N. Suceveanu, D. Sârcu . ─ Chişinău : C.E. U.S.M., 2002. - 516 p.
ISBN: 9975-70-148-5

341.2 / D - 92    II-715828
DURĂ, Nicolae V.; MITITELU, Cătălina.     Principii și norme ale dreptului Uniunii Europene privind drepturile omului și protecția lor juridică / Nicolae V. Dură, Cătălina Mititelu . ─ Constanţa : Editura Arhiepiscopiei Tomisului Constanţa, 2014. - 210 p.

341.2 / D-96    I-1204354
Europa în cuvinte-cheie . Vol. 1, A-C. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2002. - 250 p.
Dicţionar explicativ multilingv român-francez-italian-spaniol
ISBN: 973-8148-53-7

341.2 / E-90       II-719549
Eu îmi cunosc drepturile : Alege viața / Coord. : Scobioală Ludmila . ─ Falești : [S. n.], 2019. - 28 p.

341.2 / E-91     II-711176
Europa ta, drepturile tale : Ghidul drepturilor și oportunităților de care beneficiază cetățenii și intreprinderile europene pe piața unică a UE / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, [2015]. - 26 p. : il., fotogr.
Descris de pe cop.
ISBN: 978-92-79-40482-5

341.2 / F - 96      I-1273160
FUEREA, Augustin Manualul Uniunii Europene/ Augustin Fuerea. ─ Ed. a 6-a, rev. şi adăug . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 493 p

341.2 / F - 96   III-127182
FUEREA, Augustin Dreptul Uniunii Europene : Principii, acțiuni, libertăți / Augustin Fuerea . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 456 p. - (Universul juridic).

341.2 / G-15    I-1251523
GÂLEA, I. Tratatele Uniunii Europene : Comentarii şi explicaţii─ Bucureşti : C.H. Beck, 2012. - 549 p.-Bibliogr. Bibliogr. : p. 535  ISBN: 978-973-115-991-1

341.2/G-42     I-1257616
GHIŞOIU, Claudia
Identitate în Uniunea Europeană  / Claudia Ghişoiu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 160 p.

341.2 / G-92   I-1289745
GUCEAC, Ion.     Drepturile omului pe înţelesul tuturor : Dicţionar / Ion Guceac. ─ Ed. rev. și actualizată . ─ Chişinău : Știința, 2021. - 248 p.
Bibliogr. : p. 241-247.      ISBN: 978-9975-85-304-0

341.2 / G-92     I-1258048
GUCEAC, Ion
Drepturile omului pe înţelesul tuturor : Dicţionar / Ion Guceac; Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice . ─ Chişinău : Ştiinţa, 2010. - 158 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 155-158
ISBN: 978-9975-67-742-4

341.2 / I-76  II-700949
 ION, Oana-Andreea     Guvernanţa Uniunii Europene : Abordări actuale  . ─ Iaşi : Polirom, 2013. -  238 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană). Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-238

341.2 / I-69     I-1267541
 Conferința Internațională Științifico-Practică "Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei in UE : Aspectul juridic" : 6-7 noiembrie 2015 / com. org. : V. Bujor (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 312 p.

341.2 / I-98    I-1257338
Ivanov E.Noţiuni elementare de europenism / Emilian Ivanov, Iulia Stoian; cu o pref. de Liviu-Petru Zăpârţan ; cuv. înainte de Emilian Ivanov . ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2010. - 146 p. : il., 
Bibliogr. : p. 143-145

341.2 / J-52    I-1203791
JINGA, Ion; POPESCU, Andrei
Integrarea Europeană : Dicţionar de termeni comunitari / Ion Jinga, Andrei Popescu . ─ Bucureşti : Lumina Lex, 2000. - 208 p.

341.2  L-66   I-1270843
Libertatea de exprimare. Hotarâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României / Autor: Vasile Bozesan. - București: Editura Universitară, 2013. - 271 p. - ISBN 978-606-591-797-2.

  341.2 / L-96   I-1249471
 LUCA, I Romania's post-accession compliance with eu law in the current and future context  . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 114 p. - (Științe juridice și administrative)

341.2 / L-96         I-281704
LUCA, Ala; ZAHARIA, Virginia       Drept European  : Suport de curs / Ala Luca, Virginia Zaharia . ─ Chișinău : Lira, 2018. - 292 p.
Antetitlu : Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova
Bibliogr. : p. 287-292 și în subsol
ISBN: 978-9975-3257-3-8

341.2 / L-96   I-1281709
LUCA, Ala; ZAHARIA, Virginia      Drept European : Culegere de teste grilă și sinteza prevederilor convenționale constitutive / Ala Luca, Virginia Zaharia; red.: Liliana Dandara . ─ Chișinău : Lira, 2018. - 260 p.

341.2 / L-96    I-1281711
LUCA, Ala.       Reglementarea migrației forței de muncă la nivel internațional și național : Studiu monografic / Ala Luca; red.-coord. : Dorul Olga . ─ Chişinău : Lira, 2018. - 180 p.

341.2 / M-26    III-124824
Manual anti-discriminare : Pentru judecători / compilat de Gheorghe Zugravu, ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 122 p.

341.2 / M-30    I-1257336
Marine Cristina I. European Union Enlargement and the Redefining of Transatlanticism  ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 397 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 267-296    ISBN: 978-973-757-450-3

341.2 / M - 67      II - 130217
MIJA, Valeriu.      Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre : Monografie / Valeriu Mija; Red. şt. : Valentina Teosa . ─ Chișinău : CEP USM, 2017 . - 216 p. : fig., tab.
ISBN: 978-9975-71-943-8

341.2 / M-84     I-1272955
MORĂRESCU, Adrian
Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a drepturilor omului / Adrian Morărescu . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2016. - 320 p.
Bibliogr. : p. 290-320.     ISBN: 978-9975-46-275-4

341.2 / M-95    II-674208
MUNTEANU, Roxana        Drept european : Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică / Roxana Munteanu . ─ Bucureşti : Oscar Print, 1996. - 448 p.
ISBN: 973-970731-2-4

341.2 / O-10       I-1273605
O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei :aspectul juridic, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică (2016; Chişinău) Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei şi Ukrainei : aspectul juridic" : 25-26 martie 2016, Chişinău, Republica Moldova / com. org. : V. Bujor (preş.) [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 96 p.

341.2 / O -28   IV-54492
OEHLER-ŞINCAI, Iulia Monica.     Poziţionarea UE în realitatea economică şi geopolitică : Antologie de reflecţii şi studii de caz privind noua ordine economică mondială / Iulia Monica Oehler-Şincai . ─ București : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2015
300 p. : diagr., tab.. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 279-300
ISBN: 978-606-16-0663-4

341.2 / P-93  IV-52895
Conferința științifică internațională : Promovarea drepturilor omului și securității umanitare prin prisma integrarii europene (Parteneriatul Estic) [/ Col. de red. : Iurie Sedlețchi [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2013. - 51 p. Antetitlu : Univ. de Studii Europene din Moldova [et al.] Bibliogr. Bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol

341.2 / P-93   IV-58627
Protecția juridică a drepturilor omului : Note de curs / elab. : Victor Catan ; Universitatea Tehnică a Moldovei . ─ Chișinău : Tehnica-UTM, 2018. - 98 p. : tab.
Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Drept
Bibliogr. : p. 93-97.    ISBN: 978-9975-45-530

341.2 / R-22    IV-58546
Raport  alternativ Nr. 2 Trimestrul I-III 2017 Sinteza și Recomandări : Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - UE PNAIAA II (2017-2019) : 22 decembrie 2017, IPRE / Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi [et al.] . ─ [Chişinău] : S. n., 2017, - 20 p.
Antetitlu : Institutul pentru Politici și Reforme Europene.

341.2 / R-22       IV-62269
Raport alternativ : Acordul de asociere UE - Republica Moldova la 6 ani de implementare : Progrese. Constrângeri. Priorități : Octombrie 2020 / Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi [et al.] . ─ Ch : Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), 2020.- 44 p.

 341.2 / R-44    II-708512
La représentation de l'état dans les pays membres de l'Union Européenne: Table ronde internationale organisée par le Centre Francophone de droit constitutionnel de l'Université Mihail Kogălniceanu et l'Association Roumanie de Droit Constitutionnel, Iași, le 30 mai 2014 / sous la dir. de Genoveva Vrabie . ─ Iași : Institutul European, 2015. - 136 p. - (Colloquia ; 17).- ISBN: 978-606-24-0108-5.

341.1 / R-48    III-124287
REVENCO, Beatricia; OSMOCHESCU, Eugen; RUSU, Iulian
Dreptul UE / Beatricia Revenco, Eugen Osmochescu, Iulian Rusu . ─ Chişinău : Nova Imprim, 2010. - 390 p. - (Ghiduri ; Cartea II).

341.2 / R-75   III-117250
România în Uniunea Europeană - oportunităţi şi provocări : Conferinţa tinerilor economişti, (Bucureşti - septembrie 2007) . ─ Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2008. - 198 p.

341.2 / R-79  II-726038
ROȘCA, Valentin  Imigrarea și advocacy pentru refugiați  : Ghid metodic / Valentin Roșca . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 80 p.

341.2 / S-22     I-1276290
SÂRCU, Diana            Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului : condiţii de admisibilitate / Diana Sârcu . ─ Chişinău : Centrul de Drept, 2001/ - 124 p.

341.2 / S-22    I-1254681
SÂRCU-SCOBIOALĂ, Diana       Dreptul internațional al drepturilor omului : Note de curs / Diana Sârcu-Scobioală. ─ Ed. a 2-a, rev . ─ Chișinău : Elena-V.I., 2012. - 146 p.

341.2 / S-25    II-699315
SAURON, Jean-Luc
Curs de instituţii europene : Puzzle-ul european / Jean-Luc Sauron; cuvînt înainte de Vlad Constantinesco; trad. de Oana Gherăsoiu-Roşu . ─ Iaşi : Polirom, 2010428 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană).

341.2 / S-53   IV-62263
Shadow Report : EU-Moldova Association Agreement : 6 years of implementation : Progress. Constraints. Priorities : October 2020 / Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi [et al.] . ─ Ch : The Institute for European Policies and Reforms (IPRE), 2020. - 44 p.

341.2 / S-88    IV-54380
Egalitatea şi nediscriminarea pe înţelesul tuturor: Ghid practic: Ediţia I-a. / Străisteanu Doina Ioana, Sorina Susanu; coord., ed. : Ana Furtună et al . ─ Chișinău : [ s. n. ] , 2014. -78 p.

341.2 / S-91     I-1266828
SUCEVEANU, Natalia; BUIUC, Stela
Dreptul Instituţional al Uniunii Europene : Ghid metodic / Natalia Suceveanu, Stela Buiuc, Cristina Bancu . ─ Chişinău : CEP USM, 2014. - 112 p.

341.2 / S-91     III-112806
SUDRE, Frédéric            Drept european şi internaţional al drepturilor omului  / Frédéric Sudre ; pref. de Valentin Constantin trad. de : Raluca Bercea (coord.)...[et al.] . ─ Iaşi : Polirom, 2006
568 p. - (Collegium. Ştiinţe juridice).

341.2 / Ș-20   III 119760
ȘANDRU, D.   Dreptul Uniunii Europene  Jurisprudenþã si legislatie. ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 253p.- Bibliogr. p. 252-253

 341.2 / T-30     II-702421
 TEC, L. Dreptul european al afacerilor . ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug.─ Timişoara : Mirton , 2012. - 289 p.

341.2 / Ț-21    I-1267089
ŢARĂLUNGĂ, Victoria .Drept instituţional al Uniunii  Europene / Victoria Ţarălungă ,Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 122 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.

 341.2/ Ț-21     I-1267052          
 ŢARĂLUNGĂ, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Drept instituţional al UE / Victoria Ţarălungă . ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 22 p. : tab.

341.2 / U-88  I-1290869
USHERWOOD, Simon; PINDER, John. Uniunea Europeană : O foarte scurtă introducere / Simon Usherwood, John Pinder . ─ București : Litera, 2020. - 192 p.
ISBN: 978-606-33-5015-3

341.2 V-31     III-119117
Vătăman D Istoria Uniunii Europene. Curs universitar. - Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. -  187 p.

341.2 V-31     III-119115
Vătăman, D. Istoria Uniunii Europene. Caiet de seminar.-Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. - 78 p.

 341.2 V-31     II-119108
Vătăman D. Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs universitar, Ediţia a II-a, -Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011.-  304 p.

341.2 V-31     III - 119112
Vătăman D.  Drept instituţional al Uniunii Europene. Caiet de seminar, Ediţia a II-a,- Bucureşti,:Editura Universul Juridic, 2011. - 92 p.    
               
 341.2 V-31     II- 698359
Vătăman D.  Dreptul Uniunii Europene. Curs universitar. - Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010.- 328 p.

341.2 V-31     III - 119103
VătămanD.  Dreptul Uniunii Europene. Caiet de seminar. -Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010.-  88 p.

 341.2 V-31    III - 119109
Vătăman D. Instituţiile Uniunii Europene. Curs universitar.-Bucureşti:Editura Universul Juridic, 2011.- 402 p.

341.2 V-31 III- 119114
Vătăman D. Instituţiile Uniunii Europene. Caiet de seminar.-  Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011.- 90 p.

341.2 / V-53     I-1286129
VESMAȘ, Daiana Maura; DRAGOMIR, Andreea Nicoleta
Culegere de teste grilă. Dreptul Uniunii Europene I / Daiana Maura Vesmaș, Andreea Nicoleta Dragomir . ─ Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2019. - 228 p.

341.2 / З-40     II-716293
Защита прав человека, научно-практическая конференция, 26 октября 2017 г. / Редкол. : Аникин Владимир [et al.] . ─ Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. - 528 p.

341.2 / Л-88    IV-62533
ЛЫСЕНКО, Владлена; ЩУКИНА, Наталья; СУЛТ, Георгий
Право Европейского Союза / Щукина Н., В. Лысенко, Султ Г . ─ Комрат : [s. n.] , 2020. - 89 р.

341.2 / M-43   I-716954
Международные акты о правах человека : Сборник / Авт.- сост. : Георге Костаки, Сергей Захария, Андрей Боршевский . ─ Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. - 328 p.
ISBN: 978-9975-3000-3-2

341.2 / П-68  IV-64295
Право Европейского Союза: Учебно-методическое пособие / Сост. : В. В. Лысенко [et al.] . ─ Комрат : [S. n.], 2022. -74 p.
ISBN: 978-9975-83-203-8

341.231.14 / M-15       I-1248819
Макили-Алиев Кямал Намик оглу.       Системы имплементации и применения международного права прав человека: органы и механизмы. Монография – Баку, 2009. - 192 с.

341.217(4) / H-70    I-1254320
Politica democratică în Parlamentul European / Simon Hix, Abdul G. Noury, Gérard Roland . ─ Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010. - 425 p. : tab. - (Ştiinţe politice).

341.217 / M-29    II-685163
MARCU, Viorel
Drept instituţional comunitar / Viorel Marcu. ─ Ed. a 2-a revăz. şi adăug . ─ Bucureşti : Lumina Lex, 2001. -304 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 283-284
ISBN: 973-588-353-8

341.23 / M - 26    II-711829
Manual de drept european privind drepturile copilului  / cuv. înainte : Snežana Samardžić-Marković, Michael O'Flaherty ; Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei . ─ Luxembourg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2016. - 268 p.

341.24 / A - 67     III-128840
Application and Interpretation of International Treaties / Editors : Alexander J Bělohlávek; N Rozehnalová . ─ Hague : Lex Lata BV, 2017. - 459 p. - (Czech Yearbook of International Law ; 8).

341.24/I-56     IV-57163
Implementation of the Association Agreement EU-Moldova : Progress or Regress? : Policy Recommendations / peer review : Mihail Popșoi ; Fundația Soros Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 47 p.

341.24 / Ş-85       II -128737
Conferința Științifică "Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene [cu genericul] "Știința universitară în contextul promovării conceptului de punere în aplicare a Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova", 16 octombrie 2015 / col. de red. : Vitalie Gamurari (red.-șef) [et al.] ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) . ─ Chişinău : ULIM, 2017. - 148 p. - (Symposia Professorum).


341.4     Drept penal internațional

341.4 / C-20   III-121637
Apărarea penală efectivă în Europa de Est: Bulgaria, Lutuania, Republica Moldova / Ed Cape, Zaza Namoradze; LARN Reţeaua reformatorilor de asistenţă juridică. - Chişinău: Cartier, 2013. - 294 p. - ISBN 978-9975-79-808-2

341.4 / C-68   II-719375
COJOCARU, Radion; LARII, Iurie       Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal : Suport de curs : Ciclul III de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 138 p.
ISBN: 978-9975-3362-8-4

341.4 / C-68   II-719377
COJOCARU, Radion; LARII, Iurie        Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal : Curriculum : Ciclul III de studii (studii superioare de doctorat) / Radion Cojocaru, Iurie Larii; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 34 p. : tab.
Bibliogr. : p. 25-26.     ISBN: 978-9975-3362-9-1

341.4 / C-94    III-119662
Convenții europene. Recomandări ale Comitetului de miniștri. Acorduri . Vol. 2. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2011
602 p.
ISBN: 978-9975-105-87-3
În: Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. / Concept. și coord. : Igor Dolea, Victor Zaharia; Inst. de Reforme Penale . ─ Chişinău[sn], 2011, Vol.

341.4 / I-68    III-125809
Instituția apatridiei în dreptul internațional : teorie și practică : Culegere de articole științifice : Conferința științifico-practică internațională "Instituția apatridiei în dreptul național și internațional prin prisma procesului de racordare a cadrului legal autohton la standardele Uniunii Europene", 9 decembrie 2011 ; ─ Chișinău : [s. n.] , 2012. - 166 p.

341.4  K - 56    III-123795
 KLIP, André. Dreptul penal european : O abordare integrativă / André Klip; Trad. din lb. engl. de Dana Manole .- Chișinău : Cartier, 2014. - 582 p. : tab. - (CARTIER Juridic). Bibliogr. Bibliogr. : p. 547-551 ISBN: 978-9975-79-868-6

341.4 / M-61   II-702696
Metode și forme de racordare a cadrului juridic al RM și al UE în materie de azil : 10 decembrie 2010 Chișinău / Institut Cercetări în Domeniul Protecției Drepturilor Omului . ─ Chișinău : Notograf Prim, 2012. -  218 p.


341.4(4) / M-79   I-1246278
Морару В.    Европейское уголовное право : Учебное пособие / Виктор Морару ; Молдавский государственный университет . ─ Кишинэу : CEP USM, 2011. - 137 p. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 130-136

341.4 / M-84    I-1248501
MORARU, Victor; STRULEA, Maria; VIDAICU, Mihaela
Drept penal european : Suport de curs / Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău, 2011. - 226 p. - ISBN: 978-9975-70-473-1

341.4/ P -21    II-719479
Ghid metodic la cursul "Asistența juridică internațională în materie penală" / Andrei Pântea, Adrian Tăbîrță, Tatiana Zbancă . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 172 p.

341.6 / B-41   II-720333
BĔLOHLÁVEK, Alexander J.       Arbitration : Principles & Particularities / Alexander J. Bĕlohlávek . ─ Chişinău : Eliva Press, 2020. - 229 p. - Bibliogr. : p. 214-225

341.6 / B - 69      I-1270842
BOBARU, Ana Daniela Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - garant al aplicării uniforme adreptului Uniunii Europene / Ana Daniela Bobaru . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 255 p. - (Științe juridice și administrative).


341.6/ H-82     III-125935
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 1 / selecție realiz. de Dragoș Călin. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 456 p.

341.6 /H -82   III-125936
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 2 / selecție realiz. de Dragoș Călin. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 427 p.

341.6 / H-82   III-125937
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 3 / selecție realiz. de Dragoș Călin. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 595 p.


341.6 / H - 82   III-125938
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 4 / selecție realiz. de Dragoș Călin. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 544 p.

341.6 / H-82   III-125939
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 5 / selecție realiz. de Daniela Georgeta Enache. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 262 p.

341.6 / H-82    III-125940
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 6 / selecție realiz. de Daniela Georgeta Enache. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 432 p.

341.6 / H-82     III-125941
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 7 / Selecție realiz. de Oana Cristina Niemesch. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. - 416 p.

341.6 / H-82   III-125942   
Hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului social . Vol. 8 / selecție realiz. de Oana Cristina Niemesch. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014 . - 347 p.

341.6 / P-21  I-1292785
PÂNTEA, Andrei; CEBAN, Cristina; PÂNTEA, Serghei
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului / Andrei Pântea, Cristina Ceban, Serghei Pântea, . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 252 p.
ISBN: 978-9975-3568-0-0

341.7(4) / A - 57    III-127181
ANGHEL, Ion M.; SILAŞI, Grigore; CRĂCIUNESCU, Adrian Dumitru Diplomaţia Uniunii Europene  : (Și regulile acesteia) / Ion M. Anghel, Grigore Silaşi, Adrian Dumitru Crăciunescu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 570 p. - (Universul juridic). Bibliogr. : p. 539-557 p.

341.9 / C-68    II-717805
COJOCARU, Violeta; MIRON, Oxana.       Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația Republicii Moldova : Monografie / Violeta Cojocaru, Oxana Miron . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 236 p. : tab. Bibliogr. : p. 201-221
ISBN: 978-9975-108-68-3 342 Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ


342 / C-83    II-719329
Costachi Gheorghe.    Cetățeanul și puterea în statul de drept : Monografie / Gheorghe Costachi; sub red. Victor Juc . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 864 p.
Antetitlu : Institutul de cercetări juridice, politice și sociologice.
Bibliogr. : p. 797-863
ISBN: 978-9975-56-700-8

342.1 / I-69   III-126035
Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții" . Vol. 1. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 234 p.

342.1 / I-69    III-126037
Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții" . Vol. 2. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015
330 p.

342.1 / I-69   III-126039
Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții" . Vol. 3  ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 182 p.

342.4 / V-61   III-120179
VIERIU, E.; VIERIU, D. Drept constituţional şi instituţii politice / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu; Univ. de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinãu : Contrast-Design, 2012. -809 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 799          342.5 Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ


342.5 / C- 75   III-133208
Constitutional justice and evolution of individual rights  : XIXth International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Chişinău, 8-9 June 2017 / ed. : Arnold Rainer, Alexandru Tănase ; Constitutional Court of the Republic of Moldova . ─ Regensburg : Universitätsverlag Regensburg, 2018
402 p.

342.5 / C-76   III-138159
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova : [monografie colectivă] / coord. : Rodica Ciobanu . ─ Chişinău : S. n., 2021. - 272 p.

342.5 / A-21      I-1262082
Administrația și puterea politică. Tendințe și evoluții în spațiul public european/ Coord. : Emil Bălan [et al.] . ─ Bucurerşti : Comunicare. ro, 2013. - 511 p.

342.5 / E -95    II-712754
Conferința Internațională "Evoluția controlului constituțional în Europa : Lecții învățate și noi provocări" / Coord. : Vasile Vasiliev ; trad. : Ala Condrova [et al.] . ─ Chişinău : Arc, 2017. - 156 p.

342.53 / I-85    II-698508
  ISPAS, G Parlamentarismul în societatea internaţională / Gabriel-Liviu Ispas ; cuv. înainte : Adrian Năstase . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -254 p. (Academica / Institutul European ; Drept Internaţional ; 126).Bibliogr. Bibliogr. : p. 245-251

342.5 / P-27   IV-52637
Parlamentul Republicii Moldova
Ratificarea acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană / Col. de red. : Ala Popescu [et al.] . ─ Chişinău : Almor-Plus, 2014. - 46 p.

342.5 / P - 29      III-132943
Participarea civilă la procese decizionale : O trecere în revistă a standardelor și practicilor din statele membre ale Consiliului Europei / Elaborat de către Ivana Rozenzweigova și Vanja Skoric . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. - 92 p.

342.5 / Z - 20   III-132904
ZALDEA, Teodora-Elena.       Procesul legislativ al Uniunii Europene : Scurtă încursiune în ”laboratoarele” adoptării legislației europene / Teodora-Elena Zaldea; pref. de Gabriela Crețu . ─ Iaşi : Institutul European, 2017. - 142 p.

342.5(478) E-23   III-120037
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene . Vol. 3, Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2011. - 192 p.

342.5(478) / E-23    III-120146
Edificarea statului de dreptşi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene . Vol. 2, Secţia Drept Naţional  2011. - 273 p.

342.5(73) / S-91   IV-50214
SULLIVAN, Marguerite H.
A Responsible Press Office : An Insider's guide / Marguerite H. Sullivan; ed. : George Clack . ─ Washington : U. S. Department of State, Bureau of International Information Programs, 2001
72 p.


342. 7  Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor

342.7/A-53/III-125651
Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării [Text tipărit] : Studiu / Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Iustina Ionescu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2015. - 194 p.- ISBN: 978-9975-3002-85

342.7 / A-89     IV-53550
Copilul în contact cu sistemul de justiție : Ghid pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului / aut. și coord. : Liliana Astrahan; au contrib. : Iveta Bartunkova, ...[et al.] ; Fundația Elvețiene "Terre des homes - Lausanne" în Republica Moldova . ─ Chișinău : Casa Editorial-Poligrafică "Bons Offices", [2014]. - [52] p.

342.7 / B-14    III-134235
BAEŞU, Valeriu; ŢURCAN, Serghei.      Reglementarea juridică a drepturilor economice ale omului : Monografie / Valeriu Baeșu, Serghei Țurcan . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 164 p.
Antetitlu : Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Bibliogr. : p. 143-164 (334 tit.)
ISBN: 978-9975-84-089-7

342.7 / B-31 III-141757
Baurciulu, Angela. Egalitatea de Gen: Note de curs pentru funcționarii publici și funcționarele publice / Angela Baurciulu, Tatiana Savca; coordonatoare de ediție: Aurelia Țepordei; expertiză de gen: Loreta Handrabura ; Academia de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2022 (Print-Caro). – 204 p.

342.7 / B-31       III-136243
BAURCIULU, Anjela.     Egalitatea de gen : Curs pentru funcționarii publicii / Baurciulu Anjela . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 188 p.

342.7 / B-41   II-719293
BELECCIU, Ştefan; ANTOCI, Albert       Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției : Curriculum : Ciclul II de studiu (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Albert Antoci; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2019. - 26 p.

342.7 / B-41    II-719373
BELECCIU, Ştefan; ANTOCI, Albert.     Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Albert Antoci . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 180 p.

342.7 / B-84  II-726333
BRAITHWAITE, Biljana; HARBY, Catharina; GORAN, Miletić
Covid-19 și impactul asupra drepturilor omului : Prezentare generală a jurisprudenței relevante a Curții Europenea Drepturilor Omului / Biljana Braithwaite, Catharina Harby, Goran Miletić; trad. și revizori juridici : Ana-Maria Saon, Carmen-Atena Beșleagă, Anemona Ivaș . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2021. - 415 p.

342.7 / B-96    IV-53431
BURGHELEA, Pavel . Monitorizarea legislației, politicilor și programelor : respectarea drepturilor ale persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova/ Pavel Burghelea; coord. ed. : Igor Mereacre, Elena Rațoi ; Asociația "Motivație" din Moldova ; Center for Society Orientation - COD ; ...[et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2014. - 40 p.

342.7 / B - 92   ,IV-52441 
BUCĂTARU, Victoria. Liberalizarea regimului de vize cu UE  : Progrese, provocări, perspective / Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 11 p.

342.7/B-58 / I-1272228
ВЛАХ, И. Ф.     Международные акты по борьбе с этнической дискриминацией: сб. междунар. соглашений / авт. и сост. И. Ф. Влах ; коорд. проекта : Е. П. Брик. - Кишинев : Б.и., 2014. - 104 с. - ISBN 978-9975-3000-0- 1.

342.7 / C-31 II-727003
CATAN, Anastasia Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova  / Anastasia Catan; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2022. - 190 p. - ISBN: 978-9975-3527-6-5

342.7/D-40    IV-55138
Drepturile omului în Moldova : Raport : Retrospectiva anului 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ...[et al.]; au contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; ed. în lb. rom. : Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asociația Promo-Lex . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015
144 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-1-3. - ISBN: 978-9975-4378-6-8.

342.7 / F-97   IV-61588
Fundamental Rights Report 2019 / forew. : Michael O'Flaherty ; European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 192 p.

342.7/G-42   II-707877
Ghid de acţiune pentru TINEri  : Promovarea drepturilor socio-economice ale tinerilor / Au contrib. : Viorica Gherman-Ivancenco, ...[ et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , [2014]. - 50 p.

342.7 / G-74   , IV-52435
GRÂU, Lina. Anul 2013 - primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

342.7 / I-69  I-1263317
Interacţiunea dreptului naţional şi internaţional în realizarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională consacrată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2014 / com.org.: Andrei Groza [et al.]. - Chişinău: S.n., 2015. - 389 p.

342.7 / L-49    I-1290151
Legislația drepturilor copilului / ed. îngr. de Paul-Augustin Pușcaș . ─ Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. - 202 p.

342.7/M-45    I-1263318
Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului: E_publicaţie: Materiale ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. - Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2014. - 482 p.

342.7/M-91/IV-55337
Human rights in Moldova [Text tipărit] : Report : Retrospective 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.]; contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; transl. : John McGregor ; Asociația "Promo-Lex" ; Civil Rights Defenders . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 140 p. : tab., scheme.- ISBN: 978-9975-4378-7-5. - ISBN: 978-9975-4378-8-2.

342.7 / O-72    IV-60290
Organismele de promovare a egalităţii în calitate de amicus curiae : Ghid pentru Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova în vederea redactării rapoartelor de tip amicus curiae / Council of Europe . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. -36 p.

342.7 / P-34     II-719361
PAVLENCU, Mariana      Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminări : Suport de curs : Ciclul III de studii (studii superioare de masterat), Specialitatea : 552.02 - Drept administrativ / Mariana Pavlencu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 274 p.

342.7 / P-34   II-719357
PAVLENCU, Mariana     Protecția juridică a persoanelor cu dizabiltăți împotriva discriminării : Curriculum : Ciclul III de studii (studii superioare de masterat), Specialitatea : 552.02 - Drept administrativ / Mariana Pavlencu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019 - 32 p.

342.7 / P - 34     I-1278376
PAVLENCU, Mariana.      Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discriminării / Mariana Pavlencu; Redactor : Gheorghe Chiriţă . ─ Chișinău : CEP USM, 2017 . - 117 p.

342.7 / P - 93     I-1276869
Protecţia drepturilor omului : Mecanisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională, consacrată Zilei internaţionale a drepturilor omului, 8 decembrie 2016 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 186 p.

342.9 / P-93      IV-61453
Program de master "Drepturile omului" : Suport curricular / resp. de program : Violeta Cojocaru . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 160 p.

342.7 / R-22    III-140601
Raport privind respectarea drepturlor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 / Avocatul Poporului Ombudsman . ─ Chişinău : [S. n.], 2022. - 248 p.

342.7 / R-74    II-723023
Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului, 8 decembrie 2020 / com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2021. -178 p.

342.7 / R - 74    III-133517 
Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului, 6 decembrie 2018 / com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 289 p.

342.7 / Ș-91    II-719365
ȘUMILO, Alexei Mihailovici; KRAVCIUK, Natalia Iuriivna.     Rolul organizațiilor neguvernamentale în domeniul formării și dezvoltării drepturilor omului : (Exemple de activism succesiv în domeniul protecției drepturilor omului) : Manual [pentru studenții instituțiilor de învățământ superior] / A. M. Șumilo, N. I. Kravciuk; trad. în lb. rom. : L. G. Bzova . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 226 p.

342.7 / V-75     III-135927
Visa-free regime : International and moldovan experience / coord.: Valeriu Mosneaga . ─ Chisinau : CEP USM, 2019. - 190 p.

342.7 / V-61    II-722473
VIERU, Vadim; BOTNARENCO, Mihaela
Drepturile omului în activitatea poliţiei : Ghid succint / Vadim Vieru, Mihaela Botnarenco; ed. : Inspectoratul General al Poliției . ─ Chişinău : [S. n], 2020. - 52 p.

342.7 / V-76  II-726331
VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy
Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului : Manual pentru practicieni în domeniul dreptului / Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov; a doua ed., elab. de Dovydas Vitkauskas ; [textul a fost tradus din lb. engl. în lb. rom. de Lilian Apostol]. ─ Ed. a 2-a . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2019. -174 p.

342.7 / Z-17   III-140381
ZAHARIA, Viorica; COREȚCHI-MOCANU, Rodica.     Abordarea în presă a violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor : Ghid pentru jurnaliști / Viorica Zaharia, Rodica Corețchi-Mocanu; ed. : Asociația Presei Independente (API) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. -71 p.

342.7 / В -42    II-722471
ВИЕРУ, Вадим; БОТНАРЕНКО, Михаела
Права человека в деятельности полиции : Краткое руководство / Вадим Виеру, Михаела Ботнаренко; изд. : Генеральный Инспекторат Полиции . ─ Кишинэу : S. n., 2020. - 52 p.

342.7 З-38   III-140464
ЗАХАРИЯ, Виорика; КОРЕЦКИ-МОКАНУ, Родика.      Освещение в прессе насилия по гендерному признаку и насилия в отношении детей: Руководство для журналистов / руководство разработано Виорикой Захария и Родикой Корецки-Мокану . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 71 p.

342.7 / Ф-93   II-718609
ФРУНЗЕ, Юрий; БОРШЕВСКИЙ, Андрей; СОСНА, Борис.    Проактивные методы в обучении правам человека : Учебно-методические рекомендации = Metode proactive în educația pentru drepturile omului : Recomandări metodico-didactice / Юрий Фрунзе, Андрей Боршевский, Борис Сосна; науч. ред. : Андрей Смокинэ ; Институт демократии . ─ Chişinău : Pontos, 2019. - 640 p.

342.7(478) / P-43    III-126603
Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova : Studiu / United Nations Human Rights. Office of the High Commissioner . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 76 p.

342.7(478) / S-40   IV-59905
SCIUCHINA, Natalia; LISENCO, Vladlena; ZAKHARIA, Serghei.    Drepturile sociale ale omului : Reglementarea juridică națională și internațională = Социальные права человека : Внутригосударственное и международно-правовое регулирование / Natalia Sciuchina, Vladlena Lisenco, Serghei Zakharia; Trad. : Leontyeva Natalia . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 111, 134 p.

342.8 / I-69   II-722041
Internet Voting : The Reality of Our Times / Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmoș; coord. : Sergiu Boghean ; ed. : Judy Goldman . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. -40 p.

                         343 Drept penal. Infracțiuni penale.

343/ R -34           III-126237
Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului penal: Culegere de jurisprudenţă / selecţie realizate de : Mihail Niemesch . ─ București : Ed. Universitară, 2015. - 359 p. - (Biblioteca de Drept European).


343.1        Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală


343.1/A-73 / II-708225
Arestarea preventivă în Republica Moldova şi în ţările europene : Cercetare comparativă = Pre-trial detention in the Republic of Moldova and in European Countries: Comparative research / Igor Dolea, Sergiu Ursu, Bjørn Larsen, Denis Arcuşa .- Chişinău : Cartier, 2014. - 136 p.

343.1 / B-41   II-719363
BELECCIU, Ştefan; IONAȘCU, Vitalie      Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Ștefan Belecciu, Vitalie Ionașcu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2019. - 260 p.

343.1 / B-41   II-719367
BELECCIU, Ştefan; IONAŞCU, Vitalie      Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc : Curriculum / Ștefan Belecciu, Vitalie Ionașcu; Red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 46 p.

343.1 / C-20    II-699857
Effective Criminal Defence in Eastern Europe / Ed Cape, Zaza Namoradze; Legal AID Reformers' Network . ─ s. l. : LARN, 2012. - 500 p.

343.1 / C-68   II-719379
COJOCARU, Radion; RUSNAC, Constantin      Justiția pentru copii : Curriculum : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019-32 p.

343.1 / D-18    III-121897
DANILEȚ, Cristi      Arestarea : Îndrumar pentru practicieni / Cristi Danileţ . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 68 p.

343.1/ F-96    IV-56239
Măsurile alternative pentru arestarea preventivă : O analiză empirică și teoretică a cadrului legal în domeniu = Alternative Preventive Measures to Pre-Trial Detention : An Empirical and Theoretical Research of the Legal Framework / Alexander Fühling, Mihaela Vidaicu, Natalia Roşca . ─ Chişinău : Cartier, 2016. - 68 p.

343.1 / O-86     I-1268966
OSOIANU, Tudor; VIDAICU, Mihaela
Reţinerea persoanei de către poliţie = Rights of Suspects in Police Detention : A Research Conclusions : Concluziile unei cercetări / Tudor Osoianu, Mihaela Vidaicu . ─ Chișinău : Cartier, 2015. - 184 p.

343.1 / P-21  II-717591
PÂNTEA, Andrei.     Bănuiala rezonabilă : cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții europene pentru drepturile omului / Andrei Pântea; red. șt. : Valeriu Cușnir . ─ Chișinău : Cartea juridică, 2019. - 280 p.

343.1 / R-95   II-719383
RUSNAC, Constantin; ANDRONACHE, Anatolie.     Justiția pentru copii : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Constantin Rusnac, Anatolie Andronache . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. P- 250 p.

343.1/T-61   I-1249944
TIPA, Ion              Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislației penale a Republicii Moldova : Monografie / Ion Tipa; Academia de Administrarea Publică . ─ Chișinău : Tipogr. Reclama, 2012. - 254 p.

343.12 / R-22    IV-56945
BARBU, Daniel; MUNTEANU, Victor; GRAUR, Oleg
Raport privind analiza de necesități pentru reglementarea arestului și reținerii de către poliție / Daniel Barbu (coord.), Victor Munteanu (coord.), Oleg Graur [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 68 p.

343.2 Drept penal în general


343.2/R-31   III-127771
LOBER, Johanna; STIPPEL, Jörg; EŞANU, Adriana
Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant : (De uz intern) / Johanna Lober, Jörg Stippel, Adriana Eșanu [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 148 p.

343.2 / Г-75       II-724087
Гражданское общество против пыток, научно-практ. конф. (2020; Кишинэу) Гражданское общество против пыток: Научно-практическая конференция / Ред. кол. : Георге Аворник [et al.] . ─ Кишинэу : Print-Caro, 2021. - 244 p.

343.2 / M-43   II-722973
Международное и национальное законодательство о недопустимости пыток = Legislația internațională și națională privind interzicerea torturii : Culegere de acte normative : Сборник нормативных актов / сост. : Сергей Захария, Юрий Фрунзэ ; Institutul pentru Democrație . ─ Кишинэу : Print Caro, 2020. - 232 p.

343.3 / S-85      IV-61584
Stimulente legale, fiscale și practice pentru conformitatea anticorupție în sectorul privat din Republica Moldova / elab. de : Constantino Grasso, Damien Romestant, Vitalie Moscalciuc ; Consiliul of Europe . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2020. - 59 p.

 
343.4    Trafic de fiinţe umane Traficul de fiinţe umane - Combatere Traficul de fiinţe umane -                         Prevenire   

343.4/ A -62       IV-56380                        
Anti-TraffickingData Collection and Information Management in the European Union - a Handbook : The situation in the Czech Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic / International Centre for Migration Policy Development; Written by : Rebecca Surtees . ─ Vienna : International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2009. - 164 p. : tab.

343.4 / C-31   II-722221
CATANĂ, Tatiana; IONIȚĂ, Dana; GORCEAG, Lidia.     Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat victimelor traficului de ființe umane / Tatiana Catană, Dana Ioniță, Lidia Gorceag . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 104 p.

343.4 / C-40   II-720568
Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own : A guide to enhance child protection focusing on victims of trafficking : Handbook / European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxemburg : Publications Office of the European Union, 2019. - 128 p.

343.4/D-89    III-126659
DUMNEANU, Ludmila; ŞTEFĂNOAIA,   Mihai.Traficul de ființe umane  : Monografie / Ludmila Dumneanu, Mihai Ștefănoaia . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. -230 p. : tab. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Drept Penal și Criminologie. -ISBN: 978-9975-71-748-9.

343.4/ I - 68        II-715263
Instruire privind combaterea traficului de fiinţe umane pentru poliţiştii de frontieră  : Manual pentru formatori / Au contribuit : Dirk Calemyn [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 136 p.

343.4 / P-93   IV-50107
Profilaxia și combaterea traficului de ființe umane : Îndrumar practic pentru funcţionarii publici / echipa ed. : Zinaida Buruiana, Viorica Varzari, Jeneta Irimia, ...[et al.]; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 . ─ Chișinău : ProArt, 2012. - 67 p.

343.5 / A-11   III-135755
AALBERS, Cătălina; VÎLCU, Natalia      Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie : Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie / Cătălina Aalbers, Natalia Vîlcu; Centrul de Drept al Femeilor . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 72 p.

343.5 / A-11    III-135828
AALBERS, Catalina; VILCU, Natalia
Positive Obligations of the State in the Domestic Violence Caselaw of the European Court of Human Rights : A Handbook for Justice Sector Practitioners to Ensure Access to Justice for Domestic Violence Victims / Catalina Aalbers, Natalia Vilcu . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 72 p.

343.5/G-42    II-709057
Ghid practic privind intervenția eficientă a poliției în cazurile de violență în familie  / elab. : Vladimir Cazacov [et al.] ; Centrul de Drept al Femeilor . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 144 p. - ISBN: 978-9975-87-000-9.

343.5 / I-76   III-139201
IONAŞCU, Vitalie.       Infracţiunea de violenţă în familie : reglementări normative, analiză criminologică şi măsuri de prevenire : Studiu monografic în baza tezei de doctorat susținută în anul 2018 / Vitalie Ionaşcu . ─ Chişinău : Departamentul editorial-poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare", 2021. - 200 p.

343.5 / I - 56    III-133317
GHERVAS, Maria; GORNEA, Mariana; MAXIM, Irina.        Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie : Suport de curs / Maria Ghervaș, Mariana Gornea, Irina Maxim [et al.]; Coord. ediției : Diana Scobioală, Alexandra Nica . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 144 p.

343.5 / M-81    IV-59468
PEREVOZNIC, Iurie
Monitoring of Court Proceedings in Cases of Domestic Violence, Sexual Violence and Trafficking in Human Beings : Report / Author and National Coordinator : Iurie Perevoznic; Translation from rom. : Natalia Conovca,...[et al.] . ─ Chisinau : [s. n.] , [2018]. - 148 p.

343.5 / P-12 III-139972
PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina
Domestic and Gender-Based Violence : (Training manual) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; with the contrib. of Sergiu Toma . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 176 p.

343.5 / P-12    III-139971
PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina.     Violența în familie și în bază de gen : (Suport de curs) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; cu contrib. lui Sergiu Toma; Centrul de Drept al Femeilor ; PNUD Moldova. ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p.

343.5 / P-43    IV-59455
PEREVOZNIC, Iurie
Monitorizarea proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane : Raport / aut. și coord. : Iurie Perevoznic; au contrib. : Cheryl Thomas, Helen Rubenstein ; Centrul de Drept al Femeilor (CDF) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 158 p.

343.5 / P-84    IV-61131
POPOVICI, Ludmila         Documentarea violenței în bază de gen  : Ghid practic / Ludmila Popovici; Coaut. : Svetlana Vișanu [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 92 p.

343.5 / P-91   III-140963
Conferința Științifică Internațioanală "Prevenirea hărțuirii : realitate și soluții legislative", 26-27 noiembrie 2021 : Culegerea comunicărilor / com. șt. : Aurelia Hanganu [et al.] ; com. org. : Serghei Brînza [et al.] ; coord. ed. : Vitalie Stati [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 270 p.

343.5 / V-72    IV-54170
Violenţa în familie în Republica Moldova : Practică judiciară și acte normative naționale și europene / Prefață : Aleksandra Vidojevic . ─ Chișinău : Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2014. - 170 p.

343.5 / W-88   II-718133
 WRIGHT, Kenneth; ŢÎGANAŞ, Ion. Analiza fenomenului de contrafacere și piraterie din Repubica Moldova : Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală EuropeAid/137467/DH/SER/MD / Kenneth Wright, Ion Țîganaș . ─ [Chişinău ] : AGEPI, 2018. - 95 p.

343.5 / M-43   I-1264431
Международные акты по борьбе с домашними насилием  / сост. : Елена Проценко . ─ Кишинёв : [ s. n.], 2014. - 98 р.

343.5 / П-97   III-139975
ПЭДУРЕ, Андрей; ЦУРКАН-ДОНЦУ, Арина.      Насилие в семье и гендерное насилие : Учебное пособие / Андрей Пэдуре, Арина Цуркан-Донцу; при участии Серджиу Тома . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 188 p.

343.54 / T-67   IV-57169
Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței, neglijării, exploatării și traficului copilului : provocări și perspective : Studiu / Viorica Toartă, Maria Vremiș; coord. : Daniela Sîmboteanu, Veronica Goinic ; Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 84 p. : tab. - ISBN: 978-9975-3129-4-3.

343.6/B-92 , II-707384
BUDECI, Alina; CHINTEA, Svetlana; MISAIL-NICHITIN, Daniela. Îndrumar practic pentru specialiștii care desfășoarăaudierea copiilor victime-martori a exploatării sexuale comerciale  / Alina Budeci, Svetlana Chintea, Daniela Misail-Nichitin . ─ Chişinău : Centrul Internaţional "La Strada", 2011. - 176 p. : graf., tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 173-174

343.7 / I - 60    I-1274863
Infracțiunea de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe  : (Aspecte conceptuale, încadrare juridică, metodica cercetării) : Ghid metodico-Didactic / Radion Cojocaru, Constantin Rusnac, Sofia Pilat, Andrei Cazacicov . ─ Chişinău : Tipografia Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", 2017. - 186 p.. - Bibliogr. : p. 174-185
ISBN: 978-9975-121-39-2

343.8 / R-95    II-719381
Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : Suport de curs : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 284 p.

343.8 / R-95     II-719385
RUSU, Oleg     Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : Curriculum : Ciclul II de studii (studii superioare de masterat) / Oleg Rusu; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chişinău : Cartea militară, 2019. - 38 p.

343.9 / U-92   II-719903
Utilitatea dronelor în activitatea de combatere și prevenire a criminalității : (Materialele sesiunii științifice, 29 noiembrie 2019) / com. org. : Dinu Ostavciuc [et al.] ; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Cartea militară, 2020. -132 p.

343.9 / C-89      III-128155
Criminalitatea în spațiul Uniunii Europene și al Comunității Statelor Independente: Evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere : (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 12-13 iunie 2012 / Criminalitatea în spațiul Uniunii Europene și al Comunității Statelor Independente: Evoluție, tendințe, probleme de prevenire și combatere, conf. șt.-practică intern. (2012; Chișinău); Col. de red. : Simion Carp [et al.] Acad. ”Ștefan cel Mare” [et al.] . ─ Chișinău : Tipogr. Acad. Ştefan cel Mare a MAI, 2012 . - 400 p.

346.5 / K - 24     II-715799
КАРАГАНЧУ, Анатолий Владимирович; КНЯЗЕВА, Ирина           Конкурентная политика в предотвращении ограничительной деловой практики и антиконкурентной государственной помощи : опыт и практика Европейского Союза = Competition policy in preventing restrictive business practices and anticompetitive state aid : experience and practice of the European Union : Монография / Анатолий Караганчу, Ирина Князева . ─ Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017. - 232 p.

347 Drept civil


347.2 / M-20       IV-57431
Making rights real : A guide for local and regional authorities / forew. : Michel Lebrun, Morten Kjaerum ; European Union. Committee of the Regions ; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) . ─ Bruxelles : [s. n.] , [2014]. - 20 p.

347.4 / D - 29     I-1270333
DEACONU-DASCĂLU, Diana-Nicoleta Cesiunea de contract în procesul uniformizării dreptului lanivel european / Diana-Nicoleta Deaconu-Dascălu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 291 p. - (Științe juridice și administrative).

347.7 / L - 43      III-127178
LAZĂR, Ioan. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei/ Ioan Lazăr . ─ Bucuresti : Universul Juridic, 2016 . - 17 p.

347.7 / D - 93  III-127175
DUȘCĂ, Anca Ileana      Dreptul Uniunii Europene privind afacerile / Anca Ileana Dușcă. ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. - 66 p.

347.7 / P - 93     II-712086
Protecția Proprietății Intelectuale în Republica Moldova / Actualizare : Victoria Andriuță . ─ Chişinău : AGEPI, 2016. - 48 p.

347.7 / S-78     I-1267085
SPATARI, Mariana. Curriculum la unitatea de curs Drept comunitar al afacerilor / Spatari Mariana . ─ Bălţi : [ s. n. ] , 2014. - 16 p.

347.7 / M-19      III-125900
MAIEREAN, Laura Elena Drept european al concurenţei  / Laura Elena Maierean . ─ București : Edit. Universitară, 2014. - 506 p

347.7 / O - 22      I-1272420
ODAINIC, Mariana Drept bancar european: Suport de curs (Ciclul 2. Master) / Mariana Odanic . ─ Chişinău : ULIM, 2015. P- 59 p. - Bibliogr. : 
p. 57

347.7 / C-94   III-120237
Culegere de acte normative în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe / alcăt. : Ion Ţîganaş, Olga Belei . ─ Chișinău : AGEPI, 2012. - 268 p.

347.7 / D-80   III-121635
Dreptul de autor și drepturile conexe : Manual / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM (AGEPI); coord. de proiect Liliana Vieru . ─ Chișinău : Cartier, 2012. - 254 p.

347.8 / C - 66   II-717099
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova : Cod nr. 174 din 08.11.2018 : Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 462-466, art. nr. 766 . ─ [Chişinău] : [s. n.] , [2019]. - 96 p.

347.9 / B-86      II-715633
BRICEAC, Andrei
Instrumentarea cauzei civile în instanțele naționale din perspectiva adresării la CtEDO : Ghid practic / Andrei Briceac . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 79 p.

347.9/C-21    I-1273547
CARA-RUSNAC, Aliona
Instituţia notariatului prin prisma sistemelor notariale contemporane şi importanţa acesteia în apărarea drepturilor civile ale persoanelor  : Studiu monografic / Aliona Cara-Rusnac . ─ Chișinău : CEP USM, 2016. - 160 p.

347.9 / C-65 , IV-52437
 COCÎRŢĂ, Alexandru    Reforma Procuraturii Republicii Moldova : Obiective, activități, rezultate / Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

347.9 / M-45, IV-52998
Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 2011-2016: Raport anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 / Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Proiectul EU "Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei în Moldova". - Chişinău, 2014. - 44 p.

347.9 / M-26   III-121670
Manualul judecătorului pentru cauze penale / Mihai Poalelungi, Igor Dolea, Tatiana Vîzdoagă [et al]; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.]. Ed. I. - Ch.: S.n., 2013. - 1192 p.

347.9 / M-26     III-121675
POALELUNGI, Mihai; FILINCOVA, Svetlana; SÎRCU, Iulia
Manualul judecătorului pentru cauze civile. Editia 2 / Mihai Poalelungi, Svetlana Filincova, Iulia Sîrcu [et al.] . ─ Chișinău : Î. S. F. E.-P"Tipografia Centrală", 2013. - 1198 p.

347.9 / P-93     II-700160
Materiale Conferinței științifico-practice ”Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul și locul Procuraturii într-un stat de drept” Chișinău, 27 ianuarie 2012. ─ Chișinău : Elena-V.I., 2012. - 293 p.

347.9 / R-34    II-706047
Reforme ale justiţiei în Europa de Est: Perspective comparative: Lucrările conferinţei internaţionale "Judicial reforms and their implications in Central and Eastern Europe (Iaşi, 24-26 octombrie 2012) / coord.: Lucian Dumitru Dîrdală. - Iaşi: Institutul European, 2013. - 259 p. - 978-606-24-0044-6.

347.9 / U-54    I-1269068
UNGUREANU, Ivan
Reforma sectorului justiţiei în Republica Moldova : Concepte teoretico-ştiinţifice, standarde instituţionale / Ivan Ungureanu . ─ Chișinău : Lexon-Prim, 2015. - 247 p.


349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept

349.2 / D - 75     I-1273158
 DOSEANU, Loredana Steliana Reglementareamuncii tinerilor şi femeilor în dreptul naţional şi european / Loredana Steliana Doseanu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 215 p. - (Colecţia Monografii).

349.3 R 34   III-126238
Reflectarea jurisprudenţei CJUE în hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia dreptului social [ Culegere de jurisprudenţă / selecţii realizate de : Dragoş Călin, Irina Cioponea . ─ București : Ed. Universitară, 2014. - 323 p. - (Biblioteca de Drept European).

349.3 / V-61    IV - 49886
 VIERIU, E; VIERIU,D. Dreptul securității și protecției sociale /Univ. de Studii Europene din Moldova . ─ Chișinău : Contrast-Design, 2012. - 312 p..-Bibliogr. Bibliogr. : p. 305 

349.3 / V-84    III-136515
VOICULESCU, Nicolae.        Tratat de drept social internațional și european / Nicolae Voiculescu, Maria Beatrice Berna . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2019. - 572 p.

349.3/ V - 84      III-127176
VOICULESCU, Nicolae.  Dreptul social european: [Cursuniversitar] / Nicolae Voiculescu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2014. - 321 p. - (Universul juridic). - Bibliogr. : p. 309

349.3 / U - 56    III-131197
Unity in adversity : immigration, minorities and religion in Europe / ed. by Vít Novotný . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 212 p.


 Vezi de aseemenea  (DONATII ) Ghiduri pentru Armonizarea Legislatiei , (II) (august 2011)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti