Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Octombrie -decembrie 2018
341.2 / D - 92     II-715828

DURĂ, Nicolae V.; MITITELU, Cătălina. Principii și norme ale dreptului Uniunii Europene privind drepturile omului și protecția lor juridică / Nicolae V. Dură, Cătălina Mititelu . ─ Constanţa : Editura Arhiepiscopiei Tomisului Constanţa, 2014. - 210 p. - (C.R.M.).
Tipărită cu binecuvântarea IPS dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
Bibliogr. : p. 198-210. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-606-8001-50-0

Din cuprins 
      
 • Principiile generale ale Dreptului Uniunii Europene privind protecţia uridică a drepturilor omului
 • · Europa şi procesul de constituţionalitate a Statelor membre ale U.E. 
 • · Tratatul de la Nisa, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
 • · Drepturile omului sau drepturile cetăţeanului?! Drepturile omului în Tratatele de la Roma (2004) şi Lisabona (2007) 
 • \· Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în textul unor Declaraţii ale Consiliului Europei 
 • · Dreptul la viaţă. De la prevenirea torturii şi a pedepselor inumane la abolirea pedepsei cu moartea 
 • · Dreptul la libertatea de Religie în Jurisprudenţa Curţii Europene 
 • · Carta socială europeană revizuită şi protecţia drepturilor omului 
 • · Drepturile omului şi proiecţia socială a persoanelor vulnerabile 
 • · Drepturile persoanelor care şi-au pierdut autonomia şi protecţia lor sociala 332.1 / D - 51     IV-59205

Dezvoltarea regională : Suport de curs pentru participant / Coord. : Aurelia Țepordei; elab. : Tatiana Savca, Igor Malai. ─ Ed. rev., actualizată și completată . ─ Chișinău : AAP, 2018. - 181 p. : fig, tab.

Antetitlu : Academia de Administrare Publică ; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului ; ...[et al.].
 ISBN: 978-9975-3240-0-7
 [Accesat la 28.11.2018]

Odată cu asumarea vectorului european al politicii externe, autorităţile centrale au întreprins, începînd cu anul 2006, paşi concreţi în vederea iniţierii, promovării şi dezvoltării unui nou concept de politici privind dezvoltarea regională care include nu doar aspectul economic, dar și aspectul multisectorial, specific statelor membre ale Uniunii Europene. 

Acest suport de curs are drept scop ghidarea reprezentanţilor administraţiilor publice locale de nivelul I şi II în implementarea durabilă a politicilor regionale la nivel de comunitate

  Disponibil la :   
http://www.serviciilocale.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy83NTI0Nl9tZF8yMDE0XzAyXzEyX2doaWRfLnBkZg%3D%3D

94 (498) II-715099

România, Marile Puteri și ordinea europeană : 1918-2018 / Valentin Naumescu (coord.) ; coord. părții 1 : Lucian Leuștean ; pref. de Keith Hitchins . ─ Iaşi : Polirom, 2018. - 435, [4] p. : fot. - (Historia).
 Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-973-46-7184-7

Volumul reuneşte articole pe tema modului în care România a evoluat printre statele europene importante vreme de un secol, de la sfîrşitul Primului Război Mondial şi formarea României Mari, pînă la prăbuşirea comunismului şi integrarea într-o Europă unificată. 

Postfața aparține diplomatului Bogdan Aurescu, consilier prezidențial pe probleme de politică externă. „Avem nevoie, pentru ca viitorul nostru ca naţiune pentru următorii 100 de ani să fie asigurat, de acţiune decisă, coerentă şi precisă. Depinde doar de noi să atingem acest obiectiv al unei Românii puternice şi eficiente, spre beneficiul generaţiilor următoare. 
Tocmai de aceea cred că acest volum, prin amplitudinea domeniilor acoperite şi rigoarea studiilor sale, semnate de autori în mare parte deja consacraţi prin scrierile, dar şi prin acţiunile lor, poate fi unul dintre îndrumarele utile şi necesare acestei întreprinderi deloc uşoare, dar obligatorii”, scrie Bogdan Aurescu.

Cuprins
343.4/ I - 68       II-715263
Instruire privind combaterea traficului de fiinţe umane pentru poliţiştii de frontieră [Text tipărit] : Manual pentru formatori / Au contribuit : Dirk Calemyn [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 136 p. : il.
Antetitlu : Frontex Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-144-30-8

Scopul manualului este de a ajuta formatorii naţionali .să consolideze unele abilităţi speciale ale poliţiştilor de frontieră, necesare pentru a combate eficace traficul de fiinţe umane. Instruirea ar trebui să ofere poliţiştilor de frontiera sfaturi practice, adaptate la domeniul lor de activitate, cu accentul pe sporirea cunoştinţele despre traficul de fiinţe umane, identificarea şi intervievarea potenţialelor victime şi a potenţialilor traficanţi.

001.8 / G-42       II-714949
Ghidul cercetătorului  / Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga, Marian Jalencu [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 72 p. : fot.
Antetitlu : Univ. de Stat din Moldova, Inst. Cercetare și Inovare, Proiectul bilateral RO-MD ”Instrumente manageriale și inform. pentru stimularea cercetării în universiteți”
ISBN: 978-9975-142-09-0
[Accesat la 22.10.2018]
Disponibil la :http://usm.md/wp-content/uploads/Ghidul-Cercetatorului.pdfCercetarea este una dintre cele mai complexe activități specifice omului, aceastafiind generată de setea de cunoaștere, curiozitate, tendința de a descoperi și explora noul. În același timp, activitatea de cercetare este presărată cu provocări, cărora trebuie să le facem față pentru a reuși. Prezentul Ghid vine să Vă ofere suport metodic și informativ, înglobând mai multe informații şi documente utile pentru munca Dumneavoastră nobilă.

Сuprins

Cuvânt înainte
1. CODUL DE CONDUITĂ ȘI CARTA EUROPEANĂ
A CERCETĂTORULUI – PREVEDERI GENERALE (Bulimaga T., Paladi F.)
2. CARIERA DE CERCETĂTOR – PAȘI DE URMAT
2.1. Studiile de licență – inițiere în cercetarea științifică (Jalencu M.)
2.2. Studiile de masterat – următorul pas al carierei de cercetător (Jalencu M.)
2.3. Studiile de doctorat și postdoctorat – etapa de aprofundare în cercetarea științifică (Țurcanu C.)
2.4. Stagii de mobilitate: Cine, Unde, Când? (Bulimaga T.)
3. PROIECTELE DE CERCETARE – FORMĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
3.1. Tipuri de proiecte (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
3.2. Participarea la concursuri de proiecte (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
3.3. Derularea proiectului (Spînu L., Crețu R., Gorceac L.)
4. RESURSE PENTRU CERCETARE
4.1. Structuri de cercetare (Spînu L., Gorceac L.)
4.2. Resurse informaționale (Musteață V.)
5. DISEMINAREA REZULTATELOR
5.1. Publicații științifice (Spînu L.)
5.2. Participare la evenimente științifice (Savva M.)
5.3. Organizare de evenimente științifice (Savva M.)
6. INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
6.1. Invenția de serviciu (Bulimaga T.)
6.2. Proiecte de transfer tehnologic (Jalencu M.)
6.3. Incubatorul de Inovare „Inventica USM” (Jalencu M.)
6.4. Oficiul de Transfer Tehnologic al USM (Bulimaga T.)
7. CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOASTERII
“EDUCATIE-CERCETARE-INOVARE”: transfer de
cunoștințe obținute in propriile proiecte de cercetare
(Paladi F., Gladchi V., Cataranciuc S., Căpățâna Gh., Guțu Vl.,
Jigău Gh., Bulimaga V., Zbanț L.,Axenti E., Cazacu A., Gumenâi I.)
8. Link-uri si adrese utile …


RASFOIESTE
 338(4) / P - 37      I-1279943

PEET, John; LA GUARDIA, Anton. O Uniune nefericită  : Cum poate fi soluţionată criza monedei euro - şi a Europei / John Peet şi Anton La Guardia . ─ București : Communicare.ro, 2017. - 284 p. - (The Economist Books).

ISBN: 978-973-711-522-5

Moneda euro ar fi trebuit să creeze o legătură indestructibilă între ţările şi popoarele Europei, să se constituie într-un simbol tangibil, cotidian, al unui viitor european comun. În schimb, la instalarea crizei, slăbiciunile monedei unice au adus Uniunea Europeană în pragul destrămării.

S-au căscat falii profunde între nord şi sud, între instituţiile europene şi guvernele naţionale, între conducători şi conduşi, care au dat naştere unor la fel de profunde întrebări despre capacitatea Europei de a fi cu adevărat democratică. Încrederea în instituţiile europene şi guvernele naţionale deopotrivă păleşte, făcându-i pe radicalii eurosceptici atât din dreapta, cât şi din stânga spectrului politic să câştige teren.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a afirmat adeseori că, „dacă moneda euro se prăbuşeşte, şi Uniunea Europeană se prăbuşeşte”. Dar, dacă vrem ca şi euro, şi Uniunea Europeană să supravieţuiască şi să prospere, liderii vor trebui să se confrunte cu câteva provocări dificile: câtă suveranitate sunt dispuşi să cedeze; cum pot împărţi povara datoriilor şi a riscurilor bancare; şi care ar trebui să fie rolul jucat de Uniunea Europeană în lumea de azi. Viitorul Europei unite va fi modelat în funcţie de aceste opţiuni dure, pe care le au de făcut conducătorii şi cetăţenii continentului.

„Autorii se bazează pe o profundă cunoaştere a mecanismelor uniunii economice şi monetare europene, a evenimentelor contemporane şi a precedentelor istorice, alcătuind un tablou însufleţit al originilor şi evoluţiei crizei din zona euro. Reiese, din concluzia lor, că Europa mai are un drum lung de parcurs pentru a restabili credibilitatea monedei unice, aflată la strâmtoare.” – FIONA HILL, Center on the United States and Europe, Brookings Institution
„Cartea de faţă reprezintă una dintre cele mai mai bune analize a suferinţelor actuale şi a perspectivelor monedei euro. Un studiu bine documentat, concis, sobru şi susţinut cu date pertinente.” – Foreign Affairs


 


009 / S -85 II-714929

Materialele conferințelor : "Științele socioumanistice și progresul tehnico-științific" : (Conferință științifică interuniversitară), 20 aprilie 2018 ; "Teoria și practica integrării europene" : (Conferință științifică studențească), 4 mai 2018 [Text tipărit] / col. red. : Mihai Braga [et al.] ; com. org. : Miha Braga [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. - 252 p. : il., fig., tab.
Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Științe Socioumane. - Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-45-547-3 
Din cuprins:
 • Analiza comparată a perspectivelor de aderare a RM la UE sau cea Euroasiatică (momentul actual);
 • Problema găgăuză între UE şi statalism, între unionism şi Federaţia Rusă;
 • Demnitatea şi libertatea – valori europene;
 •  Intimitatea este o valoare colectivă şi un drept al omului în UE;
 • Analiza comparată a unor coduri profesionale ale inginerilor din statele UE;
 • Sugestii privind formarea conceptului identitar în RM;
 • Securitatea alimentară în UE: propuneri privind aplicarea bunelor practici pentru implementare în RM;
 • Bunătatea şi omenia – valori europene;
 • Obiectivele si principiile politicii industriale comunitare
 • Rolul elitei în constituirea Uniunii Europene
 • Размышления о будущем Европейского Союза
 • Импорт вин из Молдовы в страны ЕС и  СНГ
   327(4) / E - 91    III-131431

European Integration and Disintegration [Text tipărit] : East ana West / edited by Robert Bideleux and Richard Taylor . ─ London ; New York : Routledge, 1996. - 298 p.

Europe has changed radically since 1989 and continues to change at great speed. This book deals with the principle problems and challenges confronting Europe in the aftermath of the Cold War and the collapse of European communism.
Whilst endeavouring to strike a balance between East, West, North and South, the volume is more concerned with the changing political, economic and cultural morphology of Europe, and of the relations within it, than with the formal institutional arrangements of the European Community and its successor, the European Union. There are already numerous books on the institutional development of the EU, but relatively few with a wider compass and institutional interpretations of European integration.
The book shows that the study of European integration should be taken in the round, avoiding a narrow and self-centered concern with the development of the 'lesser Europe' of the EU. It demonstrates that integration should be seen as neither an inexorable predetermined process, nor as an automatic consequence of high levels of economic interdependence, but rather as something that proceeds in fits and starts and sometimes suffers reverses
ISBN: 0-415-13740-3
ISBN: 0-415-13741-1


 

327(4) / B - 67    I-1280831

BLOT, Ivan Europa colonizată  / Ivan Blot; Trad. de Irina Marina Borțoi . ─ Chişinău : Universitatea Populară, 2018. - 208 p.
Tit. orig. : L'Europe colonisee
ISBN: 978-9975-145-00-8


."..Colosala experiență politică și academică a lui Ivan Blot îi permite o abordare senină și explicită, fără echivocuri timide și eufemisme atenuante, a realităților din Franța de azi, din spațiul dominat de UE și din țările ex-comuniste. Desfigurarea identitară, desuveranizarea și alienarea spirituală a popoarelor europene este examinată de către autor atât prin prisma geniului politic a lui Charles de Gaulle,  cât și prin optica filosofiei lui Martin Heidegger, dar și printr-o examinare minuțioasă a noului model de societate care s-a statornicit în ultimele decenii, cea a statului managerial și a capitalismului managerial, politicienii fiind înlocuiți de către experți, iar proprietarii – de către managerii obsedați de maximizarea câștigurilor pe termen scurt în detrimentul proprietarilor, al statelor și al angajaților.
Iurie Roșca
din Prefață la  ediîia romănă


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti