Faceți căutări pe acest blog

Anul european al cetăţenilor 2013: Publicaţii


Pe parcursul anului, Uniunea Europeană va încuraja dialogul, la toate nivelurile, dintre autorităţi şi reprezentanţii societăţii civile şi ai întreprinderilor. În acest sens, se vor organiza conferinţe şi alte tipuri de manifestări în întreaga Uniune - toate cu scopul de a determina ce aşteptăm de la UE în perspectiva anului 2020.

RESURSE 
(publicaţii, materiale video, pagini web) 
despre Anul european al cetăţenilor, cetăţenia participativă şi drepturile în UE
DESCARCATI
Europa ta, drepturile tale : Ghidul drepturilor și oportunităţilor de care beneficiază cetăţenii și întreprinderile europene pe piaţa unică a UE/Comisia Europeană,Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii . - 2012 . - 26 p.

Această broșură prezintă succint drepturile și oportunităţile de care beneficiaţi în cadrul pieţei unice a Uniunii Europene. Conduceţi un IMM? Broșura vă va ajuta să identificaţi surse de finanţare, să pătrundeţi pe pieţe noi și să vă reduceţi povara administrativă. Sunteţi student, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, lucrător sau pur și simplu consumator? Veţi găsi aici informaţii practice cu privire la călătoriile, studiile sau munca în UE. Oricare ar fi statutul dumneavoastră, piaţa unică a UE vă oferă o serie de avantaje și oportunităţi.

Această publicaţie este disponibilă şi în format e-book.


DESCARCATI

Ghidul inițiativei cetățenești europene /Comisia Europeană, - 2011 . - 28 p.

Inițiativa cetățenească europeană oferă posibilitatea unui număr de un milion decetățeni ai UE provenind din cel puțin șapte state membre să îi solicite ComisieiEuropene să propună legislație în domenii în care UE are competența de a legifera.Este un drept înscris în tratatele UE. Normele și procedurile care reglementează inițiativa cetățenească sunt prezentate într-un regulament al UE adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011

DESCARCATIEuropa liberei circulaţii Spaţiul Schengen/Comisia Europeană,Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii . - 2012 . - 15 p.

Spaţiul Schengen garantează libera circulaţie în interiorul unui teritoriu compus din 26 de ţări în care trăiesc peste 400 de milioane de cetăţeniDESCARCATI

Dreptul la liberă circulaţie şi şedere în Europa /Comisia Europeană, Direcţia Generală Justiţie . - 2010 . - 38 p.
Un ghid al drepturilor dumneavoastră în calitate de cetăţean al Uniunii EuropeneDESCARCATI
Educaţia civică în Europa=Citizenship education in Europe /Comisia Europeană ,  EACEA Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură. . -   Bruxelles, 2012. - 141 p.
Raportul furnizează o imagine generală asupra a cinci subiecte principale:
1) scopurile și organizarea programei de învățământ; 2) participarea elevilor și părinților la activitățile școlii; 3) cultura școlii și participarea elevilor în societate; 4) apreciere și evaluare; 5) sprijinul acordat cadrelor didactice și directorilor de școală. 


Consultati ONLINE ; in sala de lectura CPESC
Să descoperim Europa! / Il : Birte Cordes şi Ronald Köhler ; Uniunea Europeană . ─ Chişinău : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011. - 44 p. ; il.


Europa: un continent frumos cu o istorie fascinantă. O serie de oameni de știință, inventatori, artiști și compozitori renumiți în toată lumea, precum și cunoscuți animatori și sportivi de succes provin din Europa. Timp de secole, Europa s-a confruntat cu războaie și sciziuni. Dar în ultimii aproximativ 50 de ani, țările acestui bătrân continent s-au asociat în sfârșit în pace, prietenie și unitate, pentru a contribui la o Europă mai bună și o lume mai bună. Această carte, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, spune povestea în mod simplu și clar. Plină de fapte interesante și ilustrații colorate, ea oferă o descriere vie a Europei și explică pe scurt ce este și cum funcționează UE

Codul UE al drepturilor în mediul online

DESCARCATI
Prezentul cod reuneşte drepturile şi principiile fundamentale consacrate de legislaţia UE care protejează cetăţenii atunci când aceştia accesează şi utilizează reţelele şi serviciile online. Aceste drepturi şi principii nu sunt întotdeauna uşor de identificat deoarece nu se aplică exclusiv mediului digital, fiind dispersate în diverse directive, regulamente şi convenţii din domeniul comunicaţiilor electronice, al comerţului electronic şi al protecţiei consumatorilor.
Europa şi voi :  Instantanee ale realizărilor UE /Comisia Europeană, - 2010 . - 43 p.
DESCARCATI

V-aţi gândit vreodată ce face mai exact Uniunea Europeană pentru voi? Dacă da, această broşură oferă o privire de ansamblu asupra câtorva paşi concreţi pe care UE i-a făcut în 2010 pentru a vă face viaţa mai bună şi mai uşoară. Uneori este vorba de găsirea unor soluţii simple de zi cu zi, cum ar fi să convingă producătorii de telefoane mobile să treacă la o formă standard de încărcător. Alteori este vorba despre legile europene care conferă cetăţenilor noi drepturi. În unele cazuri se concentrează asupra luptei împotriva forţelor continentale şi globale pentru a menţine echilibrul economic al UE şi pentru a genera locuri de muncă. În alte rânduri, ajută la redarea speranţei pentru victimele catastrofelor naturale sau celor provocate de om, atât în Europa cât şi în afara graniţelor acesteia. Totuşi, în fiecare caz, UE acţionează pentru a crea o Europă în conformitate cu responsabilitatea asumată de către fondatorii săi, aceea de a lucra în interesul „popoarelor din Europa”. Tot ceea ce facem este în interesul cetăţenilor Europei. UE continuă să plaseze preocupările populaţiei pe agenda sa politică


Drepturile tale ca student internațional Un ghid al drepturilor studenților mobili în UE/ Comisia Europeană, - 2011 . - 30 p.

DESCARCATI
Călătoria într-o altă ţară UE pentru studii (denumită în continuare „mobilitate în scop educaţional”) reprezintă una dintre căile fundamentale prin care tinerii își pot stimula dezvoltarea personală, precum și posibilităţile viitoare de ocupare a unui loc de muncă. Mobilitatea în scop educaţional aduce servicii și UE în general: cultivă un simţ al identităţii europene; contribuie la circulaţia mai liberă a cunoștinţelor; și contribuie la piaţa internă, deoarece europenii mobili în tinereţe, în timpul procesului de educaţie, au șanse mai bune să fi e mobili și ca lucrători, ceva mai târziu în viaţă. Documentul își propune să rezume și să stabilească interpretarea Comisiei asupra legislaţiei în acest domeniu, ca un ghid pentru state membre, universităţi și alte părţi interesate, precum și informarea tinerilor astfel încât aceștia să își cunoască drepturile și să fi e, astfel, mai bine pregătiţi pentru o perioadă de studii în străinătate

Această publicaţie este disponibilă şi în format e-book.
European Citizenship , - 2012 - 55p.DESCARCATI
The citizen’s effect 25 features about the Europe for citizens programme European Commission,EACEA — Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. - 2012. - 69p.

Using creative and appealing methods of interaction and dissemination of information, such as theatre, role-playing games, story-writing and video reports, the funded projects succeed in involving European youth and attracting public attention. Europe for Citizens is reaching an important milestone. 
The 2007-2013 cycle draws to a close and a new seven year programme is planned to begin in 2014. In the light of the remarkable results produced so far, the programme is going to be continued and fine tuned to suit the contexts of the changing times. A greater emphasis will be placed on initiatives that stimulate debate, reflection and cooperation that contribute to citizens understanding of the European Union. The aim is to foster European citizenship and encourage civic participation at Union level. This booklet brings the stories behind 25 selected projects to the fore, showcasing the core elements that define the European Citizenship of the 21st century

Europe for citizens (2014-2020)/Parlament European. - 2012. 44 p.
DESCARCATI
 This note seeks to provide a concise overview and critical assessment of the proposed Europe for Citizens programme 2014-2020, which aims to enhance remembrance and civic participation in Europe. Based on an outline of past “active citizenship” initiatives on a European level and the Europe for Citizens programme currently in force, the genesis of the Commission’s new proposal, its content, and its reception by other EU-institutions and stakeholders are analysed.


DESCARCATI
Studiu privind valorificarea la maxim a potenţialului mobilităţii în construirea identităţii europene şi promovarea participării civice (iulie 2011)=Study on Maximising the Potential of Mobility in Building European Identity and Promoting Civic Participationp-  2011. - 109 p.Participatory Citizenship in the European Union
 mapped the theory, policy, practices and levels of engagement across Europe into 3 reports: the Contextual Report, the Analytic Report and the Good Practice Report.Data was collected from the 27 EU member states by experts. This was complemented with the analysis of European and international datasets and the most up to date literature in the field. A 4th report includes the policy recommendations: these are oriented towards the Europe 2020 strategy for ‘smart, sustainable and inclusive growth’ overall and, more specifically, to policies and actions in the context of developing the new Europe for Citizens Programme 2014 – 2020, and in light of the upcoming 2013 European Year of Citizens, and the 2014 European elections.
Mai multe publicaţii pe tema Anului european al cetăţenilor, despre cetăţenia UE şi drepturile cetăţenilor europeni,Anul european al cetăţenilor 2013
EU Bookshop
Comitetul Regiunilor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti