Faceți căutări pe acest blog

E-publicaţii: Raport privind Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova

Hammarberg, Thomas
               Raport privind Drepturile Omului în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova / Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. - 14 februarie 2013. - 55 p.- [Accesat la 27.02.2017].
Disponibil: http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdf

Hammarberg, Thomas
     Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova / Office of the High Commissioner for Human Rights. - 14 Februarie 2013. - 50 p.[Accesed on 27.02.2017].
Available: http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/Senior_Expert_Hammarberg_Report_TN_Human_Rights.pdf



Хаммарберг, Томас
    Отчет о Правах Человека в Приднестровском Регионе Республики Молдова / Офис Верховного комиссара ООН по правам человека. - 14 февраля 2013. - 58 c.
Доступен:http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/Senior_Expert_Hammarberg_Report_TN_Human_Rights_Russian.pdf


Expertul superior pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a efectuat un studiu detaliat al situaţiei la compartimentul respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, rezultatele căruia sunt reflectate într-un raport cuprinzător.

Raportul conţine 38 de recomandări, în principiu, adresate liderilor de la Tiraspol, dar implementarea cărora ţine de cooperarea cu structurile internaţionale de competenţă şi Guvernul Republicii Moldova. Majoritatea recomandărilor comportă un caracter mai puţin politic şi care sunt orientate spre ameliorarea situaţiei drepturilor sociale, civile, economice şi culturale.



CUPRINS

REZUMAT EXECUTIV
Obligaţiile legale şi angajamentele în domeniul drepturilor omului
Prevenirea torturii
Rolul procurorului
Prevenirea corupţiei şi asigurarea integrităţii sistemului judiciar
Întemniţarea
Situaţia în închisori
Locuinţe, proprietate și drepturi de proprietate asupra terenurilor
Îngrijirea sănătăţii
Violenţa domestică
Traficul de fiinţe umane
Drepturile copiilor cu dizabilităţi
Drepturile persoanelor adulte cu dizabilităţi
Persoanele în vârstă
Minorităţi
Dreptul la educaţie
Libertatea de religie şi de credinţă
Crearea unei culturi a drepturilor omului şi a responsabilităţii
Măsuri pentru implementare sistematică

INTRODUCERE
Context
Metodologie

LEGISLAŢIA
Constituţia
Atitudinea faţă de tratatele internaţionale
Alte legi de importanţă deosebită pentru domeniul drepturilor omului
Pedeapsa cu moartea
Comentarii

APLICAREA LEGII
Structuri de aplicare a legii
Tortura şi abuzurile comise de colaboratorii organelor de aplicare a legii
Vizita de rutină la un comisariat de poliţie
Comentarii

CERCETAREA ŞI URMĂRIREA PENALĂ
Rolul Comitetului de anchetă și al procurorului
Comentarii

SISTEMUL JUDICIAR
Sistemul judecătoresc
Justiţia juvenilă
Asistenţa juridică
Graţieri şi amnistii
Comentarii

IZOLATOARELE ŞI INSTITUŢIILE PENITENCIARE
Informaţii de bază privind sistemul penitenciar
Detenţia preventivă
Penitenciare pentru minori
Instituţiile penitenciare din Tiraspol şi Glinnoe
Situaţia privind sănătatea în închisori
Comentarii

LOCUINŢELE, PROPRIETATE ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR
Drepturile chiriaşilor
Drepturile de proprietate asupra terenurilor
Comentarii

DREPTUL LA SĂNĂTATE
Statistici de bază și prezentare generală
Cooperarea privind problemele de sănătate
HIV/SIDA
Tuberculoza
Tratamentul coercitiv
Comentarii

DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA DE GEN
Informaţii şi atitudini privind egalitatea
Violenţa domestică
Traficul de fiinţe umane
Comentarii

DREPTURILE COPILULUI
Standardele internaţionale
Copiii cu dizabilităţi şi alţi copii vulnerabili
Consecinţele emigraţiei
Progres prin cooperare
Comentarii

DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Standardele internaţionale
Îngrijirea instituţională a persoanelor cu dizabilităţi
Comentarii

DREPTURILE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

Unele date
Comentarii

DREPTURILE DIFERITELOR GRUPURI DE POPULAŢIE
Politica generală privind grupurile de populaţie, inclusiv minorităţile
Naţionalităţi şi minorităţi etnice sau lingvistice
Drepturile persoanelor de etnie romă
Comentarii

DREPTUL LA EDUCAŢIE
Politica educaţională
Şcolile de stat
Şcolile moldoveneşti cu predare în grafie latină
Comentarii

LIBERTATEA DE RELIGIE, CONŞTIINŢĂ ŞI CREDINŢĂ
Legi privind religiile
Grupurile religioase minoritare
Comentarii

ALTE MĂSURI DE IMPLEMENTARE SISTEMATICĂ
Planificarea pentru implementarea drepturilor omului
Colectarea şi prelucrarea datelor relevante
Educaţia privind drepturile omului şi formarea personalului
Activitatea Ombudsmanului
Mecanisme de depunere a plângerilor şi proceduri care să asigure responsabilizarea
Cooperarea cu grupurile societăţii civile

CONCLUZII ŞI REZUMATUL RECOMANDĂRILOR
Concluzii
Recomandări

Anexă: Activităţile expertului, inclusiv vizite şi întâlniri


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti