Faceți căutări pe acest blog

În siguranță în fața fricii. În siguranță în fața violenței: Expoziție în contextul celei de a 10-a aniversări a Convenției de la Istanbul

1.05.2022 -  în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția de la Istanbul**

14.10.2021 - Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul*



În perioada august - 23 decembrie 2021, CPESC organizează expoziția cu genericul "În siguranță în fața fricii. În siguranță în fața violenței" în contextul celei de-a 10-a aniversări a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). 




În 2021 marcăm cea de-a 10-a aniversare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul.
Detalii

Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice prevede: 
  • prevenirea violenței, 
  • protecția victimelor și 
  • acuzarea făptașilor, în scopul abordării acestei grave încălcări a drepturilor omului
Asumându-și rolul de lider în protecția drepturilor omului, Consiliul Europei a adoptat Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul). Convenția de la Istanbul este recunoscută pe scară largă drept cel mai cuprinzător instrument juridic pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din perspectiva încălcării drepturilor omului. 

De la deschiderea sa pentru semnare, în 2011, Convenția a atras suport semnificativ la toate nivelurile: național, regional și guvernamental, public, parlamentar, de la alte organizații internaționale pentru drepturile omului naționale și regionale, organizații ale societății civile, de la mediul academic și de la mass-media. Convenției i-au fost acordate premii naționale și internaționale pentru viziunea sa de a menține femeile și fetele în siguranță față de manifestările violenței

Aceasta a intrat în vigoare în 2014 – la doar trei ani de la adoptare, arătând astfel statelor membre atât necesitatea de a avea un tratat cu putere de lege care să le ghideze în eforturile lor de a pune capăt violenței bazate pe gen, cât și a angajamentului lor politic față de principiile și valorile înglobate în convenție.

Până în prezent, Convenția a fost ratificată de 34 de state-membre ale Consiliului Europei și semnată de alte 12 state, inclusiv de Republica Moldova, în anul 2017.

Aceasta conține 81 de articole cu prevederi, prin care statelor membre li se impun obligații în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, protejării victimelor, urmăririi penale a infractorilor și adoptării de politici integrate. De asemenea, Convenția prevede crearea unui grup internațional de experți independenți care va monitoriza implementarea la nivel național.


Expoziția CPESC  cuprinde un șir de publicații, rapoarte, documente, cărți si resurse electronice privind
 combaterea violenței împotriva femeilor, prevenirea și combaterea violenței în familiile din Rep. Moldova, precum și experiența și legislația organismelor internaționale. 






Totodată, sunt reflectate politici europene, și în mod special, este pus accentul pe prezentarea documentelor/resurselor dedicate Convenției de la Istanbul - considerat ca fiind cel mai cuprinzător instrument juridic în domeniu. 





cât și  resurse /publicații /documente rapoarte disponibile ONLINE

de exemplu, 
MOLDOVA: resurse/publicații
Coaliţia Națională „Viața fără Violență în Familie”
Coaliția națională „viața fără violență în familie” Raport anual  2020 https://stopviolenta.md/index.php?do=download&id=216
Platforma pentru Egalitate de Gen
Documentarea violenței în bază de gen : Ghid practic
Raport de monitorizare: Discurs public din perspectiva de gen și a violenței față de femei în alegeri https://egalitatedegen.md/mdocs-posts/raport-de-monitorizare-discurs-public-din-perspectiva-de-gen-si-a-violentei-fata-de-femei-in-alegeri-2/
La Strada Moldova
Centrul de Drept al Femeilor
Evaluarea răspunsului sistemului de justiție penală la cazurile de violență în familie Raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia, Comrat (2021)
UN Women
Bunăstarea și siguranța femeilor: Studiul realizat de OSCE privind violența împotriva femeilor
De ce Rep. Moldova trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul?

Expoziția inserează și materiale informaționale aniversare: resurse/pagini web dedicate Convenției de la Istanbul - ale  portalului CoE si pagini ale Oficiului CoE în Moldova, diverse infografice, pliante, etc. 










**ACTUALIZAT 03.05.2022




La 1 mai 2022, în Republica Moldova a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul. Aceasta urmează după ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova la 14 octombrie 2021, Republica Moldova devenind al 35-lea stat membru care a ratificat convenția.
„Angajamentul ferm al Republicii Moldova de a pune capăt violenței împotriva femeilor și de a promova toleranța zero față de discriminarea și violența în bază de gen, asumat prin ratificarea Convenției, este un pas major înainte în alinierea la standardele europene. Cu toate acestea, considerînd eforturile semnificative întreprinse de către stat la nivel de cadru legal și de politici, este necesar să se urmărească în continuare alinierea la prevederile Convenției, atât în ceea ce privește cadrul legal, cât și măsurile practice, concrete pentru a oferi cel mai eficient, adecvat și prompt răspuns ale autorităților statului împreună cu societatea civilă și parteneri internaționali pentru prevenirea și combaterea unor astfel de cazuri”, a declarat William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Convenția de la Istanbul este cel mai amplu tratat internațional pentru a combate această încălcare gravă a drepturilor omului. Este recunoscut pe scară largă ca unul dintre standardele legale principale și cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (VÎF/VD).

La 11 mai 2021, a fost marcată cea de-a 10-a aniversare a deschiderii spre semnare a convenției, evidențiind impactul pe care l-a avut de-a lungul a 10 ani prin îmbunătățirea legislației și politicilor din diferite sectoare, inclusiv prin impulsionarea incriminării anumitor tipuri de violență, oferirea de instrumente practice pentru a asigura protecția femeilor și fetelor, precum și siguranța și abilitarea acestora.

În ianuarie 2022, Consiliul Europei a lansat proiectul „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” pentru a servi drept foaie de parcurs pentru autoritățile din Republica Moldova în implementarea convenției.

Pentru mai multe informații despre proiect, accesați pagina web a proiectului.

*ACTUALIZAT 14.10.2021


Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul


Chișinău, 14 octombrie 2021 – Parlamentul a ratificat, astăzi, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Convenția de la Istanbul include 81 de articole cu prevederi prin care statele părți asigură prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, protejarea victimelor, urmărirea penală a infractorilor și adoptarea politicilor integrate.

Astfel, vor fi alocate resurse pentru asigurarea funcţionalităţii centrelor de criză pentru victimele violenței, linii telefonice de urgenţă, disponibile 24/24 ore, adăposturi pentru victimele violenţei, servicii de consiliere psihologică şi juridică, dar și alte măsuri în acest sens. Fiecare autoritate publică va analiza, estima şi planifica resursele necesare în vederea asigurării implementării Convenției.

https://multimedia.parlament.md/moldova-a-ratificat-conventia-de-la-istanbul/

Raportorii APCE felicită Parlamentul Republicii Moldova pentru adoptarea legii de ratificare a Convenției de la Istanbul

Raportorii de monitorizare ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Inese Lībiņa-Egnere (Letonia, PPE / CD) și Pierre-Alain Fridez (Elveția, SOC), care efectuează o vizită de cercetare la Chișinău au declarat următoarele:

„Felicităm Republica Moldova pentru progresele realizate în ratificarea Convenției de la Istanbul: Parlamentul moldovean a făcut astăzi un pas istoric și decisiv pentru a proteja mai bine femeile, a combate violența în familie și a construi o societate care prețuiește respectarea drepturilor fundamentale ale omului în toate sferele vieții.

Acesta este un prim pas important și încurajăm autoritățile să sensibilizeze acum publicul cu privire la Convenție și să ne reamintim scopul de bază, care este în primul rând prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Republica Moldova se va alătura celor 34 de state membre ale Consiliului Europei care, prin ratificarea acestei Convenții de referință, s-au angajat împreună să asigure mai multe drepturi pentru societățile lor șanse mai mari de a trăi fără frică”.





Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti