Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Primul raport general al GREVIO (Grupului de experţi privind Acţiunea împotriva violenţei asupra femeilor și violenţei domestice)

1st GENERAL REPORT ON GREVIO’S ACTIVITIES covering the period from June 2015 to May 2019 = Primul raport general privind activitățile GREVIO pentru perioada iunie 2015 - mai 2019 / Grupului de experţi privind Acţiunea împotriva violenţei asupra femeilor și violenţei domestice (GREVIO). - Consiliul Europei, 2020. - 75 p. [Accesat  09.04.2020].

Disponibil: https://rm.coe.int/1st-general-report-on-grevio-s-activities/16809cd382

Primul raport general privind activitățile Grupului de experţi privind Acţiunea împotriva violenţei asupra femeilor și violenţei domestice (GREVIO) prezintă tendințele și provocările care provin din primele opt rapoarte de monitorizare ale GREVIO făcute publice între 2015 și 2019 (Albania, Austria, Danemarca, Monaco, Muntenegru, Portugalia, Suedia și Turcia) și sunt confirmate de constatările apărute în proiectele de rapoarte finale adoptate din mai 2019 pentru Finlanda, Franța, Italia, Olanda și Serbia.

Raportul prezintă o descriere detaliată a stării de fapt în implementarea convenției și a provocărilor existente pentru părțile care au fost evaluate de GREVIO în perioada vizată. Concluziile monitorizării de către GREVIO a punerii în aplicare a convenției în cele opt state ilustrează funcționarea cu succes a unui nou mecanism de monitorizare la nivel regional al unui instrument juridic ambițios în domeniul drepturilor omului în cazul femeilor.

Deși o descriere detaliată și o analiză a situației se regăsește în raportul de referință, este subliniată importanța, că în perioada vizată, în toate cazurile, rapoartele GREVIO au fost foarte bine primite de către state și societatea civilă deopotrivă.

În ciuda progreselor realizate, raportul abordează unele probleme persistente. De exemplu, serviciile de asistență de specialitate pentru victimele violenței împotriva femeilor sunt încă insuficiente ca număr, iar finanțarea lor este „extrem de volatilă”, potrivit raportului. În unele țări, aria geografică a serviciilor de asistență de specialitate este insuficientă, deoarece serviciile de asistență lipsesc în zonele rurale, ceea ce conduce în practică la excluderea multor persoane. Și în timp ce serviciile de consiliere și adăposturi pentru victimele violenței în familie sunt deservite mai bine, lipsesc adesea serviciile care abordează violența sexuală și alte forme de violență împotriva femeilor. Mai multe țări, de exemplu, nu au înființat un centru de criză a violului sau un centru de sesizare pentru victimele violenței sexuale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti