Faceți căutări pe acest blog

PENTRU DISTRIBUIRE

Publicaţiile de mai jos se distribuie gratuit şi pot fi solicitate la Centrul Pro-european de Servicii şi Comunicare, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, sala nr. 23, et. 3, tel.: 24-10-96, e-mail: cpesc@bnrm.md
_______________________________________________________

 CPESC dispune de următoarele publicaţii cu tematică europeană:

  • Cum funcţionează Uniunea Europeană
  • Să descoperim Europa
  • 12 lecţii despre Europa
  • Călătorind prin Europa
  • Europa. revistă informativă pentru tineret___________________________________________________________

ALTE PUBLICAŢII

(1 ex. ) Nivelul intermediar al administrației în țările europene  / Coord. de către : Torbjorn Larsson [et al.] . ─ Chişinău : Institutul European de Administrație Publică, 2002. - 464 p.Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

( 1 ex) Aprofundarea transparenţei în Uniunea Europeană? : [Conferinţe] / ed. îngrij. de Veerle Deckmyn; trad. : Ala Simionică, ...[et al.] ; red.-coord. : Maria Cioaric . ─ Chişinău : [s. n.] , 2003. - 312 p.Antetitlu : European Institute of Public AdministrationBibliogr. Publ. în engl. cu tit. : Increasing Transparency in the European Union?

- Roche Ralph. Manual privind facilitarea exercitarii libertatii de intrunire / Programul Comun CoE si UE "Sustinerea Democratiei in Moldova". - Ch, 2011. - 142 p. - ISBN 978-9975-53-050-7. - (25 ex.) - 
- Ghid pentru parlamentari: Conventia privind protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale si a abuzurilor sexuale (Conventia de la Lanzarote) / APCE. Comisia pentru probleme sociale, sanatate si familie; Alc. Spassova Severina; Trad. Senatul Romaniei. - S.l., 2012. - 122. p. - (8 ex.). -
Detalii despre publicaţie
 
1.    Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, amendata prin Protocolul nr. 11, insotita de Protocolul aditional si Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12, 13 si 14. - Ch., 2006. - 60 p. - (450 ex.)

2.    Tu nu esti de vanzare - Traficul de fiinte umane: Brosura ilustrata / Consiliul Europei. Directoratul general pentru Drepturile Omului. - Ch., 2007.-44 p.

3.    Abolirea pedepselor corporale aplicate copiilor: Intrebari si raspunsuri / BICE.- Ch., 2008.- 58 p. – (6 ex.)

4.    Pedeapsa cu moartea: in afara legii,.- Ch., 2007.- 42 p. - (150 ex.)

5.    Recomandarea de politica generala nr. 11 a ECRI pentru combaterea rasismului si discriminarii rasiale in activitatile politiei  (adoptata la 29 iunie 2007)/ BICE. –Ch. 2008.- 32 p. – (280 ex.)

6.    Europa este mai mult decat crezi: Fise de informare pentru invatatori si elevi. – Chosinau, 2010  (20 FILE). – (25 ex.)

7.    Descopera universul unei Europe Mari: Povestea unei aventuri / Sophie Jeleff. – Chisinau, 2009. – 28 p.- (20 ex.)

8.    Libertatea de exprimare in Europa: Jurisprudenta cu privire la articolul 10 al Conventiei europene a Drepturilor Omului. – Chisinau, 2009. – 200 p. – (25 ex.)

9.    Drepturile omului si procedura penala: Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului / Jeremy McBride. – Chisinau, 2009. – 324 p. – (186 ex.)   

10.    Programul Campaniei Consiliului Europei pentru combaterea violentei impotriva femeilor, inclusiv violenta in familie./ Biroul de Informare al CE in Moldova -Ch., 2007.- 38p.

11.    Cadrul juridic al Consiliului Europei: Spre un spatiu juridic european / F. Benoit-Rohmer; H. Klebes. - Ch., 2007.- 268 p. – (28 ex.)

12.    Conventia europeana a Drepturilor Omului: Puncte de reper pentru profesori: Mapa cu fise de informare. - Ch., 2006 (25 fise)

13.    Sa construim o Europa pentru si cu Copiii: Brosura de informare despre program, inclusiv jocul puzzle "Tangram" pentru copii si adulti. - Ch., 2006. -36p.

14.    Executarea hotararilor Curtii europene a Drepturilor Omului: Brosura de informare. - Ch., 2006.- (300 ex.)

15.    Abordarea integrata a egalitatii intre femei si barbati: Cadru conceptual, metodologic si prezentare de "practici corecte": Raportul de activitate final al Grupului de specialisti pentru o abordare integrata a egalitatii (EG-S-MS-). - Ch., 2003. - 88 p. – (28 ex.)

16.    Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale: culegere de documente / Biroul de Informare al CE in Moldova. - Ch., 2004. - 68 p. – (30 ex.)

17.    Consiliul Europei: Fise de informare privind drepturile omului. - Ch., 2006.- (45 ex.)

18.    Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare si Raportul explicativ.  - Ch., 2005. - 42 p.– (86 ex.).

19.    Consiliul Europei : 800 milioane de europeni. – Ch., 2008. – 126 p. – (45 ex.).

20.    Hotarari ale Curtii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectiva: Vol. 1. – Ch., 2006. – 728 p. – (10 ex.)

21.    Hotarari ale Curtii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectiva: Vol. 2. – Ch., 2006. – 630 p. – (15 ex.)

22.    Hotarari ale Curtii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectiva: Vol. 3. – Ch., 2006. – 352 p. – (5 ex.)

23.    Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu. – Ch, 2003. – 836 p. – (12 ex.)

24.    Carta europeana a limbilor – instrument de protectie a diversitatii lingvistice si de intarire a dialogului intercultural in Moldova. – Ch., 2008. – 496 p. – (5 ex.).

25.    Carta sociala europeana revizuita in aplicare. - Ch.: Bir. de Inf. al Consiliului Europei in Moldova, 2001. - 135 p. – (5 ex.)

26.    Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare si Raportul explicativ. - Ch., 2005. - 42 pag.. - (5 ex.)

27.    Cadrul european comun de referinta pentru limbi: invatare, predare, evaluare. - Ch., 2003. - 204 p. – (3 ex.)

28.    CPT - un mecanism non-judiciar preventiv. - Ch., 2003. - 124 pag. – (75 ex.).

29.    Codul Conventiei Europene a Drepturilor Omului / J.-L. Charrier, A. Chiriac. – Ch., 2008. – 724 p. – (48 ex.)

Seria « Manuale privind drepturile omului »
 1.    Manualul nr. 1: “Dreptul la respectarea vietii private si de familie. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 8 al CEDO. – Ch., 2003. – (150 ex.)
2.    Manualul nr. 2: “Libertatea de exprimare. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 10 al CEDO. – Ch., 2003. – (15 ex.)
3.    Manualul nr. 3: “Dreptul la un process echitabil. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 6 al CEDO. – Ch., 2003. – (60 ex.)
4.    Manualul nr. 4: “Dreptul la proprietate. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 1 al Protocolului 1 la CEDO. – Ch., 2003. – (30 ex.)
5.    Manualul nr. 5: “Dreptul la libertatea si siguranta persoanei. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 5 al CEDO. – Ch., 2003. – (30 ex.)
6.    Manualul nr. 6: “Interzicerea torturii. Ghid pentru punerea in aplicare a articolului 3 al CEDO. – Ch., 2003. – (16 ex.)
7.    Manualul nr. 7: “Obligatiunile positive in virtutea Conventiei europene a Drepturilor Omului. Ghid pentru punerea in aplicare a CEDO. – Ch., 2006. – (180 ex.)

Cautare in

Traduceti