Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Fenomenul violenței în bază de gen pe înțelesul tuturor: Lecție interactivă

În cadrul Lecției interactive „Fenomenul violenței în bază de gen pe înțelesul tuturor” organizată de „Centrul Pro-European de servicii și comunicare” și Secția „Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării” ( BNRM) in contextul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, un grup de elevi și cadre didactice de la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria” au aflat cum să recunoască, să prevină și să acorde asistență, în special informațională victimelor violenței bazată pe gen.Înainte de lecție a fost prezentată o informație succintă despre campanie, inclusiv în baza expoziției vernisate cu această ocazie.


In mod interactiv elevii au participat la discuții - în 2 echipe - băieți și fete, despre fenomenul stereotipurilor din societate care nasc prejudecăți și discriminare față de fete și femei.


Au fost abordate diverse aspecte ale acestei probleme complexe și actuale pentru societatea contemporană.Participanții au aflat de la dna Natalia Ghimpu , formatoarea evenimentului (beneficiară anterior de cursurile Centrului de Drept al Femeilor)
 • ce este Egalitatea de gen,
 • cum este portretul agresorului, 
 • ce este „Ordonanța de protecție” 
 • despre formele de violență, 
 • violența în familie și formele de manifestare a acesteia.
De asemenea, elevilor li s-a vorbit despre fenomenul stereotipurilor din societate care nasc prejudecăți și discriminare față de fete și femei. Aceștia au aflat despre existența Centrului de monitorizare a agresorilor care funcționează la Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova și anume despre cum funcționează Brățara agresorului care oferă o securitate victimelor violenței. Cei prezenți s-au familiarizat cu Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută și sub denumirea de Convenția de la Istanbul) care este primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care creează un cadru legal cuprinzător în scopul protecției femeilor împotriva tuturor formelor de violență. Acest tratat este recunoscut pe scară largă drept cel mai cuprinzător instrument juridic pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din perspectiva încălcării drepturilor omului. Republica Moldova a semnat la Convenția de la Istanbul
Combaterea violenței împotriva femeilor: politici europene


În fiecare an, în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie se desfășoară Campania globală "16 Zile de Activism pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și Fetelor” și campania respectivă de informare și sensibilizare.
Campania reiterează necesitatea de a lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen și pentru crearea unei lumi în care fetele și femeile se simt în siguranță.

In acest context Biblioteca Națională a Republicii Moldova se alătură campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” prin organizarea lecției interactive „𝗙𝗲𝗻𝗼𝗺𝗲𝗻𝘂𝗹 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁̗𝗲𝗶 𝗶̂𝗻 𝗯𝗮𝘇𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝗻 𝗽𝗲 𝗶̂𝗻𝘁̗𝗲𝗹𝗲𝘀𝘂𝗹 𝘁𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼𝗿❞ și a unei expoziții de publicații la același subiect.


Scopul lecției organizate de Centrul Pro-European de servicii și comunicare (CPESC) și Secția „Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării” la 9 decembrie 2022 este de a informa cel mai divers public, dar mai ales femeile, tinerii, factorii de decizie și reprezentanții societății civile despre prevenirea și combaterea violența în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a drepturilor omului, a consecințelor și costurilor sale, precum și a mecanismelor de combatere la nivel comunitar și național.Expoziția “Combaterea violenței împotriva femeilor: politici europene” reflectă acțiunile, legislația, standardele și bunele practici realizate de organismele europene privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, sexismul, egalitatea de gen, abordările dimensiunii digitale a violenței împotriva femeilor, promovarea și împuternicirea femeilor, etc
Invităm cel mai divers public, dar mai ales femeile, tinerii, factorii de decizie și reprezentanții societății civile sa se familiarizeze cu cărțile și publicațiile din colecțiile BNRM (inclusiv CPESC), și cele mai recente resurse și publicații electronice pe tema respectivă prezentate în următoarele compartimente

1. Cum combate UE violența bazată pe gen

2. Abordarea fenomenului violenței împotriva femeilor la nivelul CoE

3. Convenția de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice salvează vieți

FOTO..

Expoziția se va desfășura in perioada 8 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023 - în spațiul expozițional CPESC.


CoE: e-publicații recente: Contribuția ONGurilor la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

Aceste 2 publicații elaborate de Consiliul Europei își propun să ajute ONG-urile în desfășurarea campaniilor naționale de comunicare și advocacy cu privire la Convenția de la Istanbul, să genereze narațiuni pozitive și să risipească miturile și dezinformarea cu privire la convenție. Campaniile pot avea ca scop fie să deschidă calea către ratificarea Convenției de la Istanbul, fie să sporească calitatea implementării acesteia.

Methodology for civil society organisations to run communication/advocacy campaigns to promote the values, aims and main provisions of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence:  [Resursă electronică] / Strasbourg : Council of Europe publishing, 2022. – 29 p. (Accesat 07.12.2022).


Metodologie pentru organizațiile societății civile pentru desfășurarea campaniilor de comunicare/advocacy de promovare a valorilor, scopurilor și principalelor prevederi ale Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violeneței împoriva femeilor și a violenței domestice.

Prezenta metodologie a fost dezvoltată de Rețeaua Women Against Violence Europe (WAVE) cu sprijinul Consiliului Europei și al ONU Femei în 2020, cu scopul de a concepe, dintr-o abordare centrată pe victimă, bazată pe drepturile omului, sensibilă la gen, a unei metodologii și a unor instrumente de promovare a valorilor, obiectivelor și prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută și sub denumirea de Convenția de la Istanbul. 

Metodologia prezintă o strategie pentru campaniile de comunicare și advocacy care urmează să fie implementate de organizațiile locale ale societății civile (ONG), în special în țările care s-au confruntat cu reacții politice împotriva drepturilor femeilor și în special împotriva Convenției de la Istanbul. Scopul principal al acestor campanii de comunicare și advocacy este de a promova valorile, scopurile și beneficiile Convenției de la Istanbul prin generarea de narațiuni pozitive și eliminarea miturilor și dezinformării referitoare la convenție. Promovarea Convenției de la Istanbul într-un limbaj simplu și accesibil va crește gradul de conștientizare a grupurilor vizate cu privire la drepturile femeilor și, în cele din urmă, la modul în care violența împotriva femeilor poate fi prevenită și abordată. În acest sens, prezenta metodologie oferă mesaje și instrumente cheie pentru ONG-urile locale pentru a implementa eficient aceste campanii de comunicare și advocacy și pentru a le sprijini în utilizarea acestor instrumente. Instrumentele de comunicare și advocacy propuse pot fi adaptate de ONG-urile locale care organizează campaniile, în funcție de etapa implementării Convenției de la Istanbul în țara lor.

*     *     *

Checklist for civil society organisations to run communication/ advocacy campaigns to promote the values, aims and main provisions of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence: [Resursă electronică] / Strasbourg : Council of Europe publishing, 2022. – 11 p. (Accesat 07.12.2022).

Disponibil:

Lista de verificare pentru organizațiile societății civile pentru desfășurarea campaniilor de comunicare/advocacy de promovare a valorilor, scopurilor și principalelor prevederi ale Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violeneței împoriva femeilor și a violenței domestice.

Această listă de verificare a fost elaborată pentru a ajuta organizațiile societății civile (ONG-urile) la organizarea campaniilor de comunicare și advocacy cu scopul de a promova valorile, scopurile și principalele prevederi ale Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violeneței împoriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută și ca Convenția de la Istanbul prin generarea de narațiuni pozitive și eliminarea miturilor și dezinformării referitoare la convenție. Deși lista de verificare ar trebui să servească drept foaie de parcurs pentru planificarea campaniilor, ea nu ar trebui să fie considerată prescriptivă și va rămâne la latitudinea ONG-urilor să decidă ce acțiuni și instrumente propuse sunt în măsură să implementeze în funcție de nevoile naționale și de resursele disponibile.

UE - e-publicații recente - Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators/ European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. - 39 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xddY (Accesat 24.10.2022)

Orientările în materie de etică privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele se referă la modalitățile de utilizare a IA în școli, pentru a sprijini atât cadrele didactice și elevii în procesul de predare și învățare, cât și activitățile administrative din cadrul structurilor de învățământ. Orientările fac parte din Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) și au fost elaborate de un grup de experți al Comisiei Europene special creat, care a reunit o gamă largă de practicieni din domeniul educației și al formării, din mediul academic, din sectorul privat și din organizații internaționale.

Orientările vor ajuta cadrele didactice din învățământul primar și secundar, indiferent de experiența lor în educația digitală. Obiectivul urmărit este clarificarea anumitor concepții greșite populare și larg răspândite despre IA, care ar putea cauza confuzie sau anxietate cu privire la utilizarea sa, în special în educație. Sunt abordate inclusiv considerente și cerințe etice, prin sfaturi practice oferite cadrelor didactice și directorilor unităților de învățământ cu privire la modul de planificare a unei utilizări eficace a IA și a datelor în școli.. De exemplu, orientările oferă consiliere cu privire la modul de utilizare a tehnologiilor pentru a adapta procesul de predare la capacitatea fiecărui cursant sau la modul de pregătire a intervențiilor individualizate pentru elevii cu nevoi speciale. În fine, orientările reprezintă o bază solidă pentru a aborda competențele emergente pentru o utilizare etică a IA și a datelor în rândul cadrelor didactice și al educatorilor și propun modalități de sensibilizare și dialog cu comunitatea.

Vezi de asemenea : 

Rezumatul raportului final al Grupului de experți al Comisiei privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și al formării

Final report of the Commission expert group on artificial intelligence and data in education and training. A executive summary. - 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. - 11 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xddZ (Accesat 24.10.2022)

Rezumatul raportului final al Grupului de experți al Comisiei privind inteligența artificială și datele în educație și formare reprezintă un document de sprijin pentru elaborarea orientărilor în materie de etică. Raportul prezintă eforturile Grupului de experți privind inteligența artificială (IA) și datele în educație și formare, de a informa Comisia cu privire la interacțiunea actuală dintre IA, date și utilizarea lor etică în educație și pentru a consolida activitatea conceptuală a Grupului de experți în ceea ce privește oferirea unui fundal etic solid și justificat pentru elaborarea orientărilor în materie de etică.

Informații suplimentare :

CoE-e-publicații - Bune practici în promovarea integrității academice: Culegere de bune practici

Gallant T. Best practice programme in promoting academic integrity: A compendium of best practices : Volume 1: 2021-2022// Tricia Bertram Gallant : [Resursa electronică]. - Strasbourg, 2022 - 56 p.

Culegerea oferă o prezentare a contextului, procesului și rezultatelor Programului Consiliului Europei de bune practici în promovarea integrității academice (COE-BPP) lansat în 2021. Scopul Programului este de a identifica cele mai bune practici pe care le implementează instituțiile europene de învățământ superior pentru a combate corupția academică. 

Culegerea servește la diseminarea acestor bune practici care să încurajeze și să inspire toate instituțiile europene de învățământ superior să lucreze la 
 • crearea culturii integrității academice prin ameliorarea predării și învățării, asigurând politici viabile și relevante care să ghideze comportamentul și procedurile integre care să reacționeze la încălcările de integritate, 
 • îmbunătățirea comunicării despre integritatea academică,
 • implementarea structurilor de guvernanță solide pentru sprijinirea integrității academice și
 • formarea membrilor comunității în modul în care să aleagă integritatea față de conduita incorectă.
Prezentarea celor mai bune practici (aceste 10 practici, precum și alte 12 practici relevante) ale instituțiilor europene de învățământ superior oferă idei și pași concreți care ar putea fi luați, de la mai mici la mai mari, pentru a combate corupția academică în învățământul superior. Deoarece fiecare practică văzută ca o floare a contextului local cultural și instituțional- Jocul Dilemei aplicat de către Universitatea Erasmus de Rotterdam, și alte 9 practici relevante au fost selectate deoarece ele pot fi adaptate pentru a fi utilizate în orice instituție.

Scopul este ca practicile din acest compendiu să atragă atenția cititorilor asupra faptului că corupția academică poate fi soluționată direct și intenționat, și totodată să ofere un imbold pentru alte instituții de a implementa practici de integritate academică similare sau altele. 

În general, practicile evidențiate în acest compendiu oferă 5 lecții pentru alte instituții de învățământ superior interesate în combaterea corupției academice prin creșterea integrității academice:
 1. În primul rând, cele mai bune practici sunt inovatoare în adaptarea la contextele în schimbare, recunoscând că integritatea academică este puternic influențată de mediul înconjurător.
 2. În al doilea rând, cele mai bune practici caută să predea integritatea academică  mai degrabă ca un set de abilități, decât să presupună (în mod eronat) că integritatea este o calitate pe care oamenii fie o au sau nu o au.
 3. În al treilea rând, cele mai bune practici sunt construite pe valori, nu pe comportamente sau structuri; valorile sunt veșnice și servesc drept fundament pentru schimbare.
 4. În al patrulea rând, practicile de succes implică mulți actori din întreaga comunitate a campusului, nu doar în procesul de elaborare, ci și în implementarea practicii.
Și în sfârșit, corupția nu poate fi abordată într-o zi; practicile evidențiate în acest compendiu demonstrează că eforturile permanente, pas cu pas, pot fi cheia pentru construirea unor culturi de integritate care să reziste forțelor societale care invită la corupție.

Informații suplimentare despre politicile Consiliului Europei:

Mai multe publicații ale Consiliului Europei:

H.1.2. Învăţământ superior şi pentru adulţi/ Education superieure, education des adultes / Higher,Adult Education

Achiziții recente - Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe


351.8 / S-43 III-141225

Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe, conf. șt.-practică naț. (2022; Chișinău).
Conferința științifico-practică națională "Securitatea națională a Republicii Moldova : provocări și tendințe" / coord. ed. : Vitalie Sîli, Diana Hîrbu . ─ Chișinău : Garomont-Studio, 2022. - 284 p.


Această ediţie conține materialele conferinţei naţionale ştiinţifico-practice „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe”, organizată de Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” din cadrul Serviciului de Informații şi Securitate al Republicii Moldova la 14 mai 2022.

Participanții și-au axat cercetările pe un spectru larg de tematici, care au fost grupate în următoarele blocuri: 
 • abordarea multilaterală a securității naționale; 
 • dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova: 
 • politică, economică, socială, umană, ecologică; 
 • securitatea națională a Republicii Moldova în contextul securității internaționale, precum și parametrii securității naționale a Republicii Moldova.

Actualitatea forului științific a fost remarcată de către reprezentanții instituțiilor superioare de învățământ partenere, fiind specificată necesitatea dezvoltării segmentului de securitate națională, dar și a diversificării și aprofundării studiilor consacrate diverselor aspecte ale procesului de asigurare a securității naționale și a fenomenelor inerente acesteia, în vederea identificării unor soluții optime și viabile de atingere a obiectivelor și de îndeplinire eficientă a sarcinilor de către organele securității statului.

Materialele Conferinței științifico-practice naționale „Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe” vor servi drept suport metodico-didactic pentru cercetători, studenți și masteranzii, interesați de acest subiect, dar și pentru practicienii implicați în activitatea de asigurare a securității națională, având și o semnificație teoretico-aplicativă inedită prin cercul larg de subiecte abordate și calitatea studiilor efectuate.

Cuprins :

Comunicări plenare:
 • Natalia Albu, Gheorghe Țurcanu  Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
 • Sergiu Cușnir, Darius Liviu Popescu  Neutralitatea Republicii Moldova în contextul securității statului
 • Mihai Cernencu, Iuliana Vîrlan  Rolul diplomaţiei digitale în sistemul de securitate internaţională
 • Svetlana Cebotari, Eugeniu Iovu  Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul războiului ruso-ucrainean
 • Mihai Drăniceru, Mihaela Badareu  Riscurile și amenințările de ordin externt în adresa securității Republicii Moldova
 • Vitalie Sîli, Vasili Beda  Modalități de cooperare a organelor centrale ale statului cu responsabilități asupra asigurării securității naționale
 • Diana Hîrbu, Diana Buzev, Marcel Bencheci  Securitatea frontalieră a Republicii Moldova în contextul mediului actual de securitate
Securitatea națională a Republicii Moldova: abordare
 • Vitalie Sîli, Igor Soroceanu  Protecţia infrastructurii critice în contextul asigurării securităţii naţionale
 • Еlеna Mărginеanu, Alеxandru Bоstan  Sеcuritatеa națiоnală în implеmеntarеa pоliticilоr dе mеdiu prinprisma drеptului administrativ glоbal
 • Maria Proca, Victor Botnariuc  Infracțiuni contra persoanei - provocare în adresa securității umane
 • Natalia Putina, Ghennadii Burdujan  Infrastructurile critice naționale - elemente indispensabile ale securităţii naţionale
 • Diana Hîrbu, Andrei Moiseev, Andrian Munteanu  Reformarea consiliului suprem de securitate: între necesitate și prerogative 
 • Victor Saca, Sergiu Buzu  Rolul procesului de negociere în raportul securitate regională – Securitate națională: cazul Republicii Moldova
 • Vladimir Borș, Sabina Butucec Impactul conflictului transnistrean asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova
 • Tatiana Busuncian, Ion Moldovan  Importanța asigurării securității cibernetice în cadrul domeniului politic: probleme, riscuri și noi oportunități
 • Mihail Sorbala, Ion Lisnic  Securitatea cibernetică – premise și riscuri în contextul digitalizării serviciilor în sectorul public
 • Serghei Sprincean, Tudor Pașcan  Securitatea militară a Republicii Moldova în contextul amplificării riscurilor și amenințărilor de securitate în regiunea sud-est europeană
 • Andrei Fortuna, Doina Romanescu  Valorificarea energiei regenerabile ca premisă a consolidării securității energetice a Republicii Moldova
 • Mihail Sorbala, Victor Erhan  Mecanisme de garantare a securității în sectorul economic
 • Maria Proca, Cristian Munteanu  Securitatea umană în contextul conceptului dezvoltării durabile în Republica Moldova
 • Natalia Putina, Cristina Terentii  Securitatea ecologică - o condiție obligatorie pentru dezvoltarea durabilă
 • Victoria Bevziuc, Sergiu Bîlba  Dilema identității culturale în era globalizării: factori de risc asupra securității culturale
 • Mariana Iațco, Maria Ceban  Strategii electorale de asigurare a echilibrului de gen în politică
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul securității internaționale
 • Ruslana Grosu, Eduard Carauș  Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. Cazul elveției
 • Mihai Cernencu, Alexandru Topolenco  Соnсерtul de „soft power” în discursul strategic NATO
 • Rodica Panța, Filip Cojocaru  Coperarea NATO prin sisteme de parteneriat : cazul Republica  Moldova-NATO
 • Victoria Bevziuc, Marcel Deleu  Războiul hibrid – amenințare a securității internaționale
 • Viorica Țîcu, Tatiana Bordiniuc  Covid-19: implicații pentru mediul internațional de securitate
 • Andrei Fortuna, Vlad Dimitriu  Criptomoneda ca amenințare la adresa securității regionale și naționale
 • Mihai Cernencu, Șabnam-Cristina Paknehad  Criza refugiaților din Ucraina: provocări și soluții
Parametrii securității naționale a Republicii Moldova
 • Alexandru Armeanic, Andrei Nastas  Eludarea legislaţiei fiscale cu efecte internaţionale.
 • Angela Colațchi, Loredana Petrea, Nicolae Mihailov  Securitatea Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina
 • Tatiana Busuncian, Tatiana Nazarciuc  Securitatea militară ca demensiune a securității naționale a Republicii Moldova
 • Angela Colațchi, Ecaterina Donoaga, Catalin Lîsîi  Securitatea națională în contextul crizei refugiaților
 • Victor Saca, Vlad Nepoliuc  Soluționarea conflictului Transnistrean din perspectiva relațiilor Republicii Moldova cu statele vecine
 • Victor Juc, Irina Boța, Renata Cozonac  Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului Transnistrean: evoluție și transformare
 • Marcel Bencheci, Dumitru Boroda, Eduard Cernețchi, Alexander Kurtskhalia  Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate 
 • Talmaci Francisco  Aplicațiile informatice și rolul acestora în asigurarea securității naționale, ordinii publice și investigării infracțiunilor

Cautare in

Traduceti