Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Cel de-al doilea raport GREVIO (Grupul de experţi privind Acţiunea împotriva violenţei asupra femeilor și violenţei domestice)

     

SECOND GENERAL REPORT ON GREVIO’S ACTIVITIES Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) Council of Europe covering the period from June 2019 to December 2020. - Consiliul Europei, 2021. - 78 p. [Accesat 20.04.2021].


Disponibil: https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-2021/1680a2165c

Raportul evidențiază tendințele în furnizarea de servicii pentru victime și le discută pe fundalul pandemiei, care a sporit considerabil nevoia de sprijin. Raportul arată cât de mult pandemia a adus la lumină lacune preexistente în ceea ce privește serviciile de specialitate, având un impact semnificativ asupra capacității femeilor și fetelor de a accesa servicii de asistență de specialitate pentru diferite forme de violență pe care le pot experimenta.


GREVIO s-a angajat, de asemenea, într-o serie de alte activități, în ciuda provocărilor întâmpinate din cauza pandemiei Covid-19. Vizibilitatea sa a crescut foarte mult nu numai prin activitatea sa de monitorizare continuă, ci și prin dialog și prin schimbul de informații cu privire la scopurile și scopurile Convenției de la Istanbul. Membrii GREVIO, împreună cu secretariatul, au participat activ la peste 150 de evenimente privind violența împotriva femeilor, dintre care aproximativ jumătate din ele au fost prin intermediul platformelor online. Mulți s-au concentrat asupra impactului pandemiei Covid-19 asupra serviciilor specializate pentru femei, protecția, prijinul femeilor și fetelor împotriva violenței, dar au fost abordate și alte aspecte mai specifice, precum violența împotriva femeilor cu dizabilități, violența sexuală, mutilarea genitală feminină, colectarea datelor, discriminarea intersecțională a femeilor care suferă de violență și multe altele.
Acest lucru este deosebit de important în ceea ce privește acordarea de sprijin și protecție femeilor victime ale violenței, așa cum prevede Convenția de la Istanbul. Prin urmare, acest raport include, de asemenea, o secțiune specială privind serviciile de asistență specializate ca o linie de salvare pentru femeile care sunt victime ale violenței, înainte, în timpul și după pandemie, acoperind eșecuri și provocări, precum și exemple de bune practici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti