Faceți căutări pe acest blog

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

Consiliul Europei marcheză ediția din 2016 a Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 25 noiembrie, cu o inițiativă de interes public care să atragă atenția factorilor de decizie și a publicului larg asupra acestor probleme.
O Pagină web este dedicată acestui eveniment, care cuprinde material video, animații și infografice care pun în evidență rolul deosebit al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (numită și Convenția de la Istanbul) în calitate de instrument practic care ar putea servi ca fundament, astfel Statele fiind  încurajate să adopte măsuri de prevenire a violenței împotriva femeilor, de protecție a victimelor și de urmărire în justiție a autorilor violențelor.


 

Semnat la 11 mai 2011, la Istanbul și intrat în vigoare la 1 august 2014 acest tratat este unul decisiv şi constituie primul instrument obligatoriu din punct de vedere juridic din Europa care crează un cadru legal cuprinzător în scopul protecţiei femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă.
  
Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor reprezintă punctele cheie ale Convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind un apel adresat societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia constituie o nouă chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.
Din cele 47 State membre ale Consiliului Europei, doar patru încă nu au semnat acest tratat: Armenia, Azerbaidjan, Russia și Republica Moldova.

 Pentru informații suplimentare consultă:

*    *    *
Mai multe publicaţii pot fi consultate online şi/sau 
în sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare
                                                                                        
*    *    *

The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence: A tool to end female genital mutilation. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2014. - 58 p. - 978-92-871-7990.

Acest ghid, realizat în comun de către Amnesty International și Consiliul Europei, are scopul de a oferi un ajutor la elaborarea concepției politicilor și măsurilor care vizează soluționarea problemei mutilărilor genitale feminine, și de a deschide calea către schimbare. El se întemeiază pe Convenția Consiliului Europei cu privirre la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (cunoscută ca Convenția de la Istanbul), care a intrat în vigoare în august 2014.
*    *    *


Ghid practic privind intervenția eficientă a poliției în cazurile de violență în familie [Text tipărit] / elab. : Vladimir Cazacov [et al.] ; Centrul de Drept al Femeilor . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 144 p. - ISBN: 978-9975-87-000-9.
343.5/G-42 / II-709057

Acest Ghid practic a fost realizat de Centrul de Drept al Femeilor și este adresat angajaților poliției, responsbaili de soluționarea cazurilor de violență în familie. Elaborarea Ghidului a pornit de la necesitatea de a crea un instrument de lucru pentru angajații poliției în activitatea lor de prevenire , combatere și soluționare a cazurilor de violență n familie.


*    *    *
Violenţa în familie în Republica Moldova: practică judiciară şi acte normative naţionale şi europene / OSCE; Centrul de Drept al Femeilor; Centrul de Drept, Căuşeni. - Ch., 2014. - 168 p.  

*    *    *

E.8/2003 PR Contre la violence à l’égard des femmes : une perspective européenne / Reid, S.; Conseil de l’Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 2003. – 115 p. - 92-87-5357-4. – (Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique)

E.8/2003 PR Preventing violence against women: a European perspective / Reid, S. ; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 2003. – 113 p. - 92-87-5357-4. – (Responses to violence in everyday life in a democratic society)

Mai multe publicații la acest subiect pot fi găsite în Colecția CPESC:

E.8. Egalitatea genurilor / Egalite des sexes / Gender Equality
G.6 Politici de familie / Affairs familiales / Family questions

 *    *    *
 
UNDE POȚI APELA, în cazul în care ai devenit victima violenței?
Centrul de Drept al Femeilor
Asociatia Impotriva Violentei "Casa Marioarei"
Centrul ”La Strada”
Asociația Promo-LEXNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti