Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații 2016: Reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului EsticWomen’s political representation in the Eastern Partnership countries: Council of Europe regional study. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 143 p.
Studiul regional privind situația reprezentării politice a femeilor și bărbaților în țările Parteneriatului Estic, a fost prezentat la 1 decembrie 2016, la Kiev, Ucraina, în cadrul unei Conferințe internaționale. Participanții au ajuns la concluzia că democrația ar trebui să se aplice atât femeilor, cât și bărbaților, deoarece sub-reprezentarea femeilor în viața politică are un impact negativ asupra proceselor democratice din țările Parteneriatului Estic.
Reuniunea a abordat subiectul reprezentării politice feminine în țările Partenriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Moldova și Belarus), întrunind peste 80 de reprezentanți ai parlamentelor, comisiilor electorale centrale, mass-media, organizațiilor societății civile și experți independenți în domeniul egalității de gen, care au participat la un schimb de opinii și au discutat măsurile și strategiile care să consolideze reprezentarea politică a femeilor în țările repective.

Noul studiu demonstrează că în toate țările, este puțin probabil ca femeile intervievate să ocupe o funcție politică și să fie alese ca deputați sau consilieri teritoriali. Acesta menționează că femeile dețin mai puțin de 20% din locuri în parlamentele tuturor acestor țări cu excepția Belarus, unde cifra se ridică la 30%. 
O examinare a cadrului legal în fiecare țară arată că, deși există o bază juridică generală pentru egalitatea dintre femei și bărbați, în viața politică realitatea este diferită. Nici măsurile specifice adoptate nu au dus la o creștere substanțială a numărului femeilor care să candideze și să fie alese, deși există semne de unele progrese. Lipsa unor mecanisme eficiente de aplicare slăbește puținele măsuri specifice în vigoare.
Stereotipurile și ideile despre rolul femeilor în societate se află printre principalele obstacole în reprezentarea politică feminină în țările examinate. Deși probabilitatea pentru femei de a avea studii superioare este mai mare decât în cazul bărbaților, ele nu ocupă poziții în administrația centrală la fel de importante ca și bărbații. În majoritatea cazurilor ele sunt angajate în funcții mai prost plătite decât bărbații, cum ar fi cele din sectorul public.
Lipsa finanțelor joacă este, de asemenea, o barieră majoră în calea femeilor, limitând capacitatea acestora de a candida sau de a desfășura o campanie eficientă.
Raportul a examinat rolul partidelor politice în susținerea reprezentării politice a femeilor și a constatat, cu puține excepții, că femeile nu joacă un rol major în cadrul organelor de politică ale părților și că problemele și preocupările femeilor nu sunt reflectate în politicile și programele prezentate alegătorilor.
Cu toate acestea, există exemple de bune practici, măsuri și strategii de susținere, care ar putea fi adoptate în regiune pentru a spori reprezentarea politică a femeilor. 
 
Studiul cuprinde recomandări generale, cât și pentru fiecare țară, adresate responsabililor politici, parlamentarilor și guvernelor.

Unele recomandări vor fi puse în aplicare în cadrul proiectului regional ”Reforma legislației și practicii electorale și dezvoltarea cooperării regionale”, realizat în cadrul cooperării programatice între Uniunea Europeană și Consiliul Europei pentru țările Parteneriatului Estic.

Alte publicații ale Consiliului Europei pot fi consultate în Colecțiile CPESC:

E.8. Egalitatea genurilor / Egalite des sexes / Gender Equality Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti