Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recente: Violenţa împotriva femeilor

Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE / Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). - 2014.

Raportul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europe (FRA) prezintă rezultatele celei mai cuprinzătoare anchete din lume realizată până în prezent cu privire la violenţa împotrivas femeilor.
Acest raport, întitulat "Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE", conţine rezultatele intervievării a peste 42 000 de femei din 28 de State membre ale UE. Ancheta a adresat femeilor întrebări cu privire la experiențele de violență fizică, sexuală și psihologică, inclusiv violență domestică. Au fost adresate și întrebări despre eventuale incidente de hărțuire prin urmărire și de hărțuire sexuală, precum și despre rolul jucat de noile tehnologii în abuzurile suferite de femei. În plus, ancheta a cuprins și întrebări despre experiențele de violență  trăite de respondente în copilărie

Ancheta care stă la baza raportului arată clar că, pentru a combate violența împotriva femeilor, este nevoie de măsuri din partea unor grupuri foarte variate, printre care angajatorii, profesioniștii din domeniul sănătății și furnizorii de servicii de internet. FRA formulează o serie de propuneri pentru remedierea situației și pentru sprijinirea UE și a factorilor de decizie naționali în acțiunile de instituire și aplicare a unor măsuri cuprinzătoare de prevenire și intervenție în cazurile de violență împotriva femeilor:


 
- statele membre ar trebui să ratifice Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul), care este primul instrument regional cu forţă juridică obligatorie din Europa care abordează în mod cuprinzător diferite forme de violenţă împotriva femeilor;
- consolidarea unei abordări concentrate pe victime şi orientate pe drepturile femeilor ca victime ale violenţelor, care ar include stabilirea şi ameliorarea unei asistenţe specializate pentru victimele violenţelor cu caracter sexual;
- elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune  pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, pe baza elementelor probante extrase direct din mărturiile femeilor care au fost obiectul violenţei, majoritatea incidentelor nefiind semnalate şi deci invizibile.
Ancheta a stat la baza elaborării unei serii de rapoarte,  documente, informaţii şi instrumente online.
Descărcaţi sau consultaţi online:

Raportul de sinteză FRA privind constatările anchetei (en) – Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE. Rezultate pe scurt – oferă o privire de ansamblu asupra unei selecţii de rezultate ale anchetei şi include principalele opinii formulate pe baza constatărilor: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-at-a-glance.

Raportul privind principalele rezultate ale anchetei (en) – Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE. Raportul privind principalele rezultate (Violence against women: an EU-wide survey. Main results) – prezintă o descriere cuprinzătoare a constatărilor pe baza datelor anchetei, precum şi un număr de opinii detaliate ca răspuns specific la rezultatele privind diferite tipuri de violenţă împotriva femeilor, precum violenţa fizică şi sexuală, hărţuirea sexuală şi urmărirea în scopul hărţuirii, toate acestea fiind abordate în capitolele raportului: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results.

Instrumentul de explorare a datelor online în ceea ce priveşte rezultatele anchetei privind violenţa bazată pe gen împotriva femeilor, a se vedea: http://fra.europa. eu/en/vaw-survey-results
Metodologia anchetei (rom) – Violenţa împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE. Raport tehnic (Violence against women: An EU-wide survey. Technical report) – a se vedea, inclusiv varianta în română: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/ vaw-survey-technical-report
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti