Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Sesiuni interactive în contextul Zilei Siguranței pe Internet 2023

 În anul 2023 Ziua Siguranţei pe Internet (Safer Internet Day) este marcată la 7 februarie.


Ziua Siguranţei pe Internet este o campanie desfăşurată anual în februarie

Sloganul campaniei , ''Împreună pentru un internet mai bun'', este o chemare la acţiune pentru ca toate părţile interesate să-şi unească forţele şi să îşi îndeplinească misiunea în crearea unui internet mai bun pentru toată lumea, şi în special pentru utilizatorii tineri.


Această zi are drept scop sensibilizarea cu privire la utilizarea în siguranţă a tehnologiei digitale. Cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, milioane de persoane sunt solidare scopului misiunii de a face internetul un loc unde fiecare poate să utilizeze tehnologia în mod responsabil, cu respect, în mod critic şi creativ..

Susținută la nivel european de către Consiliul Europei, organizația INSAFE, Directoratul General pentru Media şi Societatea Informatică a Comisiei Europene, Ziua Siguranței pe Internet a atins un grad global de participare, conștientizare și acoperire media, aflându-se în continuă creștere.

Campania urmărește să atragă copii și tineri, părinți și îngrijitori, profesori, educatori și asistenți sociali, precum și industria, factori de decizie și politicieni, pentru a încuraja ca toată lumea să își asume rolul în crearea unui internet mai bun, pentru a inspira schimbări pozitive online, pentru a crește gradul de conștientizare a aspectelor legate de siguranța online și pentru a participa la evenimente și activități globale.

În Zilele Internetului mai sigur, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și în mod special, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare în parteneriat cu Centrul Național de Digitizare susține această inițiativă în fiecare an (puteți vedea în link-urile atașate activitățile noastre interactive anterioare).  

2023

Ziua siguranței pe internet - organizată de către Rețeaua Insafe/INHOPE a Centrelor europene pentru siguranța pe internet (SICs) cu susținerea Comisiei Europene - este o acțiune comunitară care oferă spații unde toate părțile interesate pot reflecta cum să promoveze împreună o utilizare responsabilă, respectuoasă, critică și creativă a tehnologiilor digitale, având ca și scop final încurajarea unui internet mai bun pentru toți.

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, Ziua Siguranței pe Internet s-a extins astfel încât acum este celebrată de către copii, tineret, părinți și îngrijitori, învățători, educatori și lucrători sociali, industriași, factori de decizie și politicieni din peste 180 de țări și teritorii.

De Ziua Siguranței pe Internet 2023 - marți, 7 februarie - milioane de oameni de pe tot globul își vor uni forțele "Împreună pentru un internet mai bun". Ediția curentă este una specială deoarece se afla la cea de-a 20-a aniversare, și va fi mai sensibilă și mai responsabilă ca niciodată, datorită resurselor voluminoase și creative din partea vastei rețele a susținătorilor SID, care au fost alicate pentru ca noi toți să reflectăm cum să protejăm copiii, ce împuterniciri să le oferim și cum să respectăm toți copiii și tinerii atunci când se află online.

În contextul ediției aniversare (cea de-a 20-a ) a Zilei Sigurantei pe Internet, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM organizează, în perioada  07-10 februarie 2023, sesiuni interactive pentru elevi și studenți dedicate promovării
 •  siguranței online și securității informației, precum şi
 •  combaterii dezinformării și rezistenței la răspândirea fake-news-urilor în era digitală.


07.02.2023


Pe 7 februarie 2023, in sala de lectură a Centrului Pro-European al Bibliotecii Naționale a avut loc o lecțiie interactivă cu elemente de joc. Participanții la eveniment au fost elevi din clasa a V-a a Liceului Teoretic "N.V.Gogol"In cadrul sesiunii interactive copiii au aflat semnificația Zilei Siguranţei pe Internet și care este scopul acestei acțiuni anuale. 
Au fost abordate subiecte precum:
- principalele amenințări ale internetului pentru copii și adolescenți, o atenție deosebită fiind acordată problemei dependenței de internet;
- regulile de conduită online, inclusiv neticheta și discursul instigator la ură, etc. 
Împărțiți în trei echipe, copiii și-au prezentat răspunsurile la următoarele subiecte: avantajele și oportunitățile internetului, dezavantajele și amenințările online-ului, regulile de comportament sigur pe internet.


Membrii echipelor s-au completat în mod activ și au discutat probleme controversate.

 La final, copiii și-au testat cunoștințele cu ajutorul jocului online al Uniunii Europene „Happy on-life”, răspunzând la întrebări legate de comportamentul corect pe rețelele de socializare și respectarea regulilor de siguranță pe internet. Acest joc își propune să dezvolte o experiență digitală responsabilă și să construiască o relație de încredere cu părinții care sunt cei mai buni prieteni și aliați în combaterea amenințărilor online.
Elevii au dat dovada de o inteligență sporită si un nivel destul de serios de conștientizare a problemelor abordate.


*  *  *


7 февраля 2023 года в стенах Проевропейского центра Национальной библиотеки прошло мероприятие в рамках Международного дня безопасного интернета.

Мероприятие прошло в формате интерактивной лекции с игровыми элементами. Участники мероприятия стали ученики 5 класса лицея им Гоголя.

На лекции ребята узнали, что собой представляет День безопасного интернета и какая цель этой ежегодной акции.

В ходе занятия были подробно освещены такие темы как :

- основные угрозы интернета для детей и подростков, особое внимание было уделено проблеме интернет-зависимости;
- правила поведения онлайн, в том числе сетевой этикет и язык ненависти;

Поделившись на три команды, дети представили свои ответы на следующие вопросы: плюсы и возможности интернета, минусы и угрозы в онлайне, правила безопасного поведения в интернете.

Участники команд активно дополняли друг друга и дискутировали по спорным моментам. В завершении дети проверили свои знания с помощью онлайн игры Европейского союза «Happy on-life», ответив на вопросы, связанные с правильным поведением в социальных сетях и соблюдением правил безопасности в интернете.

Например, «Чем НЕЛЬЗЯ делиться в социальных сетях?», «Вы встретили человека в чате и начали общаться. Он/она кажется хорошим человеком и предлагает вам встретиться с ним/ней. Что вы делаете?», «Ваша семья решила ограничить использование Интернета. Никакой техники после ужина! Уже поздно, и вы понимаете, что действительно хотите искать информацию, которую можете найти только в Интернете. Что вы делаете?» и т.д. Эта игра направлена на формирование ответственного обращения с цифровыми технологиями и установление доверительных отношений с родителями, которые являются главными друзьями и союзниками в противодействии онлайн-угрозам.

Школьники проявили высокий интеллект и достаточно серьезный уровень осведомленности о рассматриваемых вопросах.
Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!"


CPESC vă invită la Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!" organizată în contextul marcării celor 15 ani de la intrarea în vigoare a Convenției privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (1.02.2008)

Sunt expuse atât publicații din colecția BNRM, cât și cele mai recente publicatii electronice la acest subiect, editate în perioada 2019-2023.

Vizitatorii expoziției pot consulta cărți şi publicații în Sala de lectură a CPESC, iar unele documente pot fi descarcate prin intermediul utilizării aplicației de QR -code sau accesate la următoarele linkuri

Pe durata expozitiei, 1 februarie – 1 noiembrie 2023, cu siguranță vor fi elaborate și editate noi documente/publicatii cu prilejul marcarii Zilei mondiale împotriva traficului de persoane (30 iulie), Zilei Europene pentru combaterea traficului de ființe umane (I8 octombrie), cu care va fi completată expoziția si despre care vă vom informa pe parcurs.

Compartimentele expozitiei

 • Acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane


Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane
, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2008, are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea vizează toate formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare.

Convenția a creat un mecanism independent de monitorizare, pentru a evalua modul în care prevederile sale sunt puse în practică. Acest mecanism de monitorizare, care reprezintă unul dintre punctele forte ale Convenției, este constituit din doi piloni: Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) și Comitetul Părților. Valoarea activității de monitorizare desfășurată în lumina Convenției CoE privind acțiunea împotriva traficului de fiinţe umane este triplă: evaluează și stimulează îndeplinirea obligațiilor pe termen lung impuse de Convenție; oferă direcții precise pentru depășirea obstacolelor; și constituie un forum pentru colaborare internațională, unde informațiile și exemplele pozitive pot fi împărtășite, iar comunitatea internațională poate fi alertată cu privire la orice tendințe noi stimulând astfel acțiuni comune pentru prevenirea și abordarea problemelor.

Consiliul Europei ajută de asemenea guvernele în implementarea Convenției și recomandărilor care iau naștere din procesul de monitorizare.

In acest compartiment veți avea posibilitatea să luați cunoștință cu:

 • Rapoarte, ghiduri, compendii de bune practici, fișe tematice privind acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane, inclusiv pe diferite aspecte ale TFU, metode și recomandări de prevenire și combatere a acestui fenomen complex.
De exemplu, aspectele diverse includ exploatarea prin muncă, traficului ilegal de migranți, etc.

Sau studiul „Traficul de ființe umane online și facilitat de tehnologii”, care ofera o evaluare a măsurii în care tehnologia afectează TFU, precum și o cercetare a modului de acțiune a traficanților în contextul TFU online și facilitat de tehnologii.

 • Rapoartele GRETA care identifică exemplele pozitive și lacunele și face recomandări cu privire la modul în care se poate îmbunătăți implementarea Convenției, în fiecare țară. Rezultatele acestei activități au devenit o sursă de referință pentru toți cei implicați în lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Ați putea accesa unele documente aici https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-2019-2023-combaterea.html 

 • Politica UE de combatere și prevenire a traficului de ființe umane

Traficul de persoane este o infracțiune transfrontalieră, care afectează toate statele membre. Rămâne o amenințare gravă în UE, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani pentru combaterea acestuia. Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile principale ale UE.

In acest compartiment sunt prezentate:

documente oficale privind cadrul juridic al eforturilor UE de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv Strategia UE de combatere a traficului de persoane (2021-2025), axată pe prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune.

Problema traficului de ființe umane în zonele de conflict armat a devenit o problemă strigentă, in condiitile războiului din Ucraina. In acest sens prezintă interes documentul Un plan comun de combatere a traficului de ființe umane pentru a aborda riscurile traficului de ființe umane și pentru a sprijini potențialele victime printre cei care fug de războiul din Ucraina

cele mai recente rapoarte , studii, resurse web care oferă o imagine de ansamblu, bazată pe fapte, a aspectelor-cheie privind traficul de persoane în UE si propun recomandari, instrumente ,

Unele documente pot fi  accesate la următoarele linkuri
https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/ue-e-publicatii-2019-2023-prevenirea-si.html

 • Acțiuni concertate antitrafic naționale/internaționale

Republica Moldova este parte la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale şi a Protocolului adițional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor. De asemenea, este parte la Convenția Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale etc.Prevederile actelor internaționale au fost transpuse în cadrul legal național prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova în octombrie 2005 a Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și, ulterior, prin dezvoltarea și aprobarea actelor normative de implementare

In acest compartiment vizitatorii pot sa se familarezeze atât cu rapoarte nationale si alte publicatii, inclusiv ghiduri si teze de doctor privind evolutiile si provocarile politicilor și acțiunilor de combatere a traficului de persoane in Rep Moldova , cat si cu ultimele rapoarte, bune practici si studii ale orgamismelor internationale privind TFU ( OSCE , ONU , etc)

De exemplu,

Republica Moldova 

Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 : Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernuluinr.461 din 22 mai 2018. (accesat 25.01.2023)

343.4 / N-27 II-723504  National Strategy for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings 2018-2023 / Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Moldova . ─ 
[Chișinău] : Antitrafic Moldova, 2018. - 74 p. (accesat 25.01.2023)
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Strategy_and_Plan_antitrafic_ENG_publicat.pdf

Raport național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2021 / Antitrafic Moldova. – Chișinău , 2022. – 98 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RAPORT_2021_AntiTFU_pt_website.pdf  (accesat 25.01.2023)

Evaluarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Republicii Moldova pentru anii 2018-2023 : Raport / La Strada . - Chișinău , 2022. – 68 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RO_Raport_de_evaluare__Strategie.pdf

343.4 / J-52 T-5857
JITARIUC, Vitalie  Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane : Teză de doctorat în drept (554.03) / Jitariuc Vitalie . ─ Chișinău : [s.n.], 2021. - 271 f.
Disponibil : 

T-5764 343.4 / A-50  Алистратова, Оксана. Политика противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза: Диссертация доктора политических наук (561.01) / Алистратова Оксана . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. – 194 p.

Fomina , Tatiana. Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență : Raport analitic / Tatiana Fomina, Ana Revenco. – Chișinău : „La Strada” (Moldova), 2020. – 52 p.
Disponibil :https://lastrada.md/pic/uploaded/Tendinte%20TFU%20rom_TFU.pdf (accesat 25.01.2023)
Raportul analizează în detalii starea sistemului național anti-trafic, luând în considerare constatările și recomandările rapoartelor J/TIP, GRETA, OIM și LA STRADA, publicate în 2020. Pentru comoditatea utilizării, concluziile principale și recomandările cercetării au fost sistematizate conform direcțiilor principale de organizare a contracarării traficului de ființe umane și integrate în tabelul prezentat în partea finală a raportului dat.

343.4 / С-51 II-720499
CHEIANU-ANDREI, Diana  Vulnerabilitatea migranților la trafic de ființe umane și la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova / Diana Cheianu-Andrei; coord. : Tatiana Fomina ; red. : Diana Senic ; ed. : AO Centrul Internațional "La Strada" . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. -112 p.

*  * * 

Сampania online ,,Be safe" (Fii în siguranță) / OSCE, compania Thomson Reuters
Disponibil : www.helpforukrainians.info (accesat 26.01.2023)
Pe pagina oficială a campaniei poate fi găsită informația utilă care vine să sporească nivelul de conștientizare a riscurilor legate de traficul de persoane. Cetățenii ucraineni pot afla despre semnele directe ale traficului de ființe umane și pot solicita ajutor de la autoritățile țărilor în care s-au refugiat.

Trafficking in persons report : july 2022 / United States Department of state publication office to monitor and combat trafficking in persons. - Washington, 2022. - 624 p.
Disponibil : https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf
Moldova - https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/moldova/


Global Report on Trafficking in Persons 2022. - New York : United Nations, 2022. – 166 p.
Disponibil : https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf  
(accesat 26.01.2023)

GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022 : Country profiles Eastern Europe and Central Asia. - New York : United Nations, 2022. –28 p.

Economic Shocks and Human Trafficking Risks : evidence from iom’s victims of human trafficking database / The World Bank, The International Organization for Migration. – Washington, 2022. -40 p.
Disponibil : https://publications.iom.int/books/economic-shocks-and-human-trafficking-risks-evidence-ioms-victims-human-trafficking-database

Combating trafficking in Human Beings and labour exploitation in supply chains : Guidance for OSCE Procurement. Second updated edition / OSCE. - Vienna, 2022. – 67 p.

Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/536001.pdf (accesat 26.01.2023)

Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми. – Вена : ОБСЕ, 2021. – 64 с.
Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/496468.pdf (accesat 26.01.2023)

Schlintl, Johanna. Residence Permits, International Protection and Victims of Human Trafficking:
Durable Solutions Grounded in International Law / Johanna Schlintl , Liliana Sorrentino, with the editorial and substantive contribution of Ryszard Piotrowicz. – LEFÖ, 2021. – 106 p.
Disponibil :  https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3387-REST%20Report%20Residence%20Permits%20-%20International%20Protection%20and%20Victims%20of%20Human%20Trafficking%20-%20FEB%202021.pdf  (accesat 26.01.2023)

Bejinaru, Ana Maria. Traficul de ființe umane Lucrare de disertație / Ana Maria Bejinaru. – București, 2020. – 52 p.
343.4 / O-88 II-720229
OSTAVCIUC, Dinu; ODAGIU, Iurie  Metodica cercetării traficului de copii : Ghid metodic pentru ofițeri de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu . ─ Chişinău : Cartea militară, 2020. - 96 p.

Survey on migration and human trafficking in Ukraine, Moldova, Belarus and Georgia, 2019. – IOM un migration, 2019. – 16 p.
Disponibil :
 https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/iom_regional_ct_survey_2019_eng_print.pdf (accesat 26.01.2023)

Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains / International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Organization for Migration (IOM), United Nations Children’s Fund (UNICEF). - Geneva, 2019. – 102 p.
Disponibil : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf


UE : e-publicații (2019-2023) - Prevenirea și combaterea traficului de persoane

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025. - Bruxelles, 14.4.2021 COM(2021) 171 final. - 22 p.


Strategia se axează pe:
 • Reducerea cererii care favorizează traficul
 • Destrămarea modelului de afaceri al traficanților, atât online, cât și offline
 • Protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, cu un accent special pe femei și copii
 • Promovarea cooperării internaționale

Strategia UE privind drepturile copilului : 
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR EMPTY. - Brussels, 24.3.2021 COM(2021) 142 final). - 24 martie 2021. - 24 p.


Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025 :
  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR. - Bruxelles, 14.4.2021 COM(2021) 170 final. - 2021. - 34 p.

Disponibil: 


Blondes , Emma Louise. Study to support the evaluation of the Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims and an impact assessment for a legislative proposal on the topic : Second Final Report for Acceptance / Emma Louise Blondes, Michaela Bruckmayer, Sara d’Auria [et al.]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. – 79 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xuIE (accesat 24.01.2023)

Studiu de sprijinire a evaluării Directivei privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protecția victimelor acestuia și o evaluare a impactului pentru o propunere legislativă pe această temă.

Obiectivul acestui studiu a fost de a evalua eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a Directivei UE 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (THB) și protecția victimelor acestuia. Prin cercetări detaliate și activități extinse de colectare a datelor, acest studiu și-a propus să ofere o analiză faptică și să identifice posibilele lacune și deficiențe ale cadrului actual. Constatările acestei analize au fost folosite pentru a identifica problemele și factorii care țin de lupta împotriva TFU, inclusiv provocările persistente legate de prevenirea și detectarea TFU, dificultățile întâmpinate de statele membre în eforturile lor de a combate TFU și lacunele în asistența acordată victimelor TFU. 
Studiul a dezvoltat în continuare recomandări faptice, pentru posibile măsuri viitoare, atât legislative, cât și nelegislative, pentru a ajuta la abordarea lacunelor rămase. După evaluarea impactului potențial al măsurilor dezvoltate, studiul se încheie prin clasificarea și compararea opțiunilor de politică identificate. Studiul constată că cel mai eficient ar putea fi un pachet de politici care combină măsuri atât legislative, cât și nelegislative.


Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims = Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia. - Brussels, 19.12.2022 COM(2022) 732 final. - 23 p. 

Varianta electronica / Detalii :

Normele actualizate vor oferi instrumente mai puternice pentru ca autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare să investigheze și să urmărească penal aceste noi forme de exploatare, de exemplu, prin asigurarea faptului că utilizarea cu bună știință a serviciilor furnizate de victime ale traficului de persoane constituie o infracțiune.


Third-country national victims of trafficking in human beings: detection, identification and protection. - European Migration Network Study, 2022. – 59 p.

Disponibil : https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-04/EMN_report2022_trafficking-in-human-beings_updated_final.pdf (accesat 23.01.2023)

Victime naționale ale traficului de ființe umane din țările terțe: depistare, identificare și protecție

Cum abordează statele membre ale UE, Norvegia și Georgia traficul cu persoane din țările terțe? 

Cel mai recent studiu al Rețelei Europene de Migrație cartografiază cadrul la nivelul UE și la nivel național relevant pentru detectarea, identificarea și protecția presupuselor victime.

Acest studiu își propune să cerceteze practicile naționale de detectare, identificare și protecție a cetățenilor țărilor terțe devenite victime ale traficului de ființe umane între 2015 și 2020.  Studiu acoperă resortisanții țărilor terțe care sunt solicitanți de azil, aflati în situație neregulamentară și care dețin o autorizație valabilă de ședere pe teritoriul unui stat membru al UE, Norvegia și Georgia (permis de ședere sau viză temporară).

Studiul se adresează factorilor de decizie la nivel național, european și internațional, dar și reprezentanților unor industrii specifice, organizațiilor societății civile, mediului academic. Studiul își propune să completeze și să actualizeze concluziile altor rapoarte și studii relevante ale Comisiei Europene și să contribuie la evaluarea de către Comisia Europeană a Directivei anti-trafic.


Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report) : Report From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. - Brussels, 2022. – 18 p.

Disponibil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0736&from=EN (accesat 23.01.2023)

Raport referitor la progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de ființe umane (al patrulea raport).

Traficul de persoane este o infracțiune transfrontalieră, care afectează toate statele membre. Rămâne o amenințare gravă în UE, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani pentru combaterea acesteia. Raportul privind progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane oferă o imagine de ansamblu, bazată pe fapte, a aspectelor-cheie privind traficul de persoane în UE

Statistics and trends in trafficking in human being in the European Union in 2019-2020 : Commission Staff Working Document. - Brussels, 2022. – 18 p.

Disponibil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0429&from=EN (accesat 23.01.2023)

Statistici și tendințe ale traficului de ființe umane în Uniunea Europeană în perioada 2019-2020.

SCHWARZ, Katarina. External policy tools to address modern slavery and forced labour / Katarina SCHWARZ, Ergul CELIKSOY, Joanna SMĘTEK [et al.]. – Brussels : European Union, 2022. – 284 p.

Disponibil : 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/653664/EXPO_STU(2022)653664_EN.pdf  (accesat 26.01.2023)

Instrumente de politică externă pentru a aborda sclavia modernă și munca forțată.

Lucrarea prezintă concluziile unui studiu privind măsurile de politică externă adoptate de Uniunea Europeană și de partenerii care au aceleași opinii în ceea ce privește abordarea sclaviei moderne în țările terțe. Studiul are scopul de a sprijini Parlamentul European în monitorizarea acțiunii externe a UE și inițierea perfecționării instrumentelor de politică externă existente sau adoptarea de noi instrumente legate de munca forțată și sclavia modernă. Studiul oferă o trecere în revistă a diferitelor instrumente de politică externă de care dispune UE pentru a contribui la eradicarea sclaviei moderne și a muncii forțate în țările terțe și evaluează factorii care inhibă sau contribuie la eficacitatea acestor măsuri în practică. Analiza acoperă domenii-cheie de preocupare pentru politica externă legate de sclavia modernă în domeniile comerțului, dezvoltării și politicii externe. De asemenea, oferă un cadru global de considerații și abordări pentru Uniunea Europeană în proiectarea, implementarea și evaluarea politicilor și programelor legate de sclavia modernă.


The EU's work to combat human trafficking : Fișa tematică / Consiliul Uniunii Europene, 29.09.2022.

Disponibil : https://www.consilium.europa.eu/en/eu-against-human-trafficking/ (accesat 26.01.2023)

Acțiunea UE pentru combaterea traficului de persoane

UE și statele sale membre au adoptat multiple măsuri pentru combaterea traficului de persoane și își intensifică eforturile pentru a opri această crimă odioasă.

· Șase mituri despre traficul de persoane

1. Acesta nu se întâmplă în UE
2. Sunt traficate doar femeile
3. Sunt afectați doar adulții
4. Totul ține de prostituție
5. Persoanele traficate în interiorul Europei provin doar din afara UE
6. Toți traficanții sunt bărbați
 • · Ascunse la vedere: victimele invizibile
 • · Traficații: istorii ale supraviețuitorilor
 • · Traficanții exploatează internetul
 • · Eforturile UE împotriva traficului
 • · Operațiuni de poliție la nivelul UE
 • · Strategia UE împotriva traficului de persoane
 • · Riscurile traficului de persoane în Ucraina

Eurojust Report on Trafficking in Human Beings. Best practice and issues in judicial cooperation. - Hague : Eurojust, 2021. – 34 p.

Disponibil : 
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2021_02_16_thb_casework_report.pdf (accesat 26.01.2023)

Raport Eurojust privind traficul de ființe umane. Cele mai bune practici și probleme în cooperarea judiciară.

Raportul este compus din două părți principale. Prima parte se referă la coordonarea anchetelor, iar a doua la drepturile victimelor. Raportul se bazează pe experiența practică dobândită din sprijinul acordat de Eurojust anchetelor de trafic de persoane între 2017 și 2020. În total au fost selectate pentru analiză 91 de cazuri de trafic de persoane de către echipa antitrafic a Eurojust, din care 31 sunt ilustrate în prezentul raport.
Fiecare caz evidențiază diversele probleme juridice și practice cu care se confruntă și oferă exemple de
bune practici, urmate de recomandări specifice. Au fost formulate în total 18 recomandări, care
completează recomandările furnizate în rapoartele Eurojust anterioare privind traficul de persoane. Aceste recomandări se adresează în principal procurorilor, judecătorilor și autorităților de aplicare a legii.


Study on the economic, social and human costs of trafficking in human beings within the EU. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. – 212 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xtYd (accesat 23.01.2023)

Studiu privind costurile economice, sociale și umane ale traficului de ființe umane în UE.

Scopul studiului este de a măsura costul traficului de ființe umane în Uniunea Europeană. Traficul de ființe umane este o infracțiune deosebit de gravă, determinată de profituri și implică un lanț de actori care sunt implicați cu bună știință sau fără să știe.


Study on reviewing the functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. – 122 p.

Disponibil : https://op.europa.eu/s/xtYg (accesat 23.01.2023)

Studiu privind revizuirea funcționării mecanismelor naționale și transnaționale de sesizare ale statelor membre

Obiectivul Studiului a fost acela de a furniza informații cu privire la funcționarea mecanismelor de sesizare formale sau informale existente, în contextul asigurării accesului și realizării drepturilor victimelor TFU. În căutarea răspunsului la această întrebare, studiul și-a propus să adopte o abordare bazată pe drepturile omului, centrată pe victimă, specifică genului și sensibilă în cazul copiilor.


A Common Anti-Trafficking Plan to address the risks of trafficking in human beings and support potential victims among those fleeing the war in Ukraine (Under the lead of the EU Anti-trafficking Coordinator). – 2022. – 15 p.

Disponibil : https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Anti-Trafficking%20Plan_en.pdf (accesat 23.01.2023)

Un plan comun de combatere a traficului de ființe umane pentru a aborda riscurile traficului de ființe umane și pentru a sprijini potențialele victime printre cei care fug de războiul din Ucraina
(Sub conducerea Coordonatorului UE pentru combaterea traficului de ființe umane.)

Acesta propune  5 obiective:
 1. Consolidarea gradului de conștientizare cu privire la riscurile traficului de ființe umane și crearea unor linii de asistență dedicate
 2. Consolidarea prevenirii traficului de ființe umane
 3. Ameliorarea aplicării legii și a răspunsului judiciar la traficul de ființe umane
 4. Îmbunătățirea identificării timpurii, sprijinului și protecției victimelor traficului de persoane
 5. Abordarea riscurilor traficului de ființe umane în țările din afara UE, în special în Ucraina și Moldova
Obiectivele de mai sus vor fi urmărite prin acțiuni concrete la nivelul UE și prin recomandări către țările UE.


Bąkowski, Piotr. Understanding EU action against human trafficking / Piotr Bąkowski, Sofija Voronova. - European Parliament, 2021. – 12 p.

Disponibil : 
Înțelegerea acțiunii UE împotriva traficului de persoane

 • Înțelegerea fenomenului
 • Acțiunea internațională și la nivelul UE împotriva traficului de perosane 
 • Rolul Parlamentului EuropeanThe challenges of countering human trafficking in the digital era / Europol. - 2020. – 7 p.

Provocările combaterii traficului de persoane în era digitală

Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile principale ale UE și ale Europol-ului. Europol are o echipă de experți care luptă împotriva traficului de persoane și este la dispoziția statelor membre ale UE și a partenerilor săi. Europol analizează informațiile penale și poate stabili conecțiuni între investigațiile naționale și internaționale.

CoE : e-publicații (2019-2023) - Combaterea traficului de ființe umane


Online and technology-facilitated trafficking in human beings : Full report.
/ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Being (GRETA) ; Paolo Campana. - Strasbourg: Council of Europe,  2022. - 120 p.

Traficul de ființe umane online și facilitat de tehnologii

Acest studiu oferă o evaluare a măsurii în care tehnologia afectează TFU, precum și o cercetare a modului de acțiune a traficanților în contextul TFU online și facilitat de tehnologii.Această lucrare pune în evidență asemănările între țări, precum și experiențele specifice fiecăreia.

Un accent deosebit este pus pe formare – deoarece investițiile în capitalul uman sunt la fel de importante ca și cele în instrumentele tehnice.

Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului 2022 - 2027:
Drepturile Copilului în Acțiune: de la implementarea continuă la inovarea comună.
COUNCIL OF EUROPE STRATEGY FOR THE RIGHTS OF THE CHILD (2022-2027):“Children’s Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation” - Strasbourg , 2022. - 55 p.

Varianta electronică// Detalii: https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-recente-strategiile.html


Trafficking in human beings : Factsheet
/ ECHR. – Strasbourg, 2022. – 9 p.

Disponibil : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ENG.pdf  

(accesat 23.01.2023)Guidance Note on addressing the risks of trafficking in human beings related to the war in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis / GRETA. - Strasbourg, 2022. – 7 p.
Disponibil : https://rm.coe.int/guidance-note-on-addressing-the-risks-of-trafficking-in-human-beings-r/1680a663e2

Notă de orientare privind abordarea riscurilor aferente traficului de ființe umane legate de războiul din Ucraina și criza umanitară care a urmat / GRETA. - Strasbourg, 2022. – 7 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1393&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/Nota-de-orientare-a-Grupului-de-Experti-GRETA-privind-abordarea-riscurilor-aferente-traficului-de-fiinte-umane-legate-de-razboiul-din-Ucraina-i-criza-umanitara-care-a-urmatGuidance Note on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation  : [GRETA (2020) 12] / Council of Europe ; GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings . ─ Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 35 p.


Varianta electronică// Detalii:
https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/04/achizitii-noi-2022-publicatii-recente.html

Notă de orientare privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă


În procesul de monitorizare a obligațiilor statelor în temeiul Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane, Grupul de experți responsabil de monitorizarea acesteia (GRETA) a observat că traficul în scopul exploatării prin muncă este într-o creștere continuă; într-adevăr, în unele țări europene a apărut ca formă predominantă de trafic. Această formă de trafic are loc atât în economia formală, cât și în cea informală, și cuprinde femei, bărbați și copii.
Nota de orientare privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă stabilește indicatorii-cheie care să ajute statele să asigure, de exemplu, funcționarea corespunzătoare a inspectoratelor de muncă, cerințele de raportare, identificarea și asistența efectivă a victimelor și justiția penală adecvată.


11th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
covering the period from 1 January to 31 December 2021  / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) . - Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 78 p.


Cel de-al 11 -lea raport general privind activităţile/ GRETA 

Studiul evaluează măsura în care tehnologia are impact asupra traficului de persoane, provocările operaționale și juridice în detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de trafic de persoane online și facilitate de TIC și conține un set de recomandări. 

Studiul explorează, de asemenea, strategiile, instrumentele și bunele practici adoptate de statele părți pentru a depăși astfel de provocări. Acestea includ monitorizarea Internetului, instrumentele de web-scraping și analiza rețelelor sociale. Implicarea și cooperarea unei game largi de agenții și schimbul de cunoștințe sunt cruciale, la fel ca și cooperarea transfrontalieră în asigurarea dovezilor electronice.


10th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES/ 
Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. covering the period from 1 January to 31 December 2020. - Strasbourg: Council of Europe, 2021. – 69 p.


Cel de-al 10-lea raport general privind activităţile/ GRETA 

Cel de-al 10-lea raport general al GRETA oferă o prezentare detaliată a activităților sale, din 1 ianuarie până în 31 decembrie 2020, care includ publicarea de noi orientări pentru a ajuta statele să își îndeplinească obligațiile în temeiul convenției anti-trafic din 2005 a Consiliului Europei: o notă orientativă cu privire la protecția internațională și dreptul victimelor traficului de persoane și persoanele care riscă să fie traficate, precum și o notă orientativă privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.


9th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
 - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 86 p.

Cel de-al 9-lea raport general privind activităţile GRETA 

Varianta electronică// Detalii: 

Raportul evidenţiază identificarea copiilor victime ale traficului și măsurile de asistenţă care sunt acordate copiilor victime, fiind drept cele mai mari lacune în punerea în aplicare a convenţiei.
Raportul prezintă, de asemenea, că pedeapsa traficanților rămâne nesatisfăcătoare. Numărul de urmăriri penale şi condamnările sunt încă în număr scăzut în multe țări, iar sentințele impuse, sunt uneori nu atât de descurajante.

Compendium of good practices in addressing trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation
/ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). - Strasbourg: Council of Europe. - 2020. - 53 p.

Varianta electronică// Detalii : https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-compendiu-de-bune.html

Compendiu de bune practici în combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă


Scopul acestui compendiu este de a evidenția măsurile luate de statele părți la Convenția privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane pentru a preveni și combate traficul în scopul exploatării prin muncă și pentru a oferi o sursă de inspirație și orientare în eforturile lor viitoare.


Guidance note on the entitlement of victims of trafficking, and persons at risk of being trafficked, to 
international protection. - Council of Europe, 2020. – 14 p. 


Grupul de Experți privind Acțiunile împotriva Traficului de Ființe Umane (GRETA) a publicat un nou ghid privind dreptul victimelor supuse traficului de persoane și persoanele cu risc de a fi traficate, la protecția internațională.

Ghidul este menit să ajute autoritățile naționale și alte organizații care se ocupă de victimele supuse traficului de persoane sau persoane cu risc, pentru a se asigura că nimeni nu ar trebui forţat să se întoarcă în țara lor de origine dacă nu este sigur pentru ei să facă acest lucru. Ghidul stabilește bazele legale în temeiul dreptului internațional și european - inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția Anti-Trafic a Consiliului Europei - pentru țările de destinație în vederea permiterii persoanelor traficate să rămână pe teritoriul acelei ţări.


Evaluation report Republic of Moldova. Third evaluation round. Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings
 . - Strasbourg, 2020 . - 62 p.


Raport de evaluare - Republica Moldova. Cea de-a treia rundă de evaluare: Accesul la justiție și căile de atac eficiente pentru victimele traficului de persoane 

Cea de-a treia rundă de evaluare a Convenției se concentrează asupra accesului la justiție și căi de atac eficiente pentru victimele traficului de ființe umane. Raportul analizează în detaliu punerea în aplicare a prevederilor Convenției, stabilirea obligațiilor de fond și de procedură relevante pentru acest subiect.
Potrivit raportului, autoritățile moldovenești ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura că cazurile de trafic de persoane sunt investigate cu promptitudine, monitorizate cu succes și care conduc la sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect disuasiv.


8th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
= / Consiliul Europei, Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane. - Strasbourg, 2019. - 87 p.


Al 8-lea raport general privind activităţile GRETA 

Raportul general 2019 al GRETA cuprinde un rezumat detaliat al activităților grupului de experți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Raportul oferă o serie de exemple de schimbări pozitive ale legislației, politicii şi practicii pe care convenția antitrafic a contribuit în ultimii ani, precum şi identificarea domeniilor de îmbunătățire.


Assistance to victims of human trafficking : Thematic Chapter of the 8th General Report on GRETA’s activities.
- Council of Europe, 2019. – 44 p. 

Disponibil : https://rm.coe.int/assistance-victims-thematic-chapter-8th-general-report-en/16809ce2e9 (accesat 23.01.2023)

Asistență pentru victimele traficului de persoane: capitolul tematic al celui de-al 8-lea Raport general privind activitățile GRETA.

Abordarea centrată pe victimă a Convenției poate fi îndeplinită numai prin cooperarea între mai multi agenții, cum ar fi în cadrul unui mecanism național de identificare, care implică o serie de actori guvernamentali și neguvernamentali care lucrează împreună într-un mod coordonat pentru a se asigura că toate victimele, indiferent de organismul care le-a identificat, au acces la asistență și că nevoile lor sunt satisfăcute efectiv.

Sprijinul oportun și eficient acordat persoanelor traficate este important pentru a asigura recuperarea și reintegrarea acestora, dar și pentru a le încuraja să se desprindă de traficanți. Întârzierile și limitările în furnizarea asistenței fac victimele vulnerabile la continuarea traficului și abuzului. 


Practical impact of GRETA’s monitoring work.
- Council of Europe, 2019. – 36 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/prems-090119-gbr-impact-pratique-des-travaux-suivi-du-greta-txt-a5-rev/168097edff (accesat 23.01.2023)


 


Concerted action against human trafficking and the smuggling of migrants: Report / Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons; Vernon COAKER - Strasbourg: Council of Europe, 06 January 2020. - 20 p.

Varianta electronică// Detalii : 

Acțiune concertată împotriva traficului de persoane și a traficului ilegal de migranți : Raport. 

Cautare in

Traduceti