Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Cursul online Europeana „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural”

Centrul Pro-European de servicii și comunicare (CPESC) și Centrul Național de digitalizarea ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova  (BNRM)  (reprezentanții cărora primii în R.Moldova au promovat** și au folosit resursele bogate ale Europeana în activități educational-informative*** din cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului la BNRM (https://tinyurl.com/4xp3nck4,  https://pro.europeana.eu/post/europeana-education-in-the-republic-of-moldova)recomandă și îndeamnă profesorii și specialiștii din instituțiile axate pe patrimoniul cultural (muzeografi, bibliotecari, arhiviști, etc.) să participe la Cursul online "Europeana „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural”.

În ultimii patru ani, Fundația EUROPEANA a organizat cursul online deschis, cu prezență masivă Europeana Education de 12 ori (de 3 ori în engleză și de 9 ori în alte limbi europene). Peste 6.000 de profesori au fost instruiți în cadrul cursurilor, iar apoi au diseminat conținutul cursului la peste 72.000 de elevi

Pentru prima dată, Europeana Education va oferi cursul online deschis cu prezență masivă "Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural" în limba română.

#DigitalHeritageMOOC-RO

Cursul „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural” elaborat  de Ambasadorii Europeana,Fundația  EUROPEANA  și European Schoolnet folosește 
 • colecția digitizată de patrimoniu cultural Europeana și 
 • conținut de pe blogul „Teaching with Europeana”. 

Grație acesteia, participanții fac cunoștință cu
 • o gamă bogată de resurse, în formate multiple (imagini, videoclipuri, texte, 3D etc.) și în mai multe limbi, 
 • cu diverse instrumente precum Transcribathon și Historiana și 
 • cu alte materiale gata de utilizare, pe care le pot integra cu ușurință în activitățile lor educative. 
În plus, în cadrul cursului va fi prezentat șablonul scenariului de învățare, iar participanții vor primi îndrumări pentru a-l folosi și a-și construi propriul scenariu. Anul acesta, cursul propune materiale noi și îmbunătățite, precum materiale audio-video legate de patrimoniului cultural, și se va axa pe interfețele de programare ale Europeana, oferind un seminar web pe această temă și o întreagă unitate într-unul dintre module.

SCOPUL/OBIECTIVE

Cursul online „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural” are scopul de a dezvolta competența și practicile digitale ale profesorilor, îmbunătățindu-le perspectiva asupra patrimoniului cultural digital, precum și modul de utilizarea a acestuia, pentru a-l integra eficient în activitățile lor online și offline, indiferent de disciplina predată.

OBIECTIVE 

 • Să-i familiarizeze pe participanți cu conținutul cultural Europeana și să îi ajute să înțeleagă cum pot integra respectivul conținut în activitățile lor educative online și offline. 
 • Să prezinte șablonul scenariului de învățare și să îi învețe pe participanți să-l folosească. 
 • Să stimuleze utilizarea unor abordări pedagogice inovatoare, bazate pe patrimoniul digital artistic și științific. 
 • Să faciliteze educația deschisă, conectând școlile cu muzeele, bibliotecile și alte instituții din sfera patrimoniului cultural prin activități educative bazate pe resurse Europeana.

PUBLIC ȚINTĂ
 • PROFESORI de orice disciplină din învățământul primar, secundar și post-secundar, din sfera educației și formării profesionale și a învățământului special,
 • SPECIALIȘTI ÎN EDUCAȚIE NON-FORMALĂ 
 • SPECIALIȘTI DIN INSTITUȚII AXATE PE PATRIMONIUL CULTURAL (muzeografi, bibliotecari, arhiviști, curatori, etc)
 • Pot participa și alte categorii de specialiști și părți interesate de educație: directori de școală, profesori de sprijin, cercetători și responsabili cu elaborarea politicilor educaționale și culturale interesați de această temă.
care doresc să proiecteze activități educative bazate pe conținutul Europeana sau propriile colecții și resurse digitale.

CONȚINUT /  MODULE / DURATA / CERTIFICARE

Pe durata cursului, veți descoperi potențialul educativ al patrimoniului cultural digital și veți învăța să-l puneți în aplicare cu ajutorul tehnologiilor digitale.

Cursul online se va desfășura pe o perioadă de 6,5 săptămâni, fiind structurat în  5 module (câte un modul pe săptămână), plus o săptămână și jumătate, perioadă de grație, la finalul cursului. 

MODULE


Cursul este organizat în jurul principiului învățării reciproce. Conținutul cursului a fost conceput astfel încât să stimuleze procesul de reflecție și discuție, pentru ca participanții să învețe reciproc, din experiențele și ideile celorlalți. Pentru a absolvi cursul, participanții trebuie să conceapă un produs final și să evalueze activitatea colegilor.

Puteți parcurge cursul în ritm propriu. Vor fi lansate câte un modul la începutul fiecărei săptămâni, însă sunt doar câteva termene-limită la care trebuie să fiți atenți (cele legate de chestionare și/sau de activitatea de evaluare colegială).

Cursul în limba română va începe pe 24 aprilie 2023.

Durata - 24 aprilie 2023 - 07 iunie 2023 

CERTIFICARE

În momentul finalizării cursului, participanții vor primi un certificat și un ecuson, ambele digitale.

Pentru a dobândi un Certificat,
participanții la curs trebuie 
 • să răspundă corect la toate chestionarele, 
 • să propună un scenariu de învățare Europeana și 
 • să evalueze 3 scenarii de învățare aparținând altor participanți. Termenul-limită pentru finalizarea tuturor activităților este miercuri, 7 iunie, 23:59 CEST.
Parcurgerea chestionarelor reprezintă 5% din nota finală și nu reprezintă o condiție pentru primirea certificatului de absolvire a cursului. Scenariul de învățare și evaluările colegiale reprezintă 95% din nota finală.Nota de trecere este de 95%.

ÎNSCRÍERE


Cursul online „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural” va fi lansat luni, 24 aprilie 2023, însă deja se pot face înscrieri online.

Cursul este disponibil pe European Schoolnet Academy
Pentru a putea participa la curs, doritorii trebuie 
Participarea la cursul online este gratuită

Cursul online Europeana „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural” (2023)
este realizat în cadrul proiectului „Implementarea unui spațiu european comun al datelor pentru patrimoniul cultural”, finanțat de programul „Europa Digitală” al Uniunii Europene.


Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!"


CPESC vă invită la Expoziția cu genericul “Spune NU traficului de ființe umane!" organizată în contextul marcării celor 15 ani de la intrarea în vigoare a Convenției privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (1.02.2008)

Sunt expuse atât publicații din colecția BNRM, cât și cele mai recente publicatii electronice la acest subiect, editate în perioada 2019-2023.

Vizitatorii expoziției pot consulta cărți şi publicații în Sala de lectură a CPESC, iar unele documente pot fi descarcate prin intermediul utilizării aplicației de QR -code sau accesate la următoarele linkuri

Pe durata expozitiei, 1 februarie – 1 noiembrie 2023, cu siguranță vor fi elaborate și editate noi documente/publicatii cu prilejul marcarii Zilei mondiale împotriva traficului de persoane (30 iulie), Zilei Europene pentru combaterea traficului de ființe umane (I8 octombrie), cu care va fi completată expoziția si despre care vă vom informa pe parcurs.

Compartimentele expozitiei

 • Acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane


Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane
, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2008, are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea vizează toate formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare.

Convenția a creat un mecanism independent de monitorizare, pentru a evalua modul în care prevederile sale sunt puse în practică. Acest mecanism de monitorizare, care reprezintă unul dintre punctele forte ale Convenției, este constituit din doi piloni: Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) și Comitetul Părților. Valoarea activității de monitorizare desfășurată în lumina Convenției CoE privind acțiunea împotriva traficului de fiinţe umane este triplă: evaluează și stimulează îndeplinirea obligațiilor pe termen lung impuse de Convenție; oferă direcții precise pentru depășirea obstacolelor; și constituie un forum pentru colaborare internațională, unde informațiile și exemplele pozitive pot fi împărtășite, iar comunitatea internațională poate fi alertată cu privire la orice tendințe noi stimulând astfel acțiuni comune pentru prevenirea și abordarea problemelor.

Consiliul Europei ajută de asemenea guvernele în implementarea Convenției și recomandărilor care iau naștere din procesul de monitorizare.

In acest compartiment veți avea posibilitatea să luați cunoștință cu:

 • Rapoarte, ghiduri, compendii de bune practici, fișe tematice privind acțiunea Consiliului Europei împotriva traficului de ființe umane, inclusiv pe diferite aspecte ale TFU, metode și recomandări de prevenire și combatere a acestui fenomen complex.
De exemplu, aspectele diverse includ exploatarea prin muncă, traficului ilegal de migranți, etc.

Sau studiul „Traficul de ființe umane online și facilitat de tehnologii”, care ofera o evaluare a măsurii în care tehnologia afectează TFU, precum și o cercetare a modului de acțiune a traficanților în contextul TFU online și facilitat de tehnologii.

 • Rapoartele GRETA care identifică exemplele pozitive și lacunele și face recomandări cu privire la modul în care se poate îmbunătăți implementarea Convenției, în fiecare țară. Rezultatele acestei activități au devenit o sursă de referință pentru toți cei implicați în lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Ați putea accesa unele documente aici https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-2019-2023-combaterea.html 

 • Politica UE de combatere și prevenire a traficului de ființe umane

Traficul de persoane este o infracțiune transfrontalieră, care afectează toate statele membre. Rămâne o amenințare gravă în UE, în pofida progreselor înregistrate în ultimii ani pentru combaterea acestuia. Combaterea traficului de persoane este una dintre prioritățile principale ale UE.

In acest compartiment sunt prezentate:

documente oficale privind cadrul juridic al eforturilor UE de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv Strategia UE de combatere a traficului de persoane (2021-2025), axată pe prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune.

Problema traficului de ființe umane în zonele de conflict armat a devenit o problemă strigentă, in condiitile războiului din Ucraina. In acest sens prezintă interes documentul Un plan comun de combatere a traficului de ființe umane pentru a aborda riscurile traficului de ființe umane și pentru a sprijini potențialele victime printre cei care fug de războiul din Ucraina

cele mai recente rapoarte , studii, resurse web care oferă o imagine de ansamblu, bazată pe fapte, a aspectelor-cheie privind traficul de persoane în UE si propun recomandari, instrumente ,

Unele documente pot fi  accesate  aici 

 • Acțiuni concertate antitrafic naționale/internaționale

Republica Moldova este parte la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale şi a Protocolului adițional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor. De asemenea, este parte la Convenția Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale etc.Prevederile actelor internaționale au fost transpuse în cadrul legal național prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova în octombrie 2005 a Legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și, ulterior, prin dezvoltarea și aprobarea actelor normative de implementare

In acest compartiment vizitatorii pot sa se familarezeze atât cu rapoarte nationale si alte publicatii, inclusiv ghiduri si teze de doctor privind evolutiile si provocarile politicilor și acțiunilor de combatere a traficului de persoane in Rep Moldova , cat si cu ultimele rapoarte, bune practici si studii ale orgamismelor internationale privind TFU ( OSCE , ONU , etc)

De exemplu,

Republica Moldova 

Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 : Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernuluinr.461 din 22 mai 2018. (accesat 25.01.2023)

343.4 / N-27 II-723504  National Strategy for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings 2018-2023 / Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Moldova . ─ 
[Chișinău] : Antitrafic Moldova, 2018. - 74 p. (accesat 25.01.2023)
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Strategy_and_Plan_antitrafic_ENG_publicat.pdf

Raport național de realizare a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 2021 / Antitrafic Moldova. – Chișinău , 2022. – 98 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RAPORT_2021_AntiTFU_pt_website.pdf  (accesat 25.01.2023)

Evaluarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane a Republicii Moldova pentru anii 2018-2023 : Raport / La Strada . - Chișinău , 2022. – 68 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/public/files/RO_Raport_de_evaluare__Strategie.pdf

343.4 / J-52 T-5857
JITARIUC, Vitalie  Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane : Teză de doctorat în drept (554.03) / Jitariuc Vitalie . ─ Chișinău : [s.n.], 2021. - 271 f.
Disponibil : 

T-5764 343.4 / A-50  Алистратова, Оксана. Политика противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза: Диссертация доктора политических наук (561.01) / Алистратова Оксана . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. – 194 p.

Fomina , Tatiana. Tendințe în evoluția traficului de ființe umane în Republica Moldova şi factori externi de influență : Raport analitic / Tatiana Fomina, Ana Revenco. – Chișinău : „La Strada” (Moldova), 2020. – 52 p.
Disponibil :https://lastrada.md/pic/uploaded/Tendinte%20TFU%20rom_TFU.pdf (accesat 25.01.2023)
Raportul analizează în detalii starea sistemului național anti-trafic, luând în considerare constatările și recomandările rapoartelor J/TIP, GRETA, OIM și LA STRADA, publicate în 2020. Pentru comoditatea utilizării, concluziile principale și recomandările cercetării au fost sistematizate conform direcțiilor principale de organizare a contracarării traficului de ființe umane și integrate în tabelul prezentat în partea finală a raportului dat.

343.4 / С-51 II-720499
CHEIANU-ANDREI, Diana  Vulnerabilitatea migranților la trafic de ființe umane și la exploatare, pe teritoriul Republicii Moldova / Diana Cheianu-Andrei; coord. : Tatiana Fomina ; red. : Diana Senic ; ed. : AO Centrul Internațional "La Strada" . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. -112 p.

*  * * 

Сampania online ,,Be safe" (Fii în siguranță) / OSCE, compania Thomson Reuters
Disponibil : www.helpforukrainians.info (accesat 26.01.2023)
Pe pagina oficială a campaniei poate fi găsită informația utilă care vine să sporească nivelul de conștientizare a riscurilor legate de traficul de persoane. Cetățenii ucraineni pot afla despre semnele directe ale traficului de ființe umane și pot solicita ajutor de la autoritățile țărilor în care s-au refugiat.

Trafficking in persons report : july 2022 / United States Department of state publication office to monitor and combat trafficking in persons. - Washington, 2022. - 624 p.
Disponibil : https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf
Moldova - https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/moldova/


Global Report on Trafficking in Persons 2022. - New York : United Nations, 2022. – 166 p.
Disponibil : https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf  
(accesat 26.01.2023)

GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022 : Country profiles Eastern Europe and Central Asia. - New York : United Nations, 2022. –28 p.

Economic Shocks and Human Trafficking Risks : evidence from iom’s victims of human trafficking database / The World Bank, The International Organization for Migration. – Washington, 2022. -40 p.
Disponibil : https://publications.iom.int/books/economic-shocks-and-human-trafficking-risks-evidence-ioms-victims-human-trafficking-database

Combating trafficking in Human Beings and labour exploitation in supply chains : Guidance for OSCE Procurement. Second updated edition / OSCE. - Vienna, 2022. – 67 p.

Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/536001.pdf (accesat 26.01.2023)

Применение гендерно-чувствительных подходов в борьбе с торговлей людьми. – Вена : ОБСЕ, 2021. – 64 с.
Disponibil : https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/496468.pdf (accesat 26.01.2023)

Schlintl, Johanna. Residence Permits, International Protection and Victims of Human Trafficking:
Durable Solutions Grounded in International Law / Johanna Schlintl , Liliana Sorrentino, with the editorial and substantive contribution of Ryszard Piotrowicz. – LEFÖ, 2021. – 106 p.
Disponibil :  https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3387-REST%20Report%20Residence%20Permits%20-%20International%20Protection%20and%20Victims%20of%20Human%20Trafficking%20-%20FEB%202021.pdf  (accesat 26.01.2023)

Bejinaru, Ana Maria. Traficul de ființe umane Lucrare de disertație / Ana Maria Bejinaru. – București, 2020. – 52 p.
343.4 / O-88 II-720229
OSTAVCIUC, Dinu; ODAGIU, Iurie  Metodica cercetării traficului de copii : Ghid metodic pentru ofițeri de urmărire penală / Dinu Ostavciuc, Iurie Odagiu . ─ Chişinău : Cartea militară, 2020. - 96 p.

Survey on migration and human trafficking in Ukraine, Moldova, Belarus and Georgia, 2019. – IOM un migration, 2019. – 16 p.
Disponibil :
 https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/iom_regional_ct_survey_2019_eng_print.pdf (accesat 26.01.2023)

Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains / International Labour Organization (ILO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Organization for Migration (IOM), United Nations Children’s Fund (UNICEF). - Geneva, 2019. – 102 p.
Disponibil : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf


FOTOUE: e-publicații - Protecția patrimoniului cultural de conflictele armate din Ucraina și nu numai

Campfens, Evelina. Protecting cultural heritage from armed conflicts in Ukraine and beyond : RESEARCH FOR CULT COMMITTEE / Evelien Campfens, Andrzej Jakubowski, Kristin Hausler [et al.]; Policy Department for Structural and Cohesion Policies , Directorate-General for Internal Policies. - European Union, 2023. – 104 p. (accesat 22.03.2023)

Print ISBN 978-92-848-0358-3 | doi:10.2861/866 | QA-04-23-339-EN-C
PDF ISBN 978-92-848-0357-6 | doi:10.2861/187214 | QA-04-23-339-EN-N

Disponibil : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/733120/IPOL_STU(2023)733120_EN.pdf

Rezumat: https://research4committees.blog/2023/03/21/publication-protecting-cultural-heritage-from-armed-conflicts-in-ukraine-and-beyond/

Protecția patrimoniului cultural de conflictele armate din Ucraina și nu numai

Acest studiu examinează modul în care moștenirea culturală poate fi mai bine protejată de efectele conflictelor armate, în Ucraina și nu numai. Acesta include o analiză a legislației internaționale aplicabile și a cadrelor politice și a practicii actorilor internaționali cheie din Ucraina, precum și în conflictele trecute. Se încheie cu un set de recomandări specifice adresate UE și statelor sale membre pentru a consolida protecția patrimoniului cultural de efectele conflictelor armate, în prezent și în viitor.

Acest studiu oferă o prezentare generală contextuală pentru a evalua modul în care UE și statele sale membre pot proteja mai bine moștenirea culturală în conflictele armate, în special în Ucraina.
Pentru a identifica problemele și pentru a propune recomandări în acest sens, conturează fundamentele legale și politice pentru protecția moștenirii culturale în conflictele armate și explorează practica internațională.

Din cuprins :

1. Introducere
Capitolul (precum și Anexa 1) al studiului a identificat formele de amenințări la adresa patrimoniului cultural care pot fi distinse în zonele de conflict, în special în Ucraina. De asemenea, a subliniat motivele care stau la baza protecției patrimoniului cultural în astfel de circumstanțe. 
2. Cadrul legal și politic aplicabil
Capitolul  oferă o privire de ansamblu asupra cadrelor juridice și politice pentru protecția patrimoniului cultural împotriva conflictelor armate. 
3. Protecția patrimoniului cultural din Ucraina
Capitolul  a identificat și a analizat inițiativele internaționale de ajutor în ceea ce privește patrimoniul cultural din Ucraina. 
4. Lecții învățate din alte conflicte
Acest capitol a enumerat și a fundamentat cele mai bune practici ale eforturilor internaționale în alte conflicte (anterioare sau în curs). 
5. Concluzii și recomandări 
Concluziile și recomandările care urmează se bazează pe principalele constatări ale acestor capitole

Concluzii principale :
 • Patrimoniul cultural este adesea vizat și poate fi chiar în centrul conflictelor armate.
 • Protecția patrimoniului cultural este cheia păcii, securității și dezvoltării durabile a societăților.
 • Protecția moștenirii culturale în conflictele armate are o bază solidă în dreptul internațional. Este acoperit de dreptul internațional umanitar, dar și dreptul drepturilor omului, dreptul patrimoniului cultural și dreptul penal.
 • Inițiativele internaționale de apărare a patrimoniului cultural din Ucraina sunt numeroase și sunt implicați mulți actori cu mandate care se suprapun.
 • Proiectele de salvgardare sau restaurare a moștenirii culturale afectate de conflicte au un impact social major, iar participarea comunităților locale este cheia succesului acestora.
Solutii:
 • Statele ar trebui să aibă măsuri în vigoare înainte de a izbucni un conflict.
 • Protecția patrimoniului cultural ar trebui să fie integrată în sistemul internațional de ajutor umanitar și de menținere a păcii.
 • Monitorizarea independentă a impactului conflictelor armate asupra patrimoniului cultural ar spori responsabilitatea pentru crimele de război, precum și eforturile de consolidare a păcii post-conflict.

CoE: e-publicații: Pandemii și catastrofe naturale reflectate în predarea istoriei

Pandemics and natural disasters as reflected in history teaching: Thematic report by the Observatory on History Teaching in Europe. - Strasburg: Council of Europe, 2023. - 98 p. - (Accesat la 06.03.2023).

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-011523-gbr-2527-pandemics-and-natural-disasters/1680aa6262

Pandemiile au avut întotdeauna un impact considerabil asupra istoriei omenirii. De fiecare dată le amintesc oamenilor de fragilitatea lor și de cât de limitate le sunt cunoștințele. În ciuda impactului lor, acestor evenimente li se oferă puțină atenție în predarea istoriei. Odată cu pandemia Covid-19 și, mai recent, cu seria dezastruoasă de cutremure din Turcia și Siria, copiii se confruntă cu informații vii și adesea brute despre evenimente care par excepționale și rupte de istoria noastră. 
 • Cât de bine pregătiți sunt ei să înțeleagă cum se desfășoară astfel de evenimente catastrofale și ce impact au asupra societăților? 
 • Ce mijloace au la îndemână profesorii de istorie pentru a preda aceste subiecte elevilor?

Primul raport tematic al Observatorului pentru predarea istoriei în Europa (OHTE) analizează modul în care pandemiile și catastrofele naturale sunt predate la diferite niveluri de educație. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a predării celor două subiecte în cele 16 state membre ale OHTE, împreună cu o analiză transversală, combinând informațiile furnizate de autoritățile educaționale și de înșiși profesorii de istorie.

Raportul se referă la domenii importante, cum ar fi
 •  includerea pandemiilor și a catastrofelor naturale în programele de istorie, 
 •  deciziile pedagogice ale profesorilor cu privire la predarea lor,
 •  abordările multi-perspective, dar și
 •  utilizarea țapilor ispășitori în aceste vremuri de criză. 
Concluziile raportului sunt rezumate în 15 constatări-cheie. Sunt disponibile și o serie de videoclipuri scurte, prietenoase rețelelor sociale (1, 2, 3, 4, 5 și 6).

După cum se precizează în Convenția Culturală Europeană, Consiliul Europei a recunoscut încă de la începuturile sale relevanța istoriei ca bază pentru educația cetățenilor Europei. Observatorul pentru predarea istoriei în Europa se bazează pe deceniile de experiență ale Organizației în educația istoriei și își propune să completeze și să consolideze programul său interguvernamental. Misiunea Observatorului este de a oferi o imagine clară a stării predării istoriei în Europa prin rapoartele sale tematice și periodice.

În contextul creșterii populismului, educația istoriei care încurajează multiperspectivitatea și gândirea critică este cheia dezvoltării unei culturi a democrației. 
Prin aducerea în prim-plan a practicilor care încurajează predarea istoriei în concordanță cu valorile Consiliului Europei, Observatorul contribuie la întărirea rezistenței împotriva manipulării și distorsiunii istoriei și ajută la promovarea păcii și a dialogului.

Detalii:

Statele membre ale Observatorului (16): Albania, Andorra, Armenia, Cipru, Franța, Georgia, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Portugalia, Macedonia de Nord, Serbia, Slovenia, Spania și Turcia.

State cu statut de observator (2): Ungaria, Republica Moldova.

Achiziții recente - Ianuarie - martie 2023

32 / I-58  III-141396  
Independența de Stat a Republicii Moldova : retrospective și realități : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din 26 august 2021 cu genericul "30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova : aspecte politico-juridice și social-economice" / coord. : Victor Juc . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 448 p.


Lucrarea este elaborată în baza rapoartelor și comunicărilor ștințifice prezentate la conferința ștințifi că națională cu participare internațională „30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și socialeconomice” (Chișinău, 26 august 2021) din cadrul proiectului 20.70086.20/COV „Politici bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID-19: perspectivele aplicării practice a conceptelor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova”și programului de stat 20.80009.1606.05 „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană”.

DIN CUPRINS :
 • Serghei SPRINCEAN. Oportunităţi politice pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
 • Marica DUMITRASCO. Implicarea Republicii Moldova și a ţărilor din cadrul parteneriatului estic în lanţurile regionale de valoare adăugată: comparaţii între ţări și puncte de convergenţă.
 • Iuliana STRATAN. Colaborarea Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare la 30 de ani de independenţă.
 • Ruslana GROSU. Vectorul oriental de politică externă a Republicii Moldova: de la conceptualizare la operaţionalizarea cooperării cu unele state din Orientul Mijlociu.
 • Boris SOSNA. Изменение норм регулирующих социальную защиту в процессах европейской интеграции Республики Молдова.
 • Sava MAIMESCU. Legislaţia vamală a Republicii Moldova la momentul proclamării independenţei; aspectele istorice de apariţie și tendinţele de extindere și dezvoltare a acestora în cadrul asocierii cu Uniunea Europeană
 • Serghei GAVAJUC. Refl ecţii de ordin teoretico-practic privind realizarea interceptării și înregistrării convorbirilor și comunicărilor la constatarea infracţiunilor fl agrante de corupţie
 • Natalia SECRIERU. Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, suspendarea și reluarea urmăririi penale: reglementări naţionale și exigenţele CEDO
 • Florin PROCA. Cadrul juridic european privind drepturile și obligaţiile deţinuţilor
 • Petru BOLOȘ. Obiectul mitei (coruperii). Cerinţele legii și practică judiciară

342.7 / B-84    II-726333
Covid-19 și impactul asupra drepturilor omului: Prezentare generală a jurisprudenței relevante a Curții Europenea Drepturilor Omului / Biljana Braithwaite, Catharina Harby, Goran Miletić; trad. și revizori juridici : Ana-Maria Saon, Carmen-Atena Beșleagă, Anemona Ivaș . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2021. -415 p.

Disponibil : https://www.kas.de/documents/280457/4297382/Covid-19+si+impactul+asupra+drepturilor+omului+5.pdf/4b5635f1-efbc-3a97-8dc2-1b12098a888e?version=1.0&t=1627448496143

Acest Ghid privind Convenția europeană a drepturilor omului în timpul pandemiei de COVID-19 oferă cadrul pentru cel de al șaptelei Forum regional anual privind statutul de drept pentru Europa de Sud-Est. Din 2014, acces forum a reunit reprezentanți ai instanțelor internaționale, supreme și constituționale,
președinți de consilii judiciare, directori de academii și instituții de formare judiciară, guvernamentală pentru Curtea de la Strasbourg, reprezentanți ai ONG-urilor și experți juridici de nume pentru a discuta despre cele mai relevante aspecte din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului pentru Curtea de la Strasbourg și instanțele naționale participante.
 
În partea 1 analizează pe scurt drepturile prevăzute de Convenție care sunt cel mai afectate de pandemia de COVID-19 și de răspunsul guvernelor în vederea controlării acesteia.
Partea 1 se încheie cu o discuție cu privire la garanțiile instituționale și procedurale care pot și ar trebui să fie puse în aplicare în timpul unei situații de criză pentru a proteja drepturile omului.
Partea a 2-a a ghidului conține rezumate ale jurisprudenței Curții de la Strasbourg pe care le-am identificat ca fiind cel mai relevante pentru drepturile prevăzute în Convenție abordate în partea 1.
 
În mod evident, acest ghid nu oferă și nu ar putea oferi toate răspunsurile posibile și concludente la aspectele juridice complexe pe care pandemia l-a generat.

Cu toate acestea, ghidul va oferi explicații care vor ajuta la înțelegerea modurilor în care articolele din CEDO pot deveni aplicabile pe durata unei pandemii precum pandemia de COVID-19 și a statutului jurisprudenței relevante a Curții de la Strasbourg până în prezent. Această jurisprudență s-ar putea dovedi esențială pentru găsirea răspunsurilor adecvate la multitudinea de probleme legate de drepturile omului care au apărut în timpul pandemiei.


E.4/2019 PR  342.7 / V-76   II-726331
VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy. Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului: Manual pentru practicieni în domeniul dreptului / Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov; a doua ed., elab. de Dovydas Vitkauskas ; [textul a fost tradus din lb. engl. în lb. rom. de Lilian Apostol]. ─ Ed. a 2-a . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2019. - 174 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/protecia-dreptului-la-un-proces-echitabil-conform-conven-iei-europene-/1680990cea

Acest manual elaborat de Directoratul general drepturile omului și supremația legii, este un instrument practic pentru profesioniștii din domeniul juridic din statele membre ale Consiliului Europei, care doresc să-și consolideze capacitățile în aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în activitatea de zi cu zi.

Acest manual se adresează, în primul rând, juriștilor practicieni, membrilor sistemului judiciar și altor profesioniști din domeniul juridic deja familiarizați cu articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Articolul 6, cu siguranță, este cel mai complex din întreaga Convenție, în ceea ce privește domeniul său de aplicare, după numărul problemelor pe care le generează apărute și prin amploarea interpretării oferite de Curtea de la Strasbourg. Contextul necesită o abordare diferită pentru a crește șansele
utilizării manualului în practică, în special, de practicienii în domeniul dreptului. În timp ce multe manuale cu privire la Convenție pun accent pe o reflectare elaborată a „spețelor” care conduc la constatările unei încălcări, acest manual încearcă să extragă principii-cheie din cauze importante examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt incluse și aici spețe foarte scurte, descrise pentru a ilustra principiile enumerate în partea narativă, prezentând numai situațiile tipice și excepționale unde s-au constatat sau nu încălcări.

Vezi de asemenea publicatia in lb. eng
Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights : A handbook for legal practitioners  https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/12/coe-intrari-noi-2019.html


327(4) / R-79 II-726245
ROȘCA, Ludmila. Conceptul multidimensional al securităţii europene : Curs universitar / Ludmila Roşca, Ludmila Golovataia . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. -256 p. : fig., tab.
Apare cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul proiectului Jean Monnet Chair EUDIPSEC
Antetitlu : Academia de Administrare Publica din Republica Moldova

Disponibil :


Cursul universitar: reflectă rezultatele analizei tezelor teoretice de bază ale securității internaționale, cu accent special pe teoriile conflictelor și cooperării, precum și pe teoriile influenței, descurajării, securitizării. Cursul dezvoltă ideea despre securitatea internațională, în conformitate cu care securitatea internațională (regională) trebuie să ia în considerare factorii care depășesc simpla supraviețuire a statului, a omului. În acest scop, se propune noțiunea securității „cuprinzătoare”. De asemenea, obiectivul cursului este găsirea modalităților de realizare a securității cuprinzătoare în Europa.

Cursul examinează aspectele practice ale securității comprehensive prin intermediul instituțiilor însărcinate cu implementarea acestora: Uniunea Europeană (UE), Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Cursul universitar: este publicat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Proiectului „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”. Cursul universitar este propus studenților de la cele trei cicluri - Licență, Masterat, Doctorat, cadrelor didactice, cetățenilor conștienți de importanța securității cuprinzătoare, care cumulează cunoștințe, informații despre situația din cele 5 sectoare: politic, militar, economic, societal, ecologic.


CUPRINS
Introducere
Tema 1. Securitatea internațională în era globalizării
Tema 2. Teoria securitizării
Tema 3. Teorii ale conflictului și cooperării
Tema 4. Teoriile influenței: puterea slabă, descurajarea și constrângerea, politica și influența internă, credibilitatea, normele și instituțiile ca influențatori ai comportamentului
Partea II: IDEEA DE SECURITATE CUPRINZĂTOARE
Tema 5. Securitate cuprinzătoare în perioada post Războiul Rece
Tema 6. Securitatea economică
Tema 7: Securitatea alimentară
Tema 8: Sănătatea ca factor neconvențional de risc la adresa securității
Tema 9. Securitatea mediului
Tema 10. Esența securității umane
Tema 11. Securitatea comunității
Tema 12. Securitatea politică
PARTEA III. PRACTICA SECURITĂȚII GLOBALE ÎN EUROPA
Tema 13. Securitatea cuprinzătoare în Europa: modele, priorități
Tеmа 14. Noțiunilе еuropеnе dе sеcuritаtе cuprinzătoаrе. Înțеlеgеrеа аctivităților Orgаnizаțiеi Trаtаtului Аtlаnticului dе Nord (NАTO)
Tema 15. Viziunea europeană a securității globale. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)


339.9 / F-94 IV-64315
From neighbourhood policy to association agreement : will there be a continuation? / Scientific committee : Khachatryan Robert (Armenia), Simciuc Elena (Moldova) [et al.], editorial board : Petrascu Svetlana [et al.] . ─ Chişinău : Print-Caro, 2022. - 83 p. : fig., tab.
Antetitlu : Univ. Agrară de Stat din Moldova ; With the support of the Erasmus+Programme of the European Union.


Publicația face parte din proiectul Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol.

Cuprins
 • Reflections on accounting and financial reporting under the prism of the Commitment to european integration / Tatiana Șevciuc
 • The impact of facility management on the quality of services / Eugeniu Litvin
 • Perspectives of holistic marketing in the era of the trend of accession to The European Union / Svetlana Gangan , Iulian Gangan
 • Impact of European Union support on the modernization of the agricultural sector and the development of rural areas in the Republic of Moldova / Cветлана Петрашку
 • Development of the European Union sheep's breeding sector in quantitative aspects / Grigore Baltag
 • Role of the European Union in supporting the export of agricultural products of the Republic of Moldova / Аурелия Литвин, Евгений Литвин
 • Integration of the Republic of Moldova in the european space / Ina Dombrovschi, Rodica Burbulea
 • Foreign direct investments and their impact on the economy european countries / Olga Sârbu, Elena Nirean
 • European and national challenges associated to circular economy transition / Olga Sârbu, Elena Nirean, Liliana Cimpoieș
 • Development of the hetero-oil plants sector in the Republic of Moldova / Andrei Zbancă, Ghenadie Negritu
 • The united states of Europe: retro myth or real future / Станислав Ковальски, Арина Анточ, Кристина Булатович
 • Penetration mechanisms of the European Union markets / Ludmila Dobrovolschi
 • Smart specialization as an incentive for the development of creative economies in Armenia and Moldova / Robert khachatryan, Elena Simciuc
 • On European Union trends of integration of smart technologies into higher Education: novice perspectives for Armenia and Moldova / Robert Khachatryan, Elena Simciuc, Samvel Hovhannisyan, Arpine Gevorgyan
Vezi de asemenea : 


657.4 / S-11 III-141478

Săcărin, Marian. Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările europene / Marian Săcărin, Ștefan Bunea, Flavius Andrei Giunea. Vol. 1. ─ București, 2021. - 390 p.

În lucrarea "Contabilitate financiara in conformitate cu reglementarile europene", autorii au urmarit sa prezinte, in principal, diverse fragmente din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, care sunt insotite de aplicatii practice ce au legatura cu acestea. In plus, pentru o imagine cat mai completa, abordarea contabila este insotita de extrase din codul fiscal si legea societatilor. 
Astfel, cititorii au posibilitatea sa-si contureze propria opinie si sa o compare cu interpretarile acestora. Aceasta carte se adreseazain principal studentilor, dar si diverselor categorii de profesionisti din domeniul economic.


373 / E-25 IV-64669
POPOV, Natalia.Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.


Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/achizitii-noi-educatie-pentru-societate.html


342.7 / B-31 III-141757
Baurciulu, Angela. Egalitatea de Gen: Note de curs pentru funcționarii publici și funcționarele publice / Angela Baurciulu, Tatiana Savca; coordonatoare de ediție: Aurelia Țepordei; expertiză de gen: Loreta Handrabura ; Academia de Administrare Publică. – Chişinău : S. n., 2022 (Print-Caro). – 204 p.: tab. Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al Suediei. – 50 ex. ISBN 978-9975-165-08-2.

Disponibil : http://dspace.aap.gov.md/bitstream/handle/123456789/1889/Egalitate%20de%20gen_curs.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Acest curs a fost elaborat de către Academia de Administrare Publică, cu susținerea UN Women și sprijinul financiar al Suediei. 
Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica Moldova reiese din nevoile naționale privind consolidarea unei societăți echitabile, precum și din angajamentele internaționale ale statului în contextul dezvoltării sustenabile a democrațiilor participative și incluzive.
Integrarea egalității de gen la nivel național reprezintă un proces continuu de revizuire și perfecționare a activităților de planificare strategică, realizarea acțiunilor, evaluarea și monitorizarea impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați, fete și băieți deopotrivă.
Inițiativa elaborării cursului ”Egalitatea de gen” pentru funcționarii și funcționarele din sectorul public a fost posibilă și definitivată în cadrul parteneriatului dintre UN Women Moldova și Academia de Administrare Publică, încheiat în anul 2018, fiind parte componentă a programului de integrare a perspectivei de gen în toate activitățile Guvernului Republicii Moldova la nivel central și local.
Cursul ”Egalitatea de gen” va fi integrat în cadrul învățământului postuniversitar obligatoriu, fiind destinat funcționarilor și funcționarelor din sectorul public pentru toate nivelurile administrației publice (centrale și locale) și regiunile țării.

Cuprins :
TEMA 1. Abordarea integratoare a egalității de gen
TEMA 2. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice și procesele decizionale
Tema 3. Analiza de gen
Tema 4. Evaluarea impactului de gen
Tema 5. Bugetarea sensibilă la gen
Tema 6. Auditul de gen. Metodologia planificării, programării și verificării egalității de gen


377.1 / Б-75 II-726623
БОДРУГ-ЛУНГУ, Валентина; ГАНЯ, Евгения.Учебное пособие по гендерному образованию : Gender bridge hubs (Центры гендерных мостов): для преподавателей и персонала профессионально-технических учебных заведений / Валентина Бодруг-Лунгу, Евгения Ганя . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 105 p. : fig., tab.
ISBN: 978-9975-3562-0-6

Цель данного пособия помочь преподавателям и персоналу профессионально-технических учебных заведений понять важность учета гендерных аспек- тов в преподавании, воспитательной работе с учащимися, обеспечив равное отношение к девочкам и мальчикам, женщинам и мужчинам и равный доступ к возможностям обучения.

Учебное пособие, представляет собой сборник материалов и упражнений, структурированные по шести модулям:
 • Модуль 1. включает ключевые концепции и уточнения в понимании гендера 
 • Модуль 2. освещает институциональную культуру и учебную среду, способствующую гендерному равенству в профессионально-технических учебных заведениях 
 • Модуль 3. представляет программу подготовки преподавателей профессионально технических учебных заведений
 • Модуль 4. освещает вопросы педагогики, учебные процессы и материалы
 • Модуль 5. содержит занятия и упражнения с учащимися
 • Модуль 6. освещает роль преподавателей и персонала профессионально-технических учебных заведений в разрешении ситуаций насилия над/между учащимися и существующие службы поддержки.


343.5 / P-12 III-139972
PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina 
Domestic and Gender-Based Violence : (Training manual) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; with the contrib. of Sergiu Toma . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 176 p.

Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/2022-04/Domestic%20and%20gender-based%20violence.pdf (accesat 23.01.2023)

 ROM/RUS : http://cpescmdlib.blogspot.com/2022/04/achizitii-recente-aprilie-iunie-2022.html
304.4(4-11) / I-55 II-725973

Imagining the Public: The Status ans Challenges of the Independent Cultural Actors in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine / ed. : Nataša Bodrožć, Kateryna Botanova [et al.] . ─ Vienna : REMA Print, 2014. -96 p.

Disponibil : http://www.rcchd.icomos.org.ge/img/res/att_1423174011641246_0

This paper has been conceived within the project Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries (SPACES), which is supported by the Eastern Partnership Culture Program.
The cultural policy is the result of three years of policy research carried out under the leadership of the Croatian SPACES partner Slobodne veze/Loose Associations, of Zagreb. It traces and maps independent cultural actors and emerging contemporary cultural and artistic practices in Chişinau, Kyiv, Tbilisi and Yerevan, and invites the reader to explore this new, dynamic cultural field. The SPACES partners proceed to present collectively-drafted policy recommendations for the four project countries and the region.
The aim of this paper is to analyze the status and the current challenges that local and newly emerging cultural communities face today, and to detect crucial problem areas that should be addressed in order to improve their positions. The paper is also intended as a tool for negotiation with the respective governments and as an additional argument for recognizing the communities as important subjects in the contemporary socio-cultural dynamics, thus helping to gain support for their activities.

Cuprins :
 • SPACES - From Art in Public Spaces to Participative Cultural Policies Heidi Dumreicher, Ina Ivanceanu
 • Emerging Cultural Landscapes
 • Methodology / Approach
 • Reflecting the Role of Culture in EU External Relations. The Future of Public Funding?.
 • Independent Culture: Definitions
 • What are we Talking about when we
 • Speak of Independent Culture?
 • Why is Independent Culture Important?
 • The Position and Challenges of the
 • Independent Cultural Actors: Local Reports
 • The Georgian Report
 • The Armenian Report
 • The Moldovan Report
 • The Ukrainian Report
 • Recommendations and Scenarios for the Development of the Third Sector in Culture
 • Independent Cultural Scene Actors
 • Governmental Agencies
 • Public Space

008(498) / E-91 II-725972
Europa creativă : România în proiecte culturale : studii de caz / [ed.] : Maria Tașoti [et al.] . ─ București : Biroul Europa Creativă Română, 2017. - 73 p.

Disponibil : https://arhiva.europa-creativa.eu/Files/Catalog%20Europa%20Creativa_2018.pdf

În această broșură sunt prezentate exemple de organizații românești care au implementat sau încă desfășoară proiecte finanțate prin programele Uniunii Europene dedicate sectorului cultural din 2000
până în prezent.
Ele au fost alese întrucât ilustrează cu succes unul sau mai multe aspecte pe care le-am considerat importante: sunt organizații care au accesat/ sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa
Creativă, cât și prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000 și Cultura 2007-2013, și au pus în practică inițiative și colaborări sustenabile (Muzeul Național al Țăranului Român, Teatrul Ion Creangă);
propun abordări participative ale dezvoltării publicului (Universitatea Babeș-Bolyai) sau arată modalități creative de implicare a unui tip de operator mai puțin prezent, în trecut, în proiecte de cooperare la nivel european – universitatea (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș); surprind tematici mai rar abordate în proiectele câștigătoare, cum ar fi industriile creative, noile tehnologii și cercetarea cu privire la tendințele de transformare ale orașului (Asociația Zeppelin, lider de proiect în Cultura 2007-2013); derulează proiecte selectate la o componentă de finanțare unde România are puțini beneficiari din 2007 până în present (Editura ART, prima editură din România cu un proiect câștigător în cadrul Europa Creativă).


008(560-65) / I-86 IV-64513   
Istanbul 2010 : European Capital of Culture : Program / ed. : Ayșe Orhun Gültekin ; coord. : Anıl Çalcalı, Filiz Babalık ; transl. & proofreading : Zeynep Güden, Tuna Poyrazoğlu . ─ İstanbul : İstiklal Gaddesi Atlas Pasajı, 2010. - 184 p.

This book covers the details of the program ECoC for 2010, (projects, activities, festivals, platforms) which is projected to bring Istanbul on the agenda of Europe and the world.

UE : e-publicații : UE în 2022 - Raport general privind activitățile Uniunii Europene


UE în 2022 - Raport general privind activitățile Uniunii Europene. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023. – 124 p. (Accesat 22.03.2023)

Disponibil : https://op.europa.eu/s/yjla

2022 a fost un an marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de criza energetică. 
 • Ați dori să aflați mai multe despre ce a făcut UE pentru a ajuta poporul ucrainean și cum a sprijinit cetățenii europeni care se confruntă cu facturi ridicate la energie? 
 • Sau poate doriți să aflați mai multe despre evoluțiile în ceea ce privește prioritățile-cheie, cum ar fi Pactul verde european și deceniul digital, și despre modul în care cetățenii au beneficiat de pe urma Uniunii Europene? 
Răspunsurile la toate aceste întrebări și mai multe informații pot fi găsite în „UE în 2022”.

Ediția din 2022 a Raportului general al UE a fost publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Raportul prezintă principalele activități ale UE din 2022, cu un accent puternic pe răspunsul UE la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe solidaritatea de neclintit cu Ucraina.
Este de menționat, în special, faptul că UE a adoptat peste 200 de măsuri menite să ajute statul și poporul ucrainean și să sprijine statele membre în abordarea, în principal, a consecințelor asupra economiei și securității energetice ale Europei. Aproximativ 4 milioane de persoane care au fugit din calea războiului au beneficiat de protecție temporară în statele membre. UE a adoptat nouă pachete de sancțiuni aspre pentru a reduce capacitatea Rusiei de a purta războaie și a mobilizat aproape 50 miliarde de euro în sprijinul Ucrainei.

UE a acționat în mod decisiv pentru a-și elimina treptat dependența de combustibilii fosili din Rusia, pentru a sprijini cetățenii care se confruntă cu facturi ridicate la energie și pentru a accelera tranziția UE către o energie curată. Datorită planului său REPowerEU, și-a diversificat treptat sursele de aprovizionare, a atins niveluri record de stocare a gazelor (peste 95 % în noiembrie) și și-a depășit obiectivul de reducere a consumului de gaze.

UE a continuat să obțină rezultate în ceea ce privește agenda sa verde și creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, precum și să pună în aplicare, cu succes, planul de redresare NextGenerationEU în valoare de 800 miliarde euro. UE a rămas pe calea Pactului verde: emisiile sale interne nete au fost cu 30 % mai mici decât în 1990 și este pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor pentru 2030.

UE și-a majorat obiectivul pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie la 45 % în comparație cu obiectivul anterior de 40 %; s-a ajuns la acorduri politice importante privind revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, crearea unui Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice și punerea în aplicare a noului mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon.

În sectorul digital, anul a fost marcat de adoptarea Actului legislativ privind serviciile digitale și a Actului legislativ privind piețele digitale, precum și a noilor reglementări privind încărcătoarele universale. În ceea ce privește egalitatea, s-au luat hotărâri decisive în ceea ce privește Directiva privind femeile în consiliile de administrație, măsurile privind transparența salarială și Directiva privind salariile minime adecvate. 

Raportul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE online, cât și sub formă de carte ilustrată în întregime.

Cuprins :
 • Răspunsul Uniunii Europene la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei
 • Garantarea unei energii sigure, durabile și la prețuri accesibile
 • Crearea unei Europe mai verzi, neutră din punct de vedere climatic
 • O Europă pregătită pentru era digitală
 • Protejarea persoanelor și a libertăților
 • Consolidarea economiei
 • Construirea unei Europe echitabile și sociale
 • Promovarea intereselor și a valorilor europene în lume
 • Evoluții instituționale
Vezi de asemenea :
UE în 2021 - https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/03/ue-e-publicatii-ue-in-2021raport.htmlUE în 2019 - http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/03/uee-publicatii-ue-in-2019.html

Cautare in

Traduceti