Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Ziua Europeană a Limbilor 2023 împreună cu noiBiblioteca Națională a Republicii Moldova, pe parcursul mai multor ani, se alătură inițiativei europene Ziua Europeană a Limbilor, care este organizată anual la 26 septembrie pentru a promova diversitatea culturală și lingvistică și a încuraja învățarea limbilor străine la orice vârstă.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Asociația Profesorilor META, în parteneriat cu Ambasada Austriei la Chișinău și reprezentanța EUNIC (European Union National Institutes for Culture) în Republica Moldova, au organizat  ediția 2023 a evenimentului, cu genericul „Ziua Europeană a Limbilor împreună cu noi”, 

Partenerii evenimentului: Ambasada Austrei în Republica Moldova, reprezentanța EUNIC (European Union National Institutes for Culture), Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Geothe Zentrum Chișinău, Alianța Franceză din Republica Moldova, Institutul Polonez din București, Ambasada Italiei în Republica Moldova, Ambasada Ungariei în Republica Moldova și Ambasada Suediei în Republica Moldova.

La deschiderea evenimentului au participat: Elena PINTILEI, director general BNRM; Falk LANGE, șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău; Larisa GUZUN, director executiv META Moldova; ES Stella AVALLONE, ambasadoarea Austriei în Republica Moldova.în cadrul evenimentului s-a desfășurat mai multe activităţi pentru profesori și elevi.


- Sesiune de formare continuă pentru profesorii de limbi străine:

· „Proiecte creative la lecțiile de limbi străine: o prezentare a metodologiei și exemple practice”, susținută de profesorul universitar, dr. Bernd RUSCHOFF, Universitatea Duisburg-Essen, Germania, membru al Forumului Rețelei Profesionale a Centrului European pentru Limbi Moderne al Consiliului Europei (ECML), membru al grupului de experți CEFR al Consiliului Europei


- Sesiuni interactive pentru elevi:

· Examenele internaționale Limba germană Goethe. Formator: Mariana CULEAC, expert, examinator Goethe – Zentrum Chișinău/AKZENTE

· Limba suedeză pentru începători. Programe de studii în Suedia. Formator: Ilona TURCANU, directoarea filialei din Republica Moldova a call-centrului suedez Samres

· Discuții în limba italiană despre mediu, sustenabilitate, poluarea aerului, reciclare. Formatori: Lorella FRANCARLI, lector universitar de limba italiană, UPS „Ion Creangă”, Ambasada Italiei în Republica Moldova; Olesea DINGA, lector universitar de limba italiană, traducator, USM; Irina BORDEI, profesoară de limba italiană, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

· Ungaria și limba maghiară LIVE: în imagini, gust și joc. Formator: Laura SAJTER, lingvist, profesor de limba și cultura maghiară, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, ULIM, Chișinău

· Lecție de limba română pentru alolingvi. Formator: Liuba PETRENCO, profesoară de limba română, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

· Limba poloneză pe scurt. Formator: Cristina GODUN, filolog, traducătoare din limba polonă în limba română

· Învață limba franceză prin activități ludice. Formator: Angela ALEXEICIUC, expert în predarea limbii franceze, Alliance Française de Moldavie.

- Expoziții tematice:


· Provocări și oportunități inspiratoare în educația lingvistică: publicații ale Consiliului Europei din colecția Centrului Pro-European de servicii și comunicare, BNRM
26 septembrie 2023, sala de lectură nr.1, blocul central, etajul II· Traduceri din literatura română în limbile europene, prin programul TPS al Institutului Cultural Român
26 septembrie 2023, sala de lectură nr.1, blocul central, etajul II· Să învățăm limbi moderne!
15 septembrie – 15 octombrie 2023, spațiul expozițional, secția Literaturile lumii, blocul central, etajul II

· Descoperim mistere în dicționare vechi
25 septembrie – 25 octombrie 2023, spațiul expozițional, secția Literaturile lumii, blocul central, etajul II

 FOTO

Activități interactive cu genericul „La joacă prin Europa: Întru în Joc - Învăț pe Loc” în cadrul Nocturnei Bibliotecilor 2023

 

În cadrul Nocturnei Bibliotecilor, ediţia 2023, „BIBLIOTECA – SUNET – IMAGINE CULOARE”

https://tinyurl.com/4tzud9mb CPESC BNRM a invitat publicul larg să participe la diverse activități interactive cu genericul „La joacă prin Europa: Întru în Joc - Învăț pe Loc” , care au ca scop învățarea și descoperirea mai bună a Europei, cunoașterea identității interculturale, promovarea valorilor europene, precum și dezvoltarea spiritului de observație și munca în echipă.


Pe lângă jocurile educaționale deja cunoscute ale UE și CoE, așa precum: "Să descoperim Europa" 
și “Europa Contează – o chestiune de valori”, etc., anul acesta,împreună cu ABRM și Bibliothèques Sans Frontières, au fost pregatite și jocuri noi...


Copii, tineri și adulți au redescoperit Europa prin jocuri: testând și învățând pe loc lucruri utile și interesante despre Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Deosebirile dintre aceste organizații și principiile lor comune au constituit motive care au încins spiritele concurenților 

  

 Aducem multumiri voluntarilor: Andreea Pintilei

 și Irina Blînda, 
 pentru că au făcut față cu succes provocării de moderare a jocurilor.

Mulțumim, de asemenea, proiectului ABRM #Ideas Box #proiectIdeasBox pentru oferirea unor jocuri noi cu tematică europeană care au avut succes la eveniment.
CoE: e-publicații: GREVIO: Cel de-al 4-lea Raport general de activitate

 4th GENERAL REPORT ON GREVIO’S ACTIVITIES (covering the period from January to December 2022) / Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence. - Strasbourg: Council of Europe, 2023. - 89 p. - [Accesat la 22.09.2023].

Disponibilhttps://rm.coe.int/4th-general-report-on-grevio-s-activities/1680aca199

tradaptare bnrm.md

Grupul de Experți al Consiliului Europei pentru Acțiuni împotriva Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (GREVIO) a publicat raportul său anual de activități, evidențiind principalele realizări și momente cheie ale Grupului de Experți în 2022. Acestea includ: 
 • publicarea a nouă rapoarte de evaluare de bază (referitoare la România, Germania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Elveția, Estonia, Georgia, Cipru și Norvegia), ceea ce reprezintă cel mai mare număr de rapoarte publicate într-un an până acum; 
 • ratificarea Convenției de la Istanbul de către trei noi state părți (Republica Moldova, Ucraina și Regatul Unit), reprezentând cel mai mare număr de ratificări pe an din 2018 încoace; 
 • adoptarea de către GREVIO a unui nou chestionar de evaluare intitulat "Construirea încrederii prin furnizarea de suport, protecție și justiție", care definește domeniul primei runde tematice de monitorizare, lansată în 2023; și 
 • cooperarea fructuoasă între GREVIO și Comitetul Părților, care a dus la adoptarea Declarației Dublin privind Prevenirea Violenței Domestice, a Violenței de Gen și a Violenței Bazate pe Gen, semnată de 38 de miniștri și inspirată direct de pilonul de prevenire al convenției.

Raportul general IV privind activitățile GREVIO prezintă o secțiune "Focus" extrem de actuală referitoare la violența sexuală, inclusiv violul, care reprezintă una dintre cele mai puțin raportate forme de violență îndreptată împotriva femeilor, caracterizată de rate ridicate de renunțare în etapele de investigare și urmărire penală și de puține condamnări, ceea ce duce la o cultură a impunității. Secțiunea "Focus" arată evoluția legislației, politicilor și serviciilor de suport în acest domeniu în statele părți, și modul în care convenția și activitatea de monitorizare a GREVIO contribuie la aceste schimbări pozitive. 
Raportul descrie abordările existente în criminalizarea violenței sexuale, inclusiv violul, care includ: 
 • (i) pe baza utilizării forței, constrângerii sau vulnerabilității; 
 • (ii) abordarea în două trepte, în care o prevedere legală care cere utilizarea forței, amenințarea cu forța sau constrângerea coexistează cu o infracțiune paralelă bazată în întregime pe lipsa consimțământului; (iii) modelul "fără înțelegere înseamnă nu", care necesită dovada faptului că actul sexual a fost comis împotriva voinței unei persoane; și 
 • (iv) modelul "doar da înseamnă da" sau "consimțământ afirmativ", în care participarea voluntară a tuturor părților este necesară pentru ca actele sexuale să nu fie considerate infracțiuni. 

Secțiunea "Focus" identifică statele părți care au adoptat aceste abordări, constatând că, în timp ce un număr semnificativ de părți continuă să ceară utilizarea violenței/constrângerii ca elemente constitutive ale infracțiunilor sexuale, eforturile de reformă a legii într-un număr tot mai mare de țări indică o trecere către modelul "doar da înseamnă da".

Bazându-se pe observațiile și munca de monitorizare a GREVIO, raportul indică abordarea "doar da înseamnă da" ca fiind cea mai bine aliniată cu Convenția Consiliului Europei privind Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (cunoscută ca "Convenția de la Istanbul"). Abordările legale care cer dovada faptului că actul sexual a fost comis împotriva voinței unei persoane conduc la concentrarea excesivă asupra comportamentului victimei și a faptului dacă și-a exprimat opoziția verbal sau în alt mod, astfel încât nu acoperă, de exemplu, cazurile în care victima rămâne pasivă. Abordarea "doar da înseamnă da" permite, de asemenea, includerea și criminalizarea unor noi tendințe în ceea ce privește actele sexuale fără consimțământ, cum ar fi îndepărtarea neconsensuală a prezervativului în timpul actului sexual, cunoscută sub numele de "stealthing", și agresiunea sexuală facilitată de droguri. 

Raportul abordează, de asemenea, modalitățile de reducere a ratelor de renunțare prin îmbunătățirea raportării și investigării cazurilor de violență sexuală, inclusiv violul, prin colectarea de probe, practicile procurorilor și judiciare și măsurile de protecție pentru victime. O selecție largă de practici promițătoare, identificate de GREVIO prin activitatea sa de monitorizare, sunt, de asemenea, incluse în secțiunea "Focus" a raportului anual, care subliniază importanța fundamentală a asigurării că reformele legislative către o definiție bazată pe consimțământ a violenței sexuale și a violului merg mână în mână cu instituirea și/sau consolidarea serviciilor specializate pentru victimele violenței sexuale. De fapt, numărul centrelor de criză pentru viol și a centrelor de referință pentru violența sexuală a crescut în ultimii ani, în mai multe state părți, în urma constatărilor și rapoartelor de evaluare ale GREVIO, ceea ce ilustrează impactul transformativ al Convenției de la Istanbul.

Mai mult:

LEGE Nr. 144 din 14-10-2021 a Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice


Manual pentru susținerea formării în competența interculturală

Manual for the design of a training course on intercultural competence: Part 1 – The core principles of the Council of Europe intercultural integration model / Committee of Experts on Intercultural Integration of Migrants (ADI-INT). - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023. - 78 p.

Disponibilhttps://rm.coe.int/prems-004823-gbr-2551-part-1-manuel-sur-la-conception-de-formations-a-/1680ac2b15

Manual for the design of a training course on intercultural competence: Part 2 – Concepts related to the Council of Europe intercultural integration model / Committee of Experts on Intercultural Integration of Migrants (ADI-INT). - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023. - 55 p.

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-004923-gbr-2551-part-2-manuel-sur-la-conception-de-formations-co/1680ac2b16


Competența interculturală este ansamblul de cunoștințe, abilități, înțelegere și atitudini care permit indivizilor și organizațiilor să acționeze într-un mod intercultural competent. Nu este un concept unic, ci o gamă largă de competențe care, atunci când sunt combinate, permit acțiuni proactive pentru a asigura un mediu intercultural sănătos. Deși competența interculturală se dezvoltă la nivel individual, organizarea de traininguri în domeniul competenței interculturale pentru factorii de decizie, funcționarii publici și alte părți interesate relevante permite aplicarea unei perspective interculturale asupra politicilor publice și activităților, promovând astfel o cultură mai inclusivă.

Manualul pentru elaborarea unui curs de competență interculturală își propune să sprijine autoritățile publice în elaborarea propriilor cursuri de formare personalizate, cu scopul de a răspândi abilitățile și competențele necesare pentru implementarea modelului de integrare interculturală al Consiliului Europei într-un mod coerent și la mai multe niveluri. Manualul este împărțit în două părți pentru a ușura accesul:


Partea 1 a manualului prezintă principiile de bază ale modelului de integrare interculturală al Consiliului Europei, inclusiv informații despre egalitatea reală, valorizarea diversității, interacțiunea interculturală semnificativă și cetățenia activă și participarea. 

Partea 2 a manualului tratează conceptele legate de modelul de integrare interculturală al Consiliului Europei, inclusiv informații despre prejudecată, discriminare și comunicare inclusivă.

Fiecare subiect din manual include următoarele elemente, care pot fi utilizate așa cum sunt sau ca surse de inspirație în elaborarea cursului de formare:

Definiție: o definiție succintă a principiului/conceptului. 

Context mai detaliat: o prezentare mai detaliată a subiectului și a contextului, inclusiv referințe pentru cei care doresc să afle mai multe despre subiect. 

Exemple de exerciții model: exerciții model care pot fi utilizate direct sau pot inspira exerciții adaptate pentru a sprijini învățarea. Exercițiile sunt concepute pentru a fi deosebit de utile în cadrele de grup în care participanții pot discuta reflectările lor. 

Exemple de chestionare model: chestionare model care pot fi utilizate direct sau pot inspira chestionare adaptate local care permit participanților să-și testeze cunoștințele. Chestionarele și feedback-ul oferit sunt bazate pe conținutul prezentat în secțiunile "Definiție" și "Context mai detaliat" ale fiecărui principiu/concept. 

Referințe: fiecare definiție mai detaliată include o serie de referințe direct menționate în text, precum și alte resurse inspiraționale care pot fi interesante.

În plus, manualul include un glosar intercultural pentru practicieni, care adună toate definițiile relevante din întregul manual.

Achiziții recente: iulie - septembrie 2023

 341.2 / J-52  IV-65689

JITARIUC, Vitalie; BLAŞCU, Olesea. Dreptul Uniunii Europene : Note de curs : Ciclul I - studii superioare de licență specialitatea Drept : Denumirea programului: 0421.1 DREPT(studii cu frecvență la zi și frecvență redusă) / Jitariuc Vitalie, Blașcu Olesea . ─ Cahul : US, 2023. - 131 p.
Bibliogr. : p. 126-131. - Referințe bibliogr. în notele de subsol

ISBN: 978-9975-88-097-8

Acest curs este o introducere în dreptul Uniunii Europene. Include o introducere a ceea ce face Uniunea Europeană. Acesta tratează mai detaliat principiile de funcționare a Uniunii Europene şi valorile acesteia. Învățăm cum sunt adoptate normele dreptului Uniunii, dar şi ce actori europeni şi naţionali participă la elaborarea lor. Apoi descoperim cum este aplicată legislaţia UE şi de către cine.

Acest curs oferă instrumentele de bază pentru abordarea problemelor complexe ridicate de relația dintre dreptul UE, legile naționale şi alte sisteme juridice (de exemplu cele ale Consiliului Europei).

Acest curs oferă oportunitatea de a învăța specificul dreptului european și de a progresa în dobândirea de competenţe care sunt importante pentru cursul dat în ansamblu. 

La finalul cursului, studenții vor obține următoarele competenţe:
- vor putea explica corect principiile de bază care guvernează dezvoltarea dreptului UE, mecanismele de implementare a dreptului UE în statele membre, precum şi tehnicile de interpretare caracteristice dreptului UE;
-vor cunoaşte principiile fundamentale ale dreptului UE şi vor putea recunoaşte dacă, într-o situație simplă, aceste principii au fost respectate;
- vor putea afla dacă o întrebare se încadrează la nivel european sau național și să identifice ce instituții sau ce actori sunt competenți să modifice o situație în care dreptul național este contrar dreptului Uniunii;
- vor putea exprima analizele folosind termenii tehnici corecți ai dreptului european;
-vor putea explica ce funcție (funcții) îndeplineşte o anumită regulă de drept în cadrul ordinii juridice europene;
-vor putea identifica şi aplica tratatele şi jurisprudența Uniunii Europene ce guvernează diferite spețe studiate la curs.


342.7 / E-67       II-727679

ERHAN, Ianuş. Drepturile și libertățile omului în contextul ordinii și securității publice : Monografie / Ianuș Erhan . ─ Chișinău : [s. n.] , 2023. - 303 p.
Bibliogr. : p. 279-303 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-163-87-3

Pregătirea efectivă a poliţiei în domeniul drepturilor omului este un element esenţial în eforturile globale de promovare şi protejare a drepturilor omului în fiecare ţară. Se recomandă ca aspectele ce vizează drepturile omului, incluse în Programele de învăţământ, cât şi cele de pregătire profesională, să acopere întreaga perioadă de instruire a angajaților din autorităţile de aplicare a legii, fiind integrate în diverse discipline sau module.

Având un sistem eficient şi profesionist de activitate unde pro- tecţia drepturilor omului constituie principiul de bază, alături de acele reforme instituționale ce au loc în cadrul Poliţiei, se poate contribui la transformarea acesteia într-o instituție modernă cu angajați profesionişti.

Din considerentele date ne-am propus elaborarea prezentei lucrări care are drept scop elucidarea şi definirea noţiunilor şi proceselor dedicate domeniului ordinii şi securității publice, cât şi integrării aspectelor legate de protecţia şi respectarea drepturilor şi bertăţilor omului în cadrul acestuia, legătura, dar și interdepenenţa reciprocă.

Ianuş ERHAN, Doctor în drept, conferențiar univer- sitar, cercetător ştiinţific superior, conducătorul proiectului din cadrul ,,Programe de Postdoctorat - Arhitec- tura juridică a mecanismelor naționa- le de ordine şi securitate publică"


342.7 / P-93 III-142497

Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice : (Ediția a 2-a) : Materialele Conferinței științifice cu participare internațională din 8 decembrie 2022 / [com. de org.] : Oleg Rusu [et al.] ; com. șt. : Dinu Ostavciuc [et al.] . ─ Chișinău : Departamentul editorial-poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare", 2023.- 492 p. : fig., tab.

ISBN: 978-9975-135-66-5Din cuprins:

 • Pedepsele inumane sau degradante prin prisma jurisprudenței CthEDO – noţiuni şi criterii delimitative/ Valeriu CUŞNIR, dr. hab. în drept, prof. univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., director al Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 • Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului/Andrei PÂNTEA, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova, Cristina CEBAN, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova 
 • Respectarea principiilor statului de drept în Ungaria în contextul politicilor europene./Grigore PÎRȚAC, dr. în științe politice, conf. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova, Anastasia CATAN, dr. în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 • Asigurarea implementării şi respectării principiului nediscriminării/Liliana CREANGĂ, dr. în drept, conf. univ., Catedra „Drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
 • Protecția consumatorilor în cazul creditului ipotecar prin prisma directivelor Uniunii Europene/ Marcel BOȘCANEANU, dr. în drept, conf. univ., şef al Direcţiei studii şi management al calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 •  Influenţa jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în dezvoltarea dreptului european al mediului/Mihaela BEJENARI, drd., asistent universitar, Catedra „Drept privat” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
 • Rigorile de interpretare a textelor (normelor) juridice din perspectiva CtEDO/Anatolie CANANĂU, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei „Drept poliţienesc” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI Ghenadie PREŢIVATÎI, drd., asistent universitar, Catedra „Drept polițienesc” a Academiei Ștefan cel Mare” a MAI 
 • Unele reflecţii teoretico-practice privind infracţiunea de organizare a migraţiei ilegale./ Veaceslav URSU, dr. în drept, conf. univ., decan al Facultății Drept, Administraţie, Ordine şi Securitate Publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Eugeniu MUSTEAŢĂ, drd., Şcoala doctorală „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 • Aspecte istorice şi procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare/ Eugen GUŢANU, dr. în drept, conf. univ., cercetător ştiinţific al Departamentului ştiinţă al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 • Abordări normative ale cooperării, în plan european, a organelor/ instituțiilor cu atribuții și competențe în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor/Bogdan Cătălin PĂUN, drd., avocat (România) 
 • Incriminarea infracţiunilor de război împotriva persoanelor în legislațiile penale ale altor state/Ecaterina BORTA, drd., Şcoala doctorală „Știinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 • Formele de liberare de pedeapsă penală în unele state europene/ Igor SOROCEANU, drd., Școala doctorală „Științe penale și drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 
 • Tactica audierii victimei minore în cazul abuzului sexual online/ Lilia POPA, drd., Școala doctorală „Științe penale și drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

070 / R-17 IV-65859
RAISTRICK, Nick; ELLENA, Monica. Manual despre dezinformare : Ghid pentru jurnaliștii, comunicatorii și organizatorii de campanii din Moldova / Nick Raistrick, Monica Ellena; trad. : Mirabela Osadci, Liliana Ursu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2023. - 63 p. : fig., fot., tab.
Bibliogr. : p. 62-63
ISBN: 978-9975-81-114-9Acest manual este destinat jurnaliștilor, comunicatorilor și activiștilor, precum și celor implicați în instruire. Nu a fost conceput ca ghid cuprinzător cu privire la dezinformare, acesta fiind un subiect foare larg. În schimb, este o introducere, concepută pentru a vă transmite o mentalitate de verificare a faptelor. În timp ce accentul se pune pe dezinformarea rusească în contextul războiului din Ucraina, gama de exemple ce ilustrează principalele puncte de învățare este la fel de globală ca și sursele de dezinformare. 
Trei secțiuni distincte: 
Partea I - înțelegerea provocărilor 
Partea II - elementele esențiale ale jurnalismului în era dezinformării
 Partea III - contracararea dezinformării în practică


070 / D-17  IV-65803
RAISTRICK, Nick; ELLENA, Monica. The Disinformation Handbook : A Guide for Moldovan Journalists, Communicators, and Campaigners / written by Nick Raistrick, Monica Ellena . ─Chișinău : [s. n.] , 2023. - 63 p. : fot., tab.
Bibliogr. : p. 62-63
ISBN: 978-9975-81-115-6

Disponibil:

Rather than a comprehensive guide to disinformation, it is designed as an introduction to this subject that should help users develop a ‘fact checking mindset’. Whilst the focus is on Russian disinformation in the context of the war in Ukraine and threats to Moldova, the range of examples to illustrate the key learning points are as global as the sources of fake news.


641.5 / M-74  III-142597
MIRON, Viorel; MIRON, Marina. La rădăcinile gustului : Republica Moldova = At the roots of taste : Republic of Moldova / Viorel Moron, Marina Miron . ─ Chişinău : [s. n.] , 2023
61 ; 15 pag (pag. opusă). - (Frontiere comune. Soluții comune).
Proiect inițiat de Uniunea Europeană
Carte - "valet"
Antetitlu : Proiect No BSB 1101 "Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale" (LOC FOOD) ; Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Bibliogr. : p. 59
ISBN: 978-9975-81-099-9


008(439) / K-82,   III-142440

Kreatív Európe történetek 2018-2020: Sikeres magyar projektek = Creative Europe Stories 2018-2020 : Successuful Hungarian Projects  / Szerkesztő : Laura Brown [et al.] . ─ Budapest : [s. n.] , 2023. - 113 p. : fot. color.

Texte : lb. maghiară, engl.Publication of the Creative Europe programme presents successful Hungarian projects, winner Hungarian cultural organizations of the Culture sub-programme. It introduces representatives of the literary, performing arts and cultural heritage fields.
 • We Can Be Proud of the Hungarian Organisations Interview with Gábor Mondik, Head of Culture Sub-programme
 • EUROPEAN COOPERATION PROJECTS
 • Future Songwriting: A Project for the Future’s Creative Generations
 • European Music Bridge with a Bridgehead in Gödöllő
 • Contemporary Music in Female Sounds
 • Making the Voices of Minorities Heard
 • Western Europe to Promote Balkan World Music
 • Avant-garde from a Brand New Perspective
 • Digital Treasures of Archives Reach the Young and the Old
 • Regional Co-operation for the International Advocacy of Pop Musicians
 • Throughout Europe with the Troubadours of the 21st Century
 • Roma Heroes for the Creation of European Roma Theatre
 • Extending Digital Libraries And their Access – in a European Co-operation
 • “You Should Be Emotionally Connected to the Projects”
 • International Collaboration for Contemporary Dance
 • High-tech for Our Cultural Heritage
 • Literary Translation Projects
 • Social Science and European Fiction on a Common Bookshelf
 • In the Wake of the 20th Century, Somewhere in Europe
 • European Year of Cultural Heritage
 • Experimental and Underground Music in a Scientific Approach
 • Bronze Age Pottery at First Hand
 • Let’s Take a Seat at the Royal Table!
 • Contact Zones in the Cross-section of History, Society and Culture
 • From the Bronze Age to the Regime Change
 • Music Moves Europe
 • Hungarian Innovation Helps Bands Find Each Other
 • World Music Training Programme from the Very Best
 • Hungary’s New Cultural-creative Region


008(4) / E-91      II-727499

European Capitals of Culture  : the road to success, from 1985 to 2010 / European Commission . ─ Luxemburg : European Communities, 2009, - 69 p. : fot.

ISBN: 978-92-79-14173-7

Disponibil: https://data.europa.eu/doi/10.2766/59910

Începând cu 1985, peste 35 de orașe au fost desemnate Capitale culturale europene, de la Stockholm la Genova, de la Atena la Glasgow și de la Cracovia la Porto. De-a lungul anilor, acest eveniment a evoluat fără a pierde din vedere principalul său obiectiv: acela de a pune în evidență bogăția și diversitatea culturilor europene și a caracteristicilor lor comune, de a promova o mai bună cunoaștere reciprocă între cetățenii europeni și de a încuraja un sentiment al apartenenței la aceeași comunitate „europeană”.

Principalele obiective ale proiectului Capitalele culturale europene sunt:
 • scoaterea în evidență a bogăției și diversității culturilor europene;
 • promovarea înțelegerii reciproce între cetățenii europeni;
 • încurajarea unui sentiment de apartenență la aceeași familie europeană prin conștientizarea rădăcinilor noastre comune europene și a dorințelor noastre comune pentru viitor.
Mai mult despre  Capitalele culturale europene https://cpescmd2.blogspot.com/2012/07/capitalele-culturale-europene.html

UE: e-publicații - Democrația UE în acțiune. Exprimă-ți părerea cu inițiativa cetățenească europeană: Dosar pentru cadrele didactice/elevi

 

Democrația UE în acțiune. Exprimă-ți părerea cu inițiativa cetățenească europeană : dosar pentru cadrele didactice/ 
Comisia Europeană, Secretariatul General. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023.  -  36 p.

https://data.europa.eu/doi/10.2792/202722

Obiectivul acestui modul educațional este să le prezinte cursanților subiectul participării democratice la Uniunea Europeană și să le confere cunoștințele și competențele care să le permită să își exercite drepturile în calitate de cetățeni ai UE. Ca parte a acestei explorări, modulul se concentrează pe Inițiativa cetățenească europeană. 

La finalul acestui modul, cursanții vor avea o idee clară despre scopul inițiativei, despre cum funcționează, despre cum se încadrează în contextul mai larg al democrației în Uniunea Europeană și despre cum o pot utiliza pentru a aduce o schimbare în lumea lor.

Ce conține modulul educațional? Modulul constă în 4 unități tematice, fiecare abordând alt subiect și acoperind de la informații mai generale despre Uniunea Europeană până la informații și activități specifice referitoare la inițiativa cetățenească europeană, după cum urmează: 

 1) O scurtă prezentare a Uniunii Europene 
 2) Democrația în Uniunea Europeană
 3) Inițiativa cetățenească europeană 
 4) Lansarea și promovarea unei inițiative cetățenești europene

Modulul oferă următoarele materiale: 
 • Un dosar pentru cadrele didactice, cu instrucțiuni pentru fiecare lecție, o cheie a răspunsurilor, informații suplimentare și linkuri pentru aprofundarea subiectelor.
 • Un dosar pentru elevi, pe care îl vor utiliza în clasă și pentru teme, atât pentru a revizui, cât și pentru a aprofunda temele abordate. Conține și linkuri către site-urile web relevante disponibile în toate limbile oficiale ale UE.
 • Prezentări PowerPoint de utilizat în clasă, cu text și materiale video (opțional).
 • Linkuri către fișiere video. Toate materialele video utilizate în modul sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE
. • Activități opționale pe teme, pentru a lucra sub formă de proiecte.
 • Fișă informativă pentru explorarea în continuare a istoriei Uniunii Europene.
 • O fișă informativă privind domeniile de acțiune ale UE. 
 • Un quiz final.  

Ce abordări metodologice sunt utilizate în modul? 
 Materialul este conceput astfel încât să utilizeze mai multe abordări ale predării/învățării: 
 • Prezentare directă
 • Discuție în grup
 • Activitate în grup 
 • Realizarea de proiecte 
 • Studiu individual 
 • Activitate de cercetare 
 • Rezolvarea de probleme 
 • Jocuri de rol 
 • Filmare  

Cuprins
 • Introducere
 • Unitatea 1: O scurtă prezentare a Uniunii Europene
 • Unitatea 2: Democrația în UE
 • Unitatea 3: Inițiativa cetățenească europeană
 • Unitatea 4: Lansarea și promovarea unei inițiative cetățenești europene
 • Chestionar final
 • Cheia răspunsurilor la chestionarul final
 • Fișă informativă despre tratatele uniunii europene
 • Domeniile de acțiune ale UE ue (selecție)
 • Procesul legislativ al UE
Democrația UE în acțiune. Exprimă-ți părerea cu inițiativa cetățenească europeană : dosar pentru elevi/ 
Comisia Europeană, Secretariatul General. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023.  -  33 p.
Vezi de asemeneaCautare in

Traduceti