Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

BNRM marchează Zilele Europene ale Patrimoniului 2018Anul 2018 a fost desemnat prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului  şi Consiliului European drept An European al Patrimoniului Cultural. Europa marchează la nivel: naţional, regional şi local diversitatea patrimoniului său cultural. Sărbătorite în 50 de state semnatare ale Convenției culturale europene, Zilele Europene ale Patrimoniului, sunt o inițiativă comună a Consiliului Europei și Comisiei Europene care evidențiază: diversitatea competențelor, tradițiilor, stilurilor arhitecturale și a operelor de artă locale care constituie patrimoniul european comun.
În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 şi a Zilelor Europene ale Patrimoniului  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova organizează în perioada 11-31 octombrie 2018  o serie de evenimente și acțiuni culturale ce se vor desfăşura cu genericul „Patrimoniul cultural: acolo unde trecutul întâlneşte viitorulˮ. Principalele obiective sunt: de a încuraja valorificarea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Evenimentele organizate la Biblioteca Națională au drept scop: de a spori înțelegerea unui trecut european comun, de a încuraja aprecierea valorilor tradiționale și de a inspira noi practici de conservare și educare a patrimoniului, de a descoperi istoriile oamenilor și a locurilor care au contribuit la formarea culturii și patrimoniului Europei, de a permite cetățenilor să exploreze o gamă largă de bunuri culturale prin prisma cărților, artei, muzicii. Sloganul Anului este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.
Programul include:
 1. Inaugurarea expoziției Patrimoniul cultural european va avea loc la 11 octombrie, ora 12.00, în holul din blocul central al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Expoziția cuprinde cărți și documente din patrimoniul Bibliotecii Naționale: Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare;  Artă și hărți; Carte veche și rară; Literaturile lumii; Audiovideoteca care vor fi  propuse spre vizionare în perioada 11-18 octombrie 2018.Expoziția prezintă Patrimoniul european prin diversitatea materialelor expuse și are câteva compartimente foarte bine delimitate, reflectând atât documente ale principalelor organisme europene și activitatea acestora. În premieră atenției publicului larg: se propune o colecție inedită „Hărți europene medievale: sec. XVI-XVIII”. Ele reprezintă patrimoniul naţional al Republicii Moldova prin valoarea lor istorică, simbolică, ştiinţifică şi artistică. Locul său aparte în materialele expuse îl are patrimoniul literar și arta plastică precum exponatele audiovizuale ce vin și ele să completeze această bogată expoziție, care reflectă doar o mică parte din bogăția colecțiilor bibliotecii.
Invitații la festivitatea de deschidere a expozițieii sunt reprezentanți ai organismelor europene acreditate la Chișinău, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
2.    Masă rotundă "Patrimoniul digital național: discuţii şi colaborare" cu participarea partenerilor Programului Național "Memoria Moldovei" (5 biblioteci, 5 muzee, Agenția Națională a Arhivelor, precum și Camera Națională a Cărții din Republica Moldova). Scopul mesei rotunde este de a coagula patrimoniul național digital și de a-l expune în mod unitar în mediul online. Spațiul desfășurării:  blocul central, et. 3, of. 23, sala CPESC, orele 13. 00 -14.30.
3. La etajul 3 în blocului central al Bibliotecii Nationale, spaţiile CPESC se va desfășura expoziția de publicații: "Experiența europeană privind digitalizarea patrimoniului cultural", care va fi deschisă  în perioada 11-31 octombrie 2018, spaţiile CPESC. Expoziția va cuprinde o serie de documente oficiale și publicații ale instituțiilor UE privind Europa digitală, recomandări  și propuneri privind, digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală, precum  rapoarte şi concluzii privind rolul Europeana în accesul, vizibilitatea și utilizarea patrimoniului cultural european în mediul digital.
Pe parcursul întregii perioade a Zilelor Europene ale Patrimoniului sunt preconizate excursii la Muzeul cărții, BNRM, acestea înscriindu-se perfect în palmaresul de evenimente dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. De menționat, ca Muzeul cărții de la Biblioteca Națională a fost inaugurat recent și conține adevărate exponate ale culturii și patrimoniului documentar european.
            1Mai mult

Zilele Patrimoniului European 2018: Sărbătorind arta de a partaja

O CĂLĂTORIE CĂTRE DESCOPERIREA EUROPEI : JOCURI educative

O CĂLĂTORIE CĂTRE DESCOPERIREA EUROPEI  :  JOCURI educative ANTRENEAZĂ -ŢI CREIERUL
cu provocări din istoria, cultura, democrația, politica şi geografia Europei
28.09.2018
17.00- 21.00
CENTRUL PROEUROPEAN
BNRM, BLOCUL CENTRAL, ET.3 , OF.23
În cadrul ediției 2018 a Nocturnei Bibliotecilor la Biblioteca Națională (28 septembrie 2018 )  au fost organizate un șir de in cadrul evenimente culturale inedite pentru toți doritorii de a cunoaste. Jenericul evenimentului - ”Ne edu(ju)căm și creștem împreună” a determinat Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare de a propune celui mai divers public ”O călătorie către descoperirea Europei”. Calătoria a inceput prin vizita expoziției ”Descoperă Europa”, urmată fiind de reflecții asupra valorilor europene si activități pline de emoții pozitive.

Atat copiii, adolescenții cât și maturii au avut posibilitatea sa efectuieze aceasta călătorie , participând la diverse jocuri interactive.

Pâna si cei mai mici, fiind asistati de parinti si-au testat cunostințele!

 Să descoperim Europa!

UE numără 28 de state membre. Fiecare dintre acestea are propria istorie, geografie şi cultură. Testează-ţi cunoştinţele cu un joc de societate.

 


 Chestionare distractive care îți testează cunoștințele despre istoria și geografia Europei – de la fluvii și munți până la capitale, steaguri și monarhi.
 • Știi unde au avut loc cele mai cunoscute bătălii ale Europei?
 •   Știi ce vulcani există și în ce țări?


Un interes aparte a fost manifestat la capitolul problematicii drepturilor omului, valorilor europene, democrației in jocul propus de Consiliul Europei ”Europa contează- o chestiune de valori”.


Un joc distractiv și educativ: “Europa Contează – o chestiune de valori” 
Oferă posibilitatea reflectării asupra valorilor de bază care permit oamenilor să trăiască împreună în societate - valorilor comune ale Europei: libertatea de exprimare, un sistem echitabil de justiție, egalitatea între genuri, abolirea pedepsei cu moartea, alegeri libere, diversitate/nediscriminare.Distrează-te acceptând provocări în cadrul echipei și purtând discuții, în timp ce îți testezi cunoștințele despre democrație și drepturile omului.
Jocurile interactive propuse de către organizatori au permis participantilor să se angajeze într-o activitate recreațională comună, în același timp oferind posibilitatea reflectării asupra valorilor de bază care permit oamenilor să trăiască împreună în societate.


De mentionat, ca jocurile au fost propuse, ținându-se cont de categoriile de varsta ale participanților, iar acest lucru a mobilizat si mai mult publicul de a juca si demonstra ca aspirațiile europene ale cetatenilor sunt tot mai viabile, iar cunostintele – profunde! Participantii s-au ales cu Certificate de participare Cei prezenți la evenimentul organizat de catre Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare au fost si participanți la o tombola cu premii garantate, primind publicați, postere si alte materiale cu tematica europeană.
FOTO  https://goo.gl/LBw8EW

Experiența europeană în predarea și studierea limbilor moderne: Expoziție

Cu ocazia Zilei europene a Limbilor, Centrul Pro-european Vă invită la expoziția "Experiența europeană în predarea și studierea limbilor moderne "

Ziua Europeană a Limbilor este un eveniment organizat anual la data de 26 septembrie, pentru a sărbători diversitatea lingvistică a unui continent care numără
 • peste 200 de limbi europene,
 • 24 de limbi oficiale ale UE,
 • aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare,
 • dar și multe alte limbi vorbite de persoane provenind din alte regiuni ale lumii.

Este o ocazie
 •  de a: reaminti varietatea limbilor vorbite în Europa,
 • promova diversitatea culturală și lingvistică,
 • încuraja învățarea limbilor străine la orice vârstă – cunoașterea mai multor limbi facilitează comunicarea cu alte persoane și accesul la locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea întreprinderilor.

Ziua Europeană a Limbilor a fost introdusă de Comisia Europeană și de Consiliul Europei care reprezintă 800 de milioane de europeni din 47 de țări. Participă numeroase institute culturale și lingvistice, asociații, universități, și mai ales multe școli și licee. A fost organizată pentru prima dată în 2001, cu ocazia Anului european al limbilor . De atunci, se sărbătorește anual.


RESURSE CPESC


UE: Intrări noi - Iulie -septembrie 2018

 
351/354 / T-36, III-131491

Teoria și practica administrării publice: Materiale ale conferinței științifico-practice internaționale, 17 mai 2018 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2018. - 606 p. : fig., tab.. - Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-3019-7-8
[Accesat la 17.09.2018]
Disponibil la : http://aap.gov.md/files/conferinte/17.5.18/materiale.pdf

Din cuprins

A T E L I E R U L NR. 1. MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
 • Constantin SOLOMON Impactul administrației publice locale asupra proceselor migraționale din Republica Moldova.
 • Elena IURAȘCO. Mecanisme intersectoriale de cooperare a administrației publice cu sectorul asociativ în prevenirea și combaterea fenomenului „copiii străzii” din perspectiva politicilor sociale europene
 • Dinu MANOLE. Acordul de Asociere: o abordare inovativă și ambițioasă a cooperării moldo-comunitare
 • Ana VARZARI Experiența țărilor din Parteneriatul Estic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici..
A T E L I E R U L NR. 2 PROBLEME ACTUALE ALE ȘTIINȚEI POLITICE ȘI PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA
 • Alexandru GRIBINCEA, Maxim SANDU, Maria POPESCU. Politica securității energetice la scară mondială și europeană.
 • Stela SPÎNU. Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
 • Silvia DULSCHI. Dimensiunea estică a diplomației Republicii Moldova în contextul alternativelor integraționiste
 • Cristina EJOV International terrorism: concept and main reasons for escalation
 • Cristina EJOV, Anastasia EȘANU Imaginea internațională a Republicii Moldova în contextul
 • respectării drepturilor omului.
 • Oxana SCUTELNIC Dimensiunea de gen în poliție
 • Kara BESTENIGAR Methodical approaches to analysis of integration processes in the Customs Union (CU) and the Eurasian Economic Community (EEC
 • Luminița BOGDAN Cooperarea Republicii Moldova cu UE: de la includerea în Politica de Vecinătate la semnarea Acordului de Asociere
 • Cristina PAUNESCU Parcursul european al Republicii Moldova din perspectiva relațiilor moldo-române
A T E L I E R U L NR. 4 TENDINȚE ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC ÎN CONTEXTUL CREĂRII UNUI SISTEM ADMINISTRATIV BAZAT PE CUNOAȘTERE
 • Corina GRIBINCEA Managementul patrimoniului cultural-istoric ca premisă de promovare turistică și economică.
 • Oleg FRUNZE, Mircea LUPAȘCU Managementul sectorului european al construcțiilor
A T E L I E R U L NR. 5 ROLUL E-GUVERNĂRII ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ
 • Bernard NEUWIRTH, Veronika NOVOTNA, Radek DOSSKOCIL The Potential of Using Public Cloud in Public Administration Environment
 • Tatiana SAVCA, Denis ȘPAC. Utilizarea dronelor în scopuri științifice pentru asigurarea dezvoltării durabile
 • Natalia BUGA. Guvernarea electronică – serviciile publice mai aproape de cetățeni
A T E L I E R U L NR. 6 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI: TEORIE ȘI PRACTICĂ
 • Viorica ȚARĂLUNGĂ. Necesitatea studierii fenomenului migrației prin prisma valorificării diasporei
 • Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. Dezvoltarea personalului de bibliotecă în cadrul proiectului internațional „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci” (LNSS                    
              
323.2 / F - 71      III-131495

Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan = Separatist Focuses and Their Impact on Contemporary Terrorism : (Scientific and practical international conference's materials, 16 March 2017) : (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 16 martie 2017) / col. de red. : Simion Carp [et al.] . ─ Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI, 2017. - - 320 p.

 ISBN: 978-9975-121-38-5

Terorismul contemporan este un fenomen deosebit de periculos nu doar pentru securitatea regională, ci şi pentru securitatea globală, care, prin recurgerea la aplicarea actelor de violenţă şi de altă natură, provoacă suferinţe victimelor nevinovate, în numele propovăduirii unor idei religioase, politice, economice etc., neacceptate de societate.
Sesizând impactul focarelor separatiste asupra diferitor forme grave de terorism, acceptate şi promovate deseori chiar la nivelul unor ţări, cercetătorii au încercat sa aducă la cunoştinţa publicului pericolul eminent pe care îl comportă aceste două fenomene negative şi să propună mai multe soluţii pentru contracararea lor. În acest sens, o atenţie sporită a fost acordată problemelor generate de regimul separatist de la Tiraspol, care, fiind susţinut de Federaţia Rusă şi de armata a 14-a din subordine, aflată ilegal pe teritoriul autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, creează impedimente serioase pentru societatea noastră, punând într-un pericol grav securitatea Republicii Moldova, dar şi a ţării vecine – Ucraina.
În mod general, lucrările conferinţei au cuprins mai multe subiecte, precum ar fi: Securizarea frontierelor Republicii Moldova ca măsură strategică de combatere a terorismului, separatismului şi migraţiei ilegale; Premisele incriminării separatismului ca infracţiune cu caracter terorist în legislaţia penală a Republicii Moldova; Impactul politicii externe ruse asupra securităţii regionale din sud-estul Europei; Favorizarea grupărilor criminale de regimul separatist de la Tiraspol; Asigurarea dreptului persoanei la libera circulaţie în spaţiul transnistrean; Apărarea dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate pe teritoriul regimurilor separatiste; Aspecte psiho-comportamentale ale separatiştilor; Vandalismul săvârşit din motive politico-separatiste etc.          
*  *  *
Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”Wilfried Martens Centre for European Studies
 
070.1 / M - 64    II-714358

NIKLEWICZ, Konrad Îndepărtarea știrilor false: o abordare a Regulamentării în domeniul rețelelor de socializare=Weeding out Fake News : An Approach to Social Media Rregulation / Konrad Niklewicz; Vít Novotný ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies , 2017. - 67 p.

Bibliogr. : p. 55-66
 ISBN: 978-2-930632-50-6
Disponibil la : https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/mc-weeding_out_fake_news_v3_web.pdf


Această lucrare se concentrează asupra acelor aspecte ale rețelelor de socializare care afectează în mod negativ dezbaterea publică, cum ar fi răspândirea de știri false și crearea unor "camere de ecou" ale unor utilizatori similari, care sunt izolați de opiniile alternative. Lucrarea propune ca platformele rețelelor de socializare să fie considerate companii media și că acestea ar trebui să fie reglementate de versiuni modificate ale legilor actuale ale presei, adaptate pentru a se potrivi noii tehnologii.    
        

316.7 / M - 64    II-714357

NIKLEWICZ, Konrad. Trebuie să vorbim despre UE: Publicitatea politică europeană în Era Post-Adevar = We Need to Talk about EU [Text tipărit] : European Political Advertising in the Post-Truth Era / Konrad Niklewicz; Editors : Jose Luis Fontalba, Ioana Lung, Federico Ottavio Reho ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 68 p.
Bibliogr. : p. 63-68

ISBN: 978-2-930632-49-0

 Disponibil la :  https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/european-political-advertising-post-truth-era_0.pdf

Scopul acestei lucrări este de a analiza noi potențiale modalități de "publicitate în UE". Principala ipoteză este că, ori de câte ori este posibil, instituțiile UE ar trebui să urmeze cele mai bune practici din sectorul de afaceri, deoarece acestea s-au dovedit a fi mai eficiente în actualul mediu de comunicare.

349.3 / U - 56     III-131197
Unitate în Adversitate: imigrație, minorități și religie în Europa= Unity in adversity : immigration, minorities and religion in Europe [Text tipărit] / ed. by Vít Novotný . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 212 p. : fig.
Bibliogr. : p. 197-199
ISBN: 978-2-930632-48-3

Politicienii europeni continuă să dezbată ce modele de integrare a imigranților trebuie adoptate și cum să se asigure că toți cetățenii se simt loiali față de constituțiile noastre democratice. Cum asigurăm coeziunea socială în cadrul diverselor societăți europene? Cum definim valorile modului european de viață pe care trebuie să le respecte fiecare imigrant? Care este locul identității grupului într-o societate care accentuează libertatea individuală?

 Disponibil la :                 https://martenscentre.eu/sites/default/files/publication-files/unity-adversity-immigration-minorities-religion-europe.pdf


Vezi de asemenea : UE: intrari noi - Publicatiile Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”(iunie 2016)

*  *  *

34 (478) / P - 29 II-714285
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, Conferința internațională științifico-practică (23-24 martie 2018; Chișinău)Conferința internațională științifico-practică "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene" (23-24 martie 2018) [Text tipărit] / Com. org. V. Bujor [et al.] . ─ Chişinău : Iulian, 2018. - 360 p.
Texte : lb. rom., engl., ucraineană, rusă
Antetitlu  Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Institutul de Științe Penale și Criminologie aplicată
Bibliogr. : la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-3222-0-1 
327.7 / E - 91 III-131173
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges [Text tipărit] / Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze [et al.]; scientific Committee : Francisco Aldecoa Luzárraga [et al.] . ─ Chişinău : ECSA Moldova, 2018. - 546 p. : tab.
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-534-9

Disponibil la : www.studiieu.org/files/publications/EUSEC_book_2018_pdf.pdf


Din continut:

PART I. KEYNOTE SPEECH
Challenges for the Eastern Partnership in the Context of Sovereign Tendencies of EU Member States from Central and Eastern EuropeIoan HORGA, Eduard Ionuț FEIER .
PART II. SECURITY PARADIGMS
.Regionalism and Regional Autonomy in an Age of Renationalization Carlos E. Pacheco AMARAL .
The EU’s Global Strategy and Its Initial Impact on the Eastern Partnership Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA, Victoria RODRÍGUEZ PRIETO
Incompatible Partnerships: The Inherent Tension in the EU’s East-European Policy and Its Implications for Security
Tom CASIER .
The Eastern Partnership Area in the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy: What Is Shared by Partners?Vasile CUCERESCU
Eastern Partnership Lacks Collective Approach to Security Rahim RAHIMOV
.EU Arms Export Control and the Eastern Partnership Nico GROENENDIJK
Eastern Partnership Countries between Two Models of Regional Integration (Hard vs.Soft Choice)Vladimir ZUEV .
PART III. SECURITY ENVIRONMENT: PATTERNS AND CHOICES .
.Efficient Political Communication – Precondition for Development and Security of Eastern Partnership States Ludmila ROȘCA
Transformation of the Security Environment at the EU’s Eastern Borders: Amplification of the Russian Factor Aurelian LAVRIC
The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges Russian Media Policy as a Factor of Political Destabilization in Central and Eastern European Countries Pavlo KATERYNCHUK
.The European Integration of Eastern Partnership Countries – Security Challenges and Opportunities: The Case of the Republic of Moldova, Ukraine and Georgia Natalia CIOBANU
The Future of the Eastern Partnership in the European Security Architecture: The Role of the Republic of Moldova
Mihaela STICEA
The Security of Ukraine: Is Adhesion to NATO a Final Solution? Karim BELGACEM
Armenia within the Complex of “Overlapping Authority and Multiple Loyalty”: Security Challenges Tigran YEPREMYAN
PART IV. TRANSNATIONAL COOPERATION .
Socialization Practices and Dynamics of (In)Security in EU-Russia-Neighbours Energy Relations Maria Raquel FREIRE
The European Union and Its Eastern Partnership: Energy Security Challenges Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA
The European Union Water Initiative and Its Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia Component: In Search of Water Security by Looking at the EU Water Policy and Law Model Paulo CANELAS DE CASTRO 
Cross-Border Employment in European Border Regions: A Security Issue or a Daily Reality in the Bihor – Hajdú Bihar Euroregion István POLGÁR
Romania’s Main Hard and Soft Security Challenges in 2018: Present and Future Approaches towards the Desired Stability and Prosperity Mihai SOFONEA
Efficiency of Cooperation and Intelligence Sharing among Law Enforcement Agencies in the European Union in the Fight against Terrorism: Sharing is Caring?! Edina Lilla MÉSZÁROS, Constantin Vasile ȚOCA
PART V. INSTITUTION BUILDING
Societal Security and State-Building in the Republic of Moldova: Complications for Regional and European Contexts Octavian ȚÎCU
Risks and Threats to the National Security of the Republic of Moldova Simion ROȘCA
Leveraging Resilience? Implications of the EU Global Strategy for the Republic of Moldova Kerry LONGHURST, Mihai MOGÎLDEA
Perspectives for Implementation of the Anti-Bribery Management Systems in the Republic of Moldova Tatiana MOSTOVEI
Multiple Citizenship in Georgia – Security Concerns vs. Proportionality Gaga GABRICHIDZE
 The Effects of the EU’s Scientific Cooperation on the Eastern Partnership Countries: Development Impact of the Integration into European Scientific Community Honorata MAZEPUS, Dimiter TOSHKOV, Tatsiana CHULITSKAYA, Ina RAMASHEUSKAYA
PART VI. SOCIETIES AND GEOPOLITICS 
Rethinking the Twin Migration and Refugee Crises in Europe through the Lens of Safety and Security Marta PACHOCKA, Anna VISVIZI
Intellectual Migration under Internationalization of Higher Education: The Case of EaP Countries Irina SIKORSKAYA
.Massive Impact of Migration on the Security of the European Union and the Republic of Moldova Tatiana DAUD
The European Union and the Eastern Partnership: Security ChallengesSecurity Challenges of Language Politics’ Discussion between Ukraine and Hungary: The Case of Transcarpathia Region Myroslava LENDEL
Securing Insecure: Ukraine on the Margin of European Integration Process Anatoliy KRUGLASHOV
Information Warfare against Ukraine: Security Challenges for the European Union/ Nataliya NECHAYEVA-YURIYCHUK .

902 / A - 57 III-131189

ANGELESCU, Mircea. Arheologia preventivă din România şi contextul european [Text tipărit] / Mircea Angelescu . ─ Bucureşti : DAIM, 2005. - 183 p. : tab., scheme. - Bibliogr. : p. 177

ISBN: 973-87003-3-7

Din continut

 Prefaţă (pdf, 60 Kb)
1. Contextul european
 2. Convenţia La Valetta
 3. Alte reglementări şi principii europene conexe
4. Arheologia preventivă în Uniunea Europeană
 4.2. Asociaţii europene
5. Arheologia preventivă în România 
 5.1. Cadrul legal
5.2. Evoluţie cantitativă
5.3. Evoluţie calitativă
6. Anexe
Anexa 1 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), La Valetta (1992) (pdf, 176 Kb)
Anexa 2 - Convenţia europeană asupra infracţiunilor privind bunurile culturale, Delphi (1985) (pdf, 138 Kb)
Anexa 3 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, Granada (1985) (pdf, 130 Kb)
Anexa 4 - Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural, Paris (1972) (pdf, 142 Kb)
Anexa 5 - Convenţia UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, Paris (1970) (pdf, 132 Kb)
Anexa 6 - Convenţia europeană a peisajului, Florenţa (2000) (pdf, 113 Kb)
Anexa 7 - Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, Roma (1995) (pdf, 147 Kb)
Anexa 8 - Bibliografie (pdf, 122 Kb)

Cautare in

Traduceti