Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: Intrări noi - Iunie 2018

327 (478) / V – 22 III-130829

Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova [Text tipărit] / Coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2018. - 232 p. : fig., tab.
Antetitlu : Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei [et al.] . - Bibliogr. la sfârşitul art. art.
ISBN: 978-9975-53-946-3 
[Accesat la : 13.06.2018]
Disponibil la :  https://goo.gl/iZNuhY


Cuprins
 • EXPERIENȚA DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ:GENERAL ȘI PARTICULAR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • (Victor JUC, Dumitru POPA) . 
 • .ANALIZĂ COMPARATIVĂ A CORELAȚIEI DINTRE COMPETITIVITATE ȘI GUVERNANȚA PUBLICĂ LA NIVEL REGIONAL ȘI GLOBAL (Ovidiu FOLCUȚ, Iuliu-Marin IVĂNESCU) 
 • RESURSELE SIMBOLICE ALE PUTERII (Victor MORARU) 
 • BUNA GUVERNANȚĂ ÎN ROMÂNIA (Nela-Ramona GRIGORE, Mona IVĂNESCU) 
 • ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ: STANDARDE, RESPONSABILITATE ȘI REFORMĂ PRIN PRISMA EXPERIENȚEI ROMÂNIEI ȘI INTEGRĂRII EUROPENE (Valeriu CUȘNIR) 
 • ANALIZA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI (Mariana SORLESCU, Emilia GABROVEANU)
 • STATUL DE DREPT. CADRUL TEORETIC ȘI PROVOCĂRILE AJUSTĂRII PRACTICE (Alexandru ROȘCA) 
 • OPŢIUNI DE EXPLOATARE A MINEREURILOR DIN ROMÂNIA CA ŢARĂ MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE (Cristian SIMA) 
 • EVOLUŢIA SISTEMULUI ENERGETIC DIN ROMÂNIA (Marina BĂDILEANU, Svetlana CIUMAC) .

Culegerea include articole științifice consacrate analizei parcursului european al României și al Republicii Moldova, fiind evidențiate costurile și beneficiile naționale și sectoriale. Cartea este destinată angajaților din cadrul autorităților publice centrale și locale, cadrelor universitar-academice și mediului de experți, tuturor celor ce manifestă interes față de subiectul integrării europene.


Republica Moldova ca stat cu aspirații de integrare europeană și cetățenii săi pot să învețe multe din experiența în domeniu a României, preluînd exemplele pozitive și încercînd să evite greșelile comise în procesul de preaderare.

Studiile înserate în această culegere pun în lumină mai multe aspecte de preaderare, naționale și sectoriale, iar în cazul României materialul este extins și pentru perioada postaderare.

Experiența Romвniei, care deja a parcurs această cale, este foarte importantă pentru Republica Moldova, date fiind beneficiile și costurile de preaderare atat naționale, cat și sectoriale. Experiența Romвniei in domeniu este insuficient studiată și aplicată de autoritățile din Republica Moldova și se impune de a prelua practicile pozitive

Vacanta europeană 2018


 Europa ta, drepturile tale  - Europa.eu/youreurope 

Europa ta este un portal multilingv care oferă cetățenilor și întreprinderilor: • informații clare cu privire la drepturile lor pe piața unică a UE; • asistență și consiliere cu privire la viața de zi cu zi în străinătate; • conținut interactiv legat de situația lor personală; • situații din viața reală și întrebări frecvente; • acces ușor la asistență personalizată pentru a beneficia, dacă este necesar, de ajutor suplimentar; • puncte de contact locale.

Pagina web

 28 .04.2018

 Llibera circulație în spațiul european: Ghidul  tău// Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene . - Ch., 2018. - 10 p.

 • Cât pot sta în UE?
 • Cum pot ob ine un pasaport cu date biometrice?
 • Pot sa calatoresc fara pasaport cu date biometrice?
Pentru a afla mai multe despre regulile de călătorie în Spațiul Schengen puteți consulta Ghidul privind libera circulație în spațiul european.
12-26.06.2018

DiscoverEU: Câștigă unul dintre cele 15 000 de permise de călătorie pentru a explora UE în această vară!

tinerii își pot depune candidatura pentru a obține un bilet care le oferă posibilitatea de a-și descoperi propriul continent, din iulie 2018 până la sfârșitul lunii octombrie 2018. 

Candidații trebuie să aibă vârsta de 18 ani la 1 iulie 2018, să fie cetățeni ai UE și să fie pregătiți să călătorească în această vară

DiscoverEU le va permite să înțeleagă mai bine diversitatea Europei, să profite de bogăția sa culturală, să își facă noi prieteni și să își formeze o idee despre identitatea lor europeană.
În temeiul acestei noi inițiative a UE, tinerii vor putea călători în mod individual sau într-un grup de maximum cinci persoane. Ca regulă generală, călătorii vor călători cu trenul. Cu toate acestea, pentru a asigura un acces larg pe întregul continent, participanții vor putea, în cazuri speciale, să utilizeze alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul, sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni izolate ale UE vor avea și ei șansa de a participa la această inițiativă. Întrucât 2018 este Anul european al patrimoniului cultural, călătorii vor avea șansa de a participa la numeroasele manifestări care vor fi organizate în toată Europa.
DiscoverEU este o inițiativă a UE bazată pe o propunere din partea Parlamentului European, care a asigurat finanțarea acesteia pentru 2018 printr-o acțiune pregătitoare. Inițiativa se concentrează asupra tinerilor de 18 ani, deoarece această vârstă marchează un moment important de trecere către vârsta adultă
Comisia Europeană ar dori să afle opiniile tinerilor călători și îi va încuraja să își împărtășească experiențele și aventurile. Acesta este motivul pentru care, odată selectați, participanții vor face parte din comunitatea DiscoverEU și vor deveni ambasadori ai inițiativei. Ei vor fi invitați să vorbească despre experiențele lor de călătorie fie pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Twitter), fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii sau al comunității lor locale.
 Cu un buget de 12 milioane EUR în 2018, DiscoverEU va oferi unor cel puțin 20 000 de tineri posibilitatea de a călători în Europa în acest an. Fiecărui stat membru al UE i-a fost alocat un număr de permise de călătorie, pe baza ponderii populației țării sale în raport cu populația globală a Uniunii Europene. Prima rundă de înscrieri, care va fi lansată mâine, va permite unor cel puțin 15 000 de beneficiari să-și exploreze propriul continent. O a doua rundă de înscrieri, care va pune la dispoziție cel puțin 5 000 de bilete, va avea loc în toamna anului 2018. Comisia Europeană intenționează să dezvolte inițiativa și, prin urmare, a inclus-o în propunerea sa pentru următorul program Erasmus. În cazul în care Parlamentul European și Consiliul convin cu privire la propunere, se prevede că un număr suplimentar de 1,5 milioane de tineri în vârstă de 18 de ani vor putea călători între 2021 și 2027, cu sprijinul unui buget de 700 milioane de euro.

https://europa.eu/youth/discovereu_ro

28.05.2018

Vești bune pentru turiști: calitatea apei este excelentă în marea majoritate a zonelor de îmbăiere din Europa 

Raportul anual privind calitatea apei de îmbăiere, publicat astăzi, arată că deși s-a înregistrat o ușoară scădere a rezultatelor, 85 % dintre zonele de îmbăiere din întreaga Europă monitorizate în 2017 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), fiind în general lipsite de substanțe poluante. Rezultatele le oferă turiștilor indicii utile cu privire la zonele de îmbăiere cu cea mai bună calitate a apei în vara aceasta.  
Calitatea apei de îmbăiere din Europa s-a îmbunătățit substanțial în ultimii 40 de ani, de la introducerea Directivei UE privind apa de îmbăiere. Monitorizarea și gestionarea eficace introduse de directivă au dus la o reducere drastică a apelor uzate municipale și industriale netratate sau parțial tratate care ajung în apă.

În cinci țări, cel puțin 95 % din apele de îmbăiere au fost evaluate ca având o calitate „excelentă”: Luxemburg (toate cele 12 zone de îmbăiere raportate), Malta (98,9 % dintre zone), Cipru (97,3 %), Grecia (95,9 %) și Austria (95,1 %).

Mai mult

8.02.2018

 Wroclaw ocupă prima poziţie în topul destinaţiilor din Europa pentru 2018


20 destinații selectate au concurat pentru titlul de prestigiu Destinația europeană cea mai bună din 2018. 
 • Bilbao,
 •  Colmar,
 •  Hvar,
 •  Riga,
 •  Milano,
 •  Atena,
 •  Budapesta, 
 • Lisabona,
 •  Bohinj,
 •  Praga,
 •  Kotor, 
 • Paris, 
 • Viena
 •  și Amsterdam
 sunt, de asemenea, printre destinațiile preferate pentru o vacanță sau oraș-excursie.   
Mai mult https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2018/

CoE: Intrări noi - Iunie 2018343.8 / M -96 II-710815

MURDOCH, Jim; JIRICKA, Vaclav. Combaterea relelor tratamente în penitenciare [Text tipărit] : Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare / Jim Murdoch, VaclavJiricka . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, 2018. - 104 p.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de titlu
Antetitlu : Proiectul Consiliul Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova
Bibliogr. : p. 101-104 și în subsol


Acest text este destinat practicienilor. El oferă un ghid privind utilizarea acestor instrumente şi norme juridice într-un mod accesibil. Textul a fost elaborat ca urmare a unei reuniuni multilaterale, care a avut loc la Strasbourg în primăvara anului 2015 şi care a contribuit la reunirea organelor administrative şi de conducere ale serviciilor penitenciare din toată Europa cu scopul de a aborda probleme de interes comun.
Discuţiile purtate pe parcursul celor două zile ale reuniunii au evidenţiat în mod clar nu numai faptul că multe ţări se confruntă cu probleme similare, ci şi faptul că în Europa există „bune practici” şi că dezbaterea nu doar a provocărilor, ci şi a posibilelor soluţii, poate fi de un real folos. Ca urmare a reuniunii, reprezentanţii au fost invitaţi să furnizeze în continuare exemple de „bune practici” din ţările lor, care ar putea fi utilizate în alte ţări din Europa. Au fost evidenţiate multe idei bune. În spaţiul disponibil, doar câteva dintre acestea au putut fi incluse

343.8 / S -96     II- 713949  
 
SVANIDZE, Erik Combaterea relelor tratamente și a impunității [Text tipărit] : Drepturile
deținuților și obligațiile funcționarilor organelor de drept : 11 întrebări și răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliul Europei "Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. - 32 p.. - Bibliogr. : p. 29-32
ISBN: 978-9975-87-362-8


Actuala (cea de a doua) ediţie a fost elaborată cu scopul de a fi actualizată şi adusă în concordanţă cu progresele jurisprudenţei Curţii şi procesul de elaborare a unor standarde derivate, care a început din 2009, inclusiv cu Orientările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind eradicarea impunităţii pentru încălcări grave ale drepturilor omului8 şi cu secţiunea semnificativă din cel de al 23-lea Raport General „Documentarea şi raportarea probelor medicale privind relele tratamente”.9
Broşura se axează pe relele tratamente comise de funcţionarii organelor de drept10 şi etapele iniţiale ale privaţiunii de libertate.11 Aceasta vizează atât aspectele substanţiale, cât şi cele procedurale ale interdicţiei, cum ar fi: condiţiile de detenţie, asistenţa medicală, anchetarea acuzaţiilor sau al6tor forme de rele tratamente. Articolul 3 al CEDO nu epuizează standardele şi drepturile deţinuţilor aflaţi în custodia poliţiei. Prin urmare, broşura prezintă succint principalele caracteristici şi standarde ale mediului juridic care trebuie respectate în cazul privării de libertate şi procesului penal. 
Aceasta oferă răspunsuri la unsprezece întrebări cheie prezentate în fiecare secţiune a broşurii. În plus, broşura ar putea fi utilă şi în alte domenii precum sistemele penitenciare şi procedurile privind protecţia altor drepturi ale omului, inclusiv combaterea impunităţii pentru alte încălcări grave ale drepturilor omului.
Publicaţia abordează drepturile deţinuţilor12 şi, prin urmare, subliniază obligaţiile corolare ale funcţionarilor organelor de drept şi ale autorităţilor în general. Majoritatea standardelor relevante sunt concepute şi au la bază legislaţia naţională a statelor membre ale Consiliului Europei. În acelaşi timp, instrumentele internaţionale pentru drepturile omului şi practica punerii lor în aplicare sugerează că acestea pot fi direct invocate ori de câte ori un deţinut sau altă persoană interesată crede că ar putea beneficia de ea.

Cautare in

Traduceti