Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Întrări noi - Unitate și diversitate culturală în spațiul unitar european


16.7/ S -78          II-717721

SPÎNU, Stela Unitate și diversitate culturală în spațiul unitar european  : Suport de curs / Stela Spînu . ─ Chişinău : [s.n.], 2018. - 160 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
Bibliogr. : p. 156-160
 ISBN: 978-9975-108-54-6

Suportul de curs „Unitate şi diversitate culturală în spaţiul unitar european" propune o viziune interdisciplinară asupra temei vizate în titlu, investigaţia fiind efectuată din perspectiva culturologiei, a ştiinţelor politice, lingvistice şi sociologice. Prezenta lucrare ia în discuţie probleme ce ţin de unitatea şi diversitatea culturală a spaţiului unitar european, integrare europeană şi politici culturale promovate, conexiunea dintre cultură şi comunicare, religia ca element definitoriu al culturilor, evoluţia politicii culturale a Republicii Moldova în contextul integrării europene etc. 

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţifîc este constituit din investigaţii mai vechi şi mai noi, ale căror contribuţii ştiinţifice sunt recunoscute şi apreciate. 

Lucrarea este destinată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, servind drept sursă de completare a cunoştinţelor privind dimensiunea pluralismului cultural şi a dialogului intercultural în spaţiul unitar european.

Cuprins
I. CULTURA CA DOMENIU EXISTENŢIAL ŞI CA DOMENIU DE CERCETARE
1. Cultură şi civilizaţie. Delimitări conceptuale
2. Componentele culturii
3. Dinamica culturii
II. UNITATEA UE DIN PERSPECTIVĂ CULTURALĂ 

UE:e-publicatii - Evoluțiia politcilor UE in domeniile culturiii, educației și tineretului

Education and Youth in the European Union - Current challenges and future prospects=Educația și tineretul în Uniunea Europeană - Provocări actuale și perspective viitoare/ RAND Europe: Axelle Devaux, Fay Dunkerley, Nadja Koch, Michaela Bruckmayer, William Phillips,Victoria Jordan - Brussels,  2019. -124p. [Accesat 04.09.2019]

Disponibil :

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204_EN.pdf

Acest studiu examinează scenariile posibile pentru evoluțiile viitoare pentru sectoarele educației și tineretului. De asemenea, identifică și evaluează implicațiile politice ale acestor scenarii. În cele din urmă, studiul informează factorii de decizie ai UE cu privire la opțiunile politice și implicațiile acestora pentru sectoarele educației și tineretului din UE și încearcă să-i ajute să se pregătească pentru scenariile identificate (atât în ceea ce privește confruntarea provocărilor, cât și oportunitățile.Cultura și sectoarele creative din Uniunea Europeană - viitoare evoluții, provocări și oportunități-cheie / KEA European Affairs: Clémentine Daubeuf, Arthur Le Gall, Teodora Pletosu, Marianthi Kopellou. PPMI: Donatas Pocius, Olha Koshchiyenko, Rasa Goštautaitė. - Brussels,  2019. -106 p.
[Accesat 04.09.2019]

Disponibil : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf


Sectoarele culturale și creative (SCC) se confruntă cu un mediu în continuă schimbare care pune în practică, modele de afaceri și echilibrul pieței. Acest studiu evidențiază tendințele cheie care pot avea impact asupra dezvoltării viitoare a SCC în contextul lor operațional în Uniunea Europeană până în 2030.

Acest raport este un studiu bazat pe scenarii de perspectivă, care evaluează modul în care SCC europene sunt deja afectate și ar putea fi afectate în viitor de schimbările economice, sociale, politice sau tehnologice. Prima parte a studiului analizează situatia actuală, în timp ce cea de-a doua parte avansează o analiză prospectivă bazată pe scenarii cu diferite grade de probabilitate asupra viitorului SCC și testată prin consultare cu o gamă largă de părți interesate.

Zilele Europene ale Patrimoniului 2019: „Artă și divertisment”: Expoziție de carte din colecțiile CPESC


Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare vă invită, în perioada 16 august – 16 octombrie 2019 să vizionaţi expoziţia de carte din colecţiile CPESC organizată în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Tema din acest an este consacrată “Artei şi divertismentului” din Europa. Această tematică pune în evidență potențialul enorm al varietăţilor forme de artă și divertisment pentru a uni artiști, spectatori și participanți la un mozaic cultural frumos, dar și încurajează participarea societății la protejarea și salvgardarea patrimoniului cultural. 


Prima parte a expoziţei cuprinde documente, rapoarte, cărții, e - publicații privind politica europeană în domeniul patrimoniului cultural care oferă analiza activitaţilor şi realizărilor europene, îndrumări şi bune practici care pun în valoare cunoștințele și experiența Consiliului Europei şi UE.
Unele resurse CPESC, aşa precum sunt unele baze de date şi e-publicaţii privind patrimoniul cultural sunt prezentate sub o formă de listă cu QR coduri


A 2 parte a expoziţiei este dedicată artei, şi anume expoziţiilor de artă ale Consiliului Europeihttp://cpescmdlib.blogspot.com/2013/04/colectii-h22-expozitiile-de-arta-ale.html

Seria de expoziții de artă a Consiliului Europei au fost initiate începând cu anul 1954 cu scopul de a augmenta cunoașterea și aprecierea artei europene ca una dintre cele mai înalte expresii ale culturii și valorilor comune ale Europei. Peste aproape jumătate de secol, seria de expoziţii a reușit ilustrarea celor mai mari epoci şi a contribuțiilor marilor personalități care au lăsat o amprentă indelebilă la vremea lor.

Expozițiile de artă ale Consiliului Europei ilustrează marile mișcări istorice, figuri și evenimente care au marcat istoria artei europene: mesajul lor principal fiind Europa și unitatea sa

e- publicații recente - Zilele Europene ale Patrimoniului 2019-101 idei de evenimente101 event ideas - European Heritage Days 2019 - Arts & Entertainment = 101 idei de evenimente - Zilele Europene ale Patrimoniului 2019 - Artă și divertisment / Consiliul Europei, Comisia Europeană. - 2019. - 14 p. - [Accesat 12 august 2019].

Disponibil la:https://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/Arts%20and%20Entertainment%20101%20Event%20Ideas%202019.pdf

Publicația expune 101 idei de evenimente pe care le puteți aduce comunităților locale pentru a evidenția un patrimoniu european comun, deasemenea este prezentat modul cum europenii se conectează prin diferite împrejurimi și evidențiază importanța valorilor culturale comune ale Europei și ale cetățenilor acesteia.

În afară de turnee, discuții și expoziții, în publicația respectivă  puteți găsi o listă de idei creative care vă pot ajuta să creați evenimentul dvs. să fie unul captivant, interesant, incluziv și iluminator.

Aceste idei oferă un punct de plecare pentru explorarea legăturilor culturale pe care țara / regiunea / comunitatea dvs. le are cu Europa, celebrând schimbul continuu de idei și inovație care a avut loc pe tot continentul de mii de ani.

 Vezi

 Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia 2019: „Artă și divertisment” 

Un nou serviciu CPESC “Abonament de vară”


3 CĂRȚI PENTRU 3 ZILE


Elaborați o teză de curs, referat sau pregătiți un articol cu tematică europeană?

Nu ratați șansa de a beneficia de un nou serviciu al Centrului Pro-european de servicii și comunicare BNRM (CPESC) în regim de testare “Abonament de vară” care prevede eliberarea la domiciliu în mod GRATUIT a cărților din colecțiile CPESC.

CONDIȚII DE ÎMPRUMUT:

1. Să fiți utilizator înregistrat al BNRM,

2. Cărțile se eliberează în sala de lectură CPESC (BNRM, bloc central, etajul 3, of. 23) pentru zilele de weekend:

ÎMPRUMUTUl – ziua de JOI, orele 17:00 – 18:00

RESTITUIREA - ziua de LUNI, orele 10:00 – 11:00
Spot Video

CoE: e- publicații recente - 70 de ani de educație ai Consiliului Europei: Repere

     
70 years of education at the Council of Europe: Highlights = 70 de ani de educație ai Consiliului Europei: Repere / Consiliul Europei. - Strasbourg, 2019. - 40 p. - [Accesat 2 septembrie 2019].


Prezentare generală a activității Consiliului Europei pe segmentul educație în ultimele 7 decenii

Opțiunea Consiliului Europei asupra educației ca mijloc principal de promovare a democrației, a drepturilor omului și a statului de drept a constituit rațiunea permanentă a programului CoE.

"Acum când Consiliul Europei împlinește 70 de ani, programul de educație este mai important ca niciodată. Considerăm că educația ar trebui să îndeplinească patru obiective majore: 
 1. Pregătirea pentru piața muncii 
2. Pregătirea vieții ca cetățeni activi în societățile democratice
3. Dezvoltare personală
4. Dezvoltarea și menținerea unei baze de cunoștințe largi și avansate.
Rolul educației în construirea genului de societăți democratice în care ne-am dori ca copiii și nepoții să trăiască este mai vital ca niciodată" afirmă Sjur Bergan, şeful Departamentului Educație al Consiliului Europei

Cuprins :
  • Despre educație în activitatea Consiliului Europei 
  • Competențe pentru viața în democrație 
  • Abordări incluzive în educație 
  • Etica și integritatea în educație 
  • Aspectele naturii transversale ale educației la Consiliul Europei 
  • Cronologia Departamentului Educație 

 Vezi de asemenea Cautare in

Traduceti