Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

“Descoperă Europa" în vacanţa de Crăciun

 
Zona “Descoperă Europa în vacanţa de Crăciun” 
este parte a evenimentului Magiei de Crăciun de la Biblioteca Națională ce se desfășoară în perioada 15 decembrie 2018 - 15 ianuarie 2019. 

Sunteți aștepaţi cu toții la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, blocul central, etaj 3 în cadrul spațiilor CPESC


 pentru a vă familiariza cu 3 expoziții inedite de publicații, aşa precum: 
 “Descoperă Europa”
 “Tradiţii de Crăciun în Europa”
 
 
“Crăciunul şi Anul Nou în felicitări” 
 
și a vă bucura de magia sărbătorilor de iarnă făcând selfie-uri în trei zone special amenajate. 


 
Deasemenea, publicului larg sunt propuse publicaţii cu tematică europeană în acces liber

 
, iar pe 24 decembrie 2018 şi 14 ianuarie 2019, între orele 14.00-18.00 
 veţi putea beneficia de o gamă largă de jocuri educative disponibile în aula CPESC. 

Mai multe detalii cu privire la Programul evenimentului, accesaţi site-ul bibliotecii www.bnrm.md


Rugăm toţi vizitatorii care vor dori să-şi facă selfie-uri în aceste zone, să utilizeze aceste hashtag-uri pe reţele: #XmasBNRMselfie, #MagiaCraciunuluiBNRM 


FOTO

Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural

Cadrul european de acțiune privind patrimoniul cultural = European Framework for Action on Cultural Heritage: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT . - Brussels, 5.12.2018 - SWD(2018)491 final. - 29 p.

[Accesat la   10.12.2018]


Disponibil la :  https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-framework-action-cultural-heritage_en

.... Prin intermediul Cadrului european de acțiune privind patrimoniul cultural, prezentăm o serie de inițiative menite să contribuie la valorificarea la maximum a patrimoniului cultural în procesul de stimulare a creșterii economice, de construire a unor comunități puternice și de consolidare a relațiilor cu partenerii noștri din întreaga lume.”a declarat:Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport
Comisia prezintă un set de acțiuni menite să mențină patrimoniul cultural printre prioritățile agendei politice
Primul cadru european de acțiune privind patrimoniul cultural va ghida în prezent acțiunile de promovare și de protejare a patrimoniului pentru următorii doi ani, în primul rând prin politicile și programele UE. Cadrul poate constitui, de asemenea, o sursă de inspirație pentru regiunile și orașele sau organizațiile și rețelele din domeniul patrimoniului cultural care doresc să își dezvolte propriile acțiuni.

Cadrul, anunțat în Agenda europeană pentru cultură adoptată de Comisie în luna mai, conține acțiuni concrete care au scopul de a contribui la o schimbare reală a modului nostru de apreciere, protejare și promovare a patrimoniului cultural al Europei.

Cadrul împarte acțiunile în cinci domenii tematice
Aceste acțiuni se vor desfășura în următorii doi ani și vor include, de exemplu:

1. Patrimoniul cultural pentru o Europă favorabilă incluziunii: participare și acces pentru toți


În 2019, Comisia Europeană va lansa proiectul # WeareEuropeForCulture. Acesta va finanța expoziții temporare în spațiile publice, punând în evidență povești personale și obiecte care au legătură cu patrimoniul cultural. Scopul său este de a se adresa unor persoane care, în mod normal, au mai puțin contact cu patrimoniul cultural.

2. Patrimoniul cultural pentru o Europă durabilă: soluții inteligente pentru un viitor coerent și durabil

Capitala europeană a turismului inteligent reprezintă o nouă inițiativă a UE care recompensează turismul inteligent și inovator în orașele europene. În 2019, titlul va fi deținut de Helsinki și Lyon. Premiul este menit să ofere o platformă pentru ca orașele europene să coopereze și să-și împărtășească poveștile de succes.

3. Patrimoniul cultural pentru o Europă rezilientă: protejarea patrimoniului aflat în pericol


Începând din 2019, prin proiectul său iRESIST+, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei va dezvolta o nouă abordare pentru a sprijini reabilitarea clădirilor istorice existente. Scopul este de a contribui la îmbunătățirea capacității lor de a rezista la cutremure și de a le face mai eficiente din punct de vedere energetic.

4. Patrimoniul cultural pentru o Europă inovatoare: mobilizarea cunoștințelor și a cercetării

UE va continua să sprijine dezvoltarea de abilități și competențe specializate și să îmbunătățească gestionarea cunoștințelor și transferul de cunoștințe în sectorul patrimoniului cultural, inclusiv prin programul Erasmus+. Scopul este de a cartografia competențele care sunt pe cale de a fi pierdute, de a colecta date statistice, de a defini profiluri profesionale și de a elabora cadre menite să sensibilizeze și să atragă tinerii către profesiile din domeniul patrimoniului.

5. Patrimoniul cultural pentru parteneriate mondiale mai puternice: intensificarea cooperării internaționaleÎn cadrul programului Orizont 2020, UE înființează o rețea internațională pentru inovare și diplomație în domeniul patrimoniului cultural. Expertiza UE va ajuta țările terțe să-și protejeze patrimoniul cultural prin cursuri de formare și să stimuleze crearea de soluții inovatoare și adaptate diverselor regiuni (țările din vecinătatea UE, America Latină, Africa, Asia).

 Mai mult


Vezi de asmenea :  

Concluziile Consiliului privind planul de lucru în domeniul culturii 2019-2022 Planul de lucru în domeniul culturii 2019-2022, - 27 .noiembrie  2018 . - 25 p.

Disponibil la:
  •  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/ro/pdf  
  • http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf

Planul este considerat a fi un instrument strategic de stabilire a priorităților, precum și definire a unor acțiuni concrete pentru a aborda trecerea la era digitală, globalizarea și diversitatea socială în creștere în domeniul politicilor culturale. 

Planul de lucru în domeniul culturii se bazează pe următoarele principii directoare:
- Cultura are o valoare intrinsecă.
- Cultura contribuie la dezvoltarea economică și socială durabilă.
- Diversitatea culturală și lingvistică este o valoare esențială a Uniunii Europene, iar protecția și promovarea acesteia sunt esențiale pentru politica culturală la nivel european.
- Integrarea culturală necesită o abordare holistică și orizontală în materie de legislație, finanțare și cooperare transsectorială.
- Dialogul periodic dintre statele membre, instituțiile europene și societatea civilă, precum și cooperarea tematică cu organizațiile internaționale creează sinergii și duc la rezultate mai bune.
- O mai bună guvernanță implică responsabilități clare și angajamentul tuturor actorilor implicați.
- Pentru a urmări evoluția acțiunilor, este necesară monitorizarea periodică de către Președinția Consiliului.
- Flexibilitatea planului de lucru din domeniul culturii este esențială pentru a permite reacții la schimbările mediului de politici. 

PRIORITĂȚI

Consiliul selectează următoarele priorități, ținând seama de contribuția lor la diversitatea culturală, valoarea lor adăugată la nivel european și necesitatea acțiunii comune:

A. Durabilitatea patrimoniului cultural
B. Coeziunea și bunăstarea
C. Un ecosistem care să susțină artiștii, profesioniștii din domeniul cultural și creativ și conținutul european
D. Egalitatea de gen
E. Relațiile culturale internaționale


Planul de lucru al UE în domeniul culturii (2015-2018)

VEZI

Agenda europeană pentru cultură

CoE: Intrări noi - Internet

Convenția privind criminalitatea informatică: Protocolul privind xenofobia și rasismul: rapoarte explicative și note orientative: [ETS No. 185]


             
341.1 / C-76       I-1280077   
M 1.4/2018/CO L

Convention on Cybercrime: Protocol on Xenophobia and Racism : Explanatory Reports and Guidance Notes : [ETS No. 185] / Editor : Council of Europe . ─ [Strasbourg] : S. n., [2018]. - 300 p. : tab.
[Accesat la
Disponibil la : https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7289


341.1 / C - 76 I-1280076 M1.4/ 2018/ CO

Convention sur la cybercriminalité [Text tipărit] : Protocole sur la xénophobie et le racisme : Protocole sur xénophobie et le racisme : Repports explicatifs et notes d'orientation : STE n 185 / Ed. : Conseil de l'Europe . ─ [Strasbourg] : S. n., [2018]. - 329 p.
Disponibil la : https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention 


Consiliul Europei contribuie la protejarea societăților din lumea întreagă de amenințarea criminalității informatice prin Convenția privind criminalitatea informatică și Protocolul său privind xenofobia și rasismul, Comitetul pentru Convenția privind criminalitatea informatică (T-CY) și Programul de cooperare tehnică privind criminalitatea informatică. 
Convenția privind criminalitatea informatică a Consiliului Europei este singurul instrument internațional obligatoriu în acest domeniu, servind drept îndrumare pentru orice țară care dezvoltă o legislație națională cuprinzătoare împotriva criminalității informatice și ca un cadru pentru cooperarea internațională între statele părți la acest tratat.

Studiu comparativ privind blocarea, filtrarea și descoperirea conținutului ilegal pe internet

004.7 /C - 73 IV-59018 F9/2017/CO
Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-Down of Illegal Internet Content [Text tipărit] : Lausanne, 20 December 2015 / Council of Europe ; Swiss Institute of Comparative Law (SICL) . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 32 p.

Disponibil la : https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file


004.7 / E - 89  IV-59019    F9/2017/ET

Étude comparative sur le blocage, le filtrage et le retrait de contenus illégaux sur Internet [Text tipărit] : Lausanne, 20 décembre 2015 / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2017. - 34 p.

Disponibil la : https://edoc.coe.int/fr/medias/7286-pdf-etude-comparative-sur-le-blocage-le-filtrage-et-le-retrait-de-contenus-illegaux-sur-internet.html

În statele membre ale Consiliului Europei, atât blocarea, cât și eliminarea materialelor online sunt frecvent tratate în mod similar. Cu toate acestea, existența sau lipsa unui cadru legislativ vizat în mod specific pentru internet și specificul "modelelor" naționale de reglementare se traduc în practici diferite și pot constitui o provocare pentru statele în cauză.

Consiliul Europei a comandat Institutului Elvețian de Drept Comparat un studiu comparativ privind filtrarea, blocarea și notarea conținutului ilegal pe internet în cele 47 de state membre ale Organizației. Acest studiu descrie și evaluează cadrul legal, dar și jurisprudența relevantă și practica în domeniu. Acesta cuprinde o analiză comparativă - care este subiectul acestei publicații - și rapoarte de țară (disponibile pe site-ul: “http://www.coe.int/freedomofexpression

www.coe.int/freedomofexpression)..


Guvernarea internetului - Consiliul Europei: Strategia 2016-2019: Democrația, drepturile omului și statul de drept în lumea digitală.


342.7 / I - 69      II-714804
Internet Governance - Council of Europe : Strategy 2016-2019 [Text tipărit] : Democracy, human rights and the rule of law in the digital world . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. - 22 p.
Adopted at the 1252th Committee of Ministers' Deputies Meeting on 30 March 2016

Scopul general al strategiei IG 2016-2019 este asigurarea faptului că politica publică pentru Internet este centrată pe oameni pentru a construi democrația online, pentru a proteja utilizatorii de Internet și pentru a asigura respectarea și protecția drepturilor omului online. 

Strategia este definită, în special, printr-o serie de acțiuni și activități cheie care urmăresc să protejeze libertatea, viața privată și securitatea utilizatorilor de internet și să-i abiliteze și să se implice în dialogul privind guvernanța pe internet.324 / E - 89     IV-59003  F8/2018/ET

Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale 

=INTERNET AND ELECTORAL CAMPAIGNS :Study on the use of internet: Council of Europe study,DGI(2017)11 Prepared by the committee of experts on media pluralism and transparencyof media ownership (MSI-MED) Rapporteur: Damian Tambini. - Strasbourg, 2018. - 30p.[Accesat la:2 mai 2018]
Disponibil la  https://rm.coe.int/use-of-internet-in-electoral-campaigns-/16807c0e24
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/05/coe-e-publicatii-internetul-si.html

Étude relative à l’utilisation d’internet dans le cadre des campagnes électorales [Text tipărit] / Conseil de l’Europe, DGI(2017)11; Comité d’Experts sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété (MSI-MED) ; rapporteur : Damian Tambini . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 25 p. Bibliogr. : p. 25.- Referințe bibliogr. în notele de subsol

Disponibil la : https://edoc.coe.int/fr/index.php?controller=get-file&freeid=7613

Publicatia a fost elaborată de comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența mass media (MSI-MED) al Consiliului Europei.

Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorale pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate.

Experții identifică o serie de îngrijorări legate de corectitudinea și legitimitatea proceselor electorale, cum ar fi lipsa de transparență a campaniei electorale, a cheltuielilor, a mesajelor și a algoritmilor utilizați în publicitatea digitală, invazia pe scară largă în viața privată, lipsa filtrului jurnalistic pentru verificarea factuală a mesajelor politice, mărirea cantității de dezinformare și lacune în reglementarea campaniilor electorale (de exemplu, imposibilitatea de a impune perioade de tăcere).  

 

316.7 / W-26  IV-59008

WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. Information Disorder  : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making=Poluarea informațională: spre un cadru interdisciplinar pentru cercetare și elaborarea politicilor / By Claire Wardle, PhD and Hossein Derakhshan; With research support from Anne Burns and Nic Dias . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 107 p. : fig.

Bibliogr. : p. 91-107.- Referințe bibliogr. în notele de subsol
Disponibil la :  https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7495

Tehnologia socială contemporană înseamnă că asistăm la ceva nou: poluarea informațională la scară globală. Cum începem să abordăm poluarea cu informații?

Acest raport oferă un nou cadru de politici pentru factorii de decizie politică, legislatori, cercetători, tehnologi și practicieni care lucrează asupra provocărilor teoretice și practice legate de informarea incorectă, dezinformare și informare dăunătoare - cele trei elemente ale poluării informaționale. Deși impactul istoric al zvonurilor și al conținutului fabricat a fost bine documentat, complexitatea și amploarea poluării informației în lumea noastră conectată digital, din ce în ce mai polarizată, reprezintă o provocare fără precedent. Există o necesitate imediată de a colabora pe soluții viabile, iar acest raport oferă un cadru pentru diferiții actori implicați în cercetare, discuții de politici și inovații tehnice legate de acest fenomen de poluare a informațiilor.
Cautare in

Traduceti