Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: e - publicatii recente

DESCARCATI

Calitatea administraţiei publice – un set de instrumente pentru practicieni=Quality of public administration: A toolbox for practitioners : abridged version : 2017 edition. - Luxembourg, 2017. - 242 p.

Setul de instrumente privind calitatea Administrației publice, elaborat de UE are drept scop să-i susțină, ghideze, încurajeze și să-i inspire pe cei care vor să consolideze administrațiile publice, să creeze societăți prospere, corecte și rezistente.

 Setul de instrumente oferă fiecărei țări în parte recomandări specifice, strategii de succes și programe operaționale. Nu există niciun panaceu - o soluție pentru toți - pentru consolidarea administrațiilor publice de calitate.

Să înțelegem uniunea economică și monetară/ Consiliul UE . - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017 . - 36 p.


DESCARCATI
Cum funcționează uniunea economică și monetară? Cine sunt principalii actori implicați? Care au fost cauzele crizei economice și financiare și cum a fost soluționată? 

Această broșură oferă informații despre uniunea economică și monetară, despre modul în care funcționează aceasta și despre reacția la criza economică. 

Broșura definește instrumentele folosite pentru soluționarea crizei și pentru evitarea unei situații asemănătoare în viitor: coordonarea politicilor economice, stabilitatea financiară cu mecanisme de rezoluție și de supraveghere și mecanismele de stabilitate pentru a sprijini țările din zona euro care întâmpină dificultăți
  
CUPRINS


UE: e publicatii - Noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni


Ca urmare a reuniunii liderilor de la Göteborg, Comisia Europeană a adoptat la 17 ianuarie 2018  noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni, având scopul de a promova valorile comune și sensibilizarea elevilor cu privire la de modul de funcționare a Uniunii Europene.

  „Sistemele de educație și formare europene trebuie să ofere cetățenilor din toate mediile sociale competențele adecvate pentru a progresa și pentru a prospera din punct de vedere profesional și, de asemenea, trebuie să le ofere condiții pentru a deveni cetățeni implicați. Trebuie să îmbunătățim potențialul educației de a stimula coeziunea socială și sentimentul de apartenență. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm educația oferă elevilor și studenților șansa de a profita de identitatea lor europeană în toată diversitatea sa și de a învăța mai mult despre Europa, despre alte țări europene și despre ei înșiși.”

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport a
 Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităților socio-economice, susținând în același timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică.

Cele trei inițiative propuse de Comisie sunt următoarele:


UE: Intrări noi - Ianuarie 2018

DESCARCATI

327 / E-90 III-129566

EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine : Through Cooperation Towards Integration : [International Conference, Tbilisi, April 26-27, 2017] / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga Gabrichidze [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 332 p. . - Bibliogr. la sf. art. și în subsol
Apare cu sprijinul Uniunii Europene
Antetitlu : Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union
ISBN: 978-9975-56-445-8

În perioada 26-27 aprilie 2017, la Tbilisi, Georgia, a avut loc conferința internațională “EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through Cooperation towards Integration” cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic din Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic.


Din cuprins

Expoziția „PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN"


Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat la 15 ianuarie expoziției-eveniment cu genericul „PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN”. Expoziția conține cărți, albume, monografii din colecțiile Bibliotecii Naționale,

Patrimoniul cultural constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea omenirii, studierea și protecția cărora a devenit o normă obligatorie a fiecărei țări.

Anul 2018 a fost desemnat-prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și Consiliului UE - Anul European al Patrimoniului Cultural. Principalele obiective sunt de a încuraja valorificarea patrimoniului cultural al
Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Sloganul Anului este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.

Fiind un stat european, Republica Moldova deține un patrimoniu deosebit de bogat. Este de datoria noastră să atragem atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, să contribuim la declanșarea unei schimbări reale în modul în care apreciem și protejăm patrimoniul nostru. Comitetul Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a introdus pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Umanității dosarul multinațional „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie”- dosar comun al Republicii Moldova, României, Bulgariei și FYROM (Macedonia), „Colindatul de ceată bărbătească în România și Republica Moldova”, „Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova”.

Mai mult
Foto
Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM a prezentat  în cadrul

CoE: E-publicaţii: Cultura - inima şi sufletul democraţiei

DESCARCATI
Cultura - inima şi sufletul democraţiei Cea de-a 60-a aniversare a Convenției Culturale Europene. - Strasbourg: Conseil de l'Europe,  2014. - 9 p.


Elaborată în scopul de a apăra patrimoniul comun al Europei şi a încuraja dezvoltarea culturii europene şi a înţelegerii reciproce între « popoarele Europei », Convenţia culturală europeană prevede în mod special că Statele ar trebui « să promoveze studierea limbilor, istoriei şi civilizaţiei » altor ţări europene, « civilizaţia lor comună », şi circulaţia şi schimbul de persoane şi de obiecte de valoare culturală.

În prezent, acest tratat constituie un cadru de lucru al Consiliului Europei în domeniul educaţiei, tineretului, culturii şi sportului, precum şi împărtăşirea valorilor comune ale Europei.UE: Intrări noi - Decembrie 2017


339.1 / S - 90 II-712461

STUART, Eugene; MATEUS, Abel Legislația și politica în domeniul concurenței. Armonizarea legislației Republicii Moldova la standardele UE în domeniul concurenței = Competition law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova [Text tipărit] / Eugene Stuart, și Abel Mateus; trad. : Inesa Coman . ─ Chişinău : Sinectica-Com, 2009 (2010). - 156, 152 p. (pag. opusă) : tab. - (Seria de instrucţiuni pentru armonizarea legislaţiei sectoriale).
ISBN: 978-9975-4099-0-2 
Ghidurile de Armonizare a Legislaţiei Sectoriale reprezinta o serie de 16 studii. Studiile analizează şi explică situaţia curentă din Republica Moldova, în contextul angajamentelor existente şi potenţiale, în ceea ce priveşte progresul, aspectele practice, legislaţia, instituţiile etc. Ghidurile examinează provocările armonizării ce urmează a fi întrunite în cadrul sectorului, oferind o vedere de ansamblu a politicilor UE în acest sector, prevederilor şi conceptelor principale ale legislaţiei UE, procesului tipic de armonizare solicitat, incluzând cele mai importante acte a fi transpuse şi cele mai bune practici de soluţii instituţionale, precum şi evoluţiile recente şi provocările actuale din legislaţia EU şi politicile din acest sector.

Vezi de asemenea
http://cpescmdlib.blogspot.md/2011/08/ue-intrari-noi-ghiduri-pentru.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2011/08/ue-intrari-noi-ghiduri-pentru_25.html


327.7 / C - 75 IV-57721 

Consolidarea capacității instituționale în cadrul politicilor Uniunii Europene ; Anexa a contractul de twinning și alte anexe relevante [Text tipărit] : Manual de implementare a proiectelor twinning : Rezumat (2009) / Comisia Europeană ; Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2011. - 104, 233 p. (pag. var.) : tab.

Manualul descrie principiile care stau la baza proiectelor de twinning de la demararea acestora şi până la finalizarea implementării, furnizând apoi instrucţiuni practice pentru gestionarea operaţională şi financiară a acestora. Scopul actualizării a fost acela de a furniza un instrument perfecţionat care să elimine obstacolele birocratice care împiedică gestionarea eficientă

 
 
352 / I - 49 III-129355
IFTIMOAIE, Cristian. Relațiile externe ale administrației publice locale [Text tipărit] / Cristian Iftimoaie; Red. : Mihai Milca . ─ Bucureşti : Editura Economică, 2000. - 208 p. : tab., 24 cm.. - Bibliogr. : p. 203-206
ISBN: 973-590-262-1 

 În cel de-al doilea capitol autorul trece în revistă elementele cele mai importante ale administraţiei publice locale în unele ţări ale Uniunii Europene, cum ar fi: reglementările Comunităţii Europene şi ale Uniunii Europene privind autorităţile locale; relaţiile externe practicate în unele ţări ale Uniunii Europene la nivelul administraţiei publice locale, inclusiv o serie de performanţe ale comunităţilor locale din ţările Uniunii Europene
 
 
 
 
 
 
 
 327.7 / H-80 I-1277226 
 
HORVÁTH, Zoltán. Manuel sur l'Union Européenne [Text tipărit] / Zoltán Horváth; consult. : Tamás Számadó ; trad. : Krisztina Domján [et al] Assemblée nationale hongroise. ─ 2ème éd. en fr., trad. de la septième éd. hongroise . ─ [Budapest] : [s.n.], 2007. - 658 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 656-658
descarcati ed. 2011


ISBN: 978-963-87505-7-0

Le Manuel sur l'Union européenne en est déjà à sa septième édition en hongrois. Des dizaines de milliers d'exemplaires ont été publiés pour aider fonctionnaires, étudiants et citoyens à connaître l'Union européenne. Les éditions précédentes, parues également en langues anglaise, française et slovaque avec le soutien, entre autres, de la Commission européenne, ont connu un succès immédiat dans de nombreux États membres. Depuis sa conception, l'ouvrage a fait son chemin dans les bibliographies de nombreuses universités et écoles supérieures. La version actualisée est éditée en même temps en langues anglaise, française et hongroise.
Szerző: Horváth Zoltán
Cautare in

Traduceti