Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Raport general privind situația predării istoriei în Europa

General Report on the state of history teaching in Europe: Volume 1. Comparative analysis / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Strasbourg, 2023. - 361 p. (Accesat la 30.11.2023).


Primul raport general al Observatorului Consiliului Europei privind predarea istoriei în Europa (OHTE), lansat la 30 noiembrie 2023, la Strasbourg, evidențiază îngrijorările profesorilor cu privire la faptul că programele școlare aglomerate și presiunile asupra predării reprezintă cele mai mari obstacole în predarea istoriei în Europa. Raportul, prezentat la a 3-a Conferință Anuală a OHTE, "Predarea Istoriei: Predarea Păcii?", oferă o imagine clară a modului în care istoria este predată în cele șaisprezece țări membre ale OHTE, plus Ucraina în calitate de observator. Acesta acoperă teme precum aspecte formale ale curriculumului și practicile din clasă; provocările cu care se confruntă educatori; locul istoriei în sistemele de învățământ; manualele și alte resurse educaționale; dinamica predării; rezultatele învățării și evaluările elevilor.

Manualele școlare, notele profesorilor și conținutul istoric disponibil online, aprobat de autoritățile educaționale, rămân cele mai frecvent utilizate resurse educaționale, în timp ce cele mai puțin utilizate sunt jocurile video, vizitele la evenimente locale, romanele istorice și benzile desenate. Profesorii au exprimat îngrijorări cu privire la numărul prea mare de resurse educaționale disponibile online și în format tipărit, precum și în ceea ce privește măsura în care manualele școlare stimulează gândirea critică și reprezintă diverse minorități și teme sensibile. Un număr semnificativ de profesori folosesc rareori sau niciodată surse documentare primare în lecțiile lor de istorie, existând o discrepanță între metodele de predare pe care ar dori să le utilizeze și frecvența reală de utilizare în practică.

Educatorii consideră că învățarea și memorarea faptelor istorice, datelor și proceselor sunt mai puțin relevante în comparație cu gândirea istorică și conviețuirea în societăți democratice diverse. "Există o discrepanță generală între ceea ce consideră profesorii ca fiind relevant și ceea ce descriu ca întâmplându-se în practică în sala de clasă", concluzionează raportul.

Profesorii ar dori să beneficieze de mai multe instruiri, în special în utilizarea tehnologiilor informaționale, resurse educaționale inovatoare și competențe de gândire istorică. Cu toate acestea, chiar și atunci când astfel de instruiri erau oferite și încurajate de stat, ședințele erau adesea slab frecventate atunci când se desfășurau în afara orelor normale de lucru și/sau nu erau susținute financiar de autorități.

Cele 15 constatări-cheie ale raportului arată că istoria este predată începând de la școala primară și că în majoritatea statelor lecțiile de istorie includ predarea despre minorități, dar mai puțin de jumătate menționează explicit dimensiunea europeană.

Vezi videoclipul care prezintă o selecție din constatările cheie ale raportului general al OHTE.

Informații suplimentare:

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Sesiuni educaţional-informative interactive cu genericul „Europeana – platformă europeană privind patrimoniul cultural digital”


În perioada octombrie - noiembrie 2023, în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova se desfașoară o serie de activități educaţional-informative interactive cu genericul „Europeana –platformă europeană privind patrimoniul cultural digital”.

Obiectivul acestor sesiuni interactive, organizate de Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare și Centrul Național de Digitizare din cadrul serviciului ”Informații europene pentru toți” este
  • familiarizarea cu diversitatea patrimoniului cultural digitalizat plasat pe platforma Europeana,
  • dezvoltarea competențelor digitale,
  • descoperirea noilor resurse și instrumente educaționale europene utile, precum și
  • familiarizarea cu Biblioteca Digitală Moldavica,parte componentă a platformei Europeana.

23.11.2023

La 23 noiembrie 2023, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost gazda unei sesiuni interactive cu titlul "Europeana – Platformă Europeană privind Patrimoniul Cultural Digital". Evenimentul a fost organizat de Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare în colaborare cu Centrul Național de Digitizarea pentru tineri   din anul III de la Colegiul pedagogic „Alexei Mateevici” , viitori învățători, pentru a explora și analiza scenarii educaționale din perspectiva utilizării lor în cadrul învățământului formal și informal.Formatorii, specialiștii Centrului Național de Digitizare, printre care Doina Gaideu și Olga Zîmbriean, recent absolvenți ai Cursului MOCC  Europeana ”Educație digitală cu ajutorul Patrimoniului Cultural", au împărtășit cunoștințele lor despre diverse instrumente și materiale gata de utilizare. Într-o atmosferă de învățare interactivă, studenții au fost ghidați în descoperirea diversității patrimoniului cultural digitalizat plasat pe platforma Europeana.

Participanții, având în vedere rolul lor viitor în educație, au analizat scenariile de învățare și predare din perspectiva integrării acestora în contextul școlilor și instituțiilor educaționale. Ei au fost încurajați să gândească creativ și să exploreze modalități inovatoare de a aduce patrimoniul cultural în procesul de învățare.Pe lângă familiarizarea cu site-ul Europeana și conținutul său bogat, participanții au cunoscut un evantai de instrumente și resurse educaționale europene. Au explorat Sala de Clasă Europeana, un spațiu dedicat învățării și predării cu ajutorul patrimoniului cultural digital, precum și platforma Historiana, care oferă conținut istoric gratuit și instrumente digitale inovatoare.

Un alt aspect important al sesiunii a fost prezentarea resursei "Teaching with Europeana", care nu doar încurajează profesorii să împărtășească experiența lor, ci și oferă șabloane de scenarii de predare – învățare pentru educația formală și non-formală.
În final, participanții au făcut cunoștință cu Biblioteca Digitală Moldavica, parte integrantă a platformei Europeana, explorând colecțiile de cărți poștale, periodice, note muzicale și ex-libris. 


O excursie la Centrul Național de Digitizare a completat experiența, oferindu-le studenților o privire în culisele procesului de digitizare.Această sesiune a fost mai mult decât o ocazie de a descoperi patrimoniul cultural digital; a fost un pas concret către integrarea acestuia în viitoarele lor cariere educaționale, aducând în prim-plan nu doar conținutul istoric, ci și instrumentele și tehnologiile utilizate în țările europene în domeniul educației digitale.

ALBUM FOTO  

 31.10.2023

În data de 31 octombrie 2023, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, la Biblioteca Naționalță a Republicii Moldova a avut loc sesiunea interactivă cu genericul „Europeana – platformă europeană privind patrimoniul  cultural digital”, organizată de Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare în colaborare cu Centrul Național de Digitizare.Formatorii – specialiștii Centrului Național de Digitizare (Doina Gaideu, Olga Zîmbriean) care recent au absolvit Cursul "Europeana „Educație digitală cu ajutorul patrimoniului cultural” au împărtășit cunoștințele obținute despre diverse instrumente și materiale gata de utilizare, pe care viitorii profesori le pot integra cu ușurință în activitățile lor educative.


Pe parcursul acestei sesiuni, participanții - studenții din anul II de la colegiul pedagogic „Alexei Mateevici”, și-au aprofundat cunoștințele în ceea ce privește patrimoniul cultural, varietatea și importanța lui în activitatea educațională.

Formabilii au făcut cunoștință cu site-ul Europeana și diversitatea patrimoniului cultural digitalizat plasat pe această platformă. 

S-au familiarizat cu principalele compartimente ale platformei: Colecții (teme, subiecte, galerii, caracteristici), Narațiuni (bloguri, expoziții online), Pentru profesori (scenarii de învățare/predare, resurse educaționale).


 
Studenții au efectuat căutări și au găsit conținut relevant.


 
Totodată, aceștia au fost informați despre condițiile de reutilizare a acestor resurse și ce înseamnă licență deschisă. Formatorii au prezentat 6 dintre cele mai des întâlnite tipuri de licențe Creative Commons și au explicat condițiile de utilizare ale acestora.


În cadrul lecției interactive tinerii au descoperit noi resurse educaționale europene utile, cum ar fi:

Sala de clasă Europeana - este un spațiu aparținând Europeana.eu, destinat învățării și predării cu ajutorul patrimoniului cultural digital și al pedagogiei inovatoare. Unde au descoperit platforma Historiana - oferă conținut istoric gratuit, activități de învățare gata de utilizare și instrumente digitale inovatoare create de și pentru educatorii de istorie din întreaga Europă.

Teaching with Europeana
este o resursă educațională care să-i încurajeze pe profesori și pe specialiștii în educație să-și împărtășească experiența legată de integrarea resurselor Europeana în activitățile lor educative. La fel, este o sursă de inspirație pentru profesori sau specialiști în domeniu, unde pot găsi șabloane ale scenariilor de predare – învățare, atât pentru educația formală, cât și pentru cea non-formală.

Spre final, le-a fost prezentată Biblioteca Digitală Moldavica, parte componetă a platformei Europeana, cu 4 colecții: cărți poștale, periodice, note muzicale, ex-libris. Moldavica este o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”. Studenții împreună cu formatorii au explorat colecțiile conținute pe Moldavica.


 
Tinerii au fost invitați și la o mică excursie la Centrul Național de Digitizare pentru a vedea cum decurge procesul de digitizare.


 

Album FOTO  Informații suplimentare

CPESC despre resurse EUROPEANA

Cautare in

Traduceti