Faceți căutări pe acest blog

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este  o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, situat in subordonarea administrative a Directorului General al Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

UE: e-publicatii recente


Povestea Europei 60 de ani de progrese realizate în comun/   Comisia Europeană,     Centrul European de Strategie Politică. - Luxemburg,  2017. - 28 p

Cea de a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma este o ocazie binevenită de a reflectaasupra viitorului Uniunii Europene – în principal privind înainte, dar și evaluând deceniile trecute.

Într-un moment în care unele dintre principiile fundamentale care până acum au susținut statele democratice și economiile avansate par amenințate, este cu atât mai important să ne reamintim obiectivele inițiale ale integrării europene.
Povestea europeană este una a păcii, democrației, solidarității și libertății, dar și a prosperității, egalității, bunăstării și sustenabilității. În acest moment de răscruce al istoriei, merită să ne reamintim principiile care ne unesc în calitate de europeni, precum și reușitele comune de care ne-am bucurat împreună.
Cu siguranță, au existat dificultăți, iar provocările viitoare pot părea uneori copleșitoare, motiv pentru care este necesară o perioadă de dialog, de reflecție și de dezbatere. Un bilanț al performanțelor obținute de Europa în decursul timpului poate fi începutul potrivit în acest sens.


CEDO: Intări noi. martie 2017

 (Publicaţiia poate fi consultata în Sala de lectură a Centrului Pro-european )

E.3.9/2015-DR Drept contravențional: Culegere de hotărâri judecătorești 2007-2014. Vol.1. Reflectarea jurisprudenței CEDO în procedura contravențională națională / Andrei Pap. - București: Editua hamangiu, 2015. - 354 p. - ISBN 978-606-27-0215-1.

Lucrarea Drept contraventional. Culegere de hotarari judecatoresti este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati.

Primul volum, intitulat Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala, reuneste cele mai relevante spete publicate in materie in perioada 2007-2014.

Autorul a inteles sa faca o expunere a spetelor in ordinea cronologica a pronuntarii hotararilor judecatoresti, pentru ca cititorul sa poata observa mai bine care a fost optica instantelor de judecata la un moment dat si, mai ales, care a fost evolutia jurisprudentei nationale in materie contraventionala, incepand cu anul 2007 si pana in prezent.

Au fost de asemenea rezumate si unele hotarari pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care prezinta o deosebita importanta pentru procedura contraventionala nationala, avand in vedere problemele pe care le ridica Dreptul contraventional in plan practic.

*    *    *

E.6/2015-PR Protecţia europeană şi internaţională a Drepturilor Omului [Text tipărit] : Curs universitar / Titus Corlăţean. ─ ed. a 2-a, rev . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2015. - 381 p. - Bibliogr. : p. 373-376. - ISBN: 978-606-673-676-3.

Autorul: Editia a doua a „Protectiei europene si internationale a Drepturilor Omului” (curs universitar) a fost determinata de necesitatea reflectarii unor evolutii importante aparute in domeniu in ultima perioada de timp. Ca si prima editie, prezenta fructifica rezultatele cercetarii stiintifice efectuate de autor in cadrul studiilor doctorale, publicate anterior, in 2011, sub forma monografiei „Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului”. Elementul de noutate este reprezentat de analiza privind procedura de executare, in special la capitolul „masuri cu caracter general”, in cauza pilot „Maria Atanasiu si altii” (leading case) contra Romaniei, in domeniul atat de sensibil al restituirii/compensarii pentru imobilele nationalizate in perioada regimului comunist.

Noua editie a cursului prezinta si o serie de evolutii importante in domeniul reformei sistemului de control jurisdictional de la Strasbourg, intre care deciziile si masurile adoptate la conferintele ministeriale de la Interlaken (februarie 2010), Izmir (aprilie 2011), Brighton (aprilie 2012), dar si adoptarea Protocoalelor 15 si 16 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Nu in ultimul rand, sunt prezentate unele evolutii statistice interesante privind jurisprudenta Curtii si procedurile de executare supuse controlului Comitetului Ministrilor. In sfarsit, asteptata aderare a Uniunii Europene la Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu se regaseste in cea de-a doua editie a cursului, spre regretul autorului, datorita blocajului intervenit dupa adoptarea la 18 decembrie 2014 de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene a Avizului 2/13, aviz care statueaza ca acordul preconizat privind aderarea UE la Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu este compatibil cu art. 6(2) TUE si nici cu Protocolul nr. 8 cu privire la art. 6(2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. 

*    *    *

E.1/2016-CO Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [Text tipărit] : Note de curs / Răzvan-Horațiu Radu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. -243 p. - (Universul juridic). - Bibliogr. : p. 235-237. - ISBN: 978-606-673-545-2

Editorul: ”Lucrarea „Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Note de Curs” reprezinta un instrument de familiarizare cu principalele drepturi si libertati prevazute de Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cu modul de interpretare a acestora de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Ea se adreseaza, in egala masura, atat studentilor care doresc sa descifreze tainele principalelor drepturi si libertati fundamentale consacrate de Conventie, cat si tuturor practicienilor dreptului interesati sa aprofundeze domeniul. Avand un pronuntat caracter practic, ea pune un accent deosebit pe interpretarea data de jurisprudenta Curtii drepturilor si libertatilor enuntate.”

UE: e-publicatii - Tabloul de bord al UE privind justiția din 2017


Tabloul de bord al UE privind justiția din 2017=EU Justice Scoreboard 2017/ Comisia Europeană. -  Lexembourg, 2017. -  46 p.

oferă o imagine de ansamblu comparativă a eficienței, a calității și a independenței sistemelor de justiție din statele membre ale UE.
DESCARCATI

Scopul său este de a ajuta autoritățile naționale să mărească eficacitatea sistemelor lor de justiție. În comparație cu edițiile precedente, Tabloul de bord din 2017 explorează noi aspecte legate de funcționarea sistemelor de justiție, de exemplu cât de ușor pot avea acces la justiție consumatorii și ce canale folosesc aceștia pentru a face reclamații împotriva întreprinderilor. Pentru prima dată, acesta indică și durata procedurilor judiciare penale referitoare la infracțiuni de spălare de bani.
„Cea de a 5-a ediție a Tabloului de bord al UE privind justiția arată că sistemele de justiție eficace sunt esențiale pentru a construi încrederea într-un mediu favorabil afacerilor și investițiilor pe piața unică”, a declarat Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Încurajez statele membre să se asigure că orice reformă în materie de justiție respectă statul de drept și independența sistemului judiciar. Acest lucru este extrem de important pentru ca cetățenii și întreprinderile să se poată bucura pe deplin de drepturile lor, iar un sistem de justiție independent și performant este un pilon fundamental al oricărei democrații.”
Principalele constatări ale ediției din 2017 includ:

UE: Intrări noi (Aprilie 2017)


 349.3/ V - 84      III-127176
 VOICULESCU, Nicolae.  Dreptul social european: [Curs universitar] / Nicolae Voiculescu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2014. - 321 p. - (Universul juridic).
Bibliogr. : p. 309
ISBN: 978-606-673-336-6


Se regasesc in paginile lucrarii informatii de larg interes referitoare la normele, jurisprudenta si politicile europene referitoare la aspecte de mare actualitate, cum sunt libera circulatie a fortei de munca, regulile ce guverneaza raporturile de munca, egalitatea de sanse si tratament in materia dreptului muncii si securitatii sociale, diminuarea saraciei si a excluziunii sociale.


De asemenea, este trecuta in revista legislatia romana si sunt prezentate institutiile autohtone care au responsabilitati in armonizarea acesteia cu standardele europene.

Convingerea autorului este ca abordarea sociala este o conditie indispensabila a succesului ideii europene si a fiecarui stat membru, cu atat mai mult cu cat contemporaneitatea confrunta lumea la nivel global cu provocari fundamentale a caror rezolvare solicita luarea in considerare tocmai a acestor aspecte.

Convenţia de la Roma : Regulamentul Roma I// Trad. : Ana-Maria Radu, Ilhan Ibram . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2012.

Începând cu data de 17 decembrie 2010, Regulamentul Roma I (Regulamentul UE nr. 593/2008) privind reglementarea obligațiilor contractuale este direct aplicabil în toate statele membre UE, cu excepția Danemarcei. Regulamentul Roma I vine să înlocuiască Convenția de la Roma din 1980 și se aplică tuturor contractelor încheiate după data de 17 decembrie 2010.

Cu toate acestea, și de aici rezultă utilitatea și importanța deosebită a acestei lucrări, Convenția de la Roma și Regulamentul Roma I vor fi aplicate în paralel pentru o perioadă semnificativă, autorul însuși anticipând între 10 și 15 ani. Acesta este motivul pentru care acest comentariu ia în considerare ambele surse de drept, în interacțiunea lor și în context mai larg.

Vastitatea Convenției de la Roma și a Regulamentului Roma I este evidentă, iar una dintre cele mai mari realizări ale autorului este valorificarea a peste 1.800 de decizii judecătorești, majoritatea fiind însoțite de un comentariu detaliat; în cazul în care aceste decizii se aplică legislațiilor naționale, acestea din urmă sunt menționate atât în original, cât și în traducere. La unele hotărâri comentariul nu include numai un rezumat al faptelor și o analiză a concluziilor trase de instanța de judecată; aceste concluzii reprezintă și punctul de plecare pentru ipotezele autorului privind concluziile la care instanța de judecată ar putea ajunge în cazul în care Regulamentul Roma I s-ar aplica.

Lucrarea este împărțită în două volume:

Comisarul CoE pentru Drepturile Omului: Limitarea spațiului acordat organizațiilor pentru drepturile omului


Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, a publicat, la 4 aprilie 2017, un articol în Carnetul drepturilor omului despre condițiile în care acționează organizațiile de apărare a drepturilor omului.
traducere neoficială

”În ultimii ani, am constatat confirmarea unei tendințe clare spre regresiune în ceea ce privește libertatea de asociere în mai multe țări europene, care afectează mai ales organizațiile și apărătorii drepturilor omului”, a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, într-un nou articol publicat în Carnetul drepturilor omului.

”Creșterea presiunii și a obstacolelor cu care se confruntă, pot lua diferite forme: restricții juridice și administrative; acțiuni de hărțuire și sancțiuni judiciare, inclusiv urmăriri penale pentru nerespectarea noilor reglementări care sunt tot mai restrictive; campanii de denigrare și de ostracizare orchestrate împotriva grupurilor independente; amenințări și acțiuni de intimidare și chiar violențe fizice împotriva membrilor acestor organizații. Uneori, atmosfera este atât de ostilă încât forțează acțiunile în favoarea drepturilor omului să se manifeste la limită sau chiar în mod clandestin.”Citeşte tot articolul, disponibil la: http://www.coe.int/ru/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/the-shrinking-space-for-human-rights-organisations?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=en_GB

În limba engleză: The Shrinking Space for Human Rights Organisations
În limba franceză: La marge de liberté des organisations de défense des droits de l’homme s’amenuise
În limba rusă: Пространство для деятельности правозащитных организаций сужается

Disponibil:
http://www.coe.int/ru/web/commissioner/-/the-shrinking-space-for-human-rights-organisations

Mai multe articole ale Comisarului CoE pentru Drepturile Omului:

 

 

 

CoE: E-publicații: Noua Strategie a CoE privind persoanele cu dizabilități 2017-2023Droits de l’Homme: Une réalité pour tous: Stratégie du Conseil de l’Europe sur le Handicap 2017-2023. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2017. - 42 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7e7 

Human Rights: A reality for all: Council of Europe Disability Strategy 2017-2023. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 38 p.
Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7d4

Consiliul Europei a lansat, la 27 martie 2017, o nouă Strategie privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 în cadrul unei Conferințe la Nicosia (Cipru) în scopul de a ajuta cele 47 State membre ale sale să transforme drepturile omului într-o realitate pentru toți.

Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe normele Consiliului Europei și ale ONU: egalitate și nediscriminare, sensibilizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor.

”Scopul nostru nu este doar de a stabili norme, dar și de a permite persoanelor cu dizabilități să depășească barierele și, spre exemplu, să învețe, să lucreze, să-și utilizeze competenței și talentele, să participle la competiții sportive și să aducă o schimbare în viața fiecăruia dintre noi”, a declarat Marja Ruotanen, Directorul pentru demnitate umană și egalitate al Consiliului Europei.

În discursul său, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muižnieks, a subliniat necesitatea de a promova egalitatea, în special datorită unei educații inclusive în cadrul căreia copiii cu dizabilități sunt integrați în sistemele educative obișnuite. Făcând referire la capacitatea juridică a persoanelor handicapate, el a făcut apel la înlocuirea luărilor de decizii sistematice de către terți printr-un ajutor acordat la luarea deciziei. De asemenea, el a recomandat o trecere de la politica de alocare a resurselor instituțiilor spre dezvoltarea serviciilor de ajutor personalizate localizând dorințele și alegerea individului în centrul prestării serviciilor.

”Scopul nostru este de a oferi confort și de a ajuta persoanele cu dizabilități astfel încât acestea să poată trăi într/o autonomie maximal, ca și membri egali ai societății. În același timp, noi ar trebui să încurajăm atitudinile și valorile care-și propun ca dizabilitatea să fie acceptată, respectată și recunoscută ca fiind o parte a diversității umane”, a declarat ministrul cipriot al muncii, bunăstării și asigurării sociale, Zeta Emilianidou.

În Europa sunt 80 milioane de persoane care trăiesc cu o dizabilitate și un număr mare dintre acestea continua să fie victime ale discriminării sau abuzului. Ca răspuns la această situație, Consiliul Europei a lansat această nouă strategie pentru a încuraja toți cetățenii să lucreze împreună asupra îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități în cursul următorilor ani.

Conferința de lansare a strategiei a reunit actorii principali implicați în punerea în aplicare a Strategiei: reprezentanți ai guvernelor din cele 47 State membre ale Consiliului Europei, ai organizațiilor internaționale, ai colectivităților locale și regionale, reprezentanți ai rețelelor profesionale, organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți ai mass-media, mediului universitar, parlamentari, precum și persoane cu dizabilități, organizații și prestatari de servicii specializate.

*    *    *

Promoting equality and non-discrimination for persons with disabilities / Lisa Waddington; Andrea Broderick. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 61 p.

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7279

Asigurarea oportunităților egale pentru persoanele cu dizabilități este o modalitate ușoară de a asigura o participare și o incluziune a acestor persoane în societate. Atât Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRRD), cât și Strategia Consiliului Europei cu privire la persoanele cu dizabilități 2017-2023 vizează egalitatea și oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități. Articolul 5 al UNCRRD cere Statelor să adopte măsuri pozitive în scopul asigurării egalității drepturilor fundamentale din Convenție. Strategia Consiliului Europei are scopul de a dirija și a susține activitățile Statelor membre ale Consiliului Europei orientate spre implementarea UNCRRD și a standardelor Consiliului Europei cu privire la dizabilitate, egalitate și nediscriminare.

Obiectivul general al studiului este de a face o analiză a obligațiilor cuprinse în UNCRRD cu privire la egalitate și nediscriminare, și de a oferi exemple de bune practici naționale referitoare la egalitate și nediscriminare.

*    *    *

A study on the Equal Recognition before the law - Contribution towards the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 84 p.
Disponibil:  https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7277

Scopul studiului constă în identificarea modalităților de implementare a articolului 121 a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRRD) care prevede dreptul la recunoașterea egală în fața legii. Aceasta reprezintă o schimbare de paradigmă de la perceperea persoanelor cu handicap ca obiecte de caritate și tratament medical la identificarea acestora ca subiecți cu drepturi legale.
Prevederile articolului 12 al UNCRRD au fost interpretate în mod explicit de către Comitetul UNCRRD. Diverse structuri ale Consiliului Europei au recunoscut această schimbare în consens în ceea ce privește dreptul la capacitatea juridică universală și treptat au afirmat aplicabilitatea ei, în special în Strategia Consiliului Europei privind persoanele cu dizabilități 2017-2023. Ar trebui de menționat că Strategia afirmă că drepturile acoperite în ea trebuie să fie interpretate în lumina Convenției ONU.

Mai multe publicații privind drepturile persoanelor cu dizabilități:

G.5 Persoane cu dizabilităţi / Handicapes / Disabled

Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi: politici europene

Cautare in

Traduceti