Faceți căutări pe acest blog

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) : informatii utile

Ultima actualizare: ianuarie 2023

CE ESTE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ?

Curtea europeană a Drepturilor Omului este o jurisdicţie internaţională cu sediul la Strasbourg. 
 
(European Court of Human Rights
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg CEDEX, France
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18;Fax: +33 (0)3 88 41 27)


Ea este alcătuită dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. În prezent ei sunt patruzeci şi şase la număr. Judecătorii îşi exercită mandatul la Curte cu titlu individual şi nu-şi reprezintă Statul. La examinarea cererilor, Curtea est asistată de o grefă alcătuită în esenţă din jurişti provenind din toate satele membre (numiţi şi « referenţi »). Aceştia, fiind totalmente independenţi de ţările lor de origine, nu reprezintă nici reclamanţii, nici statele.

Informaţii suplimentare:


 • O Curte pentru 800 milioane de europeni *

CE ESTE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ?

Convenţia europeană a Drepturilor Omului este un tratat internaţional, deschis spre semnare de însăşi statele membre ale Consiliului Europei. Convenţia, care instituie Curtea şi organizează  funcţionarea sa, conţine o listă de drepturi şi garanţii pe care statele s-au angajat să le respecte.

Informaţii suplimentare:
CARE ESTE MISIUNEA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ?

Curtea aplică Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Misiunea sa constă în verificarea respectării de către state a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie. În acest scop, ea examinează plângerile (numite « cereri »), introduse de către persoane individuale sau, mai rar, de către state. Dacă Curtea constată, că un stat membru a încălcat unul sau mai multe dintre aceste drepturi şi garanţii, ea va adopta o hotărâre. Această hotărâre este obligatorie şi trebuie să fie executată de ţara vizată.

Informaţii suplimentare:


 

CÂND POT SESIZA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ?

Veţi putea introduce o cerere în faţa Curţii, dacă consideraţi că aţi fost în mod personal şi direct victimă a unei încălcări a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale. Încălcarea trebuia să fi fost comisă de către unul dintre statele care au semnat şi ratificat Convenţia.

sau Vezi de asemenea :

 • Admisibilitatea unei cereri (2015)
  Disponibil la : http://www.echr.coe.int/Documents/COURtalks_Inad_Talk_RON.PDF 
 • Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate (2014)
  Disponibil la: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_RON.pdf
 • Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate (2020) 
  Disponibil la: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/admissibility_guide_ron
 • Cum se completează formularul de cerere (2016)
  Disponibil la: http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_RON.pdf

Ghid practic cu privire la admisibilitate (2012) 
Ghid Practic cu privire la Criterii de Admisibilitate (2010)
Introducerea corectă a unei cereri la CEDO (2014)
*    *    *
 
Începând cu luna iunie 2017 Curtea a modificat modul în care sunt adoptate deciziile judecătorului unic. În loc de o scrisoare-decizie reclamanţii vor primi o decizie a Curţii în formatul de judecător unic în una dintre limbile oficiale şi semnată de judecătorul unic, însoțită de o scrisoare relevantă în limba naţională. Decizia va include, în cele mai multe cazuri, referinţă la motivele specifice de inadmisibilitate. Totuşi, Curtea va emite în continuare în unele cazuri scrisori generale de respingere, spre exemplu, în cazul cererilor ce conţin numeroase plângeri nefondate, eronate sau vagi.

*     *     *

Curtea europeană a Drepturilor Omului a realizat un film video cu privire la criteriile de admisibilitate. Varianta iniţială fiind în franceză şi engleză, acum acesta este disponibil în 12 versiuni lingvistice, inclusiv în limba română. Filmul video, care durează aproximativ 3 minute, se adresează publicului larg  şi prezintă principalele condiţii necesare pentru a putea aplica la Curte. Nerespectarea acestora este motivul pentru care marea majoritate a plângerilor sunt respinse
Pentru toţi doritorii de a se adresa la CEDO, sunt disponibilă pagini web în toate limbile oficiale ale Statelor membre, cu informaţii utile. Este disponibilă şi pagina în limba română.

Aceste pagini sunt disponibile în întregime în limbile Statelor Părţi şi conţin toate documentele necesare pentru înaintarea unei plângeri la Curte, împreună cu publicaţiile traduse, schema examinării cererilor, spoturi video şi linkuri utile care explică funcţionarea Curţii în 35 de limbi, inclusiv în limba română.

Recent au fost elaborate noi instrucţiuni video cu privire la introducerea unei cereri.
Acest videoclip este un tutorial care explică cum trebuie completat un formular de cerere pentru a fi examinat de către Curte.


Link-uri utile:

Oficiul Consiliului Europei în Moldova
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova

Juriştii pentru Drepturile Omului

Despre Curtea europeană a Drepturilor Omului

Asistenţă juridică şi reprezentare la CEDO
http://www.dejure.md/index.php?go=about


Европейский Суд по правам человека .Общая информация
 •  http://coe.ru/main/structure/europeancourt/HUDOC/  
 •  http://www.echr.ru/court/index.htm
 •  http://www.espch.ru/content/blogcategory/17/33/
Регламент Европейского Суда по Правам Человека (состояние на 13 марта 2013)
http://roseurosud.org/89-reglament-espch.html


 Citeşte mai mult:

*    Publicaţia  poate fi consultată la CPESC


CPESC - Centrul Pro-European de servicii si comunicare

            Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 18.00 (pauza: 13.00-14.00).
            Pentru relatii:   tel:.24-10-96;  email:  cpesc@bnrm.md; cpescmd@gmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti