Faceți căutări pe acest blog

Regulamentul CEDO: ediţia 2014

 Ultima actualizare: martie 2016


Important: La 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare o versiune modificată a articolului 47 din Regulamentul Curții.

*    *    *

Rules of Court = Réglement de la Court = [Regulamentul Curţii]: Intrat în vigoare la 1 iulie 2013 / European Court of Human Rights. - Strasbourg, iulie 2013. - 80 pag.

Această nouă ediţie a Regulamentului Curţii europene a Drepturilor Omului include amendamentele adoptate de Plenul Curţii din martie 2013.

Noua ediţie a regulamentului a intrat în vigoare la 1 iulie 2013.


În special, a fost amendat articolul 29 în ceea ce priveşte numirea judecătorilor ad hoc.Această ediţie a Regulamentului cuprinde şi un nou articol 47, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi menţionează condiţiile de formă pe care trebuie să le respecte plângerile individuale care sunt înaintate la CEDO. Informaţii mai ample cu privire la această nouă dispoziţie şi modificările pe care le introduce sunt disponibile pe pagina CEDO pe internet..

Toate textele adiţionale şi toate actualizările vor fi publicate pe pagina Internet a Curţii la adresa: www.echr.coe.int.


Descarcă Regulamentul Curţii în engleză
Descarcă Regulamentul Curţii în franceză


Curtea Europeană a Drepturilor Omului în şedinţele plenare din 14 aprilie 2014 şi 23 iunie 2014 a aprobat unele amendamente la Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului. Scopul acestora este de a fortifica şi asigura o calitate mai bună a activităţii Curţii Europene.

Astfel, Regulamentul a fost completat cu un articol nou, 18 B, care prevede :

"În scopul asigurării calităţii şi coerenţei jurisprudenţei sale, CEDO este asistată de un jurisconsult/avocat. Acesta face parte din Grefa Curţii. Jurisconsultul furnizează avize şi informaţii, în particular în materia formaţiunilor judiciare şi membrilor CEDO."

Totodată, a fost modificată procedura de alegere a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Curţii, a Preşedinţilor şi a Vicepreşedinţilor Secţiunilor, a Grefierului şi a Grefierilor-adjuncţi (comunicatul de presă oficial al Curţii Europene, îl găsiţi aici).

Noile prevederi au intrat în vigoare începînd cu 1 iulie 2014 şi pot fi consultate la următorul link.
Condiţii mai stricte pentru sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare a noului articol 47 din Regulamentul Curţii. Această modificare a Regulamentului are scopul de a spori eficienţa Curţii şi de a accelera examinarea cererile şi va introduce schimbări esenţiale în procesul de determinare dacă cererea urmează să fie repartizată unei formaţiuni judiciare sau să fie respinsă fără a fi examinată de către Curte.

Prima modificare ce trebuie respectată vizează informaţiile şi documentele care trebuie furnizate Curţii pentru ca aceasta să poată examina mai uşor cererile şi astfel să-şi îndeplinească misiunea într-o modalitate cât mai eficientă. Astfel, pe viitor, orice formular expediat la Curte va trebui completat în întregime şi însoţit de copiile documentele pertinente. Orice cerere incompletă va fi respinsă de către Curte.

Cea de-a doua modificare ce urmează a fi respectată vizează întreruperea termenului în care Curtea trebuie să fie sesizată, mai exact, în decursul a 6 luni ce urmează după decizia definitivă pronunţată de către cea mai înaltă jurisdicţie internă competentă; pentru ca acest termen să fie întrerupt ar trebui ca de acum înainte cererea să îndeplinească toate condiţiile menţionate în articolul 47 al Regulamentului. Formularul cererii trebuie să fie expediat la Curte fiind completat la modul cuvenit şi însoţit de documentele pertinente în termenul prevăzut de Convenţie. Prin urmare, dosarele incomplete nu vor mai fi luate în considerare la întreruperea termenului de 6 luni.

În scopul de a ajuta reclamanţii să respecte aceste noi reguli, Curtea a elaborat materiale informative, atât în formă scrisă, cât şi în format multimedia, nu doar în limbile oficiale ale Consiliului Europei (franceza şi engleza), dar şi în limbile oficiale ale Statelor părţi la Convenţie, inclusiv în limba română. Un nou formular de cerere, simplificat, este disponibil pe pagina de internet a Curţii (www.echr.coe.int),  precum şi documentele de informare care vor ajuta reclamanţii să îndeplinească formularul cererii respectând noile reguli.Documentaţie în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului

 Informaţii suplimentare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti