Faceți căutări pe acest blog

REFERINŢE/ DOSARE TEMATICE

 1. Cetatenie democratică: beneficii si responsabilitatea
 2. Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie: standarde europene
 3.  Istoria Uniunii Europene = The History of the European Union
 4. Relaţiile dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana
 5. Extinderea UE
 6. Studii privind Republica Moldova şi Uniunea Europeană  
 7. ACORDUL DE ASOCIERE UE-RM 
 8. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător
 9. Politica europeana referitor la societatea civila
 10. Combaterea regimurilor totalitare în viziunea organismelor europene
 11. Holocaust: cunoaşterea trecutului pentru viitor
 12. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) : informatii utile 
 13.  Protecţia drepturilor Romilor la nivel european 
 14. Politici europene în domeniul multilingvismului
 15.  Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 
 16. Protecţia datelor cu caracter personal: politici europene 
 17. Politica europeană de securitate şi apărare
 18. Lupta UE împotriva terorismului  
 19. Combaterea traficului de fiinţe umane 
 20. Transnistria - în vizorul organismelor europene 
 21. Politici europene în domeniul protectiei mediului  
 22. Politica energetică a UE 
 23. Politica UE în domeniul concurenţei: Armonizarea legislatiei RM
 24. Sistemul monetar european 
 25.  Răspunderea juridică în domeniul protecţiei sănătăţii
 26. Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi: politici europene
 27. Politici europene privind persoanele vârstnice 
 28. Adopţia internaţională a copiilor: Perspective europene 
 29. Studii in Europa
 30. Politici migraţioniste europene 
 31.  Politica de extindere a UE
 32. Politica europeană de vecinătate : Documente oficiale (2003-2014)
 33. Parteneriatul Estic după Summit-ul de la Vilnius 
 34. Revizuirea politicii europene de vecinătate. Parteneriatul Estic după Summit-ul de la Riga
 35. Promovarea europeana a  turismului 
 36. Promovarea patrimoniului European  

 37.  
39- 41. Vacanţa europeană ( 2017. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)

   Cautare in

   Traduceti