Faceți căutări pe acest blog

Referinţă tematică: Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţiActualizat 2021
CoE -
Drepturile omului: o realitate pentru toți: Strategia pentru persoanele cu dizabilități a Consiliului Europei 2017-2023
UE


Actualizat 2012

STANDARDELE CONSILIULUI EUROPEI ŞI ALE UNIUNII EUROPENE

    Tratatele Consiliului Europei care protejează drepturile persoanelor cu dizabilităţi:
Adunarea Parlamentară: Texte adoptate
Comitetul Miniştrilor: Rezoluţii şi Recomandări adresate Statelor membre ale CoE:
UNIUNEA EUROPEANA 
Legislatie

 • Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.

  (Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - TITLUL III - EGALITATEA - Articolul 26 - Integrarea persoanelor cu handicap)

 • Acte normative
 • Acte pregătitoare
 • Alte acte

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere .- Bruxelles, 15.11.2010  (COM(2010) 636 final)

Sinteze legislative 

Măsuri sociale pentru grupuri-ţintă: persoane cu handicap şi persoane vârstnice
Handicapul este o realitate cu mai multe faţete. Acesta poate afecta unele persoane de-a lungul întregii vieţi, iar altele doar spre sfârşitul vieţii. În general, persoanele care au ajuns la o vârstă înaintată sau care suferă de un handicap nu sunt egale în termeni de condiţii de viaţă şi de lucru. În plus, Uniunea Europeană se confruntă cu perturbări demografice fără precedent, care vor avea repercusiuni majore asupra societăţii, în ansamblul ei. La nivel european, instituţiile sprijină statele membre să instaureze o societate accesibilă tuturor, prin consolidarea cooperării cu şi între acestea, precum şi prin promovarea colectării, schimbului şi elaborării de date comparabile, statistici şi bune practici.

Resurse WEB ale UE                                                                                                                         

·        Sănătate publică

Handicap fizic cauzat de afecţiuni musculo-scheletale (artrită reumatoidă, osteoartrită, osteoporoză, afecţiuni ale coloanei lombare)
Iniţiativele UE menite să abordeze problema bolilor mintale şi să promoveze sănătatea mintală în UE

·         Asistenţa medicală şi îngrijirile de lungă durată

Protecţia socială în Uniunea Europeană şi propunerea UE pentru dezvoltarea unui sistem de îngrijiri de lungă durată calitativ, accesibil şi durabil
Politicile sociale şi în materie de ocupare a forţei de muncă, menite să garanteze servicii de asistenţă medicală calitative accesibile tuturor

·         La locul de muncă

           Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă

Acţiunile UE menite să garanteze sănătatea şi securitatea lucrătorilor cu handicap

·        Politica socială

Politica şi iniţiativele UE menite să înlăture obstacolele din calea persoanelor cu handicap
Ziua Europeană este destinată să sensibilizeze opinia publică şi să promoveze cooperarea europeană în aspecte legate de persoanele cu handicap.
Drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale angajaţilor în ceea ce priveşte asigurarea şi aplicarea unui tratament egal, conform legislaţiei comunitare
Politicile şi iniţiativele UE menite să prevină şi să combată sărăcia şi excluziunea socială
Iniţiative şi prevederi comunitare referitoare la sistemele de protecţie socială, menite să garanteze accesul tuturor la îngrijiri şi servicii medicale

             Justiţie. Abordarea discriminări.
Persoane cu disabilitati 
  • European Disability Strategy 2010-2020
  • Access City Award
  • United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  • EU Parking card

·         Turism

Iniţiative UE pentru îmbunătăţirea nivelului de informare privind infrastructura turistică accesibilă persoanelor cu handicap
 Alte linkuri utile:

Documente

Publicaţiile Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti