Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Publicaţiile FRA cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi


Agenţia pentru drepturi fundamentale (FRA) a Uniunii Europene a făcut o trecere în revistă a publicaţiilor sale cu privire la dizabilităţi. Proiectul FRA cu privire la dizabilităţi are drept scop de a face să se înţeleagă cum sunt apărate în cadrul Uniunii Europene drepturile fundamentale ale persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi ale persoanelor cu retardare mentală şi unde au loc încălcări ale drepturilor. Pentru a explica mai bine activităţile agenţiei în acest domeniu, FRA a elaborat o serie de produse informaţionale pe înţelesul tuturor.Choice and control: the right to independent living = Alegere control: dreptul la o viaţă independentă (în Engleză)
Raportul examinează cum persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi persoanele cu probleme de sănătate mentală din nouă State membre ale UE îşi trăiesc viaţa autonom, incluziv şi participativ.
Download: EN

Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental health problems = Plasamentul involuntar şi tratamentul involuntar al persoanelor cu probleme de sănătate mintală (in English)
Acest raport, în baza activităţilor în acest domeniu din nouă State membre ale Uniunii Europene, totalizează experienţa plasamentului involuntar şi tratamentului involuntar al persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 
Download report: EN
Descărcaţi fişele de informare în limba română  - RO
Download factsheet: EN - BG - DA - DE - EL - FR - HU - LV - SV

Easy read booklet: What is the European Union Agency for Fundamental Rights? = Broşură pe înţelesul tuturor: Ce este Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale  (în Engleză)
Fişele de informare oferă o prezentare a FRA şi a activităţilor acesteia într-o Engleză uşor de înţeles.


Easy read report: The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities = Raport pe înţelesul tuturor: Dreptul la participare politică a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale (în Engleză)
Raportul descrie drepturile persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale de a vota şi de a participa la viaţa politică din Europa

Easy read presentation: The rights of people with intellectual disabilities and people with mental health problems - project overview = Prezentare pe înţelesul tuturor: Drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală - prezentarea proiectului (în Engleză)
Această prezentare descrie proiectul FRA care asigură ca persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi persoanele cu probleme de sănătate mintală să beneficieze de drepturile lor în aceeiaşi măsură ca oricare alte persoane.

Principalele drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi: Introducere = Factsheet - Key rights of persons with disabilities: an introduction 
Această fişă de informare descriele unele din drepturile existente ale persoanelor cu dizabilităţi, după cum au fost prevăzute în Convenţia NU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD). Informaţia este axată pe încetarea discriminării, egalitatea recunoscută prin lege, accesul la justiţie, prevenirea tratamentelor inumane, viaţa independentă şi dreptul la participare politică.
Descarcă fişa de informare în limba română  - RO
Download: EN -  - FR 

 
Cartea poştală a proiectului FRA cu privire la dizabilităţi = The FRA disability project postcard
În temeiul CDPD, persoanele cu dizabilităţi nu mai sunt considerate ca fiind incapabile de a juca un rol activ în societate. În loc ca persoanele cu dizabilităţi să fie considerate ca probleme, barierele cu care acestea se confruntă sunt tranşant recunoscute ca fiind sursa problemei. FRA  această abordare modelul  ce permite handicapul. Această carte poştală ilustrează două păreri opuse prin exemple uşor de înţeles
Descarcă în limba română - RO
Download: EN - FR
  
Afişul proiectului FRA cu privire la dizabilităţi = The FRA disability project poster
Acest afiş prezintă proiectul FRA cu privire la dizabilităţi. El oferă un sumar al activităţilor proiectului şi al persoanelor care participă la el.

Descarcă / Download: EN

Drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi ale persoanelor cu probleme de sănătate mentală = The FRA disability project factsheet: The Fundamental Rights of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems
Această fişă de informare prezintă desfăşurat scopurile şi obiectivele proiectului. Ea explică contextul politic al studierii problemei şi relevă unele probleme fundamentale şi căile de soluţionare a lor.

Descarcă în limba română - RO
Download: ENFR -

 
Dreptul la participare politică al persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi al persoanelor cu retardare mentală = The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities

Raportul prezintă primele rezultate ale unui studiu juridic realizat de FRA în contextul proiectului "Drepturile fundamentale ale persoanelor cu redardare mentală şi ale persoanelor cu probleme de sănătate mentală"
Download: EN - FR - DE
Traducere în limba română - RO
Translations: EN -
Easy read: EN
  
Protecţia juridică a persoanelor cu probleme de sănătate mentală în baza legislaţiei non-discriminatorii = The legal protection of persons with mental health problems under non-discrimination law
Raportul examinează cum este definită dizabilitatea în dreptul european şi explică obligaţia de a oferi condiţii rezonabile de trai aşa cum prevăd standardele internaţionale şi europene.
Download: EN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti