Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Publicaţiile Comisarului pentru Drepturile Omului


Publicaţiile au fost oferite Centrului Pro-european, de către biroul Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. Ele pot fi consultate în sala de lectură a Centrului Pro-european sau pot fi accesate on-line. Mai multe informaţii despre activitatea Comisarului pentru Drepturile Omului găsiţi aici.The right of people with disabilities to live independently and be included in the community 
Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a trăi independent şi de a fi incluşi în comunitate
 *    *    *
 
Who gets to decide? Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities
Cine trebuie să decidă? Dreptul la capacitate juridică pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale 
 *    *    *


 
 
Post-war justice and durable peace in the former Yugoslavia
Justiţia postbelică şi pacea durabilă în fosta Iugoslavie 
 *    *    *
 
Drepturile Omului pentru Romi şi Nomazi în Europa
Rezumat (ROM)
 *    *     *
 
Drepturile Omului şi panorama schimbătoare a mass-media 

*    *     *
 
La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe
Discriminarea bazată pe  orientarea sexuală şi identitatea gender în Europa
 *    *    *


*    *    *

 *    *    *
Janusz Korczak, the Child's Right to Respect
Janusz Korczak, le droit de l'enfant au respect (French version)
Janusz Korczak, dreptul copilului la respect

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti