Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicatii - Raportul UE privind tineretul

Raportul UE 2012 privind tineretul și anexele = Communication on the EU Youth Report. - 2012. - 12 p.

  Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

Raportul UE privind tineretul publicat astăzi solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produs o dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.
 
Cu toate acestea, există semne de speranță la orizont: raportul constată că aproape toate statele membre pun în aplicare strategia UE pentru tineret care își propune să creeze oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și să promoveze cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea. De la raportul precedent din 2009, statele membre au consolidat inițiativele destinate tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și al spiritului antreprenorial. Participarea tinerilor în asociații și în mișcările sociale este în continuare la un nivel ridicat.
 
Erasmus pentru toți, noul program pentru educație, formare profesională și tineret propus pentru perioada 2014-2020, va fi în centrul noii strategii a UE pentru tineret. Noul program preconizează o creștere semnificativă a finanțării, ceea ce ar permite unui număr de aproximativ 5 milioane de persoane să primească burse UE de studii, formare sau voluntariat în străinătate – aproape de două ori mai multe în comparație cu numărul actual, în cadrul programelor din perioada 2007-2013.

 
Context

Strategia UE pentru tineret (2010-2018) a fost adoptată de Consiliu la 27 noiembrie 2009. Obiectivele sale sunt (1) de a crea oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și (2) de a promova cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea. Această strategie pe 9 ani este împărțită în trei cicluri. La sfârșitul fiecărui ciclu, se redactează un raport al UE privind tineretul pentru evaluarea rezultatelor și propunerea de noi priorități pentru următorul ciclu de trei ani. În cazul în care raportul este adoptat de Consiliu, noile priorități se vor aplica începând cu 2013-2015.

 Strategia UE pentru tineret este complementară cu inițiativa emblematică Tineretul în mișcare a Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Strategia UE pentru tineret abordează nevoile tinerilor și oportunitățile pentru tineri în opt domenii de acțiune:
  • Educație și formare
  • Ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial
  • Incluziunea socială
  • Sănătatea și bunăstarea
  • Voluntariatul
  • Participarea
  • Cultura și creativitatea
  • Tineretul și lumea

Pentru mai multe informații

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti