Faceți căutări pe acest blog

Ghid practic cu privire la admisibilitateActualmente, Curtea europeană a Drepturilor Omului, este inundată de plângeri (circa 150 000 de dosare erau pendinte la sfârşitul lui martie 2012). Aproximativ 90 % din totalitatea cererilor sunt declarate neadmisibile. Aceste cereri blochează rolul Curţii şi împiedică examinarea altor plângeri care întrunesc condiţiile de admisibilitate şi ar putea viza alegaţii grave de încălcare a drepturilor omului.

Conferinţa de la Interlaken cu privire la reformarea Curţii a făcut apel în 2010, către « Statele Părţi şi Curte de a asigura punerea la dispoziţia potenţialilor reclamanţi a informaţiilor obiective şi complete privind Convenţia şi jurisprudenţa Curţii, mai ales privind procedura de înaintare a plângerilor şi criteriile de admisibilitate”.

Ca un răspuns direct la această recomandare, Curtea a elaborat prezentul Ghid practic privind admisibilitatea. Fiind conceput în scopul de a limita numărul plângerilor vădit neîntemeiate, el permite juriştilor-practicieni să consulte mai bine clienţii cu privire la şansele de admisibilitate a cauzei lor.

Aceasta este a doua ediţie a Ghidului şi acoperă perioada până la finele lui martie 2011.
Ghidul a fost tradus şi în limba română.

Pe lângă acest Ghid, Curtea a realizat o scurtă prezentare video, precum şi o listă interactivă de control (check-list) privind admisibilitatea. Aceste instrumente sunt menite să ofere reclamanţilor profani o informaţie succintă despre criteriile de admisibilitate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti