Faceți căutări pe acest blog

Politici migraţioniste europene


Actualizat februarie 2023

Consiliul Europei


RESURSE WEB: 

Structuri implicate în problemele migraţiei / Bodies most involved in migration issues 

DOCUMENTE

Documente strategice ale Consiliului Europei

Framework for Council of Europe work on migration issues: 2011-2013 / Secretariat General; Migration Co-ordination. – Strasbourg: Council of Europe, 2011. - 21 p.
Extract from the Council of Europe programme and budget 2012-2013 / Secretariat General; Migration Co-ordination. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. - 3 p.

Convenţiile pertinente ale Consiliului Europei 


Convenţia europeană privind stabilirea / European Convention on establishment (ETS N°19)
Convenţia europeană referitoare lastatutul juridic al lucratorului migrant / European Convention on the legal status of migrant workers (EST N°93)
Convenţia cu privire la participare străinilor la viaţa publică la nivel local / Convention on the participation of foreigners in public life at local level (ETS N°144)

Carta socială europeană (revizuită) / European Social Charter – Revised (ETS N°163)
Convenţie cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior înstatele din regiunea Europei / Convention on the recognition of qualifications concerning higher education in the european region (EST N°165)
Convenţia europeană cu privire la cetăţenie / European Convention on nationality (EST N°166)
 

Recomandări, rezoluţii şi declaraţii

Comitetul Miniştrilor / Committee of Ministers :

Recommendation CM/Rec(2023)1 of the Committee of Ministers to member States on equitable access to medicinal products and medical equipment in a situation of shortage
Recommendation CM/Rec(2022)17 of the Committee of Ministers to member States on protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls
Recommendation CM/Rec(2022)10 of the Committee of Ministers to member States on multilevel policies and governance for intercultural integration
Effective guardianship for unaccompanied and separated children in the context of migration
Recommendation CM/Rec(2019)11 of the Committee of Ministers and Explanatory Memorandum
Recommendation CM/Rec(2019)4 of the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood

PUBLICATIILE Consiliului Europei
(pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură a Centrului Pro-european)


E-publicatii:


GUIDE TO HEALTH LITERACY CONTRIBUTING TO TRUST BUILDING AND EQUITABLE ACCESS TO HEALTHCARE (2022)


First report on the activities of the Secretary General's Special Representative on Migration and Refugees : 1 February 2016 to 31 January 2018 Presented to the Secretary General and the Committee of Ministers . - 2018.

How to convey child-friendly information to children in migration : A handbook for frontline professionals (2018)

CoE: E_publicaţii_2016: ECRI: Recomandarea de politică generală nr. 16


  Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter: A handbook for legal practitioners / Ktistakis, Yannis; Directorate General of Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe. - 140 p.

Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated approach / Patrick Taran with Irina Ivakhnyuk, Maria da Conceição Pereira Ramos and Arno Tanner. – Strasbourg, 2009. – 192 p. 

The protection of separated or unaccompanied minors by national human rights structures:
Proceedings - Padua, 20-22 Octobre 2009 download

Protecting the human rights of irregular migrants: the role of national human rights structures:
Proceedings - Padua, 17-19 June 2008  download

UNIUNEA EUROPEANA
RESURSE WEB:
 •   Activitatea UE în domeniul migrației și azilului
 • Rutele de migrație
 • Fluxul de refugiați din Ucraina
 • Situația la frontierele externe ale UE cu Belarusul
 • Reforma normelor UE în materie de azil
 • Salvarea de vieți omenești pe mare și combaterea rețelelor infracționale
 • Cum gestionează UE fluxurile de migrație
Documente strategice ale UE :
Report on the consultation onthe integration and inclusionof migrants and people with amigrant background : Final report. - 2020
The Commission has adopted the Multiannual Strategy Paper 2011-2013 for the Thematic Programme for Cooperation with Third countries in the areas of Migration and Asylum

  Legislatie


DOCUMENTE

 • A european agenda on migration 2015-2020: communication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. - Brussels, 13.5.2015 COM(2015) 240 final.
 • Pactul european privind imigraţia şi azilul din 24 septembrie 2008  
 • Abordare globală în materie de migrație și mobilitate =The Global Approach to Migration and Mobility: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2011) 743 final. -
 • Communicare privind migrația/* COM/2011/0248 final */
 • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 4 mai 2011, intitulată „Comunicare privind migraţia” [COM(2011) 248 
 • Commission staff working document – Mobility partnerships as a tool of the Global Approach to Migration (SEC(2009) 1240 final)
 • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor din 17 iunie 2008 – O politică comună de imigrare pentru Europa: principii, acţiuni şi instrumente [COM(2008) 359 final  
 • Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2008 – Consolidarea abordării globale a migraţiei: Coordonare, coerenţă şi sinergii sporite [COM(2008) 611 final 
 • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor privind aplicarea abordării globale privind migraţia pentru regiunile care se învecinează cu Uniunea Europeană la est şi sud-est [COM(2007) 247 final

E-PUBLICATII

 (pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură aCentrului Pro-european)
Colecția CPESC :

 314.1 / Г-61  II-721118   ГОЛОВАТАЯ, Людмила Валериановна. Миграция как вызов безопасности в Европейском Союзе : Учебное пособие / Людмила Головатая . Кишинев : [s. n.] , 2020. - 200 p.

 314.7 / M-79   III-120871  МОРАРУ, Виктор; МОШНЯГА, Валериу; РУСНАК, Георге Маятник миграции / Институт Европейской Интеграции и Политических НАУК АН Молдовы . ─ Кишинев : [ s. n.], 2012. -  200 р.

323.1 / S-43  IV-61581  Second European Union minorities and discrimination survey  : Migrant women - selected findings / European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 58 p.

325.14(4) / O-63   II-701275  Opening theDoor? : Immigration and Integration in the European Union / Vít Novotný . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2012. - 526 p.

325.14 M-67   II-701279   Migration and health in the European Union  / ed. : Bernd Rechel, Philipa Mladovsky, Walter Devillé, ...[et al.]; International Organization for Migration ; ...[et al.] . ─ Maidenhead : Open University Press, 2011. - XX, 257 p.

331.5 / R-79    I-1267899  ROŞCA, Petru; STANA, George. Migrația internațională a forței de muncă: Monografie / Roșca Petru, Stana George . ─ Chişinău : [s.n.] , 2015. - 363 p

331.5   S-92   I-1275995  Sunteți pregătit să faceți schimbarea? Informații utile privind condițiile de viață și de muncă în străinătate – și multe altele / Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune . - 2014. - 190 p.

341.2 / L-96    I-1281711 LUCA, Ala.       Reglementarea migrației forței de muncă la nivel internațional și național : Studiu monografic / Ala Luca; red.-coord. : Dorul Olga . ─ Chişinău : Lira, 2018. - 180 p.

341.2 / R-79  II-726038 ROȘCA, Valentin  Imigrarea și advocacy pentru refugiați  : Ghid metodic / Valentin Roșca . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 80 p.

349.3 / U - 56    III-131197 Unity in adversity : immigration, minorities and religion in Europe / ed. by Vít Novotný . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 212 p.

Аrticole :

Daud Tatiana. Provocările migraţiei la securitatea UE // Materialele Conferinței științifico-practice internaționale "Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare", 11 octombrie 2019, Chișinău / com. org. : Ludmila Roșca [et al.] ; com. șt. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019.- p. 292-301   (3 / S-78 II-719787)

Головатая Людмила. Миграция как составляющая экономической безопасности государств // Materialele Conferinței științifico-practice internaționale "Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare", 11 octombrie 2019, Chișinău  / com. org. : Ludmila Roșca [et al.] ; com. șt. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019.- p/123-135.  (3 / S-78 II-719787)

Migrația – factor destabilizator al sistemului instituțional european. // ROŞCA, Ludmila Filosofia Integrării Europene : Curs universitar / Ludmila Roşca; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - p. 160-172.     (327 / R - 49 II-713155)

Ioan TICU. Aspecte teoretice privind evoluția fenomenului migraționist în spațiul comunitar european. // Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / Col. de red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. –  p. 386-392.    (351 / T-36 III-133871)

 Marta PACHOCKA, Anna VISVIZI. Rethinking the Twin Migration and Refugee Crises in Europe through the Lens of Safety and Security. // Cucerescu Vasile. The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges / Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze [et al.]; scientific Committee : Francisco Aldecoa Luzárraga [et al.] . ─ Chişinău : ECSA Moldova, 2018. - p. 453-470.     (327.7 / E - 91 III-131173)

 Irina SIKORSKAYA  Intellectual Migration under Internationalization of Higher Education: The Case of EaP Countries. // Cucerescu Vasile. The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges / Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze [et al.]; scientific Committee : Francisco Aldecoa Luzárraga [et al.] . ─ Chişinău : ECSA Moldova, 2018. – p. 471-482.   (327.7 / E - 91 III-131173)

Din colecții BNRM :

Politici migraționiste ale Uniunii Europene în etapa contemporana : esența și forme // VACULOVSCHI, Dorin   Migraţie şi dezvoltare : Aspecte socioeconomice : Manual / Dorin Vaculovschi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2017. - p. 65-71   (314.7 / V-11  III-129775)Alte organizatii :
 • The International Organization for Migrationational Organization for Migration (IOM)
 • EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY
 • International centre for Migration Policy Development (ICMPD)
 • Migration Policy Center (MPC)
 • Migration Partnership Facility (MPF)
 • OHCHR and migration
 • European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
 • The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), the European network working to ensure social justice and human rights for undocumented migrants.
 • Migration Policy Institute (MPI)

E-publicatii :
External Processing : A Tool to Expand Protection or Further Restrict Territorial Asylum? / MPI. -  February 2023. - 32 p.
Toolkit for Evidence-Informed Policymaking in Migrant Integration. - January 2023. - 90 p.
IOM’S POLICY ON THE FULL SPECTRUM OF RETURN, READMISSION AND REINTEGRATION. - 2020. - 12 p.
Statementof the European Law Institute:Detention of Asylum Seekers andIrregular Migrants and the Rule of Law. - European Law Institute, 2017. - 326 p.Policy Centre (MPC)igration Policy Centre (MPC)


Mai mult 

·  (Factsheet) The fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union (ROM)
·  (Report) Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States  


REPUBLICA MOLDOVA

Resurse WEB


Legislaţie

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 // Monitorul Oficial 1, 12.08.1994
Legea RM privind integrarea străinilor în Republica Moldova: nr. 274 din 27.12.2011 // Monitorul Oficial nr.48/144 din 13.03.2012
Legea RM privind regimul străinilor în Republica Moldova: nr. 200 din 16.07.2010 // Monitorul Oficial nr.179-181/610 din 24.09.2010

Legea RM pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (CIDPM) cu privire la statutul Organizaţiei în Republica Moldova şi cooperarea în domeniul migraţiei: nr. 125 din 31.05.2012 // Monitorul Oficial nr.143-148/471 din 13.07.2012

Legea RM pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie: nr. 201 din 16.07.2010 // Monitorul Oficial nr.135-137/486 din 03.08.2010

Legea RM pentru acceptarea Constituţei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie: nr. 215-XV din 29.05.2003 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.99-103/444 din 06.06.2003

Studii şi Publicaţii relevante

Colectii CPESC :

314.7/ C - 51 ,  IV-53598     CHEIANU-ANDREI, Diana; BARILOV, Adriana. Analiza lacunelor în domeniul managementului migrației  : Republica Moldova, 2015 / Diana Cheianu-Andrei, Adriana Barilov . ─ Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 88 p.

314.7 / D - 34     III-128607 DELEU, Ecaterina. Generații secunde de migrație : cazul Republicii Moldova / Ecaterina Deleu; red. șt. : Victor Moraru ; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 344 p.

 314.7 / G-42     I-1253960   Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Franța / Aut. gh. : Corneliu Budevici [et al.] . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 31 p.

314.7 /  I -55/    I-12$8472  Imigrarea în Italia : cum, unde, cînd? : Ghid de integrare / Ministero del Lavorto, della Salute e delle Politische Sociali; Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. ─ Ed. a 4-a reactualiz . ─ Chișinău : Epigraf, 2012.  - 189 p.

 314.1 / I-69,    I-1261549  CANTARJI, V. Integrarea străinilor în Republica Moldova : Crimele bazate pe ură șidiscriminarea. Studiu / Vasile Cantarji [ et al. ] ,Organizaţia Internaţională pentru Migrarţie (OIM). ─ Chișinău : [ s. n. ], 2014. - 222 p.

 314.7 / M-67  ,  III- 123631  Migrația înalt calificată și inițiativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova și al țărilor din Europa de Sud-Est  / (Coord.) : Vitalie Varzari [et al.] . ─ Chișinău : Impressum, 2014. - 156 p.

314.7 / P - 94   III-133205  Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015 : Retrospectiva tendinţelor migratorii pentru perioada 2005-2015 : Raport analitic / Elaborat de către : Olga Poalelungi, Jana Mazur ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova . ─ Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, 2017. -147 p.

314.7 / R-44    II-704117  Republica Moldova : provocările migraţiei / Coord. : Victor Moraru . ─ Chişinău : Elena-V.I., 2010. - 147 p.

314.7 / T-19 I-1256313  TANAȘCIUC, Olesea.   Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia / Olesea Tanașciuc . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 32 p.

314.7(478)/ B-84  II-699081   Brain Drain. Cazul Republicii Moldova / Coord. Victor Moraru ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2011. - 260 p.

331.5 / M-67     III-126653   Migrația de muncă din Republica Moldova : factorii de propensiune ai procesului / coord. șt. : Valeriu Moșneaga . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. - 150 p. : tab.


Publicații din colecția BNRM :

314.1 / C-51   IV-54611
CHEIANU-ANDREI, Diana; BARILOV, Adriana
Migration management gaps analysis: Republic of Moldova / Diana Cheianu-Andrei, Adriana Barilov . ─ Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 88 p. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/811253

314.7 / M-88   III-129773
MOŞNEAGA, Valeriu   Migraţie şi dezvoltare : Aspecte politico-juridice : Manual / Valeriu Moşneaga . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 117 p.    http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/873940

314.7 / P-93  III-133938
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2009-2014  : Raport analitic / Elab. : Olga Poalelungi, Jana Mazur . ─ Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), 2016. - XIII, 130 p. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/924234

314.7 / S-66 III-123772
Skilled migration and development practices: Republic of Moldova and the Countries of South East Europe / Eds. : Vitalie Varzari [et al.] . ─ Chișinău : Impressum, 2013. - 151 p. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/730547

314.7 / V-11  III-129775
VACULOVSCHI, Dorin   Migraţie şi dezvoltare : Aspecte socioeconomice : Manual / Dorin Vaculovschi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2017. - 226 p.    http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/873920

314.7 / Z-97 IV-53753
ZWAGER, Nicolaas de; SINTOV, Ruslan
Driving Innovation in Circular Migration : Migration and Development in Moldova : Market Analysis / Nicolaas de Zwager, Ruslan Sintov; NEXUS Moldova ; International Agency for Source Country Information (IASCI) ; Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice (CIVIS) . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 106 p. http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/793302

314.7 / Z-90   I-1282557
ZUBENSCHI, Ecaterina   Migrațiologie : Migrația și asistența socială a persoanelor migrante / Ecaterina Zubenschi . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 195 p.   http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/922248

316.3 / C-79 T-5371
CORCEVOI, Maria. Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migraţiei economice asupra sistemului familial din Republica Moldova: Teză de doctor în psihologie (511.03) / Corcevoi Maria . ─ Chişinău : [ s. n.], 2018. - 202 f http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/896133

 Articole :


Георгий МОШНЯГА. Молдавская трудовая миграция в Европейский Союз: основные черты и специфика (Moldovan Labor Migration to the European Union: Main Features and Characteristics). // Știința politică șiadministrativă : provocări globale, soluții locale = Political and Administrative Science : Global Challenges, Local Solutions : Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 13 noiembrie 2020 / coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan; coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan (red.) . ─ Chișinău : UNU, 2021. – 153-166 p.

 Cuciurcă Angela. Acţiuni şi măsuri specifice de combatere a migraţiei ilegale la nivelul Republicii Moldova şi UE // Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei . Vol 6, Partea 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. – 84-89 p.  378 / P-47 IV-60999

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti