Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente (VI)

Date de referință privind predarea limbilor în școlile din Europa 2012/Eurostat=Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. - 2012. - 174p.
 
Studiul oferă date ample care pot sta la baza elaborării de politici și pot contribui la îmbunătățirea calității și eficienței în învățarea limbilor străine. Promovarea învățării limbilor este unul dintre principalele obiective ale strategiei Comisiei în domeniul educației și al formării (ET 2020) și reprezintă un element crucial pentru încurajarea mobilității transfrontaliere a cetățenilor UE, unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă.
Detalii

Raportul UE 2012 privind tineretul și anexele = Communication on the EU Youth Report. - 2012. - 12 p.
  Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf
Raportul UE privind tineretul publicat astăzi solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produs o dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.


Publicaţiile FRA cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Agenţia pentru drepturi fundamentale (FRA) a Uniunii Europene a făcut o trecere în revistă a publicaţiilor sale cu privire la dizabilităţi. Proiectul FRA cu privire la dizabilităţi are drept scop de a face să se înţeleagă cum sunt apărate în cadrul Uniunii Europene drepturile fundamentale ale persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi ale persoanelor cu retardare mentală şi unde au loc încălcări ale drepturilor. Pentru a explica mai bine activităţile agenţiei în acest domeniu, FRA a elaborat o serie de produse informaţionale pe înţelesul tuturor.The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations. - Brussels, 2012. - 24 p.


The European Commission has just published the brochure "The EU Contribution to Active Ageing and Solidarity between Generations", a comprehensive document which sets out what the European Union is doing to encourage active ageing.
  Vezi de asemenea:

  AGENŢIILE UE Calea de urmat. -  Luxembourg, 2012 - 20p.

  Au fost înfiinţate o serie de agenţii ale UE specializate şi descentralizate, cu scopul de a sprijini statele membre ale UE şi pe cetăţenii acestora. Aceste agenţii reprezintă un răspuns la dorinţa de deconcentrare geografică şi la nevoia de a face faţă unor noi sarcini de natură juridică, tehnică şi/sau ştiinţifică.

  Sunt organisme de drept public european, distincte faţă de instituţiile UE (Consiliu, Parlament, Comisie, etc.) şi au personalitate juridică proprie.

   Broșura oferă o prezentare generală a misiunii fiecărei agenţii a Uniunii Europene .

  Vezi de asemenea:


  Demography, active ageing and pensions - Social Europe guide - Volume 3/ Comisia Europeană,. - Luxembourg, 2012. - 81 p.

  The third volume describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come.

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion.
   
  It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. 

  The third volume in this series gives an overview of the main demographic trends faced by Europe, such as ageing, a decrease in the working age population and declining fertility. It describes the EU's actions to promote active ageing, and explains EU policy efforts to ensure adequate, safe and sustainable pensions for the decades to come. This publication is available in printed format in English, French and German. 

  Continut

  Vezi de asemenea:
  e- publicatii: Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii

  *     *    *
   

  Noul ghid practic privind oportunităţile de finanţare ale UE pentru cercetare şi inovare =New practical guide to EU funding opportunities for research and innovation . - Luxemburg, 2012 - 135p.
  Regiuni europene competitive prin cercetare şi inovare


  Cercetarea şi inovarea sunt inima strategiei Europa 2020. Aceasta editie include un nou complet de până la data de imagine a celor trei surse principale de finanţare (a 7-program-cadru pentru cercetare, competitivitate şi inovare Programul-cadru şi fondurile structurale), completate cu informaţii privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit European fond şi de programul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi LIFE + în domeniul mediului.
   Ea descrie, de asemenea, de cercetare şi inovare oportunităţile de finanţare oferite de ţări şi teritorii în afara Uniunii Europene, în cadrul de pre-aderare de asistenţă şi în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Acest ghid practic actualizat permite potenţialilor beneficiari de a identifica rapid exact modul în care acestea pot accesa fonduri europene, în orice stadiu al unui proiect

  Continut


  Descarcati
  *  *  *


  Criza financiara: termeni de bază in 23 de limbi =Financial crisis: key terms in 23 languages . - Luxemburg, 2012. - 67 p.

  Acest mini-glosar din seria „Key Terms" se axează pe criza financiară. Mini-glosarul furnizează echivalenți adecvați ai termenilor în limba engleză, dar constituie și un instrument prețios pentru o mai bună înțelegere a știrilor, a dezbaterilor privind procesele de elaborare a politicilor și a discursului public general.  Descărcare PDF 

  Guvernanţa economică a UEGuvernanţa economică a UE :
  Reguli economice mai solide pentru gestionarea monedei euro și a Uniunii economice și monetare/ Comisia Europeană,Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare. - Luxembourg. - 2012. - 8p.

  European Community acts

  Equality for women and men, non-discrimination :
  European Community acts. - 2012. - 64 p.
  Descarcati


  cover

  Construirea viitorului pe care ni-l dorim/Agenţia Europeană de Mediu. - Luxembourg., 2012. - 71 p.

  Descarcati
  Vezi de asemenea:

  Facilitatea de investiţii pentru vecinătate (FIV):Raport anual 2011.- Luxembourg.,  2012. - 40p.
   Drepturile fundamentale: provocări şi realizări în 2011=
  Fundamental rights: challenges and achievements in 2011. - Luxemburg, 2012 . - 272 p.
   Europa in actiune: Rezultatele Presedintiei Daneze. -Copenhaga,  2012. - 50 p.

  VEZI 
   

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti