Faceți căutări pe acest blog

UE :e-publicatii - Date de referință privind predarea limbilor în școlile din Europa 2012

Date de referință privind predarea limbilor în școlile din Europa 2012/Eurostat=Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. - 2012. - 174p.

Raportul arată că majoritatea țărilor au redus în ultimii 15 ani vârsta de la care se începe studiul limbilor străine conform programei obligatorii, excepție făcând Belgia (comunitatea francofonă), Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. 


În general, vârsta elevilor care încep să studieze o limbă străină s-a diminuat, însă timpul de predare alocat nu a crescut semnificativ. De altfel, timpul de predare dedicat limbilor străine este destul de redus comparativ cu alte materii.

Studiul Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 oferă date ample care pot sta la baza elaborării de politici și pot contribui la îmbunătățirea calității și eficienței în învățarea limbilor străine. Promovarea învățării limbilor este unul dintre principalele obiective ale strategiei Comisiei în domeniul educației și al formării (ET 2020) și reprezintă un element crucial pentru încurajarea mobilității transfrontaliere a cetățenilor UE, unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă. 

Publicat o dată la 3-4 ani, raportul reunește diverse surse de date și oferă o imagine de ansamblu completă asupra predării limbilor în cele 32 de țări participante. Studiul ia în considerare 61 de indicatori, repartizați în cinci categorii: context, organizare, participare, profesori și metode de predare. Datele provin din patru surse principale: Eurydice, Eurostat, studiul european privind competențele lingvistice și studiul internațional PISA (Programme for International Student Assessment) al OCDE. 

Aceste date statistice sunt însoțite de o descriere a contextului și organizării activității de predare a limbilor străine, a gradului de participare a elevilor și a formării inițiale și ulterioare a cadrelor didactice. Raportul prezintă și tendințele în predarea limbilor străine de-a lungul anilor și analizează situația curentă prin comparație cu cea din trecut. . 

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 este o publicație produsă în comun de Eurydice/Eurostat, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană.

 
Conform raportului  copiii din Europa încep studiul limbilor străine la vârste din ce în ce mai fragede, cei mai mulți între 6 și 9 ani. În ultimii 15 ani, majoritatea țărilor au redus vârsta de începere a studiului obligatoriu al limbilor străine, iar unele au inclus limbile străine în programa preșcolară; de exemplu, comunitatea germanofonă din Belgia oferă copiilor lecții de limbi străine de la vârsta de 3 ani. Raportul intitulat Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 (Date de referință privind predarea limbilor în școlile din Europa 2012) confirmă faptul că engleza este categoric cea mai predată limbă străină în aproape toate țările europene, urmată de departe de franceză, spaniolă, germană și rusă.

Raportul subliniază că un număr tot mai mare de elevi studiază acum două limbi timp de cel puțin un an în cadrul învățământului obligatoriu. În medie, în anul școlar 2009/2010, 60,8% dintre elevii de gimnaziu învățau două sau mai multe limbi străine, ceea ce înseamnă o creștere de 14,1% față de anul școlar 2004/2005. În aceeași perioadă, proporția elevilor de școală primară care nu învățau o limbă străină a scăzut de la 32,5% la 21,8%. 

Engleza este cea mai predată limbă străină în aproape toate cele 32 de țări incluse în studiu (cele 27 de state membre, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia), tendință care s-a accentuat considerabil din 2004/05. În gimnaziu și la în cadrul învățământului liceal general, procentajul studenților care învață engleza depășește 90%. Doar o mică parte dintre elevi (0-5%, în funcție de fiecare țară) învață alte limbi decât engleza, franceza, spaniola, germana și rusa. 

Raportul confirmă între altele o constatare destul de surprinzătoare, și anume că puține sunt țările care le impun profesorilor de limbi străine, în perioada de stagiu, să petreacă o perioadă de timp în străinătate pentru imersiune lingvistică. Numai 53,8% dintre profesorii de limbi străine care au participat la studiul european recent publicat cu privire la competențele lingvistice  afirmă că au studiat mai mult de o lună într-o țară în care se vorbește limba pe care o predau. Această cifră medie ascunde însă o mare varietate de situații: în timp ce 79,7% dintre profesorii spanioli au studiat mai mult de o lună limba aleasă într‑o țară în care aceasta se vorbește, numai 11% dintre profesorii din Estonia au avut o experiență similară. Pornind de la aceste constatări, se pune întrebarea dacă expunerea viitorilor profesori la limba pe care o predau în țara unde aceasta se vorbește ar trebui să fie considerată un criteriu al calității în formarea profesorilor. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti