Faceți căutări pe acest blog

Politici europene în domeniul multilingvismului

                                                             Actualizat 19.01.2023

UNIUNEA EUROPEANĂ

 Resurse web

Portalul UE consacrat multilingvismului
Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene Direcția Generală Traduceri traduce în și din cele 24 de limbi oficiale ale UE, pentru Comisia Europeană și pentru comunicarea dintre Comisie și public. Dacă este nevoie, poate efectua și traduceri în/din alte limbi. Departamentul se ocupă exclusiv de textele scrise.
Directia Generala Interpretare  - Informații referitoare la serviciile de interpretariat și interpreții din UE
Programul UE de învățare pe tot parcursul vieții și la programele sale secundare   
Sprijin lingvistic online
Învăţarea limbilor străine

Documente cheie

UNIUNEA EUROPEANĂ

Mai multe

    Publicatii

The European Union’s approach to multilingualism in its own communications policy https://op.europa.eu/s/xr3K
The future of language education in Europe. Case studies of innovative practices : analytical report  https://op.europa.eu/s/xr3N
Education begins with languag.Thematic report from a programme of seminars with peer learning to support the implementation of the Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages (2019-2020) https://op.europa.eu/s/xr3T
Languages, our living history https://op.europa.eu/s/xsx5
European strategy for multilingualism. Policy and implementation at the EU level : research for CULT Committee https://op.europa.eu/s/xsx6
Compendium of 2019 European language label projects https://op.europa.eu/s/xsx7

              Contribuţia limbilor la aplicarea Strategiei de la Lisabona
Tratatul de la Lisabona  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/5/tratatul-de-la-lisabona

                Protejarea şi promovarea limbilor regionale şi minoritare

CONSILIUL EUROPEI

Resurse Web

Documente-cheie

Publicaţii

 
Institutii europene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti