Faceți căutări pe acest blog

Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare care ameninţă sănătatea publică

Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare care ameninţă sănătatea publică (Convenţia Medicrime) a fost deschisă semnării la Moscova la 28 octombrie 2011 (Seria Tratatelor Consiliului Europei, nr. 211). Republica Moldova a semnat Convenţia la 20 septembrie 2012.

Convenţia Medicrime este primul instrument internaţional de drept penal care obligă statele Părţi să incrimineze:


  •  fabricarea produselor medicale contrafăcute;
  • furnizarea, oferirea de a furniza, precum şi traficul de produse medicale contrafăcute;
  • falsificarea de documente;
  • fabricarea neautorizată sau furnizarea de produse medicale şi introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale care nu sunt conforme cerinţelor.
Convenţia oferă un cadru de cooperare naţională şi internaţională prin intermediul diferitor sectoare administrative. Ea prevede măsuri de coordonare la nivel naţional, măsuri preventive destinate sectoarelor public şi privat, şi măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor. De asemenea, ea prevede crearea unui organism de monitorizare responsabil de urmărirea punerii în aplicare a convenţiei de către Statele părţi.

Informaţii suplimentare:

Combaterea contrafacerii produselor medicale: pagina Consiliului Europei


Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare care ameninţă sănătatea publică

Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health
Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti