Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Septembrie 2012


327(4)  III-116244
BACHE, I.; GEORGE, S. Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ; trad. din engl. : Cristina Duca . ─ Chişinău : Epigraf, 2009. - 662 p. (Europa : prezent şi viitor). - Bibliogr. Bibliogr. : p. 608-626
ISBN: 978-9975-974-74-9

Lucrarea dată este un manual despre Uniunea Europeană (UE), studiată în cadrul disciplinelor înrudite – ştiinţele politice şi relaţiile internaţionale. Lucrarea prezintă cele mai importante contribuţii la studiul UE din sfera acestor discipline, dar şi deficienţele cercetărilor existente. Manualul a fost conceput spre a fi utilizat de studenţi ca parte a unui modul sau curs universitar, dar sperăm că poate fi de folos şi pentru cititorul neavizat / publicul larg.

Lucrarea e structurată în 4 părţi: Repere teoretice, Istoric, Instituţiile, Politicile.327.7(4) III 115614

GRABBE, H.Puterea de transformare a UE : Europenizarea prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est / Heather Grabbe ; trad. : Aurelia Pîrliţanu . ─ Chişinău : Epigraf SRL, 2008. - 248 p. (Europa : prezent şi viitor).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-241
ISBN: 978-9975-947-60-2

Cartea oferă o analiză a modului în care a avut loc transformarea Europei Centrale şi de Est după căderea comunismului şi  prima extindere spre Est a UE.

Este arătată puterea de transformare a UE prin convingere şi adaptare voluntară, nu prin excludere şi constrângere.
339.924 III-116995
MOLLE, W. Economia integrării europene : Teorie, Practică, Politici / Willem Molle ; trad. din engl. de Eugenia Papuc . ─ Chişinău : Epigraf SRL, 2009. - 494 p. ; fig. Bibliogr. Bibliogr. : p. 434-477  ISBN: 978-9975-947-63-3
Ajunsă la a cincea ediţie, cartea Economia integrării europene de Willem Molle este considerată un manual ideal pentru cei care studiază economia Uniunii Europene şi un ghid probat pentru cei care au un interes profesional faţă de su­biectul respectiv.


                                                            
327(4) F 51  III-119575
FIGUS, A.Sistema Europa : L'organizzazione politica dell Unione europea / Di Alessandro Figus . ─ Roma : Eurilink, 2011. -148 p.
ISBN: 978-88-95151-52-6
 17 K-32  II-699094

Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană : Monografie / Coord. şt. : Gh. Bobână ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : Tipogr.-Sirius, 2011. - 142 p.. -Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.

ISBN: 978-9975-57-009-1
Cuprins

 


 504 / C-52   I-1246359

CHIRICă, L.,  DUDNICENCO T. Accesul la informaţiile de mediu : (Suport didactic) / Lazăr Chirică, Tatiana Dudnicenco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie; Comisia Europeană; Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură ; Proiectul "Îmbunătăţirea învăţământului în domeniul managementului mediului" 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR . ─ Chişinău : CEP USM, 2011
334 p.. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 328-331
ISBN: 978-9975-71-163-0
   
        314.7(478)  II-699081

     Brain Drain. Cazul Republicii Moldova / Coord. Victor Moraru ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2011
260 p. (Migraţia : probleme şi oportunităţi).
ISBN: 978-9975-57-015-2

 
Politica migrationista a RM in contextul integrarii europene
 339.92(478):061.1EC  III-119527

 PERCINSCHI, N,; GRIBINCEA, A.  Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană : unele direcţii de convergenţă / Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea ; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chişinău : Print-Caro, 2011. -236 p.. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 230-236  
ISBN: 978-9975-56-035-1
Cuprins

 32.01:327
I-1246388
Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective : Studii internaţionale / Coord. V. Teosa ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 434 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-70-899-9


Din continut:

Vezi de asemenea:

Întrări noi; UE

Întrări noi;CoE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti