Faceți căutări pe acest blog

Politici europene privind persoanele vârstnice:resurse si publicatii

 

 

Uniunea Europeana

Resurse web

Comisia Europeană - DG Sănătate şi Consumatori 

Comisia Europeană - DG Sănătate şi Consumatori 

Comisia Europeană – DG Cercetare şi Inovare

Comisia Europeană – DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Comisia Europeană – DG Societatea informaţională 

Documente

Publicatii
Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii: Publicatii disponibile  in Biblioteca digitală a EU Bookshop
 Alte publicatii:


   Alte linkuri utile

  www.mereutanar.com este o platforma online realizata, cu drepturi depline. de Confederatia Caritas Romania, organizatie non-profit de tip retea, care se adreseaza persoanelor interesate de tema imbatranirii active si a solidaritatii intre generatii.

  Consiliu Europei

  Resurse

  Documente

  CM/Rec(2011)5E / 25 May 2011 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on reducing the risk of vulnerability of elderly migrants and improving their welfare (Adopted by the Committee of Ministers on 25 May 2011 at the 1114th meeting of the Ministers' Deputies)   = Recommandation CM/Rec(2011)5 sur la prévention des risques de vulnérabilité des migrants âgés et l’amélioration de leur bien-être

  *     *    *

  *    *    *

  Draft Recommendation CM/Rec(2014)… of the Committee of Ministers to member States on the promotion of the human rights of older persons. - 30 october 2013

  Draft explanatory memorandum to the Recommendation on the promotion of the human rights of older persons. - 30 October 2013

  *    *    *


  Human rights of older persons: Committee of Ministers adopts recommendation to governments

  Population ageing and its challenges to social policy / Schoenmaeckers, Ronald,  Kotowska, Irena. - Council of Europe, 2006. - 174 p. -  ISBN 978-92-871-5901-4. - (Population studies No. 50).  

   Confruntaţi cu numărul tot mai mare al populaţiei în vârstă, factorii politici sunt, sau mai curând vor fi, nevoiţi să-şi revadă politicile referitoare la lucrătorii în vârstă. Sistemele politice  trebuie să fie dezvoltate pentru a îmbunătăţi perspectivele de angajare a lucratorilor în varstă, pentru a crea un mediu favorabil şi un cadru instituţional pentru îmbătrânirea activă.

  Deşi acestor probleme este acordată o atenţia sporită, la nivel naţional şi internaţional, această schimbare este mai evidentă la nivelurile individuale şi corporative. Pentru a fi eficient, conceptul de îmbătrânirea activă trebuie să fie însoţit de un set de măsuri ample în domeniul educaţiei, politicii sociale, reformei sistemului de pensii, a ocupării forţei de muncă şi a mediului de lucru. Dezbaterea în timpul conferinţei a aratat că guvernele au un rol important de jucat şi nu mai poate fi acceptată abordarea nepăsătoare a acestor probleme.

  Acest volum reflectă cele mai majore provocări demografice ale îmbătrânirii populaţiei şi impactul acestora asupra sistemelor politice inclusiv în domeniile sanatăţii, munca, cheltuielilor publice şi relaţiilor sociale.

  Publicaţia în engleză  poate fi consultată în sala de lectură a Centrului Pro-european.

  *     *     *

  Retirement income: recent developments and proposals = Le revenu de la retraite : développements récents et propositions = [Venituri din pensionare: evoluţii recente şi propuneri] / Kessler, Francis. - Council of Europe, 2005. - 49 p. - ISBN 92-871-5705-7. - (Trends in social cohesion, nr. 13).

  Acest volum urmează discuţiile purtate de Consiliul Europei privind evoluţia securităţii sociale, în special consecinţele reformării sistemelor europene de pensii pentru limita de vârstă şi acordă o atenţie particulară repercusiunilor finanţării private a pensiilor pentru limita de vârstă asupra coeziunii sociale şi asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi.

  Publicaţia în franceză şi engleză  poate fi consultată în sala de lectură a Centrului Pro-european.

  This volume pursues the Council of Europe's discussion on developments in social security, focusing on the consequences of the recent reforms of old-age pension schemes in Europe and taking a closer look at the repercussions of private funding of old-agepensions on social cohesion and equality between women and men.

  Publication in French and English can be consulted in the reading room of the Pro-European Center.

  *     *     *

  Active ageing in Europe - Volume 2 : Demographic characteristics of the oldest old  / Schoenmaeckers, Ronald C. - Council of Europe, 2004. - 96 p. - ISBN 978-92-871-5469-9. -  (Population studies No. 47) 

  Prezentul studiu cercetează caracteristicile demografice ale "celor mai bătrâni bătrâni" (oameni cu vârsta între 80 ani şi mai mult).  Comitetul Consiliul Europei  provind populaţia a decis să întreprinda aceast studiu, dat fiind că aceste este grupul cu cea mai sporită rată de creştere şi s-a constatat că acest grup are nevoi diferite şi este diferit sub aspect social, economic şi fizic de "bătrânii mai tineri " (vârsta între 60 – 79 ani).

  Raportul descrie schimbarea structurală a vârstei şi sexului, existâmd aranjamente viabile şi unele caracteristici socio-economice ale acest grup. El oferă un material valoros pentru factorii decizionali deoarece subiectul este strâns legat de probleme cum ar fi creşterea costurilor medicale, îngrijirile din cadrul comunităţii, furnizarea serviciilor de institutionalizare, etc.

  Publicaţia în engleză  poate fi consultată în sala de lectură a Centrului Pro-european.

  *     *     *
  Active ageing in Europe - Volume 1  = Vieillissement actif en Europe / Avramov, Dragana, Maskova, Miroslava. - Council of Europe, 2003. - 148 p. -  ISBN  978-92-871-5240-4. - (Population Series No. 41)

  Publicaţia în franceză şi engleză  poate fi consultată în sala de lectură a Centrului Pro-european.

  *     *      *

  Violence against vulnerable groups (2004) = Violence envers les groupes vulnérables = Violenţa împotriva grupurilor vulnerabile  / Brown, Hilary. - Council of Europe, 2004. - 70 p. - ISBN 978-92-871-5447-7.
   
  Violenţa faţă de grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile şi copiii, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele în etate, este tot mai mult recunoscută şi ocupă un loc important în proiectele de cercetare şi de iniţiativă care tind spre elaborarea principiilor directoare care ar putea fi  implementate la scară naţională şi între ţările europene. Aceste acte de violenţă şi de intimidare se produc zi de zi, fie în cadrul căminului familial, în instituţii sau în locuri publice.

  Această lucrare examinează rădăcinile comune ale acestei violenţe, defineşte un model social de vulnerabilitate, totalizează cercetările efectuate şi analizează un evantai de strategii preventive, explicând totodată misiunea care revine guvernelor şi instituţiilor majore referitoare la cetăţenii vulnerabili. Modelul de protecţie care rezultă nu este o cerere de tratare în favoarea cuiva, dar o egalitate a drepturilor.
  Publicaţia în franceză şi engleză  poate fi consultată în sala de lectură a Centrului Pro-european. 
   
  *     *     *

  Trends and developments in old-age pension and health-care financing in Europe during the 1990s = Le financement des systèmes de retraite et de santé en Europe : réformes et tendances au cours des années 1990 = [Tendinţe şi evoluţii în finanţarea pensiilor pentru limita de vărstă şi serviciilor de îngrijire a sănătăţii] / Nickless, Jason.  - Council of Europe, 2002. - 55 p. - (Trends in social cohesion, nr. 2).

  În volum sunt expuse soluţiile şi concepţiile comune pentru statele membre ale Consiliului Europei pentru a riposta dificultăţilor întâmpinate în materie de finanţare a sistemelor de pensionare şi de sănătate.

  Télécharger / Descarcă varianta franceză 

  Download / Descarcă varianta engleză

  This volume focuses upon the common solutions and concepts developed to the challenges Council of Europe member states are facing concerning old-age pension and health-care financing.

  *     *     *

  G.2.1/029. Ageing and its consequences for the socio-medical system = Le vieillissement et ses conséquences sur le système socio-médical / Jenny de Jong-Gierveld, Hanna van Solinge. - Council of Europe, 1995. - 113 p. - ISBN 92-871-2685-2. - (Collection Demography nr. 029).

  REPUBLICA MOLDOVA

  Programul pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici: Aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 406 din 02.06.2014 // Monitorul Oficial. - Nr. 153-159. - art Nr : 453. - 13 iunie 2014. - 47 p. 
  Ultima actualizare: iunie 2014

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti