Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii: Promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă,

Promotion of human rights of olders persons: Recommendation CM/Rec(2014)2 and explanatory memorandum. - Strasbourg: Council of Europe, 2014. - 58 p. - ISBN 978-92-871-7850-3.

La promotion des droits de l’homme des personnes âgées: Recommandation CM/Rec(2014)2. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2014. - 30 p.La 19 februarie 2014, Consiliul Europei a adoptat primul instrument european care se ocupă în mod special de drepturile omului ale persoanelor în vârstă și care recomandă acțiuni împotriva discriminării în bază de vârstă, în mai multe domenii.

Recomandarea CM/Rec(2014)2 cu privire la promovarea drepturilor omului ale persoanelor în vârstă, stabilește o serie de principii care trebuie urmate și oferă exemple de bune practici care pot ajuta guvernele să adopte măsuri corespunzătoare în scopul promovării respectului pentru demnitatea inerentă a persoanelor în vârstă. Textul adoptat subliniază importanța de a se asigura că persoanele în vârstă se bucură de drepturile și libertățile lor, fără discriminare pe orice motiv, inclusiv de varsta. "Ei au dreptul de a-şi dirija viața lor în mod independent, într-o modalitate autodeterminată și autonomă", se arată în textul trimis guvernelor, subliniind că aceasta include dreptul de a lua decizii independente cu privire la toate problemele care îi vizează, cum ar fi cele referitoare la proprietatea lor, veniturile și finanțele, locul de trai sau la toate problemele legate de sănătate. Orice limitări ale acestora ar trebui să fie proporționale cu fiecare situație specifică și prevăzute cu măsuri de protecție eficiente pentru a preveni abuzul şi discriminarea.

Recomandarea este o bază excelentă pentru promovarea drepturilor persoanelor în vârstă și pentru a crește gradul de conștientizare a societăţii cu privire la necesitatea abordării drepturilor omului atunci când sunt elaborate politici, de exemplu, pentru a evita deficiențele cu care se confruntă societatea în acest moment ca urmare a măsurilor de criză și de austeritate, deoarece ea recunoaște persoanele mai in varsta ca titularii de drepturi egale, dar nu simpli beneficiari de ajutor social.

Recomandarea Consiliului Europei este un important instrument de politică și de promovare care ar contribui la plasarea fermă a drepturilor persoanelor în vârstă pe agenda internațională şi europeană. În scopul abordării eficiente a schimbărilor demografice și implementării universale a drepturile omului în practică, statele europene ar trebui să-şi ia angajamentul de a proteja și de a promova drepturile persoanelor mai în vârstă, astfel încât ele să fie inviolabile
 
Informaţii suplimentare: 
 
 
 
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti