Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Pachet de măsuri privind siguranța pacienților

19.06.2014


Un pachet de măsuri privind siguranța pacienților, publicat de Comisia Europeană, evidențiază modul în care Comisia și țările UE abordează problema siguranței pacienților, progresele realizate începând din 2012 și obstacolele care trebuie depășite pentru a îmbunătăți siguranța pacienților, după cum se prevede într-o recomandare a Consiliului din 2009. 

 Documentele publicate astăzi vor alimenta actualul proces de reflecție privind viitoarele măsuri la nivelul UE în domeniul siguranței pacienților și al calității serviciilor medicale. 

 Pachetul cuprinde trei documente:

 
În 2009, o recomandare a Consiliului privind siguranța pacienților și infecțiile asociate asistenței medicale a prezentat o strategie globală la nivelul UE, structurată în jurul a patru domenii de acțiune: 

1) politici și programe privind siguranța pacienților, 
2) responsabilizarea pacienților, 
3) raportarea evenimentelor adverse și învățarea din erori și
4) educația și formarea lucrătorilor din domeniul asistenței medicale.

După raportul din 2012 privind punerea în aplicare a recomandării, care a demonstrat că statele membre au înregistrat unele progrese și a identificat domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare, raportul de astăzi evidențiază noile progrese realizate în ultimii doi ani, în special în următoarele domenii:
 1. elaborarea de politici și de programe privind siguranța pacienților: 26 de țări au elaborat sau sunt pe punctul de a finaliza programe sau strategii privind siguranța pacienților. Standardele de siguranță a pacienților sunt în prezent obligatorii în 20 de țări (11 în 2012), iar 19 țări utilizează orientări privind siguranța pacienților.


   
 1. sistemele de raportare a evenimentelor adverse în scopul învățării din erorile comise: în prezent, aceste sisteme există în 27 de țări (15 in 2012), în principal la nivel național (21) și la nivelul furnizorilor de servicii medicale (13). În prezent, pacienții sunt mai susceptibili de a raporta evenimentele adverse survenite pe durata acordării îngrijirilor medicale - 46 % în 2013, față de numai 28 % în 2009.
   
 2. Responsabilizarea pacienților: În 18 țări, pacienții primesc informații cu privire la standardele de siguranță a pacienților, la măsurile de siguranță menite să reducă sau să prevină erorile, la dreptul la consimțământ în cunoștință de cauză înainte de a primi tratament, la procedurile de reclamație și la măsurile de reparație disponibile (doar cinci țări în 2012)
Raportul concluzionează, că este nevoie de eforturi continue la nivelul UE pentru a îmbunătăți siguranța pacienților și calitatea îngrijirilor medicale și propune o listă de măsuri, printre care elaborarea de orientări privind informarea pacienților și standardele de siguranță a pacienților, precum și o definiție comună a calității serviciilor medicale. 

2 Sondajul Eurobarometru privind siguranța pacienților și calitatea serviciilor medicale, realizat în perioada noiembrie - decembrie 2013 în toate cele 28 de țări ale UE, arată că:
 1. puțin peste jumătate (53 %) din cetățenii UE cred că pacienții riscă să se îmbolnăvească din cauza serviciilor medicale spitalicești din țara lor. Acest procentaj variază însă foarte mult de la o țară la alta — de la 82 % în Cipru la 21 % în Austria.
 2. ca și în 2009, ultima dată când a fost realizat un astfel de sondaj, puțin peste un sfert (27 %) din respondenți au declarat că ei înșiși sau un membru al familiei lor au fost victime ale unui eveniment advers survenit în timpul acordării îngrijirilor medicale. Acest lucru a fost declarat cel mai frecvent de persoanele care locuiesc în zonele de vest și de nord ale UE.
 3. Dintre persoanele care au suferit un eveniment advers, 46 % au raportat acest lucru, comparativ cu numai 28 % în 2009, ceea ce indică o creștere evidentă a gradului de responsabilizare a pacienților. Creșterea a fost încă și mai semnificativă în anumite țări, de exemplu Franța (+61 %), Spania (+40 %) și Luxemburg (+32 %).
 4. În ciuda acestui lucru, în 37 % dintre cazurile în care evenimentul advers a fost raportat, „nu s-a întâmplat nimic”. Totuși, o persoană din cinci a primit scuze din partea unui medic sau a unei asistente, în timp ce 17 % dintre pacienții în cauză au primit o explicație pentru eroarea comisă de unitatea medicală.
3 Rezultatele consultării publice desfășurate în perioada decembrie 2013 - februarie 2014 arată 

că societatea civilă (peste 90 %) consideră încă siguranța pacienților ca fiind o problemă nerezolvată în UE. Rezultatele au arătat un sprijin covârșitor pentru toate domeniile care necesită îmbunătățire identificate de Comisie. Potrivit respondenților, măsurile cele mai eficace sunt implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății, elaborarea de legi naționale obligatorii, implicarea organizațiilor pacienților și cooperarea la nivelul UE în domeniul siguranței pacienților. Mai mult decât atât, majoritatea participanților la consultare (72 %) consideră că extinderea domeniului de aplicare a acțiunii UE de la siguranța pacienților la o mai mare calitate a serviciilor medicale ar aduce beneficii considerabile. Siguranța pacienților este considerată a fi rezultatul unor servicii medicale de înaltă calitate, care trebuie să fie sigure, eficace și să țină seama de nevoile și de demnitatea pacienților.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti