Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii: Prima carte electronică interactivă cu privire la istoria europeană comună

Shared histories for a Europe without dividing lines / Council of Europe. - Strasbourg, 2014. - 900 p.
https://www.coe.int/en/web/history-teaching/an-electronic-e-book

Pliant in rom -  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680654570


Publicaţai reprezintă o carte electronică interactivă dedicată predării şi învăţării istoriei comune europene.

 „Istorii împărtăşite pentru o Europă fără linii de demarcaţie” este un proiect interguvernamental desfăşurat în perioada 2010-2014. Proiectul este axat, inclusiv prin această publicaţie, pe exploatarea conceptului de „istorie comună” prin intermediul unor aspecte selectate ale istoriei europene care şi-au lăsat amprenta asupra întregului spaţiu european – asupra tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei. „Shared histories for a Europe without dividing lines” („Istorii împărtăşite pentru o Europă fără linii de demarcaţie”) este o carte electronică interactivă cu linkuri la surse externe.

Iniţial publicaţia a fost destinată pentru utilizare în procesul de predare a istoriei, atât pentru formatori în cadrul cursurilor iniţiale sau pentru învăţători angajaţi în procesul de învăţmânt şi în cadrul cursurilor de perfecţionare. De asemenea, ea a fost destinată pentru a fi utilizată într-o multitudine de modalităţi. Manualul cuprinde numeroase lucrări academice bazate pe contribuţii la o serie de seminare organizate de către Consiliului Europei. Acesta oferă o descriere profundă a contextului şi ar putea atât informa, cât şi stimula dezvoltarea studenţilor şi profesorilor.

Fiecare dintre unităţile de predare şi învăţare este destinat unui grup special de vârstă; de altfel, în practică ele pot fi adaptate pentru a satisface necesităţile elevilor la diferite etape ale procesului de studiere.

Temele selectate pentru exemplificarea conceptului de „istorie comună” sunt:
  • Impactul Revoluţiei Industriale;
  • Dezvoltarea educaţiei;
  • Drepturile Omului cum au fost reflectate în istoria artelor;
  • Europa şi lumea.
Aceste patru teme sunt dezvoltate în două modalităţi: o curriculă bazată pe texte didactice; şi o serie de texte academice. Fiecare temă este cercetată prin intermediul mai multor subiecte şi a unităţilor corespunzătoare de predare şi învăţare. Unităţile de învăţare şi predare de asemenea oferă oportunităţi pentru evaluarea însuţirii cunoştinţelor elevilor.

Navigare şi interactivitate

Cartea electronică este organizată ca o lucrare cu pagini consecutive pe care cititorii, dacă doresc, o pot răsfoi filă cu filă făcând „clic” pe colţul lor pentru a le „întoarce”. Prezentarea materialului este similară celei din manualele şcolare în care informaţiile, exerciţiile şi materialul didactic este amplasat pe o pagină dublă.

Totodată, specificul cărţii electronice constă în multiplele posibilităţi de navigare pe care le oferă, datorită linkurilor (legăturilor de hipertexte). O bară de navigare amplasată în partea de sus a ecranului, precum şi cuprinsul permite cititorului de a se deplasa direct către subiectul ales. Astfel, el poate citi prezentarea generală a subiectului ales sau să se deplaseze direct, printr-un „clic” suplimentar, spre subtemele pe care doreşte să le studieze. Odată ce studiază un subiect, cititorul poate utiliza bara de navigare pentru a selecta o unitate concretă de predare şi învăţare. Deoarece cartea electronică conţine resurse sulimentare pentru fiecare unitate de predare şi învăţare, la un „clic” pe „resurse”  va apărea o altă bară de navigare pe partea dreaptă a paginii duble, pe care cititorul va putea selecta resursele de care este interesat. Cititorii pot accesa textele prezentărilor referitoare la subiectele studiate. Bara de navigare poate fi utilizată şi pentru a naviga rapid de la un subiect la altul.

Numeroasele funcţionalităţi interactive sunt utilizate pentru a oferi informaţii suplimentare sau a face lectura mai accesibilă. Un ghid al utilizatrorului propune explicaţii complete cu privire la ferestre, navigare şi interactivitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti