Faceți căutări pe acest blog

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoalăPrevenirea şi combaterea violenţei în şcoală
(Listă selectivă de documente şi publicaţii)   

Astăzi în şcoală, copiii nu mai sunt confruntaţi cu pedepse crude din partea profesorilor – aproape întreaga Europa interzice pedeapsa corporală în şcoală. Dar violenţa rămâne în umbra – mai ales sub forma agresiunilor. Copiii care sunt un pic diferiţi: mai deştepţi, mai înalţi sau mai mici, sau cu o altă culoare de piele sau un accent diferit, pot fi ţinta atacurilor.

Violenţa în şcoală este una din cele mai vizibile forme de violenţă împotriva copiilor, dar ideea că acesta este in creştere nu este susţinută pe deplin de statistici. Ideea publicului că şcolile sunt nesigure este alimentată parţial de media de senzaţie şi nu este susţinută sau este prea puţin susţinută de analize. In orice caz, sensibilizarea publicului şi intoleranţa lui faţă de violenţa în şcoală a crescut în ultimii 10 ani şi multe guverne europene şi-au introdus violenţa pe agenda lor politică.
Există multe tehnici care s-au dovedit că sunt eficiente în oprirea agresiunilor. O abordare identificată de Consiliul Europei este de a crea o atmosferă pozitivă şi democratică în şcoală, unde fiecare, profesori, elevi şi personal auxiliar, sunt incluşi şi ascultaţi. O metodă de succes este medierea: aducerea împreună a celor două părţi opuse pentru a discuta problema de faţă cu o persoană neutră. Anumite şcoli au putut să adopte această metodă, copiii acţionând ca mediatori pentru ei, reducând substanţial, în acest fel, cazurile de violenţă. Pentru a ajuta punerea in aplicare a strategiilor existente în diverse ţări, Consiliul Europei a elaborat un manual care conţine bune practici de combatere şi prevenire a violenţei in şcoală:“Reducerea violenţei în şcoală – un ghid al schimbării”. 

Resurse web ale Consiliului Europei (eng, fr):
Building a Europe for and with children

Documente oficiale ale Consiliului Europei:


Recomandarea 135(2003) privind parteneriatele locale pentru preveneirea  şi combaterea violenţei în şcoală / Congresul Puterilor Locale şi regionale din Europa. – Strasbourg, 2003. – 3 p.

Alte publicaţii ale Consiliului Europei:
(Pot fi descărcate sau consultate în sala de lectură a Centrului Pro-European)


Violenţa în şcoală:fişă informativă / Consiliul Europei. – 3 p.


Reducerea violenţei în şcoală – Un ghid al schimbării / Gittins, Chris. – Consiliul Europei, 2007. – 128 p.


Abolirea pedepselor corporale aplicate copiilor: întrebări şi răspunsuri / Consiliul Europei. – Strasbourg, 2008. – 31 p. – (Construirea unei Europe cu şi pentru copii)

Eliminating violence against children: guidance for strategic vision and action / Council of Europe. – 6 p. – (Building a Europe for and with children).

Eliminating violence against children: the Council of Europe’s action programme: An interview with Maud de Boer-Buquicchio, Deputy Secretary-General of the Council of Europe

Tackling violence in school: High-Level Expert meeting co-organised by the Government of Norway, the Council of Europe and the UN Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children: Oslo, 27-28 June 2011: Final report of the meeting. – 38 p. 

 
Halte a la violence a l’egard des enfants – L’Action du Conseil de l’Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2009. – 148 p. – (Construire une Europe pour et avec les enfants). - G.6/2009 HA

Eradicating violence against children – Council of Europe actions . – Strasbourg: Council of Europe, 2008. – 129 p. – (Building a Europe for and with children).

Violence reduction in schools training pack. – Strasbourg: Council of Europe, 2008. – 335 p. – (Building a Europe for and with children).

Abolishing corporal punishment of children: questions and answers. – Strasbourg: Council of Europe, 2007. – 31 p. – (Building a Europe for and with children).


Views on positive parenting and non-violent upbringing: A report from the Consultation with Children and Parents. – Strasbourg: Council of Europe, 2007. – 102 p. + CD-ROM - G.6/2007 VI

La parentalite dans l’Europe contemporaine : une approche positive / Mary Daly. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2007. – 185 p. - G.6/2007 PA

Parenting in contemporary Europe : a positive approach / Mary Daly. – Strasbourg: Council of Europe, 2007. – 175 p. - G.6/2007

Droits des enfants placés et en situation de risque / Gudbrandsson, Bragi. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2006. - 86 p. - 92-871-6038-4. - E.6/2006 RI

L’abolition des chatiments corporels : un imperatif pour les droits de l’enfant en Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2006. – 234 p. - G.6/2006 AB

Réduction de la violence à l’école – Un guide pour le changement / Gittins, Chris. - Conseil de l’Europe, 2006. – 127 p. - 92-871-5868-1. - (« Enfance et violence »). - H.1.1/2006 RE


Снижение уровня насилия в школах – Как добиться перемен: Учебное пособие / Координация: Крис Гиттинс. – Страсбург: Совет Европы, 2006. – 122 с
Violence reduction in schools – how to make a difference : A handbook / Gittins, Chris. - Council of Europe, 2006. – 119 p. - 92-871-5870-3. - (“Children and violence”). - H.1.1/2006 VI

Eliminating corporal punishment: a human rights imperative for Europe’s children. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 221 p.

The school: A democratic learning community: The All-European Study on Pupils’ Participation in School / Karlheinz Dürr. - Council of Europe, 2005. – 67 p.

L’école: une communauté d’apprentissage de la démocratie: Etude paneuropéenne sur la participation des élèves / Karlheinz Dürr. - Conseil de l’Europe, 2005. – 72 p.

Proteger les enfants contre les chatiments corporels – Campagne de sensibilisation / Monika Sajkowska ; Direction de la cohesion sociale. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2005. – 92 p. - (Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique). – G.6/2005 PR

Protecting children against corporal punishment – awareness-raising campaigns / Monika Sajkowska ; Directorate general of Social Cohesion. – Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 84 p. - (Responses to violence in everyday life in a democratic society). - G.6/2004 PR

Violence envers les groupes vulnerables / Hilary Brown. – Strasbourg, 2004. – 80 p. - (Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique). - G.5/2004 VI

Violence against vulnerable groups/ Hilary Brown. – Strasbourg, 2004. – 80 p. - (Responses to violence in everyday life in a democratic society).- G.5/2004 VI

La participation des enfants aux projets – Comment faire pour que ca marche !. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2004. – 17 p. – (Les institutions democratiques en action). - G.9/2004 PA

Children, participation, projects – how to makeit work !. – Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 19 p. - G.9/2004 CH

Vision, innovation and professionalism in policing violence against women and children: (produced for the Council of Europe Police and Human Righs 1997-2000 Programme)  / Liz Kelly. – Strasbourg: Council of Europe, 2003. – 210 p. - E.8/2003 VI

Violence in schools – a challenge for the local community. - Council of Europe, 2003. – 92 p. - 92-871-5326-4. - (Responses to violence in everyday life in a democratic society) - H.1.1/2003 VI

Violence à l’école – Un défi pour la communauté locale. - Conseil de l’Europe, 2003. – 99 p. - 92-871-5325-6. - (Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique). - H.1.1/2003 VI

Local partnership forpreventing and combating violence at school, conclusions of the Strasbourg Conference (2-4 December 2002) : explanatory memorandum. – Strasbourg, 2002. – 18 p.

Violence à l’école : Sensibilisation, prévention, répression : Rapport général : Symposium, Bruxelles, 26-28 décembre 1998 / Conseil de la coopération culturelle. – Conseil de l’Europe, 2000. – 86 p. – 92-871-4073-1. - H.1.1/2000 VI

Les brimades à l’école : Séminaire européen d’enseignants / Conseil de la cooperation culturelle. – Conseil de l’Europe, 1998. – 50 p. - 92-871-3750-1. - H.1.1/98 BR

Bullying in schools: European teachers’ seminar / Council for Cultural Co-operation; In-Service Training Programme for Educational Staff. – Council of Europe, 1998. – 60 p. – 92-871-3752-8. - H.1.1/98 BU

Violence in schools: Awareness-raising, prevention, penalties / Council for Cultural Co-operation. – Council of Europe, 1999. – 84 p. - 92-871-4075-8. - H.1.1/98 VI

Ecole et violence / Conseil de la cooperation culturelle. Un enseignement secondaire pour l'Europe – Conseil de l’Europe, 1997. – 106 p. - 92‑871‑3282‑8. - H.1.1/97 EC

Les droits des enfants et les politiques de l'enfance en Europe : de nouvelles approches ? : actes / Projet politiques de l'enfance. – 1996. – 216 p. - 92‑871‑3180‑5. - E.6/96 DR

Reconnaitre l'enfant citoyen :  Débats, n° 5 / Assemblee Parlementaire. – 1996. – 163 p. -  92‑871‑2993‑2. - E.6/96 RE


Alte publicatii:

Violenţa în şcoală / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF. - Buzău : Alpha MDN, 2006. – 228 p.

Proiect de combatere a violentei in scoala: Propunere an scolar 2009-2010. – Barcanesti. – 10 p.

Strategii de prevenire a violentei in scoala: Program pentru reducerea comportamentelor agresive in mediul scolar / Sorina Petrica. – 91 p.

School ViolencePrevention Guide: Manual / Office of the Attorney General. – 40 p.

Preventing School Violence: A Practical Guide to Comprehensive Planning / Indiana Education Policy Center. – 38 p.

Managementul clasei: Gestionarea situaţiilor de criză: Suport de curs / Stan, Emil. - 157 p. 


Uniunea Europeană

Resurse web


Documente oficiale

Article 3 of the Treaty on European Union
EU Commission Communication 'Towards an EU Strategy on the Rights of the Child'
O agendă a UE pentru drepturile copilului = EU Commission Communication 'EU Agenda for the rights of the child'
Orientări ale UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului
EU Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography
EU Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims (2011/36/EU)
EU Council Regulation Brussels II bis concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matters of parental responsibility
EU Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations
EU Commission Communication 'Action Plan on Unaccompanied Minors (2010-2014)'
EU Justice and Home Affairs Council Conclusions on Unaccompanied Minors
2013/112/UE: Recomandarea Comisiei din 20 februarie 2013 Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării
Decizia nr. 779/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui program special de prevenire și combatere a violenței împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și de protecție a victimelor și a grupurilor expuse riscurilor (programul Daphne III), ca parte a Programului general Drepturile fundamentale și justiția
UN Convention on the Rights of the Child (CRC)
Relevant Council of Europe conventions
Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2012-2015

Europa impotriva violentei: Materiale programului Daphne (2002)

Campanii

Campanii  privind comabaterea generala avilolentei impotriva copiilor femeilor si tinerilor

Mobilizing parents to reinforce children's self-protection mechanisms

Campanii de promovare a tolerantei
Campanii  impotriva abuzului sexual asupra copiilor si femeilor
Campanii  impotriva pedepsilor corporale aplicate copiilor
Campanii privind violenta in scoala


PublicatiiDrepturile copilului


Violenta in scoala 

Republica Moldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti