Faceți căutări pe acest blog

CoE: e_publicaţii: Manual privind protecţia migranţilor

Ktistakis, Yannis
Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter: A handbook for legal practitioners / Directorate General of Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe. - 140 p.

Descărcaţi
Care sunt mijloacele de protecţie a migranţilor în lumina celor două instrumente juridice fundamentale ale Consiliului Europei, şi anume Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Carta Socială Europeană? Demonstrând actualitatea ei în fiecare zi, această problemă a fost pusă la baza unei cărţi semnate de Yannis Ktistakis, lector în drept internaţional public. Cartea a fost publicată datorită eforturilor depuse de Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Statul de drept (DG-I).

Autorul propune un manual pentru profesioniştii în domeniul juridic, cum ar fi avocaţii, judecătorii, funcţionarii publici, apărătorii drepturilor omului, etc , în scopul de a face mai bine cunoscute drepturile migranţilor şi mijloacele practice. capabile să facă aceste drepturi respectate, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.Manualul acoperă subiecte cu privire la standardele internaţionale aplicabile migranţilor, condiţiile lor de viaţă şi drepturile economice, sociale şi culturale, condiţiile lor de detenţie dacă este cazul, dreptul lor la reîntregirea familiei, expulzarea imigranţilor, cererile înaintate la CEDO, precum şi plângerile colective în faţa Comitetului European pentru Drepturi Sociale. Manualul este disponibil on-line în limba engleză. Acesta va fi disponibil în curand în franceză, germană, greacă, rusă şi sârbă.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti