Faceți căutări pe acest blog

Colecţii UE

Donatii

  Achizitii / BNRM

0 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale


001(478) / H-80 II-718715
Horizon 2020. Success Stories of Moldova : [Pushing Research Boundaries in Moldova] / [compiled and ed. by Viorica Boaghi [et al.] ; [publ. by National Agency for Research and Development of Republic of Moldova] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 94 p.

001.8 / C-91     IV-58333
CRUDU, Rodica  Politici inovaționale ale Uniunii Europene [Text tipărit] : Suport de curs / Rodica Crudu; Academia de Studii Economice a Moldovei . ─ Chişinău : ASEM, 2017. - 102 p. : fig., tab. . - Bibliogr. : p. 99-102 (62 tit.) și în subsol.
ISBN: 978-9975-75-865-9

001.8   G-42    II-714949
Ghidul cercetătorului / Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga, Marian Jalencu [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 72 p. : fot. 
Antetitlu : Univ. de Stat din Moldova, Inst. Cercetare și Inovare, Proiectul bilateral RO-MD ”Instrumente manageriale și inform. pentru stimularea cercetării în universiteți”
ISBN: 978-9975-142-09-0

001.89 / L-43    II-704469
LAZĂR, Roxana-Elena Europiaţacercetării, dezvoltării şi inovării. Inserţia României  / Pref. de Spiridon Pralea . ─ Iaşi : Institutul European, 2013. - 237, 7 p. - (Colecția Academica. Seria Economie ; 189).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-227

001.89 / P - 87   I-1275121
POTÎNG, Tatiana. Scrierea proiectelor în contextul Programului-cadru de cercetare șiinovare al Uniunii Europene Orizont 2020  : Ghid / Tatiana Potîng . ─ Chişinău : PRUT, [2016]. - 28 p. : tab., scheme.
Antetitlu : Universitatea Academiei de Științe a Moldovei ; Centrul Proiecte Internaționale al AȘM
ISBN: 978-9975-54-292-0

004       Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor.


004 / B-19      III-134489

BALTAC, Vasile. Lumea digitală : Concepte esențiale / Vasile Baltac . ─ Bucureşti : Excel XXI Books, 2015. - 253 р. Bibliogr. : p. 243-245
ISBN: 978-606-94101-0-3

004 / С-58    II-721541
CIUREA, Igor; GUZUN, Victor.   E-guvernare pentru Republica Moldova : Repere generale și bune practici / Igor Ciurea, Victor Guzun; Coord. : Sergiu Boghean/ Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) ; Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate. . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. -64 p. : fig.  ISBN: 978-9975-57-279-8

004 / H -79      II-708491
HOPIA, Henna. Dawn of the Drones: Europe's Security Response to the Cyber Age  Henna Hopia . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 78 p.

004.7 / R-55   II-721889
RIEDEL, Ann Cathrin. În spatele cortinei : Dezinformarea prin intermediul serviciilor de mesagerie / Ann Cathrin Riedel . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020.- 48 p. : fit., tab. - (Analiză).Bibliogr. : p. 43-47 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-286-6

004.8 / W-18    II-721841
WALORSKA, Agnieszka M. Falsurile profunde și dezinformarea / Agnieszka M. Walorska . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020. -40 p. : fig., fot. - (Analiză).
Bibliogr. : în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-289-7

004.8 / B-15    II-721981
ВАЛОРСКА, Агнешка М. Дипфейки и дезинформация / Агнешка М. Валорска . ─ [Кишинэу] : [S. n.], 2020. - 40 p. : fig., fot. - (Анализ).
Bibliogr. Ref. bibliogr. în note de subsol
ISBN: 978-9975-57-287-3

005    Management

005.8   C-94    III-135616
CUCERESCU, Vasile; HORGA, Ioan; POLGÁR, István   Managementul proiectelor europene  / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, István Polgár . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 249 p.
Apare cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene
Bibliogr. la sfârșitul cap. și în notele de subsol.
ISBN: 978-9975-56-677-3


008 - Civilizatie. Cultura. Progres

008   C-94   IV-60229
Cultema  : Cultural territorial marketing in the south east Europe / General proof reading : Valeria Brunelli . ─ Venice : Regione de Veneto, 2014. - 207 p. : fot. color.
ISBN: 978-88-98258-07-9

008    E-12   II-716107
Eastern Partnership Culture Programme : Strengthening capacities in the cultural sector  / EuroEast Culture ; Regional Monitoring and Capacity Building Unit of the Eastern Partnership Culture Programme . ─ Kyiv : RMCBU, 2012. - 60 p. : fot.

008 / E -91   II-717413
European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards  : Laureates 2018 / Ed. : Audrey Hogan [et al.] . ─ [Brussels] : [Europa Nostra], [2018]. - 77 p. : fot.
ISSN 1876-309X

008 / K-90 I-1281488
ПОШЕВАЛОВА, Т.; МАЦКЕВИЧ, Владимир; РАХАНСКИЙ, И.
Культурное наследие - область возможностей для гражданского участия : Практические примеры работы с прошлым, настоящим и будущим в странах Восточного партнерства / Т. Пошевалова, В. Мацкевич, И. Раханский [et al.] . ─ Дрогобич : Изд-во "Трек ЛТД", 2017. - 204 p. : il.
Книга подготовлена в рамках проекта CHOICE - Cultural Heritage : Opportunity for Civic Engagement, реализованного при поддержке Европейского Союза в Армении, Беларуси, Молдове и Украине. Проект софинансируется Европейским Союзом.
ISBN: 978-617-7263-56-1

008 (4) / C - 58 II-711666
CIOT, Melania-Gabriela. Idiosyncrasies and Interculturalism in Foreign Policy Decision-Making  / Melania-Gabriela Ciot . ─ Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. - 170 p. : tab., scheme, h. - (Minerva ; III. Acta europaea ; 1).
ISBN: 978-606-8694-16-0

008(4) / S-78   I-1250555
SPÎNU, S. Procese culturale europene : implicații pentru Republica Moldova. : Curs de lecţii / Stela Spînu; Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova . ─ Chișinău : AAP, 2013. -200 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 194-200.
ISBN: 978-9975-4437-6-0
 
008(478) / S-61    I-1287569
Simpozionul național de studii culturale : Dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, Ediția a 2-a, 24 septembrie 2020 : Rezumate ale comunicărilor / Com. șt. : Victor Ghilaș [et al.]. ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", 2020. – 99p. - (Professional).

008(489) / W - 49    IV-60228
Welcome Future [Text tipărit] : Short-term Impact of European Capital of Culture Arhus 2017 / Editor : Rina Valeur Simonsen . ─ Aarhus : Foundation Aarhus, 2018. - 183 p. : fot. color.
ISBN: 978-87-999627-7-8

008(498) / E-91 II-725972
Europa creativă : România în proiecte culturale : studii de caz / [ed.] : Maria Tașoti [et al.] . ─ București : Biroul Europa Creativă Română, 2017. - 73 p.
Disponibil : https://arhiva.europa-creativa.eu/Files/Catalog%20Europa%20Creativa_2018.pdf

008.4 / C-94    IV-59444
Cultural Heritage Counts for Europe - The Project [Text tipărit] : Executive Summary and Strategic Recommendation / Foreword : Plácido Domingo ; publ. coord. : Joana Sanetra-Szeliga . ─ Krakow : International Cultural Centre, 2015. - 34 p. : il., fot., tab.
ISBN: 978-83-63463-27-4

008(560-65) / I-86 IV-64513
Istanbul 2010 : European Capital of Culture : Program / ed. : Ayșe Orhun Gültekin ; coord. : Anıl Çalcalı, Filiz Babalık ; transl. & proofreading : Zeynep Güden, Tuna Poyrazoğlu . ─ İstanbul : İstiklal Gaddesi Atlas Pasajı, 2010. - 184 p.

009 / S -85    II-714929
Materialele conferințelor : "Științele socioumanistice și progresul tehnico-științific" : (Conferință științifică interuniversitară), 20 aprilie 2018 ; "Teoria și practica integrării europene" : (Conferință științifică studențească), 4 mai 2018 [Text tipărit] / col. red. : Mihai Braga [et al.] ; com. org. : Miha Braga [et al.] ; Universitatea Tehnică a Moldovei . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2018. - 252 p. : il., fig., tab.
Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Științe Socioumane. - Bibliogr. la sfârșitul art. ISBN: 978-9975-45-547-3

009 / S-85     I-1273293
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţa științificică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", Conferinţa științificică studențească (2016; Chișinău)  / Red. : Braga Mihai [et al.] . ─ Chișinău : Universitatea Tehnica UTM, 2016. - 276 p. : il., tab., graf.


016:341/A-18   I-1249751
Access to Human Rights Documentation : Documentation, Bibliographies and Data Bases on Human Rights / Prepared by J. Symonides, Vladimir Volodin. ─ 3rd ed. uptaded and revised . ─ [ S. l.] : UNESCO, 1997. - VIII, 188 p. - (SHS-97/WS/19).
Dedicates to the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 1948-1998

 061.1 Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare

061.1 / G - 94   II-709575
GuideEuropean Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.

061.1 / S-11    IV- 49202
Să descoperim Europa! / Il : Birte Cordes şi Ronald Köhler ; Uniunea Europeană . ─ Chişinău : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011. - 44 p. ; il.

061.1 / G - 94    II-709575
GuideEuropean Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.


061.2 / B-92    III-136313 
BUDURINA-GOREACII, Carolina. Instituțiile societății civile și dezvoltarea comunităților locale moldovenești: Monografie / Carolina Budurina-Goreacii . ─ Chișinău : CEP USM, 2020. - 190 p. : fig.
Bibliogr. : p. 164-172
ISBN: 978-9975-149-82-2


061.2 / D-57     II-724103
DILION, Marcela; COSTANDAKI, Oksana. Vocea societății civile pentru incluziune: Ghid de bune practici / Marcela Dilion, Oksana Costandaki; Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova ; Asociația pentru Politica Externă ; Keystone Human Services Moldova . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 56 p. : fot.
ISBN: 978-9975-56-920-0


061.3 / P-47   IV-54989
Atelierul 1 : Științe politice ; Atelierul 2 : Științe juridice ; Atelierul 3 : Științe economice . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 478 p. : il., tab., scheme.
ISBN: 978-9975-914-99-4
În: Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015. / com. șt. : Ioan-Aurel Pop, ...[et al.]; com. org. : Oleg Bercu [et al.]. ─ Cahul[sn].


061.3 / P-47    IV-54991
Atelierul 4 : Științe exacte și inginerești ; Atelierul 5 : Științe pedagogice și psihologice ; Atelierul 6 : Științe istorice și științe sociale ; Atelierul 7 : Științe filologice : limba și literatura română ; Atelierul 8 : Științe filologice : limbi moderne . Vol. 2 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 451 p. : il., tab. scheme.
ISBN: 978-9975-88-000-8
În: Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015. / com. șt. : Ioan-Aurel Pop, ...[et al.]; com. org. : Oleg Bercu [et al.]. ─ Cahul[sn].

 070  Ziare. Presă. Jurnalism

070(478) C 27   IV 53418 
Cartea albă a Mass-Media Moldovenești  coord. : Marina Dumbravă, Ghenadie Mocanu; consult. juridic : Marin Gurin ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2011. - 40 p.

070(478) / M-38    III-121228
Mass-media din Republica Moldova: Tradiție locală și orizonturi europene : Materialele Simpozionului Științific Național desfășurat la 24-25 noiembrie 2010 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării / Mass-media din Republica Moldova: tradiție locală și orizonturi europene, simpoz. șt. naț. (2010; Chișinău); Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism .. ─ Chișinău : CEP USM, 2012. - 318 p. : graf., fig.
ISBN: 978-9975-71-308-5

070.1 / C-73   III-136377
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate - COVID 19: (Materialele Mesei Rotunde) / coord. : Diana Hîrbu-Bencheci ; experți : Vitalie Sîli [et al.] . ─ Chişinău : Serviciul de Informații și Securitate din Republcii Moldova, 2020. - 132 p.

070.1 / M - 64  II-714358
NIKLEWICZ, Konrad    Weeding out Fake News : An Approach to Social Media Rregulation / Konrad Niklewicz; Vít Novotný ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies , 2017. - 67 p.
Bibliogr. : p. 55-66.   ISBN: 978-2-930632-50-6


130.2  Filosofia culturii. Sisteme culturale. Teoria complexelor culturale

 130.2:  I-1265328
Materialele simpozionului internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi IntegrareaEuropeană", 24-25 mai 2013 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc . ─ Chișinău : CEP USM, 2014 228 p.Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și AntropologieBibliogr. Bibliogr. la sf. art. 
 ISBN: 978-9975-71-555-3


14:327 / I-69       I-1253663
Integrarea europeană și tradițiile filosofiei românești : de la Al.S. Sturza la Em. Cioran, conf. int. (2011; Chișinău). Materialele conferinței internaționale ”Integrarea europeană și tradițiile românești: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran”, 20-21 mai 2011 [Text tipărit] / Coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc . ─ Chișinău : CEP USM, 2011. - 308 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea Istorie și filosofie
Bibliogr. Bibliogr. la sfârșitul art. ISBN: 978-9975-71-226-2


159.9 A-84   III-140517
Asistența psihologică în cazurile de violență în familie : Suport de curs : Ciclul II - Masterat / Toma Natalia, Toma Sergiu, Popenco Gabriela, Captari Victoria . ─ Chișinău : CEP USM, 2022. - 144 p.
ISBN: 978-9975-159-44-9

159.9 / O -82      III-128418
ORZEAŢĂ, Mihail. Dezvoltarea imaginii personale şi integrarea pe piaţa europeană amuncii [Text tipărit] / Mihail Orzeaţă . ─ Iaşi : Apollonia, 2016. - 108 p.. - Bibliogr. : p. 93-108
ISBN: 978-606-8410-75-3


 17 Filosofie morală. Etică. Filosofie practică


17 / C-70    I-1286457
Cartea gesturilor europene / Peter Collett; trad. : Andreea Răsuceanu . ─ Bucureşti : Trei, 2012. -252 p. - (Psihologie practică)


17 / K-32    II-699094
Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană : Monografie / Coord. şt. : Gh. Bobână ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : Tipogr.-Sirius, 2011. - 142 p.. - Bibliogr. la sfârşitul art.


23/28 / P-25    III-136445
Paradigma creștină a unei Europe unite. Educația religioasă - valori, exigențe, finalități  / Coord. : Lucian Dindirică . ─ Craiova : Universitaria, 2017. - 455 p. : graf.


261 / S-81    II-719774
State and Religious Denominations in the European Union  : Proceedings of the International Conference on Relations Between State and Religious Denominations in the European Union (6-9 June 2019) and of the International Conference "The Positive Side of Religious Freedom : How Governments Can Engage with Religious Organizations" (6-7 June 2019) organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest / ed. by George Grigoriță . ─ Bucharest : Basilica al Patriahrhiei Române, 2019. - 464 p. - (Studia Canonica ; 5).
ISBN: 978-606-29-0340-4

261.7(4)  D-17   I-1257631
DAMIAN, Sorin-Dan.    Libertatea religioasă în Uniunea Europeană. Cadrul legislativ / Sorin Dan Damian . ─ Bucureşti : Ars Docendi, 2012. - 220 p.. - Bibliogr. Bibliogr.: p.198-220
ISBN: 978-973-558-631

3     ȘTIINȚE SOCIALE


3 / M-45   IV-64047
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene  : Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători : 27 ianuarie 2022 / Coord. : Pântea Andrei [et al.] . ─ Chişinău : USEM, 2022. - 242 p. : fig., tab.
Antetitlu : Univ. de Studii Europene din Moldova.
Bibliogr. la sfârșitul art. ISBN: 978-9975-3423-8-4


3 / S-78   II-719787
Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare, conf. șt.-practică intern. (2019; Chișinău)
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale "Spațiul european de securitate : provocări, oportunități, perspective de integrare", 11 octombrie 2019, Chișinău  / com. org. : Ludmila Roșca [et al.] ; com. șt. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019.- 338 p. : fig., tab. [Accesat 9.08.2020].   ISBN: 978-9975-56-717-6

3 / Ș-85   IV-62711
Știința politică și administrativă  : provocări globale, soluții locale : Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 13 noiembrie 2020 / coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan; coord. : Natalia Putină, Alexandru Solcan (red.) . ─ Chișinău : UNU, 2021. - 512 p. : fig., tab.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative.
ISBN: 978-9975-3459-7-2

304.4(4-11) / I-55 II-725973
Imagining the Public: The Status ans Challenges of the Independent Cultural Actors in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine / ed. : Nataša Bodrožć, Kateryna Botanova [et al.] . ─ Vienna : REMA Print, 2014. - 96 p.

311 Statistica ca știință. Teoria statisticii


 311.3  C-21    I-1262397
 CARA, Oleg; PÂRŢACHI, Ion; VOINEAGU, Vergil Dezvoltarea sistemului statistic național în contextul armonizării cu standardele europene / Oleg Cara, Ion Pârțachi, Vergil Voineagu . ─ Chișinău : ASEM, 2013. - 320 p. : tab., graf.

314.1 / I-69,    I-1261549
CANTARJI, V. Integrarea străinilor în Republica Moldova : Crimele bazate pe ură șidiscriminarea. Studiu / Vasile Cantarji [ et al. ] ,Organizaţia Internaţională pentru Migrarţie (OIM). ─ Chișinău : [ s. n. ], 2014. - 222 p. ISBN: 978-9975-53-379-9

314.1 / Г-61  II-721118
ГОЛОВАТАЯ, Людмила Валериановна
Миграция как вызов безопасности в Европейском Союзе : Учебное пособие / Людмила Головатая . ─ Кишинев : [s. n.] , 2020. - 200 p.

314.7/ C - 51IV-53598     
CHEIANU-ANDREI, Diana; BARILOV, Adriana. Analiza lacunelor în domeniul managementului migrației  : Republica Moldova, 2015 / Diana Cheianu-Andrei, Adriana Barilov . ─ Chişinău : Grafic-Design, 2015. - 88 p. : tab., scheme.

314.7 / D - 34     III-128607
DELEU, EcaterinaGenerații secunde de migrație : cazul Republicii Moldova [Text tipărit] / Ecaterina Deleu; red. șt. : Victor Moraru ; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 344 p. : tab., scheme, h. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi).ISBN: 978-9975-53-776-6


314.7 / G-42     I-1253960
Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Franța / Aut. gh. : Corneliu Budevici [et al.] . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 31 p.


314.7 /  I -55/    I-12$8472
Imigrarea în Italia : cum, unde, cînd? [Text tipărit] : Ghid de integrare / Ministero del Lavorto, della Salute e delle Politische Sociali; Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. ─ Ed. a 4-a reactualiz . ─ Chișinău : Epigraf, 2012.  - 189 p.

 314.7 / M-67  ,  III- 123631
Migrația înalt calificată și inițiativele pentru dezvoltare: cazul RepubliciiMoldova și al țărilor din Europa de Sud-Est  / (Coord.) : Vitalie Varzari [et al.] . ─ Chișinău : Impressum, 2014. - 156 p. : tab., graf. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-4215-9-1

314.7 / M-79   III-120871
МОРАРУ, Виктор; МОШНЯГА, Валериу; РУСНАК, Георге Маятник миграции / Институт Европейской Интеграции и Политических НАУК АН Молдовы . ─ Кишинев : [ s. n.], 2012. -  200 р. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi). ISBN: 978-9975-57-025-1

314.7 / P - 94   III-133205
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015 : Retrospectiva tendinţelor migratorii pentru perioada 2005-2015 : Raport analitic / Elaborat de către : Olga Poalelungi, Jana Mazur ; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova . ─ Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, 2017. -147 p. : il., tab.   
Proiect finanţat de Uniunea Europeană.
ISBN: 978-92-9068-754-2

314.7 / R-44    II-704117
Republica Moldova : provocările migraţiei / Coord. : Victor Moraru . ─ Chişinău : Elena-V.I., 2010. - 147 p. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi).
Antetitlu : Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-67-744-8

314.7 / T-19 I-1256313
TANAȘCIUC, Olesea.   Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia / Olesea Tanașciuc . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 32 p.

 314.7(478)  II-699081
 Brain Drain. Cazul Republicii Moldova / Coord. Victor Moraru ; Academia de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2011. - 260 p. (Migraţia : probleme şi oportunităţi).


316.3 / A-19    II-724145
Activismul civic - condiție a consolidării instituțiilor statului democratic : Materialele Seminarului Republican, desfășurat în cadrul Proiectului Național "Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare" ("Program de stat", 2020-2023), 28 mai 2021 / coord., ed. : Ludmila Roșca ; com. șt. : Oleg Balan . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 168 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-56-916-3

316.3 / C -74   II-709890
Conferința Transfrontalieră a Tinerilor (2013; Chișinău)
Conferința Transfrontalieră a Tinerilor : Ediția a X-a, 20-22 decembrie 2013, Chișinău, Moldova : [Tema : "Tinerii Politicieni, Juriști, Economiști, Jurnaliști, Artiști, Filologi... vis-a-vis de extinderea Uniunii Europene" : Antologie de comunicări] / alcăt. : Dan Verejanu ; consultant : Mihai Cimpoi ; Primul Club al Consiliului Europei ; Universitatea Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : OMCT, 2013. - 136 p. : portr., fotogr.
ISBN: 978-9975-4364-4-1

316.3  M-84      II-725281
MORARU, Victor; SOCOLOV, TATIANA.  Resursele acțiunii civice : Dezvoltarea comunitară / Victor Moraru, Tatiana Socolov . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 192 p. - (Inovații sociale).
ISBN: 978-9975-57-322-1

316.4 Procese sociale. Dinamică socială


316.4 / F-76   III-138567
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. / Ludmila Malcoci, Victor Mocanu (coord.), Gheorghe Călcâi [et al.] . ─ Chişinău[sn], 2021-, vol. 1, Studiu sociologic [sl]: . ─ [sn]: , 2021. - 248 p. : fot., tab.
Bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-157-27-8

316.4 /  F-76     III-140395
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană . Vol. 2, Studiu sociologic. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2022. - 232 p. :
ISBN: 978-5-88554-067-4

316.4 / R-81 , II 704525
ROŞU-HAMZESCU, Ion Afacerile Uniunii Europene în contextul noii economii . ─ Craiova : Universitaria, 2013. - 267 p. : tab., scheme.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 260-267.

316.6 / M-64    III-127213
Внутренние и международные процедуры для защиты жертв дискриминации и нарушения прав человека (Россия, Украина, Молдова) = Domestic and International Procedures for the Victims of Discrimination and Violation of Human Rights (Russia, Ukraine and Moldova) : [Educational guidance] [Text tipărit] : Учебно-методическое пособие / Светлана Миронова, Анита Соболева; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . ─ Комрат : CEP USC, 2015. - 80 p. ISBN: 978-9975-83-010-2.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale


316.7 / C-73,   III-138437
Comunicare 4.0. Tratat de comunicare în afaceri internaționale / ed. : Roxana Elisabeta Marinescu, Mariana Nicolae, Anca Teodora Șerban-Oprescu . ─ București : ASE, 2019.- 574 p. : fig., tab. - (Comunicare în afaceri).  Bibliogr. : p. 573-574
ISBN: 978-606-34-0306-4

316.7 / D - 58  IV-53865
Dimensiunile comunicăriiîn contextul integrării europene a Republicii Moldova  : Materialele Conferinței Naționale cu Participare Internațională, (11 aprilie 2014) / resp. de ed. : Raisa Borcoman, Lucia Cepraga . ─ Chișinău : ASEM, 2014. - 202 p. : scheme.  Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

316.7 / E - 10     I-1275393
e-Communicatingof Europe  / ed. : Camelia Cmeciu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 234 p. : tab., scheme. Bibliogr. : p. 231-234  ISBN: 978-606-16-0787-7

 316.7/ E-54 / I-1264628 Comunicarea interculturală: Manual / Enachi Valentina; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău, 2014. - 160 p.

316.7 / I-34  II-715961
Identitate românească - identitate europeană / coord.: Mircea Martin. ─ Ed. a 2-a . ─ Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2017. - 470 p.
ISBN: 978-973-167-427-8

316.7 / N - 64   II-714357
NIKLEWICZ, Konrad.   We Need to Talk about EU  : European Political Advertising in the Post-Truth Era / Konrad Niklewicz; Editors : Jose Luis Fontalba, Ioana Lung, Federico Ottavio Reho ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017. - 68 p.
Bibliogr. : p. 63-68.   ISBN: 978-2-930632-49-0

316.7 / S -78   II-717721
SPÎNU, Stela   Unitate și diversitate culturală în spațiul unitar european : Suport de curs / Stela Spînu . ─ Chişinău : [s.n.], 2018. - 160 p.
Antetitlu : Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
Bibliogr. : p. 156-160. ISBN: 978-9975-108-54-6

32 Politica

33 Economie

34 Drept

  35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

35 / S -16       I-1272644
SAITARLÎ, Natalia      Statutul juridic al personalului autorităților publice locale/ Natalia Saitarlî . ─ Cahul : [s.n.] , 2016. - 231 p.

351 / A - 21         III-126245
Administrația  Publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică și managerială = Public Administration in the Europe of the 28. Judicial and Management Aspects ] : [Materialele Conferinței Internaționale, București, 2014] / com. de org. : Lazăr Cornel [et al.] . ─ Chişinău : Editura Universitară, 2014. - 318 p. - (Științe juridice și administrative).

351 / A-21    I-1267357
Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor integraționiste din Europa și prevederilor acordului de asociere cu UniuneaEuropeană: Materiale ale conferinței științifice a cadrelor didactice din 01 iunie 2015 / col. de red. : Igor Bucătaru, ...[et al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2015. - 172 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.  ISBN: 978-9975-71-693-2

351 / A -56       I-1270314
APOSTOLACHE, Mihai Cristian. Despre stat,administraţie locală, Constituţie şi realitatea europeană / Mihai Cristian Apostolache . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 141 p. - (Științe juridice și administrative).

351 / A-53     II-702522
Analiza comparativă a 5 programe de masterat în domeniul administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din 5 state membre ale U.E. în vederea îmbunătăţirii programelor similare din România şi a corelării lor cu nevoile pieţei muncii / coord. : Tudorel Andrei, Alina Profiroiu, ...[et al.] . ─ Cluj-Napoca : Accent, 2011. - 110 p.

 351 / M-24       II-710325
Managementulpublic al programelor europene, conferința științifico-practică internațională (2016; Chișinău) = Public Management of European Programms] : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 10 iunie 2016 / Col. red. : Valentin Beniuc, Ludmila Roșca . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 152 p. : scheme.

351 / M-24   I-1265586
Managementul public și guvernanța în Uniunea Europeană = Public Management and Governance in the European Union : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 12 mai 2015 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 176 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. și în subsol.

351 / N-72   III-125678
Nivelul intermediar al administrației în țările europene  / Coord. de către : Torbjorn Larsson [et al.] . ─ Chişinău : Institutul European de Administrație Publică, 2002. - 464 p.

351 / S-43    II-709822
SECRIERU, Angela; DRAGOMIR, Lilia; PETROIA, Andrei
Impozitele și taxele locale : Ghidul autorităţilor publice locale / Angela Secrieru, Lilia Dragomir (Rotaru), Andrei Petroia . ─ Chișinău : [S. n.], 2015. - 108 p.

351 / T-36      III-138895
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, 21 mai 2021 / com. org. : Oleg Balan [et al.] ; com. șt. : Oleg Balan (preș.) [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2021. - 564 p.

351 / T-36    III-136247
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, 22 mai 2020 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2020. - 428 p.

351 / T-36        III-133871
Teoria şi practica administrării publice, Conferință științifico-practică internațională (2019; Chișinău)
Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / Col. de red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2019. - 660 p.

351 / T-36    II-711519
Teoria și practica administrării publice : Materialele ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, 20 mai 2016 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2016. - 634 p.

351 / T-36    III-121552
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 22 mai 2012 / Col. de red. : Vasile Marina [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2012 . - 
354 p,.

351/354 / T-36    III-131491
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale conferinței științifico-practice internaționale, 17 mai 2018 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2018. - 606 p.

351/354/A-21    II-703331
Administrația statului Republica Moldova la 20 de ani de independență : Materiale ale sesiunii de comunicări științifice, 29-30 octombrie 2011 / ”Administrația statului Republica Moldova la 20 de ani de independență”, sesiune de comunicări științifice (5; 2011; Chișinău); Col. de red. : Belecciu Ștefan [et al.] Inst. de Științe Admin. din Rep. Moldova . ─ Chișinău : Tipogr. ”Elena-V.I.”, 2012. - 619 p.

351.7 / C-77     II-709820
JACKSON, John; BALDUCCI, Massimo; HERTZOG, Robert. Cooperare intercomunitară : Ghidul autorităţilor publice locale / John Jackson, Massimo Balducci, Robert Hertzog, [ et al. ] . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2015. - 295 p.

351.7 / C - 77    II-716463
Старые традиции, новые судьбы в АТО Гагаузия и Тараклийском районе / Подгот. Натальей Косташ . ─ [Chişinău] : ПРООН Молдова, 2018. - 108 p.

351.7 / I-69    III-140069
Intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie : Suport de curs / Ghenadie Neamțu, Arina Țurcan-Donțu, Sergiu Toma, Cristina Balan-Jereghi; coord. : Eleonora Grosu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.

351.7 / K-81    II-721594
KRASTEV, Dragomir     EU justice and internal affairs agencies / Dragomir Krastev . ─ Chişinău : Generis Publishing, 2020. - 143 p.

351.7 / M-25   IV-49051
 MANOLEA B. Protecţia datelor cu caracter personal în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului acord de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Fundaţia Soros-Moldova Centrul Român de Politici Europene (CRPE) . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 52 p.

351.7 / R - 44     III-128609
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională, conferința internațională (2016; Chișinău)Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională : Materialele conferinței internaționale, 15 mai 2015 / red. șt. : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Igor Sofronescu ; coord. : Ion Xenofontov, Marin Butuc . ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. - 248 p.

 

351.8 / B-19    IV-52431
BALTAG, Alexandru. Securitatea energetică a RepubliciiMoldova : Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice / Alexandru Baltag; Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

352   Administrația de nivel inferior. Administrație locală. 

               Administrație municipală. Autorități locale

352 / A - 94    II-706751
Autoritățile locale față în față cu fondurile europene / coord. : Alexandru Toth, ...[et al.] . ─ București : [s. n.] , 2010. - 396 p. : tab., scheme.Antetitlu : Fundația Soros România

352 / C-16    III-136065
CALM. Congresul Autorităților Locale din Moldova, 2010-2020 : Pentru o descentralizare și autonomie locală reală / sel. textelor : Ana Moraru, Viorica Mija ; red. : Viorica-Ela Caraman [et al.] . ─ Chişinău : Arc, 2020. - 664 p.

352 / C-58    II-702190
Pentru o bună guvernare în Moldova: O sută de întrebări şi răspunsuri: Ghidul alesului local / Gioaric, Vasile. - Ch.: Foxtrot, 2012. - 148 p.

352 / C - 75    II-717395
Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova : Conferință științifico-practică internațională, Chișinău, 23 noiembrie 2018 / Com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 374 p.

352 / C-76    III-136369
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice : Materiale ale Conferinței științifice internaționale, ediția a 6-a, 28 februarie 2020 / com. org. : Oleg Balan [et al.] ; col. red. : Aurel Sîmboteanu [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2020. - 270 p.

352/ C - 76    III-138459
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale, ediția a 7-a, 26 februarie 2021 / com. org. : Balan Oleg [et al.] ; col. red. : Zelenschi Angela [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 344 p.

352 / E-27   III-119964
Eficientizarea administraţiei publice locale prin aplicarea managementului modern al resurselor umane / Aurel Burciu, Ionel Bostan, Liana Teodora Pascariu, [et al.]; coord. : Elena Hlaciuc, Alunica Morariu ; ed. : Alina Jaba . ─ Cluj-Napoca : Risoprint, 2012. -284 p.

352 / F -98    IV-59859
FURDUI, Viorel; OSADCI, Alexandru; RUSU, Viorel      Situația democrației locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova : Raport de monitorizare / Viorel Furdui, Alexandru Osadci, Viorel Rusu . ─ Chişinău : [S. n. ], 2018. - 78 p.

352 / I-88    II-716772
JUC, Victor; CEACÎR, Irina   Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică / Victor Juc, Irina Ceacîr . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018. - 240 p.

352 / I - 49    III-129355
IFTIMOAIE, Cristian     Relațiile externe ale administrației publice locale / Cristian Iftimoaie; Red. : Mihai Milca . ─ Bucureşti : Editura Economică, 2000. - 208 p.

352 / I-68    II-702983
Instrumente pentru dezvoltarea locală și regională : Culegere de articole / Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ); Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" . ─ Chișinău : Elan Poligraf, 2013. - 96 p.

352/ M - 26   I-1264556
Manual de planificare și implementare participativă / La elab. manual. au part. : Mihai Roșcovan [et al.] . ─ Chișinău : Policolor, 2014. - 56 p. : il., fig. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 44
ISBN: 978-9975-9676-7-9

352 / M-53      IV-56281
Местное и региональное управление, демократия и роль граждан в ЕС и странах - партнерах : Учебное пособие / Сергей Захария, Наталия Кристева, Владлена Лысенко, Наталия Щукина; отвю за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный универистет . ─ Комрат : [s. n.] , 2015. - 164 p.

352/P-93    II-702985
Programul de formare continuă „Planificarea strategică integrata la nivel local si regional”: Modului "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor": Ghid pentru participant / experti naţionali : Veronica Butnaru, Veronica Creţu; au contrib. : Violeta Bulat, ...[et al.] . ─ Chișinău : Elan Poligraf, 2013. - 140 p.
 
352 / Ș-21     I-1284041
ŞAPTEFRAŢI, Tatiana
Administrația publică locală și dezvoltarea durabilă / Tatiana Șaptefrați . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. -
213 p.

352/354(4)/L-85   II-702403
Local Reforms in Transition Democracies / Iancu, Diana-Camelia. (ed.). - Iaşi: Institutul European, 2013. - 233 p.

 354.3 / M-95, IV-52433
MUNTEANU, Victor. Reforma Ministerului de Interne : Obiective, activități, rezultate /Asociaţia pentru Politica Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

355     Artă militară în general

355 / E-95       II-725275
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională, Ediția 2021. Vol. 1; resp. de ed. : Petru Mihalcea ; coord. : Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; red. șt. Gheorghe Mereuță. ─ Chișinău [sn], 2022. – 146 p.

355 / E-95    II-725277
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională, Ediția 2021 . Vol. 2, resp. de ed. : Petru Mihalcea ; coord. : Gheorghe Mereuță, Dorin Afanas ; red. șt. Gheorghe Mereuță. - Chișinău, 2022. 154 p.

355 / V-29   II-124465 
VARZARI, Vitalie Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană / Vitalie Varzari . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 172 p. Bibliogr. Bibliogr. : p. 151-172

355.1 / D-51 III     133449
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele Conferinţei cu participare internaţională, 1 martie 2018 / Col. red. : Igor Sofronescu [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 292 p.

355.3 / D-51    III-139037
Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinței științifice cu participare internațională, Ediția a 6-a, 25 februarie 2021 / coord. : Alexandr Cauia ; com. șt. : Svetlana Cebotari [et al.] ; com. de org. : Pavel Croitoru [et al.] ; col. de red. : Valeriu Bulat [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 385 p.

335.3 / M-25       II-704135
MANOLACHE, Constantin       Euroarmata şi apărarea României: Analiză de epistemologie constructivistă privind politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene / Constantin Manolache; Pref. de Cristian Bocancea . ─ Iaşi : Institutul European, 2014. - 442 p.

355.3(478) / D-51    II-137065
Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice : Materialele conferinței științifice cu participare internațională, Ediția a 5-a, 27 februarie 2020 / Coord. : Alexandr Cauia ; Resp. de ed. : Valeriu Bulat ; Col. de ed. : Valeriu Bulat, Uliana Stati. ─ Ed. a 5-a . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. - 319 p.

355.4 / M-46   III-135045
Mediul strategic de securitate : provocări și tendințe : Materialele conferinței științifice internaționale, 17 mai 2018 / red. șt. : Ruslana Grosu ; com. șt. : Igor Sofronescu (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2019.- 212 p.

357 / Т-29   II-709819
TEACĂ, Ilie; RUSU, Andrei; BULAT, Veaceslav.       Managementul proprietăţii publice : Ghidul autorităţilor publice locale / Ilie Teacă, Andrei Rusu, Veaceslav Bulat . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 220 p.

36  Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

364.4 / С-58    II-715265
CIOARIC, Vasile; URSUL, Sofia       Transparență și participare : Ghid în ajutorul grupurilor locale de inițiativă, organizațiilor comunitare și al cetățenilor dornici de a se implica în activități de dezvoltare a democrației locale / Vasile Cioaric, Sofia Ursul . ─ Chișinău : [s. n.] , 2018. - 38 p.

364.4 / Ч-75    II-715267
ЧОАРИК, Василе; УРСУЛ, София     Прозрачность и участие : Гид в помощь местным инициативным группам, общественным организациям и гражданам, желающим принять участие в развитии местной демократии / Василе Чоарик, София Урсул . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2018. - 38 p.

369 / D - 63    I-1264764
 Dispozitiile UE in domeniul securitatii sociale  : Drepturile dumneavoastra atunci cand circulati in Uniunea Europeana / Comisia Europeana. Directia Generala Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Egalitatea de Sanse Unitatea E.3 . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2011. - 64 p.

 37    Educatie. Invatamant


37 / B-63 II-726979
BODRUG-LUNGU, Valentina; GANEA, Eugenia   
Manual pentru educația de gen "Gender Bridge Hubs": Dedicat cadrelor didactice și personalului instituțiilor de învățământ profesional tehnic / Valentina Bodrug-Lungu, Eugenia Ganea . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 104 p.
ISBN: 978-9975-3562-1-3

37 / B-69    II-708539

Educaţia pentru drepturile omului. Ghidul profesorului: Clasele a VIII-a – a IX-a / Bodrug-Lungu,
Valentina; Olaru, Valentina; Uzicov, Nina. – Chişinău: Cartier, 2015. – 136 p.

37 / B-69    II-719953
BODRUG-LUNGU, Valentina.     Egalitatea de gen și educația : Glosar și specificări conceptuale / Valentina Bodrug-Lungu; coord. : Luminița Drumea ; red. : Gheorghe Chiriță . ─ Chișinău : Stratum Plus, 2020.- 60 p.

37 / B-83     I-1272478
БОРШЕВСКИЙ, Андрей П. Про-активные методы гражданского обучения : Учебное пособие / Боршевский А. П . ─ Комрат : Inst. pentru Democraţie, 2015. -136 p. - ISBN: 978-9975-4474-5-4.

37 / D-53     I-1285863
DIACON, Maria.      Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene / Maria Diacon; Rec. șt. : Victor Juc . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2020. - 152 p.

37 / D-58     I-1266111
Dimensiunea europeană a educației artistice și culturale: Materialele Forumului Cultural Internațional, 26 februarie 2015 / red. : Gheorghe Perju, ...[et al.].; Colegiul de Muzică Ștefan Neaga . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 228 p. : fotogr.

37 / D-64    I-1267145
Materialele Conferinței științifico practice ”Diversitatea umană prin șanse egale în contextul racordării la valorile europene” : 20 noiembrie 2014 / Coord. : Palade Gabriel [et al.] . ─ Chişinău : Foxtrot, 2015. - 183 p.

37 / E -25   III-134147
LUNGU, Corina; MOLDOVANU, Iosif; VASILACHI, Svetlana
Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică : Clasele 5-9 : Ghidul profesorului / Corina Lungu, Iosif Moldovanu, Svetlana Vasilachi [et al.]; Director de proiect : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 431 p.

37 / E-91  IV-65203
International Scientific Conference "European Integration Through the Strengthening of Education, Research, Innovations in Eastern Partnership Countries", First Edition : Conference Proceedings, 16-17 May, 2022 / scientific comm. : Simciuc Elena [et al.] ; ed. board : Simciuc Elena [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9975-165-03-7

37 / Q 41   IV-50491
Séminaire international "Quelle Europe dans 50 ans?" : 10-ème éd., 14-15 Octobre 2011 Bucharest, Roumanie / "Quelle Europe dans 50 ans?", séminaire intern. (10 ; 2011 ; Bucharest); com. scientifique : Eugen Simion, ...[et al.] . ─ București : [s.n.], 2012. -152 p.

37 / R-74        II-719639
Conferința științifico-practică cu genericul "Rolul patrimoniului cultural în educația civică și promovarea valorilor democratice", Chișinău, 17 decembrie 2019 = Научно-практическая конференция "Роль культурного наследия в гражданском воспитании и продвижении демократических ценностей", Кишинэу, 17 декабря 2019 года. ─ Chișinău : Princeps, 2019. - 120 p.

37 / T - 11 IV-56949
TĂBÂRŢĂ, Ion. Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru : diferențe și puncte de tangențe = Education Systems on Both Banks of the Dniester River : Differences and Common Points= Образовательные системы на обоих берегах Днестра : различия и точки соприкосновения / Ion Tăbârță; Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 48 p. : tab.

37 / T-62    II-719408
ȚÎRU, Carmen Maria.   Educația interculturală : Repere teoretice și orientări actuale / Carmen Maria Țîru . ─ Timişoara : Editura de Vest, 2012. - 107 p.
 
37.01 / C - 67     IV-56931 
Сотрудничество в области образования, науки и культуры между Молдовой, Украиной, Россией и ЕС = Cooperation in the Fields of Education, Science and Culture Between Moldova, Ukraine, Russia and the EU : With the Participation and Support of the European Commission in the Framework of the International Project Program Tempus-Euneg : Educational guidance [Text tipărit] / Svetlana Romanova, Gheorghe Sult, Natalia Cristeva, Galina Balykina; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Comrat State University . ─ Comrat : Комратский государственный университет, 2016. - 138 p.. - Bibliogr. : p. 134-138 (80 tit.)
ISBN: 978-9975-83-027-0

371.12 D 89  II-706610
Competențe ale pedagogilor : Interpretări  / Roza Dumbraveanu, Vlad Pâslaru, Valeriu Cabac; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (USB) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 192 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-9975-9810-5-7

371.124 / P 93     IV-50931   
KELLY, Michael J. Profilul european al formării profesorului de limbi moderne : Cadru de referinţă / Michael Kelly, Michael Grenfell, ...[et al.].; trad. în lb. rom. : Anca-Mariana Pegulescu ; consult. pentru trad. în lb. rom. : Michael Kelly, Liliana Preoteasa ; Comisia Europeană pentru Educaţie şi Cultură . ─ Craiova : Editura Universitaria, 2012. -  47 p. 

372.6 / R - 79       IV-55401
În drum spre Europa sau Instituții de învățământ superior agricol din Europa - repere științifice, istorice, politice, sociale, economice și culturale . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015
170 p

373 Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală

373 / E-25 IV-64669
POPOV, Natalia; CEBOTAR, Natalia; TERGUȚĂ, Violeta
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.

373.3/ D - 89    IV-59395
DUMITRU, Viorel-George    O călătorie prin Europa : Clasa 1 / Viorel-George Dumitru . ─ Piteşti : Nomina, 2013,. - 40 p.

373.3 / D -89     IV-59396
DUMITRU, Viorel George; LAZĂR, Claudia; CREANGĂ, Alexandru     O călătorie prin Europa : Clasa a 2-a / Viorel George Dumitru, Claudia Lazăr, Alexandru Creangă . ─ Piteşti : Nomina, 2012 . - 40 p.

373.3 H-22   IV-59363
Educație pentru media : (clasele a 3-a - a 4-a) : Auxiliar didactic pentr învățători și elevi / Loretta Handrabura, Natalia Grîu, Silvia Șpac; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 140 p.

373.3 / Х-19     IV-59365
ХАНДРАБУРА, Лоретта; ГРЫУ, Наталия; ШПАК, Сильвия. Медиаобразование : (3-4 классы) : Учебник. Руководство для учителя / Лоретта Хандрабура, Наталия Грыу, Сильвия
Шпак . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2018ю - 140 р.

373.3 / O - 11   IV-59397
DUMITRU, Viorel George     O călătorie prin Europa : Clasa a 4-a / Viorel George Dumitru [et al.] . ─ Piteşti : Nomina, 2012 . - 40 p.

373.5 / E-25   IV-61693
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 5-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță ; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu. Consiliul Europei . ─ Chişinău, 2020 .-144 p.

373.5 / E-25    IV-61694
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 6-a / Galina Gumen, Petru Golban, Natalia Popov; Coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; Red. : Aliona Zgardan-Crudu . Consiliul Europei .─ Chişinău, 2020. -120 p.

373.5 / E-25    IV-63267
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 144 p.

373.5 / E-25    IV-61696
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 10-a / Snejana Dascăl, Serghei Lîsenco, Dorin Popa; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020. -152 p.

373.5 / E-25    IV-61699
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 11-a / Diana Galanton, Olga Elpujan, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020 .- 160 p.

373.5 / E-25   IV-63269
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 12-a / Olga Elpujan, Diana Galanton, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 144 p.

373.5 / E - 91     IV-57419
Europa sub lupă : Pentru gradul 3 al învățământului secundar : [Dosar didactic] / Comisia Europeană în România . ─ Bucureşti : Uniunea Europeană, 2013. - 78 p.

373.5 / Г-75    IV-61645
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 5 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ ; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. - 152 p.

373.5 / Г-75    IV-61643
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 6 класс / Галина Гумен, Наталья Попов, Петру Голбан; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. -128 p.

373.5 / Г-75     IV-63223
Гражданское воспитание: Пособие для учителя : 7 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ [et al.]; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p.

373.5 / Г-75    IV-61649
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 10 класс / Снежана Даскэл, Сергей Лысенко, Дорин Попа; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 160 p.

373.5 / Г-75    IV-61648
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 11 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 168 p.

373.5 / Г-75    IV-63225
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 12 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p.

373.5 / H-22    III-135185
HANDRABURA, LORETTA; GRÎU, Natalia.   Educație pentru media : Manual pentru clasa 10 / 11 / Loretta Handrabura, Natalia Grîu; Consultante : Viorica Zaharia, Aneta Gonțu ; red. : Viorica Oleinic ; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 168 p.

373.5 / H - 22    IV-59369
HANDRABURA, LORETTA; GRÎU, Natalia.     Educație pentru media : Manual pentru clasele 7-8 / Loretta Handrabura, Natalia Grîu; consultantă : Viorica Zaharia ; red. : Viorica Oleinic ; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 152 p.

373.58 / G-42    I-1260632
Ghidul Uniunii Europene în școală între educația formală și neformală / Vasile Cucerescu, Enrique Banús, Iordan Gheorghe Bărbulescu, Ioan Horga . ─ Chișinău : Print-Caro, 2014. - 166 p.

376 / B-78           IV-55657
Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в инклюзивном образовании : Материалы Международной научно-практической конференции в рамках Международного проекта TEMPUS ”INOVEST” г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. : г. Кишинев, 6-10 июля 2015 г. / Под общ. ред. С. Кайсына . ─ Кишинэу : Институт Непрерывного Образования, 2015. - 487 с.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

376 / I-65        IV-55656
 STIEFELHAGEN, Rainer INOVEST : Уроки трехлетнего сотрудничества (2012-2015)  / Rainer Stiefelhagen [et al.]; Texte : Фунтов ROM, англ. Руса.. ─ Кишинев : Institutul de Formare Continuă, 2015. - pag. nenum. (1 vol.)

376 / M-78    IV-48907
Modele şi tipuri de şcoli incluzive : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. : Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo; Univ. de Stat din Moldova [et al.] MOLDINCLUB (Proiect Tempus 158980-2009) . ─ Chişinău : Inst. de Formare Continuă, 2011. - 137 p.

376(478) / P-93    II-702177
Problematica educației incluzive în Republica Moldova : perspective și soluții practice : Conferinţa internaţională știinţifico-practică, 19-20 octombrie 2012 / resp. de ed. : Simion Casîn; red. : Valeriu Cabac .- Chișinău : IFS, 2012. - 360 p.

377 / L – 44    IV-59004
Leaving Education Early: Putting Vocational Education and Training Centre Stage . Vol. 1, Investigating Causes and Extent. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 136 p.

377 / L - 44    IV-59005
Leaving Education Early: Putting Vocational Education and Training Centre Stage . Vol. 2, Evaluating Policy Impact [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 149 p.

377.1 / Б-75 II-726623
БОДРУГ-ЛУНГУ, Валентина; ГАНЯ, Евгения Учебное пособие по гендерному образованию : Gender bridge hubs (Центры гендерных мостов): для преподавателей и персонала профессионально-технических учебных заведений / Валентина Бодруг-Лунгу, Евгения Ганя . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2022. - 105 p.


378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare

378 / C-94           III-126768
GHAZARYAN, Anush; GREMALSCHI, Anatol; CRISTEI, Aliona Cunoştinţe,atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară (Armenia,Moldova, Ucraina) : Studiu de politici educaţionale / Anush Ghazaryan, Anatol Gremalschi, Aliona Cristei; Institutul de Politici Publice . ─ Chişinău : [S. n.], 2015. - 63 p. : graf.

378 / C-94     I-1266840
Cum e sa fii student în UE / text : Alexandr Cauia, ...[et al.]; Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenteşti din Moldova ; Campania de informare "Europa pentru studenți" . ─ Chişinău : [s. n.] , 2014. - 21 p.

378 / D 89      II-706660
DUMBRAVEANU, Roza Centrarea pe student în contextul procesului Bologna / Roza Dumbraveanu; Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC) . ─ Chișinău : Continental Grup, 2014. - 112 p. : tab. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-9727-6-5

378 / I-56     III-132681
"Implică-te! Alegerea este a ta! (rolul tinerilor în luarea deciziilor în stat)" = "Get Involved! The Choice is Yours! (the role of youth in decision-making in the state)" : Materialele Simpozionului Ştiinţific Studenţesc Interuniversitar, 10 mai, 2018 / Coord. : Diana Bencheci [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2018. - 243 p.

378 / P-47    IV-60999
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei . Vol 6, Partea 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 396 p.

378 / P-47    IV-61001
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării şi Educaţiei . Vol 6, Partea a 2-a . ─Cahul , 2019. - 410 p.

378 / P-47     IV-56789
Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației" . Vol. 1, Atelierul I. Științe politice și administrative : Atelierul II. Științe juridice ; Atelierul III. Științe economice. Atelierul IV. Științe exacte și inginerești. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016
444 p.

378 / P-47    IV-56791
Conferința științifică internațională "Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației" . Vol. 2, Atelierul V. Științe pedagogice și psihologice ; Atelierul VI. Științe istorice ; Atelierul VII. Științe filologice : limba și literatura română ; Atelierul VIII. Științe filologice : limbi moderne. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 580 p.

378 / P-81     III-138729
РОШКА, Пëтр; ТРИФОНОВА, Лариса
Интернационализация высшего образования : (тенденции и перспективы) : Монография / Рошка Петр, Трифанова Лариса . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. - 304 p.

378 / Q-20     III-128089
The Quality of Higher Education : National Endeavours in the European Context / Resp. ed. : Anatol Gremalschi . ─ Chişinău : Lexon-Prim, 2016. - 40 p.

378 / T -35         IV-56757
Tendințeleactuale în învățământul superior din Republica Moldova : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2016 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 31 p. : fotogr.

 378 / T -35     IV-56759
Tendințeactuale în învățământul superior din Republica Moldova [Text tipărit] : Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ : Ediția 2015 / Echipa de experți : Larisa Bugaian [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 20 p. : fotogr.

378 / T-67    III-124937
 To be an Erasmus student / Coord. : Nicolae Marinescu . ─ Brașov : Editura Universităţii "Transilvania", 2014. - 216 p. : il., fotogr.

378.013 / P-87    III-123405
POTÂNG, Angela; BOTNARI, Valentina
Antrenamentul competențelor comunicative : Culegere de texte, tehnici, exerciţii pentru studenţi / Angela Potâng, Valentina Botnari . ─ Chișinău : CEP USM, 2013. - 132 p.

378.1 / B - 33    IV - 56554
Bazele metodologice ale elaborării, implementării și dezvoltării sistemului informațional integrat de management universitar / S. V. Chernyshenko, Y. I. Vorotnitsky, L. Șavga [et al.] . ─ Chișinău : UCCM, 2016. - 351 p.

378.1 / C-11    IV-45601
Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi : Culegere de documente şi materiale / Institutul de Stat de Instruire Continuă; materialul a fost elab. şi adopt. de către : Simion Caisîn, Elena Muraru, Alessandro Figus [et al] ; resp. de ed. : Simion Caisîn ; red. : Ariadna Strungaru . ─ Chişinău : ISIC, 2008. - 188 p.

378.1 / M - 78    IV-57426
La modernisation de l'enseignement supérieur en Europe : accès, rétention et employabilité 2014 : Rapport Eurydicire / préf. : Androulla Vassiliou ; Agence exécurive "Éducation, audiovisuel et culture" ; Commission européenne . ─ Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2014. - 88 p.

378.1(4) / E-66    III-128977
Erasmus+. Capacity Building in Higher Education : EU Suport to Higher Education Institutions Around the World / European Commission . ─ Brussels : European Union, 2016. - 28 p.

378.2 / V-31    I-1244750
VĂTĂMAN, Dan    Ghidul masterandului / Dan Vătăman . ─ Bucureşti : Editura C. H. Beck, 2008. -
268 p.

378.3(498)/I-27   I 1249500
IATAGAN, M. Strategii de finanţare a învăţământului superior românesc în context european  ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2012. - 246 p. - (Ştiinţe economice).Bibliogr. Bibliogr. : p. 243-249

378.4 / I-69     I-1273773
Științe juridice . Vol. 2. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 248 p. : fig., tab.
Bibliogr. Ref. bibliogr. la sfârșitul art.
ISBN: 978-9975-71-816-5
În: Conferința științifică națională cu participare internațională ”Integrare prin cercetare și inovare”.

378.4 / I-69  III-142011
Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", dedicată Zilei internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022: Științe juridice și economice / Resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; com. șt. : Igor Șarov [et al.] . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 414 p.
ISBN: 978-9975-152-48-8

378.6 / R - 75    IV-55401
În drum spre Europa sau Instituții de învățământ superior agricol din Europa - repere științifice, istorice, politice, sociale, economice și culturale . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 170 p.

378.63 / P-93      I-1270707
Procese integraționiste regionale, conferință științifică studențesc (2014; Chișinău)
Procese integraționiste regionale = Regional Integration Processes : Student scientific conference materials, devoted to the XI-th anniversary of IRIM founding, March 28, 2014 : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a XI-a de la fondarea IRIM, 28 martie 2014 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] ; Institutul de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) . ─ Chişinău : IRIM, 2015. - 222 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
 
378.63 / P-93    I-1272456
Procese integraţioniste regionale: Materialele Conferinţei stiinţifice studenţesti interuniversitare, 13 martie 2015 = Regional integration processes: Interuniversitz student scientific conference materials, 13 th March 2015 / Red. Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chişinău : IRIM, 2016. - 320 p.

39 Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. 

Mod de viață. Folclor


396.1 / C - 73    I-1264765
Combaterea diferentei de remunerare intre femei si barbati in Uniunea Europeana / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 201324 p. : fotogr.

396.9 / S-90    III-129545
Studiu regional privind reprezentarea politică a femeilor în ţările din cadrul Parteneriatului estic: Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile / Consiliul Europei . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2017. - 136 p.

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

504 / C-52   I-1246359
CHIRICă, L., DUDNICENCO T. Accesul la informaţiile de mediu : (Suport didactic) / Lazăr Chirică, Tatiana Dudnicenco ; Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie; Comisia Europeană; Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură ; Proiectul "Îmbunătăţirea învăţământului în domeniul managementului mediului" 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 334 p.

504.06(4) / M - 46      IV-53645
Mediu. Un mediu sănătos şi durabil pentrugeneraţiile viitoare / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 5 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-23963-2

504.06 /И - 85   I- 1270627
ИСАК, Андрей. Охрана окружающей среды : Приоритеты европейской интеграции для Молдовы / Андрей Исак; ред. : Илья Тромбицкий . ─ Кишинёв : Eco-TIRAS, 2015. - 104 p. Bibliogr. Bibliogr. : 48 p.

504.4 / C - 88     III-133533
Creating a System of Innovative Transboundary Monitoring of the Transformations of the Black Sea River Ecosystems under the Impact of Hydropower Development and Climate Change. Hydroeconex / European Union . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019 . - 32 p.

504.4 / C - 58   III-133531
Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием развития гидроэнергетики и изменения климата. Проект Hydroeconex: / Европейский Союз . ─ Chişinău : Eco-TIRAS, 2019. - 36 p.

551.58 / C - 64   II-711824
Climate change : Key terms in 23 languages / European Union, Council of the European Union . ─ Bruxelles : EU, 2011. - 48 p.

551.58 / O-93      IV-57424
Our planet, our future : Fighting climate change together / European Commission. Climate Action DG . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 29 p.

574(478)/R-46    II-702293
Rețeaua Emerald în Republica Moldova = Emerald Network in Moldova / ed. : Lazăr Chirică, Angela Lozan, Veronica Josu, ...[et al.].; cuv. înainte : Gheorghe Şalaru . ─ Chișinău : Editerra Prim, 2012. - 32 p.

61 Stiințe medicale. Medicină

614.2(4) / C-45   II-704264
The Changing National Role in Health System Governance : A Case-based Study of 11 European Countries and Australia / ed. by Elke Jakubowski, Richard B. Saltman . ─ Geneva : World Health Organization, 2013. - (Observatory Studies Series ; 29).. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 71-74 ISBN: 978-92-890-0003-1

614.2(4) B-92    II-704263
Building European Reference Networks in Health Care : Exploring Concepts and National Practices in the European Union / ed. by Willy Palm, Irene A. Glinos, Bernd Rechel, ...[et al.] . ─ Geneva : World Health Organization, 2013. - XIV, 82 p. : tab. - (Observatory Studies Series ; 28). - Bibliogr. Bibliogr. : p. 69-74 ISBN: 978-92-890-0276-9

614.2(4) /E-91      II-704262
European Child Health Services and Systems: Lessons without borders / Edited by Ingrid Wolfe and Martin McKee . ─ Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2013. - XXIII, 296 p.

614.2 (4) / S-20  IV-53634
 Sănătatea publică. Cum putem îmbunătăţi starea de sănătate a tuturor cetăţenilor UE / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24604-3

620.9 Economia energiei în general


620.9 / A-74       II-708900
ARION, VALENTIN. Strategii și politici energetice (Uniunea Europeană și RepublicaMoldova) / Valentin Arion . ─ Chişinău : Universul, 2004. - 538 p. : tab., scheme.

620.9 / B - 92  II-708490
BUCHAN, David Refuelling Europe: A Roadmap for Completing the Single Energy Market / David Buchan . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 58 p.


620.9 (478) / E - 27    III-127075
EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică dinRepublica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.. - Bibliogr. în subsol

620.9 / E-90    II-721281
EU Energy Law and Policy : The external dimension / Edited by Rafael Leal-Arcas . ─ [Chişinău] : Eliva Press, 2020. -119p.

620.9 / G-77    II-720337
The Great Energy Transition in the European Union . Vol. 1. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2020. - 414 p.

620.9 / P-93    IV-59759
Proiectul energie și biomasă, cei 7 ani de acasă : [2015-2018] / Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) . ─ [Chişinău] : PNUD, [2018]. - 61 p.

620.9 / S-61    II-713071
SIMONOV, Dumitru   Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul tendinţelor economice mondiale : Monografie / Dumitru Simonov; Coord. : Boris Chistruga . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 213 p.

620.9 / П-79   IV-55877
 
620.9 (478) / E - 27    III-127075
EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică din Republica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.

621.3 / C-73    III-129151
COMĂNESCU, Mihaela    Politici energetice europene / Mihaela Comănescu; Red. : Mircea Şerb . ─ Bucureşti : Editura Economică, 2000. - 303 p.

628.9/P-69    II-708541
Практическое руководство для уличного освещения в сельских районах Молдовы / ИРСИ "Viitorul". - Chişinău, 2015. - 140 c.

631.1 / K -57    II-716826
KLOSS, Mathias. Factor productivity in EU agriculture : A microeconometric perspective / Mathias Kloss; Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) . ─ Halle (Saale) : IAMO, 2017. - 163 p.

639.3 / V-61    III-139231
Granițe comune. Soluții comuneViermii paraziți ai peștilor din bazinul Nistru transmisibili omului / compilator : Alexandru Moșu ; coord. : Ilia Trombițki . ─ Chișinău : Eco-TIRAS, 2021. - 26 p.

641.4 / D - 29    II-711835
De la Bunica. Rețete de iarnă din Euroregiunea Dunărea de Jos / red. : Tudor Brînzan ; graf. : Tiberiu Mănoiu ; Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării . ─ Bucureşti : [s. n.] , 2015. - 70 p. 

65     Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații


65 / D 58     I - 1263627
Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei /Camelia Dragomir – Bucuresti, Editura Fundaşiei România de M âine, 2013, - 480 p.

65  /R-20     III-125345
RANF, Diana Elena. Managementul proiectelor cu finanţare europeană: studiu teoretic şi practic:. Vol. 1. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. -152 p. : graf.-Bibliogr. Bibliogr. : p. 136-143. - ISBN: 978-606-12-0835-7

656.1 / H-86  I - 1247805
HRISTEV E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele UE . - Chişinău : Bons Offices, 2008 . - 62 p. : tab.


656.7 / B 55   IV-50254
BEZNIUC, R.   Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană : Radu Bezniuc / Fundaţia Soros-Moldova . ─ Chișinău : Bons Offices, 2010. - 52 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 51

656.1 / H-86    I-1247805
HRISTEV, Eugen      Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele Uniunii Europene / Eugen Hristev . ─ Chişinău : Bons Offices, 2008. - 62 p.

657.4 / S-11  III-141478
Contabilitate financiară în conformitate cu reglementările europene . Vol.1 .─[sl]:.─ [sn]:, 2021. - 390 p.

658 Conducere și administrare în exploatare. Organizare comercială

658 / D-51    IV-49887
Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova : Rezultate ale Proiectului TEMPUS JEP 144544 - FR 2008 / Petru Todos, Jorj Ciumac, Andrei Chiciuc, [et al.]; coord. : Ion Bostan, Jean Barloy ; red. : Stela Ţicul . ─ Chișinău : UTM, 2012. - 279 p. : il., tab., sheme.

658 / E-43     II-710089 
Elaborarea proiectelor : Ghidul autorităţilor publice locale / Ana-Maria Veveriţă, Ana Znaceni, Angela Secrieru [et al.] . ─ Chișinău : [S. n.], 2015. -128 p. - ISBN: 978-9975-87-075-7.

658 / R-17   III-129795
RAILEAN, Elena. Managementul proiectului : Dezvoltare profesională & instituțională / Elena Railean; Red. : Roxana Demetra Stratulat . ─ Iași : Lumen, 2017. - 135 p.

658.1 / S-88,  IV-54375
STRATAN, Alexandru; ANASTASE, Ileana. Dezvoltarea potenţialului economic alîntreprinderii în contextul tendinţelor europene : Monografie / Stratan Alexandru, Anastase Ileana . ─ Chișinău : INCE, 2014. - 214 p.
 
658.5 / I -54        III-125929
ILIE, Georgeta Managementu lproiectelor cu finanţare europeană / Georgeta Ilie. ─ Ed. a 3-a, reviz . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 300 p. - (Ştiinţe economice).
Bibliogr. Bibliogr. : p.297-300

658.51   M-79    III-122801
Moldovan I.Finanţarea proiectelor din fonduri europene  : Curs universitar / Iosif Moldovan . ─ Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2013. - 309 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 262-264 ISBN: 978-606-12-0566-0

659.3 / B - 45      I-1273975
BEREGOI, Natalia. Politicile mediatice și procesul de integrare europeană  / Natalia Beregoi . ─ Chişinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2016. - 228 p.

659.3 / O-65   III-138645
OPREA, Bogdan.  Fake News și dezinformare online: recunoaște și verifică : Manual pentru toți utilizatorii de internet / Bogdan Oprea . ─ Iași : Polirom, 2021. - 238 p.

659.3 / P-96    II-723633
Psihologia Fake News: Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false / coord. de Rainer Greifeneder [et al.]; trad. din engl. de Vlad Vedeanu . ─ Bucureşti : Trei, 2021. - 448 p.

659.3 / S-86   III-135747
Stop Fals! : Campania împotriva informațiilor false și tendențioase Stop Fals! Ai grijă ce știri consum! / ed. realiz. de Lilia Zaharia ; Asociația Presei Independente (APi) . ─ Chișinău : APi, 2019. - 24 p.


7   Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

711.4 / R-66    IV-59442
"The Road to Success" : Integrated Management of Historic Towns : Guidebook ; an Urbact II project / HerO, Heritage as Opportunity ; Ed. Work : Matthias Ripp . ─ Regensburg : Stadt Regensburg, Planning and Building Div., World Heritage Management, 2011. - 82 p.


741.5 / D-91     I-1264763
DUPRAT, Francois; MIEL, Rudi Pe drumul spre victorie : Inspirata de bugetul UE, o clasa de elevi dinBratislava organizeaza o calatorie presarata cu aventuri prin Europa / Francois Duprat si Rudi Miel . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2014.- 41 p. : il.

8    Lingvistica si Literatura. Filologie

81 Lingvistica. Limbi

811.111/ C-41       I-1287771
CERNAT, Oana-Ionela.   A Discourse Analysis of Xenophobia in Contemporary Britain / Oana-Ionela Cernat . ─ Bacău : Alma Mater, 2020. - 121 p.

 81'374.823 / B 24   II-120847
Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union= Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union européenne / Iordan Gheorghe Bărbulescu, Daniela Răpan . ─ Iaşi : POLIROM, 2009. -807 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană) 

81`276 / H-76  I-1250497     
 HOMETKOVSKI, Ludmila Elemente de terminologie și terminografie : Informatizarea metalimbajului juridic comunitar / Ludmila Hometkovski; ULIM; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM , 2012. - 183 p.- Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire   ISBN: 978-9975-101-79-0

811.135.1`276 / H-76  I-1250498
HOMETKOVSKI, Ludmila Taxonomia paradigmatică și sintagmatică în terminologia dreptului comunitar : Conceptul bazei de date terminologice / Ludmila Hometkovski; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM, 2012. - 198 p. - (InfoTerminographe Communaitaire).ISBN: 978-9975-101-78

821.09 / O-55    III-124461
Omul nou al Europei: Conferință științifică internațională, 23-24 mai 2014 / Com. șt.: Michele Mattusch [et. al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 327 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-71-578-2

821.135.1 Literatură română

 821.135.1(478.9) / E 27     I - 1248527
EFRIM, A; VÂLCU,I. Europa e viitorul nostru (2001-2006) : Opinii în direct la Radio "Antena C" / Ana Efrim, Vâlcu Ion . ─ Chișinău : Notograf Prim, 2012. -252 p.

  821.135.1 /P - 21     I-1270287              
PANĂ, Maria.Haihui prin Europa   . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 82 p. : il.
ISBN: 978-606-28-0226-4


902 / A - 57    III-131189
ANGELESCU, Mircea. Arheologia preventivă din România şi contextul european  / Mircea Angelescu . ─ Bucureşti : DAIM, 2005. - 183 p.

911(4) / M - 24    IV-55637
MÂNDRUŢ, Octavian. Geografia Uniunii Europene : Elemente geografice ale integrăriieuropene / Octavian Mândruţ . ─ Arad : Vasile Goldiș University Press, 2012. - 228 p.. -   Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-228

940 / B-24     I-1260826
BARBER, John R.
Istoria Europei moderne / John R. Barber; Traducere: Daniela Truţia . ─ Bucureşti : Lider, s.a.
556 p.

94 / M-97     I-1281045
MUSTEAȚĂ, Sergiu   Noi despre vecini şi vecinii despre noi : Manualele de istorie în Republica Moldova, România şi Ucraina / Sergiu Musteaţă . ─ Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2018. - 252 p.

94 (450) / M-97      I-1275392
MUSTĂȚEA, Mihaela    Italia și construcția europeană : politica externă italiană în primul deceniu postbelic : (1945-1955) / Mihaela Mustățea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 428 p.

94 (498) / R-75     II-715099
România, Marile Puteri și ordinea europeană : 1918-2018 / Valentin Naumescu (coord.) ; coord. părții 1 : Lucian Leuștean ; pref. de Keith Hitchins . ─ Iaşi : Polirom, 2018. - 435 p.

94(498) / X-40    II-724129
XENOFONTOV, Ion Valer. România în sistemul de securitate europeană în secolul XX - începutul secolului XXI: Note de curs / Ion Valer Xenofontov . ─ Chişinău : CEP USM, 2021. - 158 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti