Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Educație pentru media


https://educatia.mediacritica.md
În prezent,educaţia pentru media în şcoală este sporadică, limitându-se la o dimensiune ilustrativ-informativă, ca suport pentru activitatea didactică. Profesorii și părinții nu sunt suficient de pregătiți pentru a-și ghida elevii/copiii în acest demers complex.

Mass-media și, de curând, multimedia reprezintă astfel, chiar din perspectiva construirii sinelui, un mediu la care elevii se raportează constant, fără ca ei să fie pregătiţi pentru a face şi a utiliza diferenţele dintre realitate, reprezentarea acesteia şi virtualitate.

În aceste condiţii, este cu atât mai necesară formarea la elevi/e a competenţelor de raportare la medii și anume prin selecţie valorică, analiză şi atitudine critică față de mesajele transmise. 

Această nouă educație vizează, prin urmare, formarea unei culturi media prin dezvoltarea continuă a capacității de valorificare culturală a informației furnizată de presă, radio, televiziune, internet etc.
Disciplina opțională Educație pentru media are menirea să transforme dependența tot mai mare de tehnologie și de socializare a elevilor în noi experienţe cognitive, oferind un sprijin pentru conceptualizarea cunoaşterii, optimizarea relațiilor cu ceilalți, promovarea valorilor precum încrederea, demnitatea, echitatea, generozitatea, libertatea, spiritul comunitar.

“Manualul educaţie pentru media” este un instrument util în desfășurarea unor activități interactive privind educația mediatică atât în cadrul orelor şcolare, cât şi în afara acestora.
Acestea constituie şi sursă de inspiraţie pentru învățători și bibliotecarii-formatori care livrează sesiuni informative în #educatiamediatica. Aducem cordiale mulţumiri CIJ-ului pentru donaţia făcută BNRM-ului.
373.5 / H - 22 IV-59369
HANDRABURA, LORETTA; GRÎU, Natalia. Educație pentru media[Text tipărit] : Manual pentru clasele 7-8 / Loretta Handrabura, Natalia Grîu; consultantă : Viorica Zaharia ; red. : Viorica Oleinic ; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 152 p. : il., fot., tab.
Bibliogr. : p. 149-151 [Accesat la : 2.04.2019]

Disponibil la: https: //drive.google.com/file/d/1b1mK0kr6a-PI0dmLTy_4TXA2wvAi91fX/view?ts=5bc6f34b

ISBN: 978-9975-144-45-2

Acest manual este destinat profesorilor și elevilor din clasele a VII-a – a VIII-a și își propune să contribuie la formarea culturii media a tinerilor, oferindu-le instrumentele necesare pentru a putea discerne între adevăr și fals, între informare și dezinformare, ajutându-i să-și dezvolte capacitățile de analiză și de sinteză. De asemenea, manualul își propune să încurajeze elevii să utilizeze noile tehnologii în scopul dezvoltării lor personale și profesionale.373.3 H-22 IV-59363

Educație pentru media : (clasele a 3-a - a 4-a) [Text tipărit] : Auxiliar didactic pentr învățători și elevi / Loretta Handrabura, Natalia Grîu, Silvia Șpac; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017ю - 140 p. : il., tab., fig.
Bibliogr. : p. 127-128
ISBN: 978-9975-53-879-4

Disponibil la:  https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=ztkj&id=1_AlxttjZa6o6bDTEh_pxqJnrJX8YWKxE

Prezentul manual Educație pentru media (clasele a III-a – a IV-a) este un auxiliar didactic pentru învățători și elevi și reprezintă o continuitate a efortului depus de CJI în ultimii ani în promovarea educației media. Manualul a fost realizat sub egida CJI, în baza curriculumului opțional Educație pentru media și aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, prin ordinul nr.671 din 01.08.2017.

Disciplina opțională Educație pentru media își propune să dezvolte abilitățile de analiză și gândire critică față de mesajele transmise de media, capacitatea de a discerne o informație veridică și manipulare, capacitatea de a lua decizii și de a acționa în cunoștință de cauză. De asemenea, aceasta își propune să sporească gradul de înțelegere și utilizare rațională a media de către eleve/i, de a forma un cetățean- consumator de media avizat și responsabil.

373.3 / Х-19 IV-59365

ХАНДРАБУРА, Лоретта; ГРЫУ, Наталия; ШПАК, Сильвия. Медиаобразование : (3-4 классы) [Text tipărit] : Учебник. Руководство для учителя / Лоретта Хандрабура, Наталия Грыу, Сильвия
Шпак . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2018ю - 140 р. : ил.
Bibliogr. : p. 127-128  [Accesat la : 2.04.2019]
ISBN: 978-9975-53-995-1

Disponibil la: https://drive.google.com/file/d/1s6APOArGfwydFRJSC6iHPrqlXdWmCfgo/view?usp=sharing

Дисциплина по выбору Медиаобразование направлена на развитие навыков анализа и критического отношения к медийным сообщениям, способности отличать достоверную информацию от манипулирования ею, умения принимать решения и сотрудничать. Помимо этого, целью данной дисциплины является достижение большего понимания и рационального спользованиямедиа учащимися, формирование сознательного и тветственного гражданина-медиапотребителя.

Настоящий учебник, Медиаобразование (3-4 класс), является дидактическим пособием для учителей и учащихся и представляет собой продолжение работы ЦНЖ по продвижению медиаобразования. Учебник был создан под эгидой ЦНЖ на основании учебной программы дисциплины по выбору Медиаобразование (3-4 класс) и утвержден Министерством бразования, культуры и исследований Республики Молдова приказом № 671 от 01.08.2017.

 Vezi de asemenea

 HANDRABURA, LORETTA; GRÎU, Natalia. Educație pentru media  : Manual pentru clasa 10 / 11 / Loretta Handrabura, Natalia Grîu; Consultante : Viorica Zaharia, Aneta Gonțu ; red. : Viorica Oleinic ; Centrul pentru Jurnalism Independent . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 168 p.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti