Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrari noi (Octombrie-decembrie 2018)

            
327(478) / С-75   IV-59015

Consiliul Europei : Plan de acţiune pentru Republica Moldova, 2017-2020  : GR-DEM(2017)3, 17 ianuarie 2017 / Consiliul Europei; document elab. de Biroul Direcției Generale de Programe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 36 p. : fig., tab.
Document aprobat de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 1 februarie 2017 (CM/Del/Dec/(2017)1276/2.1bisa)
Alte variante la titlu : Planul de acțiune pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova 2013-2016 (ODGPProg/Inf(2013)17)
Anexe : p. 27-36

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova 2017-2020 / Directorate General for Programmes. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 36 p.- GR-DEM(2017)3Planul de acţiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 constituie un instrument strategic de programare care urmărește scopul de a aduce legislația, instituțiile și practicile din Rep. Moldova în conformitate cu standardele europene în domeniul drepturilor omului, statului de drept și democrației, și astfel, de a susține țara să-și îndeplinească obligațiunile sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei.

*    *    *

321.7 / I - 17      IV-59020  A0/2018/ST
 JAGLAND, Thorbjørn State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law 2018  : Role of institutions, threats to institutions : [an analysis of democracy, human rights and the rule of law in Europe, based on the findings of the Council of Europe monitoring mechanisms and bodies; 128th Session of the Committee of Ministers, Elsinore, 18 May 2018î / Report by the Secretary General of the Council of Europe : Thorbjørn Jagland . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. - 105 p. : il., scheme, tab.
Bibliogr. în notele de subsol

   

Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a publicat raportul său anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa având genericul ”Rolul instituţiilor, ameninţările la adresa instituţiilor . Raportul constituie o analiză a concluziilor mecanismelor și organelor de monitorizare ale Consiliului Europei.

Cel de-al 5-lea raport anual al Secretarului General, Thorbjørn Jagland, publicat la  14 mai 2018  evaluează principalele elemente esențiale ale securității democratice în statele membre ale Consiliului Europei: justiția independentă, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere, societățile incluzive.

În acest an, raportul atrage atenția asupra rolului instituțiilor în Europa și asupra încercărilor de a le submina atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.
"Există provocări noi și mai vechi pentru instituțiile noastre de pe întregul continent la care trebuie să răspundem", a declarat Secretarul General. În raportul său, Secretarul General invită toate statele membre ale Consiliului Europei să reitereze, în interesul fiecărui cetățean european, valorile împărtășite, așa cum se reflectă ele în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
321.1 / S - 81      IV-57610        IV-59021
AO/2017/ST
State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law 2017 [Text tipărit] : Populism - How strong are Europe's checks and balances? / Report by the Secretary General of the Council of Europe : Jagland Thorbjørn . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 117 p. : graf., fotogr.
   
Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a publicat raportul său anual privind situația democrației, drepturilor omului și a statului de drept în Europa având genericul ”Populismul – Cât de solid este echilibrul între puterile instituționale din Europa?”. Raportul constituie o analiză a concluziilor mecanismelor și organelor de monitorizare ale Consiliului Europei.
În cel de-al 4-lea raport privind situația democrației, drepturilor omului și Statului de drept în Europa, Secretarul General face o evaluare a rezistenței, în totalitatea Statelor membre, a celor cinci piloni ai securității democratice, care sunt: independența justiției, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere, funcționarea instituțiilor democratice și caracterul inclusiv al societăților, în contextul creșterii populismului.
Oferind o definiție a populismului și expunând comportamentele anti-democratice și anti-pluraliste caracteristice politicilor populiste, Dl Jagland analizează pericolele pe care această tendință le face să planeze asupra culturii și structurilor noastre democratice. El a evaluat capacitatea de rezistență a instituțiilor Statelor membre în fața ofensivei populismului și s-a întrebat despre rezistența echilibrului puterilor instituționale.
Acest raport operează cu cele mai recente date disponibile, în mare parte din 2016. El ilustrează provocările cu care se confruntă Statele membre prin exemple luate în mod exclusiv din documentele Consiliului Europei (decizii și recomandări, hotărâri ale Curții, rapoartele Adunării, rapoartele Comisarului pentru drepturile omului, avizele Comisiei de la Veneția și concluziile organelor de monitorizare și ale structurilor interguvernamentale). De asemenea, el oferă exemple de bune practici și evoluții positive constatate în Statele membre.  


341.6 / S - 94      III-131622   E.1/2017 SU

Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme 2017 [Text tipărit] : 11e rapport annuel du Comité des Ministres / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 283 p. : tab. - (Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights ; 11).

Disponibil la : http://rm.coe.int/rapport-annuel-2017/16807af92a 

Supravegherea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului 2017: Al 11-lea raport anual al Comitetului de Miniștri / Consiliul Europei .- Strasbourg: Consiliul Europei, 2018 

Raportul evidențiază multe progrese specifice, cum ar fi o pedeapsă mai aspră pentru actele de tortură și a infracțiunilor , care incită la ură, o protecție sporită împotriva detenției ilegale, o evaluare mai bună a riscurilor în procedurile de azil și multe altele. extinderea dreptului la reîntregirea familiei pentru cuplurile de același sex.

Documentul demonstrează că există motive întemeiate de optimizm cu privire la capacitatea sistemului Convenției de a face față provocărilor actuale și viitoare. Cu toate acestea, trebuie găsite căi de îmbunătățire a capacității sistemului de a depăși situații de rezistență sau dificultăți de diferite tipuri și de a oferi un sprijin mai bun statelor în rezolvarea proceselor complexe de aplicare, inclusiv în situații legate de zone cu statut controversat.

908(4)/C-94        III-131627   H2.3/2016/CU

Cultural Routes of the Council of Europe / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. - 47 p. : fot.

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7243

Rutele Culturale ale Consiliului Europei

Programul Rutelor Culturale ale Consiliului Europei a fost lansat în 1987 în scopul de a demonstra cum rădăcinile identității europene pot deveni temelia unei cetățenii comune. Rutele culturale demonstrează, prin călătorii în spațiu și în timp, cum patrimoniul și cultura diferitor regiuni, mai mult sau mai puțin îndepărtate din Europa contribuie la un patrimoniul cultural comun. Ele pun în aplicare principiile fundamentale promovate de Consiliul Europei: drepturile omului, democrația, participarea, diversitatea culturală și identitatea. Aceste principii încurajează dialogul intercultural, schimbul reciproc și prosperitatea indiferent de frontierele și secole
În prezent, peste 30 de Rute culturale certificate ale Consiliului Europei încurajează cetățenii europeni să-și redescopere patrimoniul implicându-se în turismul cultural pe tot continentul european și în afara lui. 


J.1/2017 AN  61 / A - 60 IV-59007 J1/2017/AN
Annual Report 2016  / Council of Europe, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare(EDQM) . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 43 p. : fot., graf.

Disponibil la :

Prezentul document oferă o imagine de ansamblu asupra proiectelor și activităților organizațiilor neguvernamentale de tineret susținute de Fundația Europeană pentru Tineret (FET) în 2017 și prezinta un raport privind celelalte activități ale FET pe parcursul anului
341.2 / M- 93 III-131634       E6/ 2017/ AN


MUIŽNIEKS, Nils. Annual Activity Report 2016
[Text tipărit] : Presented to the Committee of Ministers and the
Parliamentary / By Nils Muižnieks Commissioner for Human Rughts . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 90 p. : tab.

341.2 / M- 9 III-131633 E6/ 2017/ RA

MUIŽNIEKS, Nils Rapport annuel d'activité 2016 [Text tipărit] : Présenté au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire / De Nils Muižnieks . ─ Strasbourg : Conseil de Europe, 2017. - 99 p. : tab.


În opinia Comisarului, ”practicile dăunătoare, cum ar fi îndemnul la o ”modernizare” a Convenției europene și a altor tratate internaționale privind drepturile omului și refuzul de a coopera cu instituțiile și mecanismele Consiliului Europei, manifestat de către tot mai multe State membre, ar putea accelera căderea sistemului european de protecție a drepturilor omului, dacă ele vor persista și se vor răspândi.” ”Adepții unei reforme totale a sistemului actual nu ar trebui să piardă din vedere faptul că și noua formulă s-ar putea să nu le fie pe plac și riscă să ducă la haos”, a adăugat oficialul, invitând Comitetul de Miniștri ”să recunoască că situația este departe de a fi una obișnuită pentru sistemul european al drepturilor omului, să trateze foarte serios refuzul de cooperare  și să-l considere ca o amenințare fundamentală pentru sistem, și să prevadă măsuri de mare anvergură pentru a face ordine în casa europeană a drepturilor omului și pentru a păstra integritatea sa”.

Cât privește combaterea terorismului, Comisarul a cerut imediat guvernelor și parlamentelor să pună în discuție subiectul privind prelungirea quasi automată a stării de urgență și a derogărilor de la Convenție. ”Lupta împotriva terorismului nu este un sprint, dar un maraton”, a reamintit Comisarul, care a insistat asupra necesității urgente de a consolida controlul democratic al serviciilor de securitate. Totodată, Comisarul a relevat că Comitetul de Miniștri și Adunarea Parlamentară ar trebui să acorde o atenție prioritară situației apărătorilor drepturilor omului și a situației mass-media.


352 / T - 44 II-714809
C3/2017/TH

Thematic Activities  : Congress of Local and Regional Authorities : Reference texts . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2017. - 32 p.
341.2 / H - 91 II-714808 G5/2017/HU

Human rights : a reality for all : Council of Europe Disability Strategy 2017-2023 / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 35 p. : tab.

Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe7d4

Drepturile omului: o realitate pentru toți: Strategia pentru persoanele cu dizabilități a Consiliului Europei 2017-2023

Consiliul Europei a lansat, la 27 martie 2017, o nouă Strategie privind persoanele cu dizabilități 2017-2023 în cadrul unei Conferințe la Nicosia (Cipru) în scopul de a ajuta cele 47 State membre ale sale să transforme drepturile omului într-o realitate pentru toți.

Strategia este axată pe cinci domenii prioritare bazate pe drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe normele Consiliului Europei și ale ONU: egalitate și nediscriminare, sensibilizare, accesibilitate, recunoașterea personalității juridice în condiții de egalitate și protecție împotriva exploatării, violenței și abuzurilor.

Mai mult


323.1/R-56         III-125665   G 2/2017/ RI

KEEN, Ellie Right to remember : A handbook for education with young people on the Roma Genocide
/ written by Ellie Keen; ed. by Rui Gomes . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2014. - 118 p. : tab., scheme.

ISBN: 978-92-871-7932-6 [Accesat la 28.12.2018]

Disponibil la : http://rm.coe.int/doc/090000168070309f


Dreptul la comemorare: Manual pentru educaţia tinerei generaţii despre genocidul romilor

este o resursă educațională de sine stătătoare pentru toți cei care doresc să promoveze o conștientizare mai profundă a genocidului și să combată discriminarea romilor. Manualul se bazează pe principiile educației în domeniul drepturilor omului, și plasează amintirile ca un aspect al învățării despre, prin și pentru drepturile omului.

Consolidarea identității tinerilor romi este o prioritate pentru Planul de acțiune pentru tinerii romi adoptat de Consiliul Europei. Acest lucru presupune crearea unui mediu în care aceștia să poată crește fără discriminare și să fie încrezuți în identitatea lor și perspectivele de viitor, totodată apreciind istoria, trecutul lor pluricultural și afilierile.

Genocidul romilor produs înainte și în timpul al Celui de-al doilea război mondial a avut un impact profund asupra comunităților de romi din Europa și joacă un rol central în înțelegerea predominării antigypsyim-ului și discriminării romilor. Înțelegerea Genocidului este foarte importantă pentru toți tinerii. Pentru tinerii romi, este, de asemenea, o modalitate de a intelege acțiunile care au fost comise împotriva comunităților lor, și de a-i ajuta să se împace cu identitatea lor și situația de astăzi.

Implicarea tinerilor, inclusiv a tinerilor romi, în cercetarea, discutarea și descoperirea sensurilor genocidului romilor este o modalitate de a-i implica în calitate de agenți și actori în propria lor înțelegere a drepturilor omului și a istoriei

Publicația include activități educaționale, precum și idei pentru evenimente de comemorare, și informații despre Genocid și relevanța acestuia pentru situația actuală a populației rome. Aceasta a fost concepută în primul rând pentru acțiunile non-formale ale lucrătorilor de tinere, dar va fi util pentru toți cei care lucrează în domeniul educației, inclusiv în școli.


341.2 / W - 11 II-714805 G5/2017/PR

WADDINGTON, Lisa; BRODERICK, Andrea. Promoting equality and non-discrimination for personswith disabilities [Text tipărit] / Lisa Waddington, Andrea Broderick . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 59 p.

Bibliogr. : p. 53-59

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7279

Asigurarea oportunităților egale pentru persoanele cu dizabilități este o modalitate ușoară de a asigura o participare și o incluziune a acestor persoane în societate. Atât Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRRD), cât și Strategia Consiliului Europei cu privire la persoanele cu dizabilități 2017-2023 vizează egalitatea și oportunități egale pentru persoanele cu dizabilități. Articolul 5 al UNCRRD cere Statelor să adopte măsuri pozitive în scopul asigurării egalității drepturilor fundamentale din Convenție. Strategia Consiliului Europei are scopul de a dirija și a susține activitățile Statelor membre ale Consiliului Europei orientate spre implementarea UNCRRD și a standardelor Consiliului Europei cu privire la dizabilitate, egalitate și nediscriminare.

Obiectivul general al studiului este de a face o analiză a obligațiilor cuprinse în UNCRRD cu privire la egalitate și nediscriminare, și de a oferi exemple de bune practici naționale referitoare la egalitate și nediscriminare.


Vezi  - Colecţii CoE: G.5. Persoane cu dizabilităţi
http://cpescmdlib.blogspot.com/2014/07/colectii-coe-g5-persoane-cu-dizabilitati.html


376 / F 51 III-131629

Fighting School Segregation in Europe Through inclusive Education  : A position paper / Ed. by the Council of Europe Commissioner for Human Rights . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2017. - 30 p. : fot.

Bibliogr. : p. 29-30.- Referințe bibliogr. în notele de subsol

376 / L-97 III-131631 H 1.1/2017/LU

Lutter contre la ségrégation scolaire en Europe par l'éducation inclusive [Text tipărit] : Document de synthèse / Ed. par le Commisaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe . ─ [Strasbourg] : Conseil de l'Europe, 2017 . - 31 p. : fot.

Bibliogr. : p. 29-31.- Referințe bibliogr. în notele de subsol

Combaterea segregării școlare în Europa prin educație incluzivă: un document de atitudine

Acest document oferă în primul rând o imagine de ansamblu a situației privind segregarea școlară în statele membre ale Consiliului Europei, precum și a principalilor factori care o determină, pe baza rezultatelor lucrărilor comisiei de monitorizare a țării (secțiunea I). Tot aici sunt examinate riscurile generate de educație separat (secțiunea II). Ulterior, subliniază principiile cheie care ar trebui să stea la baza oricărei politici de eradicare a segregării și de promovare a educației incluzive (secțiunea III) și se încheie cu o listă de concluzii și recomandări în atenția factorilor de decizie politică și, în general, a tuturor celor implicați în dezvoltarea mai multor politici educaționale incluzive (secțiunea IV).


37 / D - 49           IV-59012
Developing Students Ability to Evaluate Information from Media and Social Networks : Toolkit for Teacher Training in Citizenship and Human Rights Education / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe, [2016]. - 33 p.

Disponibil la : 
https://pjp-eu.coe.int/documents/42126069/42762131/How+to+develop+the+ability+of+students+to+assess+information+from+media+and+social+networks+-a+methodological+tool.pdf/353e08f2-6722-4bb0-b905-4ce567b6596

Dezvoltarea abilității studenților de a evalua informațiile din rețelele media și rețelele sociale: Un set de instrumente pentru formarea cadrelor didactice în domeniul cetățeniei și al educației pentru drepturile omului

Setul de instrumente pentru cadrele didactice are menirea să dezvolte competențe analitice și critice față de informații on-line.


342.7/ H - 91 III-131624
E 6 / 2016// HU

Human Rights in Culturally Diverse Societies [Text tipărit] : Guidelines adopted by the Committee of Ministers and Compilation of Council of Europe standards / Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2016. - 172 p.

Disponibil la :


Drepturile omului în societățile cu diversitate culturală

Cum să se asigure implementarea eficientă a standardelor existente ale Consiliului Europei privind libertatea de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere în societățile culturale diferite?

Textul actualizat al organismului decizional al Consiliului Europei, Comitetul Miniștrilor oferă îndrumări în timp util statelor membre, subliniind că în societățile democratice diversitatea este considerată o sursă de bogăție.

Aceste linii directoare au, prin urmare, scopul de a ajuta statele membre ale Consiliului Europei să mențină și să gestioneze diversitatea prin protejarea drepturilor omului, care permite diferitor confesii și culturi să existe împreună

316.3 / L - 75 III-131620 I9/2017/LE

Le Conseil de l'Europe et la politique de jeunesse : Soutien, assistance et ressources pour le développement des politiques de jeunesse dans les Etats membres / Ed. : Conseil de l'Europe . ─ [Strasbourg] : Conseil de l'Europe, 2017. - 38 p. : fot.


Consiliul Europei și politica pentru tineret : Suport, asistență și resurse pentru dezvoltarea politicilor de tineret în statele membre

Această broșură este adresată reprezentanților autorităților naționale responsabile de politicile pentru tineri interesați de activitatea de stabilire a standardelor Consiliului Europei în domeniul politicii de tineret. În cadrul acestuia, cititorii pot găsi informații despre angajamentul Consiliului Europei în acest sector, inclusiv principiile sale cheie, cum ar fi co-managementul, care promovează participarea tinerilor la luarea deciziilor, precum și despre principalele activități ale Consiliului Europei în domeniul domeniul politicii de tineret. În plus, cititorii pot afla mai multe despre pachetul de măsuri de sprijin oferite guvernelor interesate de elaborarea și / sau evaluarea politicilor lor de tineret, parțial sau integral, ținând cont de standardele internaționale, în special ale Consiliului Europei, și de modul de angajare cu acestea.


 316 / E- 91 IV-59006 I/2018/EU
             
European Youth Foundation  : 2017 Annual Report / Secretariat of the European Youth Foundation, Youth Department Directorate of Democratic Citizenship and Participation DG Democracy . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 34 p. : il., tab.
                
Prezentul document oferă o imagine de ansamblu asupra proiectelor și activităților organizațiilor neguvernamentale de tineret susținute de Fundația Europeană pentru Tineret (FET) în 2017 și prezinta un raport privind celelalte activități ale FET pe parcursul anului

 
347.8 / M - 46    II-714802
 F9/ 2018/ ME               
Recomandarea CM / Rec (2018) 1 [1] a Comitetului de Miniștri către statele membre privind pluralismul și transparența mass media
 
Media pluralism and transparency of media ownership [Text tipărit] : Recommendation CM/Rec(2018)1 : Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 7 March 2018 . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 22 p.

32 / W - 83 III-131623


BABAK, Artem. Words and wars [Text tipărit] : Ukraine facing Kremlin propaganda : [Analytical publication] / Artem Babak [et al.] . ─ Kiyv : KIC, 2017. - 126 p. : il.

Disponibil la : https://issuu.com/internews-ukraine/docs/words_and_wars

The book is an overview of the Ukrainian experience of dealing with Russian propaganda and information warfare. It is the work of a group of Ukrainian authors based on their own research and on the interviews they conducted with key Ukrainian civil society and media experts in information analysis, studying Russian propaganda, debunking fake news and information security. It contains analysis of Russian propaganda/disinformation actions perpetrated in Ukraine, including their key messages, approaches, communication channels, etc. It also contains policy recommendations for the international community and the Ukrainian authorities.


377 / L – 44  IV-59004

Leaving Education Early: Putting Vocational Education and Training Centre Stage . Vol. 1, Investigating Causes and Extent. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 136 p. : tab., scheme.
Bibliogr. : p. 126-135. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-92-896-2260-8
ISSN 1831-9416
 
Abandonarea timpurie a școlii: concentrarea atenției asupra centrelorde educație și formare profesională

  • Volumul I: investigarea cauzelor și aria de acoperire
  • Volumul II: evaluarea impactului politicilor
 Acest studiu al Cedefop se concentrează asupra contribuției educației și formării profesionale (EFP)ân cazul abandonării timpurii a școlii și instruirii (ATSI).

Lucrarea este  publicată în două volume, primul fiind dedicat înțelegerii mai bune a căilor de învățare ale tinerilor studenți, oferind măsurători ale abandonării timpurii a școlii și instruirii în EFP și înțelegerea rolului EFP în ruperea ciclului vicios al părăsirii timpurii și al șomajului.

377 / L - 44         IV-59005

Leaving Education Early: Putting Vocational Education and Training Centre Stage . Vol. 2, Evaluating Policy Impact [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2016. - 149 p. : tab., scheme.
Bibliogr. : p. 136-141. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-92-896-1683-6
ISSN 1831-9416
              
Cel de-al  doilea volum analizează măsurile privind educația și formarea profesională pentru a aborda problema ATSI, fie prin prevenirea procesului de avandon al elevilor și / sau princonvingere  persoanelor care au părăsit deja educația și formarea de a reveni la ea.

 Acest volum identifică și discută principalele caracteristici ale politicilor și practicilor de succes, plus condițiile necesare pentru evaluarea și valorificarea practicilor regionale și locale de succes în strategiile naționale.
 


Vezi de asemenea:

CoE: Intrări noi - Internet

CoE: Intrări noi - Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti