Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Internet


37 / D - 49           IV-59012
Dezvoltarea abilității studenților de a evalua informațiile din rețelele media și rețelele sociale: Un set de instrumente pentru formarea cadrelor didactice în domeniul cetățeniei și al educației pentru drepturile omului= Developing Students Ability to Evaluate Information from Media and Social Networks [Text tipărit] : Toolkit for Teacher Training in Citizenship and Human Rights Education / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe, [2016]. - 33 p.
Disponibil la : 


Setul de instrumente pentru cadrele didactice are menirea să dezvolte competențe analitice și critice față de informații on-line.


342.7 / R - 74     II-714801 F9 / 2018 / RO

Rolurile și responsabilitățile intermediarilor de internet: Recomandarea CM / Rec (2018) 2: Adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 7 martie 2018.

Roles and Responsibilities of internet intermediaries [Text tipărit] : Recommendation CM/Rec(2018)2 : Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 7 March 2018 . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2018. - 23 p.

Disponibil la : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680790e14Convenția privind criminalitatea informatică: Protocolul privind xenofobia și rasismul: rapoarte explicative și note orientative: [ETS No. 185]


             
341.1 / C-76       I-1280077   
M 1.4/2018/CO L

Convention on Cybercrime: Protocol on Xenophobia and Racism : Explanatory Reports and Guidance Notes : [ETS No. 185] / Editor : Council of Europe . ─ [Strasbourg] : S. n., [2018]. - 300 p. : tab.
[Accesat la


341.1 / C - 76 I-1280076 M1.4/ 2018/ CO

Convention sur la cybercriminalité [Text tipărit] : Protocole sur la xénophobie et le racisme : Protocole sur xénophobie et le racisme : Repports explicatifs et notes d'orientation : STE n 185 / Ed. : Conseil de l'Europe . ─ [Strasbourg] : S. n., [2018]. - 329 p.
Disponibil la : https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention 


Consiliul Europei contribuie la protejarea societăților din lumea întreagă de amenințarea criminalității informatice prin Convenția privind criminalitatea informatică și Protocolul său privind xenofobia și rasismul, Comitetul pentru Convenția privind criminalitatea informatică (T-CY) și Programul de cooperare tehnică privind criminalitatea informatică. 
Convenția privind criminalitatea informatică a Consiliului Europei este singurul instrument internațional obligatoriu în acest domeniu, servind drept îndrumare pentru orice țară care dezvoltă o legislație națională cuprinzătoare împotriva criminalității informatice și ca un cadru pentru cooperarea internațională între statele părți la acest tratat.

Studiu comparativ privind blocarea, filtrarea și descoperirea conținutului ilegal pe internet

004.7 /C - 73 IV-59018 F9/2017/CO
Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-Down of Illegal Internet Content [Text tipărit] : Lausanne, 20 December 2015 / Council of Europe ; Swiss Institute of Comparative Law (SICL) . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 32 p.

Disponibil la : https://edoc.coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-internet-content-.html


004.7 / E - 89  IV-59019    F9/2017/ET

Étude comparative sur le blocage, le filtrage et le retrait de contenus illégaux sur Internet : Lausanne, 20 décembre 2015 / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2017. - 34 p.


În statele membre ale Consiliului Europei, atât blocarea, cât și eliminarea materialelor online sunt frecvent tratate în mod similar. Cu toate acestea, existența sau lipsa unui cadru legislativ vizat în mod specific pentru internet și specificul "modelelor" naționale de reglementare se traduc în practici diferite și pot constitui o provocare pentru statele în cauză.

Consiliul Europei a comandat Institutului Elvețian de Drept Comparat un studiu comparativ privind filtrarea, blocarea și notarea conținutului ilegal pe internet în cele 47 de state membre ale Organizației. Acest studiu descrie și evaluează cadrul legal, dar și jurisprudența relevantă și practica în domeniu. Acesta cuprinde o analiză comparativă - care este subiectul acestei publicații - și rapoarte de țară (disponibile pe site-ul: “http://www.coe.int/freedomofexpression

www.coe.int/freedomofexpression)..


Guvernarea internetului - Consiliul Europei: Strategia 2016-2019: Democrația, drepturile omului și statul de drept în lumea digitală.


342.7 / I - 69      II-714804
Internet Governance - Council of Europe : Strategy 2016-2019 [Text tipărit] : Democracy, human rights and the rule of law in the digital world . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. - 22 p.
Adopted at the 1252th Committee of Ministers' Deputies Meeting on 30 March 2016

Scopul general al strategiei IG 2016-2019 este asigurarea faptului că politica publică pentru Internet este centrată pe oameni pentru a construi democrația online, pentru a proteja utilizatorii de Internet și pentru a asigura respectarea și protecția drepturilor omului online. 

Strategia este definită, în special, printr-o serie de acțiuni și activități cheie care urmăresc să protejeze libertatea, viața privată și securitatea utilizatorilor de internet și să-i abiliteze și să se implice în dialogul privind guvernanța pe internet.

324 / E - 89     IV-59003  F8/2018/ET

Internetul și campaniile electorale - Studiu privind utilizarea internetului în campaniile electorale 

=INTERNET AND ELECTORAL CAMPAIGNS :Study on the use of internet: Council of Europe study,DGI(2017)11 Prepared by the committee of experts on media pluralism and transparencyof media ownership (MSI-MED) Rapporteur: Damian Tambini. - Strasbourg, 2018. - 30p.[Accesat la:2 mai 2018]
Disponibil la  https://rm.coe.int/use-of-internet-in-electoral-campaigns-/16807c0e24
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/05/coe-e-publicatii-internetul-si.html

Étude relative à l’utilisation d’internet dans le cadre des campagnes électorales [Text tipărit] / Conseil de l’Europe, DGI(2017)11; Comité d’Experts sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété (MSI-MED) ; rapporteur : Damian Tambini . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 25 p. Bibliogr. : p. 25.- Referințe bibliogr. în notele de subsol

Disponibil la : https://edoc.coe.int/fr/index.php?controller=get-file&freeid=7613

Publicatia a fost elaborată de comitetul de experți privind pluralismul mass-media și transparența mass media (MSI-MED) al Consiliului Europei.

Studiul analizează implicațiile trecerii publicității electorale pe internet, în special în ceea ce privește cheltuielile electorale și a tehnicilor de publicitate discutabile bazate pe micro-direcționare a alegătorilor cu mesaje personalizate.

Experții identifică o serie de îngrijorări legate de corectitudinea și legitimitatea proceselor electorale, cum ar fi lipsa de transparență a campaniei electorale, a cheltuielilor, a mesajelor și a algoritmilor utilizați în publicitatea digitală, invazia pe scară largă în viața privată, lipsa filtrului jurnalistic pentru verificarea factuală a mesajelor politice, mărirea cantității de dezinformare și lacune în reglementarea campaniilor electorale (de exemplu, imposibilitatea de a impune perioade de tăcere).  

 

316.7 / W-26  IV-59008

WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. Information Disorder  : Toward an interdisciplinary framework for research and policy making=Poluarea informațională: spre un cadru interdisciplinar pentru cercetare și elaborarea politicilor / By Claire Wardle, PhD and Hossein Derakhshan; With research support from Anne Burns and Nic Dias . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 107 p. : fig.

Bibliogr. : p. 91-107.- Referințe bibliogr. în notele de subsol
Disponibil la :  https://edoc.coe.int/en/index.php?controller=get-file&freeid=7495

Tehnologia socială contemporană înseamnă că asistăm la ceva nou: poluarea informațională la scară globală. Cum începem să abordăm poluarea cu informații?

Acest raport oferă un nou cadru de politici pentru factorii de decizie politică, legislatori, cercetători, tehnologi și practicieni care lucrează asupra provocărilor teoretice și practice legate de informarea incorectă, dezinformare și informare dăunătoare - cele trei elemente ale poluării informaționale. Deși impactul istoric al zvonurilor și al conținutului fabricat a fost bine documentat, complexitatea și amploarea poluării informației în lumea noastră conectată digital, din ce în ce mai polarizată, reprezintă o provocare fără precedent. Există o necesitate imediată de a colabora pe soluții viabile, iar acest raport oferă un cadru pentru diferiții actori implicați în cercetare, discuții de politici și inovații tehnice legate de acest fenomen de poluare a informațiilor.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti