Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - PUBLICAŢII CU TEMATICĂ EUROPEANĂ

 
 
327(478) / C-37   II-714913

CEBOTARI, Svetlana; CĂLDARE, Gheorghe. Politica externă a Republicii Moldova [Text tipărit] : Note de curs / Svetlana Cebotari, Gheorghe Căldare; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 368 p.. - Bibliogr. la sfârșitul temelor
ISBN: 978-9975-142-08-3
[Accesat la 28.11.2018]
Disponibil la : http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1822/Cebotari%20Svetlana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
Ediția de față reprezintă o elaborare metodică destinată cursului de politică externă a Republicii Moldova. Autorii analizează relațiile Republicii Moldova cu statele vecine – România și Ucraina. De asemenea, sunt evaluate relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, SUA și China. Prezintă interes și analiza relațiilor Republicii Moldova
cu statele europene – Franța, Germania, Italia și Marea Britanie. Nu mai puțin interes prezintă și cooperarea Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale și regionale: ONU, OSCE, CE, CSI, GUAM și OCEMN.
Notele de curs sunt adresate studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și cadrelor didactice din sistemul de învățământ universitar, tuturor celor care se interesează de problemele actuale ce vizează politica externă a 
 Republicii Moldova. 

Din cuprins

Tema 3. CADRUL POLITICO - JURIDIC DE REALIZARE A POLITICII
EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA.
Tema 4. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA
Tema 8. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU FRANȚA 
Tema 9. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU ITALIA
Tema 10. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU GERMANIA .
Tema 11. RELAȚIILE REPUBLICII MOLDOVA CU MAREA BRITANIE
 Tema 14. COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA CU CONSILIULEUROPEI
Tema 15. COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA CU NATO
Tema 16. COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA CU ORGANIZAȚIAPENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA (OSCE).
Tema 17. COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ.

342.7(478)/ R - 22            III-132029

Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 = Доклад о соблюдении прав и свобод человека в Республике Молдова в 2017 году [Text tipărit] / Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman) . ─ Chişinău : [s.n.], 2018. - 447 p. : tab.
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-4340-0-3
[Accesat la 28.11.2018]

Din cuprins: 
 CAPITOLUL I RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • Dreptul la un proces echitabilLibertatea individuală şi siguranţa persoaneiLibertatea de exprimare
 • Dreptul la ocrotirea sănătăţii
 • Dreptul la un mediu ecologic sănătos
 • Dreptul la muncă și la protecția muncii
 • Dreptul la protecţie social
 • Corupția și drepturile omului
 • Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în localitățile
 • administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender(Transnistria
 • CAPITOLUL II RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUIÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2017
 • CAPITOLUL III PREVENIREA TORTURII
 • CAPITOLUL IVPROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
 • CAPTOLUL V ACTIVITATEA OFICIULUI AVOCATULUI POPORULUI ÎN ANUL 2017
 • Gestionarea cererilor
 • Managementul resurselor umane
 • Management financiar și control
 • Bugetul Oficiului Avocatului Poporului

364.4 / С-58 II-715265

CIOARIC, Vasile; URSUL, Sofia Transparență și participare [Text tipărit] : Ghid în ajutorul grupurilor locale de inițiativă, organizațiilor comunitare și al cetățenilor dornici de a se implica în activități de dezvoltare a democrației locale / Vasile Cioaric, Sofia Ursul . ─ Chișinău : [s. n.] , 2018. - 38 p. : fig. color, tab.
ISBN: 978-9975-89-100-4

364.4 / Ч-75         II-715267

ЧОАРИК, Василе; УРСУЛ, София Прозрачность и участие [Text tipărit] : Гид в помощь местным инициативным группам, общественным организациям и гражданам, желающим принять участие в развитии местной демократии / Василе Чоарик, София Урсул . Кишинэу : [s. n.] , 2018. - 38 p. : fig. color., tab.
ISBN: 978-9975-89-101-1

 Aici veţi găsi răspuns la întrebări de tipul:
 • Ce este participarea cetăţenească?
 • De ce este necesară participarea cetăţenească?
 • Care sunt Jac tor ii participării cetăţeneşti?
 • Care sunt tehnicile ce pot fi utilizate în procesul de participare cetăţenească?

Un compartiment aparte îl constituie descrierea procedurilor de consultare publi­că şi a accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public. Qhidul uă ua ajuta să vă implicaţi plenar în procesul decizional local, în elabora­rea şi realizarea planurilor locale de dezvoltare comunitară, dar şi în monitoriza­rea şi evaluarea activităţii autorităţilor publice locale
  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti