Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Septembrie 2017
327.7 / U - 21     IV-57421
 UE și Republica Moldova [Text tipărit] : Mai aproape de Uniunea Europeană / European Union . ─ Chişinău : Uniunea Europeană, 2014. - 22 p. : il., fotogr.

327.7 / E - 90     IV-57420
The EU and Moldova [Text tipărit] : Closer to the European Union / European Union . ─ Chişinău : European Union, 2014. - 22 p. : il., fotogr.

Cuprins 327.7 / A - 95     II-711831
Avantajele parcursului european pentru Republica Moldova [Text tipărit] / Transparency International - Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 19 p. : il., tab.
ISBN: 978-9975-87-005-4

Mai mult


327.7 / A-90       II-711827                                                                                                   327.7 / E-24       II-711828
DESCARCATI

Ассоциация с ЕС: Мифы. Страхи. Реальность [Text tipărit] / Ред. вып. : Сергей Ильченко . Кишинев : Policolor, [2015]. - 46 p. : fotogr.

ISBN: 978-9975-4362-9-8


 .


Евросоюз - путь в будущее для Молдовы [Text tipărit] / Ред. вып. : Руслан Шевченко . ─ Кишинев : [ s. n. ], 2014. - 44 p. : il.
Antetitlu : Европейский клуб Молдовы
 ISBN: 978-9975-9876-6-2

 
 327.7 / S -93       IV-57425


Support for the Eastern Partnership  : Stories, facts and figures from the European Neighbourhood Instrument 2014 / European Commission. Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -33 p. : il., tab., scheme.


373.5 / E - 91     IV-57419
DESCARCATI
Europa sub lupă [Text tipărit] : Pentru gradul 3 al învățământului secundar : [Dosar didactic] / Comisia Europeană în România . ─ Bucureşti : Uniunea Europeană, 2013. - 78 f. : il. ; 21.0×29.7 cm.

Material ed. de Reprezentanța Comisiei Europene în Belgia. Acest dosar a fost creat ținând cont de remarcile și contrbuțiile profesorilor

ISBN: 978-92-79-25141-2
 


   
551.58 / C - 64   II-711824

DESCARCATI
Climate change  : Key terms in 23 languages / European Union, Council of the European Union . ─ Bruxelles : EU, 2011. - 48 p. - (General Secretariat of the Council : expert series).
ISBN: 978-92-824-2927-3

Schimbările climatice - termenii principali în 23 de limbi
Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările globale majore la acest moment. Multe concepte și mulți termeni înrudiți există cu precădere în limba engleză și nu au fost utilizați în prealabil în celelalte limbi ale UE. Acest mini-glosar, elaborat de departamentul de traduceri al Consiliului, conține explicații ale termenilor principali privind schimbările climatice și traducerea acestora în cele 23 de limbi oficiale ale UE.
  336 / F - 54         II-711823
DESCARCATI
Financial crisis  : Key terms in 23 languages / European Union, Council of the European Union . ─ Bruxelles : EUC, 2012. - 68 p. - (General Secretariat of the Council : expert series).
ISBN: 978-92-824-3582-3                                                         

Criza financiară: termeni-cheie în 23 de limbi
 Acest mini-glosar din seria „termeni-cheie" se axează pe criza financiară. Pe lângă faptul că oferă echivalenți adecvați pentru termenii din limba engleză, mini-glosarul constituie și un instrument prețios pentru o mai bună înțelegere a știrilor, a dezbaterilor privind procesele de elaborare a politicilor și a discursului public general.

327.7(4) / E – 91 II-711826
DESCARCATI
European Union Drugs Strategy 2013-2020 [Text tipărit] / [prepared by] European Union. General Secretariat of the Council . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. -  32 p. : il. - (General Secretariat of the Council : expert series).
ISBN: 978-92-824-3869-5
                               
Strategia UE în materie de droguri (2013-2020
 Prezenta strategie a UE în materie de droguri oferă cadrul politic general și prioritățile pentru politica UE în domeniul drogurilor, identificate de statele membre și de instituțiile UE pentru perioada 2013-2020. Cadrul, scopul și obiectivele prezentei strategii vor constitui baza a două planuri de acțiune consecutive ale UE în materie de droguri, de câte patru ani.

DESCARCATI334.72 / E - 25   II-711839
Educaţia antreprenorială : ghidul formatorilor [Text tipărit] / Comisia Europeană. Direcția Generală Întreprinderi și Industrie . ─ Bruxelles : Uniunea Europeană, 2014. - 97 p. : il. ; 29.7×21 cm.
ISBN: 978-92-79-30922-9


Prezentul ghid își propune să exemplifice o selecție de practici care constituie o sursă de inspirație și care au fost aduse în atenția unui public mai larg prin intermediul celor două evenimente. Sunt evidențiate elementele determinante, precum și factorii de succes din aceste exemple, și se oferă date de contact pentru informații suplimentare. Disponibil în 21 limbi.

347.2 / M-20      IV-57431
DESCARCATI
Making rights real : A guide for local and regional authorities / forew. : Michel Lebrun, Morten Kjaerum ; European Union. Committee of the Regions ; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) . ─ Bruxelles : [s. n.] , [2014]. - 20 p. : il., tab.


The booklet aims to provide local and regional officials with a framework for understanding more about fundamental rights and applying them when making decisions and completing their regular tasks and activities.
                               
  378.1 /  M – 78 IV-57426

DESCARCATI fr   rom
La modernisation de l'enseignement supérieur en Europe : accès, rétention et employabilité 2014 [Text tipărit] : Rapport Eurydicire / préf. : Androulla Vassiliou ; Agence exécurive "Éducation, audiovisuel et culture" ; Commission européenne . ─ Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2014. - 88 p. : tab., h. - (Éducation et Formation).. - Bibliogr. : p. 81-82
ISBN: 978-92-9201-565-7 (version imprimée)
 ISBN: 978-92-9201-593-0 (EPUB)

Modernizarea Învăţământului Superior în Europa: Accesul, Retenția Studenților și Ocuparea Forței deMuncă 2014 
Raportul oferă o privire de ansamblu asupra politicilor și practicilor actuale atât la nivel național cât și instituțional ce vizează creșterea și extinderea accesului, reducerea abandonului școlar din rândul studenților, precum și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a absolvenților de învățământ superior din Europa. Obiectivul principal este de a oferi sprijin statelor membre în eforturile de reformă prin conturarea și analiza politicilor naționale, precum și prin evidențierea practicilor, bazată pe dovezi, care contribuie în mod eficient la rezultatele pozitive. De asemenea, raportul acordă un accent deosebit impactului politicilor și practicilor privind grupurile de studenți non-tradiționali din învățământul superior    


 551.58 / O-93    IV-57424
Our planet, our future : Fighting climate change together / European Commission. Climate Action DG . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 29 p. : il., fotogr. ; 30 cm.
 ISBN: 978-92-79-42878-4 (print)


 Planeta noastră, viitorul nostru”, explică ce face Uniunea Europeană pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă omenirea astăzi și cum putem contribui, fiecare în parte, la combaterea schimbărilor climatice. Revista include o secțiune științifică și interviuri cu studenții, precum și informații despre ce măsuri se iau în UE pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a facilita adaptarea la schimbările climatice.

008 (4) / C - 58   II-711666
CIOT, Melania-Gabriela. Idiosyncrasies and Interculturalism in Foreign Policy Decision-Making [Text tipărit] / Melania-Gabriela Ciot . ─ Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. - 170 p. : tab., scheme, h. - (Minerva ; III. Acta europaea ; 1).
Index : p. 163-170
Bibliogr. : p. 153-161
ISBN: 978-606-8694-16-0

The present volume contains seven articles and chapters published in journals indexed in international data bases and speciality books apeared in prestigious printing houses, recognised at international level, from the field of international relations and European affairs. The theme of these materials highlights the most recent personal preoccupations in connection with cultural/social representations, idiosyncrasies, interculturalism,- deci­sion-making process, which constitue new research directions, behavioral/ social, but especially interdisciplinary in the field of research of interna­tional relations,

Cuprins
 • National, Regional and Local Identity in Transylvania in the European In­tegration Process
 • Globalization, Regionalization and Competitiveness
 • Persons with Disabilities and Eliminating the Social Barriers
 • Romania's EU Accession Negotiation Process
 • Idiosyncrasies in the Foreign Policy Decision-Making: Emotional (affective) Idiosyncrasies
 • Idiosyncrasies in the Foreign Policy Decision-Making: Cognitive Idiosyn­ crasies
 • The Enlargement Process and the Dividing Lines of Europe                      

DESCARCATI
341.23 / M - 26  II-711829
Manual de drept european privind drepturile copilului [Text tipărit] / cuv. înainte : Snežana Samardžić-Marković, Michael O'Flaherty ; Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei . ─ Luxembourg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2016. - 268 p. : tab. - (FRA/CEDO : Manual).
Bibliogr. : p. 231-244
ISBN: 978-92-871-9899-0 (CoE)
ISBN: 978-92-9239-939-9 (ERA-print)
ISBN: 978-92-9239-931-3 (FRA-web)
  
Manualul are ca scop creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea cunoștințelor privind standardele juridice care asigură protecția și promovarea acestor drepturi în Europa. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) stabilește obligația Uniunii de a promova protecția drepturilor copilului. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE), regulamentele și directivele UE, precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) au contribuit la rândul lor la reglementarea protecției drepturilor copilului. În cadrul Consiliului Europei, un număr mare de convenții se axează pe aspecte specifice privind protecția drepturilor copilului, de la drepturile și siguranța lor în spațiul cibernetic până la adopție. Aceste convenții completează protecția acordată copiilor în temeiul Convenției europene a drepturilor omului și al Cartei Sociale Europene, inclusiv în temeiul jurisprudenței Curții

Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și a deciziilor Comitetului European al Drepturilor Sociale (CEDS).
Manualul de față este destinat profesioniștilor din domeniul juridic nespecializați, judecătorilor, procurorilor, autorităților de protecție a copilului, precum și altor practicieni și organizații care răspund de asigurarea protecției juridice a drepturilor copilului.


327.7 / A - 68     II-711825
The Assessment Report on the 10 Years of Slovakia's Membership in the EU [Text tipărit] / Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic . ─ Bratislava : [s. n.] , 2014. - 32 p.

Cuprins
 I, The historical context of Slovakia's accession Io the EU 

II. The Politica!, Instituţional and Legal Framework of the Position of Slovakia in the EU
III Economy, Financcs and Compelitiveness          
IVBudgetary Qucslions  
V. The EU Internai Markel           
VI. Social Aspects           
VII. Education, Science and Research, Culture      
VIII. Natural Resources
IX  Inftastructure             
X Slovakia and the EU around the world  
XI. (usticeand Home Affairs        
XII. The main conclusions and priorities for Slovakia for the next period    
 

Rezumatele Sectoarelor Comerciale 2015/2016
Această serie de rezumate ale sectoarelor comerciale își propune să contribuie activ la dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pentru Republica Moldova odată cu punerea în aplicare al Acordului de Asociere (AA).641.4 / D - 29     II-711835
De la Bunica. Rețete de iarnă din Euroregiunea Dunărea de Jos [Text tipărit] / red. : Tudor Brînzan ; graf. : Tiberiu Mănoiu ; Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării . ─ Bucureşti : [s. n.] , 2015. -
70 p. : il.

Crearea unei Rețele Trilaterale pentru Dezvoltarea și Marketingul Produselor Agro-alimentare Locale și Tradiționale în Euroregiunea Transfrontalieră Dunărea de Jos (Cod MIS-ETC 2102), Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Antetitlu : România-Ucraina-Republica Moldova Program de Cooperare Transfrontalieră
ISBN: 978-606-8534-18-3


327.7 / U - 56     I-1275835
Uniunea Europeană şi vecinătatea estică  / coord.: Gabriel Asandului, Mihai Dorin . ─ Iaşi : Politehnium, 2015. - 28 p.. - Bibliogr. : p. 228
ISBN: 978-973-621-445-5

 Din cuprins

1. In căutarea unui Ethos european în plină criză (Alexandru Zub)
2. Rolul administraţiei în procesul de rusificare a Basarabiei (1812-1918)(GabrielAsandului).
3. De la Vest la Est şi invers. Direcţiile fundamentale ale politici Uniunii Europene în Europa Centrală şi de Est (Mihai Dorin)
4. Administrative reform in Moldova and decentralization in the context of the transilion Io democracy (Sergiu Cotorobai, Tudor Stanciu)
5. Atitudini, comportamente şi dimensiuni ale tranziţiei în Ucraina şi Republica Moldova. Perspective cantitative (Silviu Grecu)
6. Regionalismul: câteva aspecte terminologice (Dinu Bălan)
7. Calea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană trece prin Transnistria (Stanislav Percic)
8. National security issues in Republic of Moldova (Filip Grigoriev).
9. Implicaţiile crizei financiare ruseşti asupra statelor post-sovietice.Reprezintă criza o ameninţare a parcursului european al Republicii Moldova? (Radu Ciobanu)
10. Criza ucraineană 2014. înţelegând trecutul, redefmind viitorul. (Gheorghe Florin Misceac)
11. Tolerance as the core-concept of the naţional reconciliation (Valentyna Bohatyrets, Tudor Stanciu)
12. Eforturile diplomaţiei române pentru confirmarea internaţională a unirii Basarabiei cu România (Corneliu Ciucanu)
13. Civilizaţie şi cetăţenie europeană. Dimensiuni, drepturi, îndatoriri (Valeriu Deciu)
14. De la „Tânăra Europa" la Uniunea Europeană (Remus Tanasă)
15. Evoluţie culturală şi fundament argumentativ în dialogul european (Chiriac Horia-Costin) 

 321.01 / S - 81      I-1275833
DESCARCATI

8th International Conference ”State and Society in Europe” [Text tipărit] / Editor in chief : Lucian Dindirică . ─ Craiova : S. n., 2015. - 281 p. - (Aman's book of abstracts ; Vol. 1, No. 2).
ISSN 2457-4120

Scopul principal al evenimentului a fost acela de a promova rezultatele cercetării academice în mai multe domenii, precum arheologie, istorie antică şi medie, istorie modernă, istorie contemporană, diplomaţie și relaţii internaţionale, studii europene etc. Totodată, prin punerea în dialog a diverselor moduri de abordare, prin reunirea nu doar a unor teoreticieni, cercetători sau analişti, ci şi a unor personalităţi implicate activ în evoluțiile de pe scena naţională dar şi internațională


Mai mult  Despre conferinta

 341.24 / A - 67   III-128840
Application and Interpretation of International Treaties / Editors : Alexander J Bělohlávek; N Rozehnalová . ─ Hague : Lex Lata BV, 2017. - 459 p. - (Czech Yearbook of International Law ; 8).

ISBN: 978-90-824603-5-3
Din cuprins

 • Apostolos Anthimos Fictitious Service of Process in the EU
 • Antonov Jaroslav Valerievich Issues of Application and Interpretation of International Treaties in the System of E-commerce
 • Alexander J. Bělohlávek Application of European Convention on Human Rights and Access to Intelligence Files
 • Fabrizio Di Benedetto Towards an International Legal Framework for Competition Law:an EU Perspective
 • Nicole Grmelová Interpretation of the Precautionary Principle by the WTO´s Dispute Settlement Body with Respect to the Sanitary and Phytosanitary Agreement
 • Libor Klimek Interpretation of the Term ‘Offence Other Than That for Which He or She Was Surrendered’ in the European Arrest Warrant Proceedings: Court of Justice of the European Union Case of PPU – Leymann & Pustovarov (C-388/08
 • Ján Klučka The Significance of Principles of International Law for Interpretation and Application of International Treaties
 • Valentina Lisauskaite The Framework Convention on Civil Defence: Characteristics of Its Content and Application
 • Zdeněk Nový. Evolutionary Interpretation of International Treaties
 • Soňa Ondrášiková Interpreting Article 8 of the European Convention on Human Rights in the Light of the Controlled Migration Policy
 • Liene Pierhuroviča The European Convention on International Commercial Arbitration as a Standard for Repairing Defective Arbitration Clauses
 • Ondrej Poništiak │Robert Porubský Exact Boundary Between Indirect Expropriation and Legitimate State Measures in Context of Interpretation of BITs and Arbitration Practice
 • Marieta Safta Constitutional Review of International Treaties
 • David Sehnálek Interpretation of International Agreements Concluded by the European Union and its Member States
 • Monika Šimorová │Martin Bako Application and Interpretation of Double Taxation Treaties under the Vienna Convention on the Law of Treaties, OECD Model Tax Convention and Commentaries
 • Natalia N. Viktorova Interpretation of the Convention on the Settlement of InvestmentDisputes between States and Nationals of Other States (1965) by ICSID Tribunals
 • Ewelina Wyraz The Application of International Conventions and Treaties to Third States

328.18 / B-98     II-711523
DESCARCATI
BUTNARU, Veronica; NEICOVCEN, Serghei; TĂBÎRŢĂ, Valerianю Politici locale anticorupţie [Text tipărit] /  Veronica Butnaru, Serghei Neicovcen, Valerian Tăbîrţă . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2017ю - 68 p.
Aut. sunt indicaţi pe verso f. de tit
Antetitlu : Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
Bibliogr. : p. 68
ISBN: 978-9975-66-549-0


 Acest Ghid aduce în atenţia autorităţilor din administraţia publică locală, organizaţiilor societăţii civile, activiştilor civici, experienţele, problemele şi soluţiile identificate în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel local atât în ţările Europene, cât şi în Republica Moldova. Ghidul este un îndrumar pentru cei care lucrează în administraţia publică, precum şi pentru membrii societăţii civile, care vor putea să exploreze, să evalueze şi să ajusteze mecanismele pentru prevenirea şi tratarea corupţiei în instituţiile şi organele administraţiei publice locale de diferite nivele. Nu în ultimul rând, ghidul încurajează dezvoltarea unui comportament proactiv şi participativ, implementarea inovaţiilor şi ajustarea atitudinii şi comportamentului atât a funcţionarilor publici, angajaţii APL, cât şi a cetăţenilor simpli şi a întregii societăţi în prevenirea corupţiei în administrarea publică.

    
      
340.13/P-91       I-1275639
Premise de perfecționare a legislației naționale și de ajustare la standardele Uniunii Europene [Text tipărit] : Culegeri de articole științifice / col. de red. : Valeriu Cușnir [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. -340 p.
Rez. în lb. rom., engl.
Antetitlu : Insitutul de Cercetări și Expertize Științifice în Drept (ICEȘD) ; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-139-14-4

Culegerea de articole ştiinţifice include:
• materiale ale Conferinţei ştiinţiUco-practice internaţionale din 13 martie 2014;
• articole ştiinţifice elaborate in anul 2016;
• repere privind realizarea proiectului asigurarea ordinii publice şi combaterea
criminalităţii în Republica Moldova prin prisma impactului reformării Ministerului AfacerilorInterne" din cadrul ICJP al ASM

  341.24 / Ş-85     II -128737
Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene (2015; Chișinău)
Conferința Științifică "Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor Europene [cu genericul] "Știința universitară în contextul promovării conceptului de punere în aplicare a Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova", 16 octombrie 2015 [Text tipărit] / col. de red. : Vitalie Gamurari (red.-șef) [et al.] ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) . ─ Chişinău : ULIM, 2017. - 148 p. - (Symposia Professorum).
Rez. în lb. rom., engl., rusă
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-124-63-8


Din cuprins

 • Vitalie GAMURARI. Conceptul de şcoală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene.
 • Mariana ODAINIC. Eficienţa supravegherii în domeniul valutar şi corelaţia acesteia cu securitatea valutară a statului
 • Olga BENES. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în problema refugiaţilor.
 • Valeriu BAEŞU. Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile internaţionale
 • Rodica CIUBOTARU. Aspecte privind locul şi rolul răspunderii nesancţionare în contextul constrângerii internaţionale
 • Abdelaziz MUKHTAR. Aspecte privind locul şi rolul răspunderii nesancţionare în contextul constrângerii internaţionale Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele Maghreb în materie de punere în aplicare a justiţiei tranziţionale: cazul Tunisiei.
 • Tatiana STAHI. Natura juridică a răspunderii administrativ-patrimoniale
 • Liliana ZIDARU. Abaterea disciplinară — forma conduitei ilicite a funcţionarilor publici.
 • Pavel TAMACIUC. Suprapunerea terenurilor, executarea lucrărilor cadastrale cu erori
 • Constantin NEGRILĂ. Discriminarea — factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind devianţa şi urmările datorate factorilor psihosociali.
 • Gheorghe GOLUBENCO. Criminalistica naţională: probleme şi tendinţe.
 • Sergiu FURDUI. Cu privire la opinia separată expusă la darea hotărârii judecătoreşti: probleme şi soluţii.
 • Sorin ADAM. Pregătirea materialelor pentru expertiza biocriminalistică: probleme şi soluţii
 • Mihail SORBALA. Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală
 • Petru PĂUN, Alexandru PĂUN. Consideraţii generale privind evoluţia istorică a pedepsei penale şi noţiunea acesteia
 • Eлена Георгицэ. Договор  o paзделе имущества  cynpyroв.
 • Anexă. Conţinutul Acordului de asociere dintre Republica Moldova şi UE

 341.24/I-56        IV-57163
DESCARCATI
Implementation of the Association Agreement EU-Moldova : Progress or Regress? [Text tipărit] : Policy Recommendations / peer review : Mihail Popșoi ; Fundația Soros Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. -47 p.

ISBN: 978-9975-87-211-9

Cele șase rezumate de politici ale căror autori sunt experți naționali de frunte furnizează o analiză profundă a stării de lucruri într-o gamă largă de domenii de politici. Problemele identificate de experții și recomandările pe care le formuleaza nu ar trebui doar să contribuie la o dezbatere publică mai informată, dar au si menirea de a ajuta factorii de decizie moldoveni și europeni sa promoveze obiectivele Agendei de asociere în domenii cum ar fi integritatea și anticorupția, finanțarea partidelor, răspunderea juridică, bancară și mass-media. Corupția este cauza principală a crizelor politice și social-economice profunde în Moldova. Acesta

Sumare în română

DESCARCATI
 351 / Е-36           II-711519
 Teoria și practica administrării publice, conf. șt.-practică (2016; Chișinău)
Teoria și practica administrării publice [Text tipărit] : Materialele ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, 20 mai 2016 / col. red. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2016. - 634 p. : tab.
Antetitlu : Guvernul Republicii Moldova ; Academia de Administrare Publică
Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-3019-6-1Sesiunea plenară se axează pe examinarea problemelor privind dimensiunile succesiunii reformei administraţiei publice din Republica Moldova în contextul evoluţiei societăţii în schimbare şi prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018. Aspectele comparate ale acestor şi altor domenii de activitate sunt elucidate în comunicările cercetărilor din Germania şi Ucraina şi prevăd mecanismele consolidării statului de drept prin asigurarea protecţiei procedurale a drepturilor cetăţenilor şi, respectiv, rolul funcţiilor socioculturale universale în dezvoltarea administraţiei publice.

Cele şase ateliere tematice din cadrul Conferinţei, cu participarea cercetătorilor din ţară şi de peste hotare, vin să diversifice problemele teoriei şi practicii administrării publice, reieşind din caracterul interdisciplinar al ştiinţei administraţiei, interconexiunea acesteia cu domeniile ştiinţifice adiacente, dar şi din solicitările practicii administrative. Astfel, problematica ştiinţifică din cadrul atelierelor prevede examinarea subiectelor privind modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene, problemele actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova. Alte probleme actuale puse în dezbatere în cadrul atelierelor ţin de aspectele teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice, tendinţele managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaştere, dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică, precum şi rolul e-Guvernării în dezvoltarea administraţiei publice.
                             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti