Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - UE și Republica Moldova


327.7 / U - 21     IV-57421
 UE și Republica Moldova [Text tipărit] : Mai aproape de Uniunea Europeană / European Union . ─ Chişinău : Uniunea Europeană, 2014. - 22 p. : il., fotogr.

327.7 / E - 90     IV-57420
The EU and Moldova [Text tipărit] : Closer to the European Union / European Union . ─ Chişinău : European Union, 2014. - 22 p. : il., fotogr.


CUPRINS
 • Trei întrebări adresate Ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova,Pirkka Tapiola
 • Relaţiile UE-Moldova: realizarea scopurilor comune
 • Acordul de Asociere - Ce? Care? Cum?
 • Liberalizarea Regimului de Vize
 • Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv (ZLSAC)
 • Cadrul Unic de Asistenţă: Priorităţile pentru Moldova (2014-2017)
 • Acordarea beneficiilor concrete pentru cetăţeni
 • Suportul critic în realizarea reformelor politice prioritare ale UE
 • Parteneriatul Estic
 • Instrumentul European de Vecinătate - un nou instrument, un angajament reînnoit
 • Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate 
 327.7 / A - 95     II-711831 
Avantajele parcursului european pentru Republica Moldova [Text tipărit] / Transparency International - Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 19 p. : il., tab.
ISBN: 978-9975-87-005-4

 • Acordul de Asociere UE-Moldova, care este scopul şi obiectivele, ce va însemna acest Acord pentru cetăţeni şi care sunt avantajele lui. Structura şi esenţa Acordului de 
 • Asociere, ce prevede Acordul de Asociere cu UE.
 •  Cadrul instituţíonal al implementării Acordului de Asociere. 
 • Ce reprezintă Zona de Liber Schimb cu UE pentru Moldova.327.7 / A-90       II-711827

DESCARCATI

Ассоциация с ЕС: Мифы. Страхи. Реальность [Text tipărit] / Ред. вып. : Сергей Ильченко . Кишинев : Policolor, [2015]. - 46 p. : fotogr.

ISBN: 978-9975-4362-9-8


 ...Безусловно, путь в сторону Евросоюза - сначала Ассоциация с ЕС, а затем, в перспективе, и вступление в него, весь этот путь сопряжен с большими трудностями для любой ступившей на него страны, и Молдова не станет здесь исключением. ...

... Путь к ЕС - это трудный путь наверх, к модернизации производства, к новым рабочим местам, к новым отношениям в обществе, гарантирующим демократию, законность и защиту прав личности. В целом же, это нелегкий путь к новому, лучшему, чем сегодня, качеству жизни. Путь трудный и долгий - но с достойным результатом в конце. Путь для тех, кто способен видеть перспективу, и думать не только о своем будущем, но и о будущем своих детей. Иначе лишения начального, самого тяжелого, периода теряют смысл - ведь из опыта других стран известно, что такая модернизация занимает, при хорошем сценарии, 50-60 лет. 


327.7 / E-24       II-711828
Евросоюз - путь в будущее для Молдовы [Text tipărit] / Ред. вып. : Руслан Шевченко . ─ Кишинев : [ s. n. ], 2014. - 44 p. : il.
Antetitlu : Европейский клуб Молдовы

 ISBN: 978-9975-9876-6-2


Авторы брошюры  демонстрируют конкретные шаги и результаты реформирования ращличных сфер жизни молдавского общества , приближающих их к европейским нормам и стандартам .  
Această serie de rezumate ale sectoarelor comerciale își propune să contribuie activ la dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pentru Republica Moldova odată cu punerea în aplicare al Acordului de Asociere (AA). 
327.7 / S -93       IV-57425
DESCARCATI
Support for the Eastern Partnership [Text tipărit] : Stories, facts and figures from the European Neighbourhood Instrument 2014 / European Commission. Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 13 p. : il., tab., scheme.


ISBN: 978-92-79-45821-7 (Print)
ISBN: 978-92-79-45822-4 (PDF)


 Politica europeană de vecinătate (PEV) are drept scop aducerea Europei și vecinilor săi mai aproape, sprijinirea reformelor politice și economice în șaisprezece țări vecine din Europa ca un mijloc de promovare a păcii, stabilității și prosperității economice în întreaga regiune. Acesta este conceput pentru a acentua relațiile bilaterale dintre UE și fiecare țară vecină..
Instrument european de vecinătate (IEV) va continua să asigure procesul de democratizare și să îmbunătățească dezvoltarea economică și socială în vecinătatea imediată a UE, sprijinind astfel procesul de reformă deja efectuată de țările partenere

Vezi

UE: Intrări noi - Septembrie 2017
 
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti