Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Rezumatele Sectoarelor Comerciale


Moldova a crescut substanțial, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește modul cooperării. Relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova reprezintă mai ales un factor important în creșterea economică a țării, așa cum UE a devenit treptat principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.

Această serie de rezumate ale sectoarelor comerciale își propune să contribuie activ la dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pentru Republica Moldova odată cu punerea în aplicare al Acordului de Asociere (AA).


Publicația oferă o imagine de ansamblu asupra sectoarelor comerciale cheie ale economiei Republicii Moldova:

(1) Agricultură,
(2) Servicii de Finantare, Bănci și Asigurări,
(3) Indicații Geografice,
(4) Concurența și Ajutorul de Stat
și (5) Industria Ușoară.

Aceste rezumate oferă oricărui cititor posibilitatea să înțeleagă evoluția și tendințele existente în economia moldovenească, precum și măsurile necesare pentru îmbunătățirea unui anumit sector.

Publicația a apărut în urma cooperării dintre Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Asociația Businessului European (EBA) din Moldova și proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”.

Rezumatele Sectoarelor Comerciale

339.9 / T- 2  IV-57430
Trade Sector IMPACT Briefs 2016 [Text tipărit] / The European Union's Neighbourhood programme for the Republic of Moldova . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2016. - 32 p. : tab., scheme.

Descris de pe cop.

This publ. has been prepared by the EU-funded project "Support to the DCFTA Process in the Republic of Moldova" and implemented by the European Profiles S. A. Consortium, in cooperation with the European Business Associarion (EBA)339.9 / T-82     IV-57429
Trade Sector Briefs 2015 [Text tipărit] / forew. : Tina Golfi ; The European Union's Neighbourhood programme for the Republic of Moldova ; European Business Association (EBA Moldova) . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2015. - 32 p. : tab., scheme.

This publ. was prepared with assistance of : EU-funded project "Support to the DCFTA Process in the Republic of Moldova"339.9/ R - 50 IV-57428
Rezumatele Sectoarelor Comerciale 2015 [Text tipărit] / Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Republica Moldova . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2015. - 37 p. : tab., scheme.

Descris de pe cop.


339.9 K - 78 IV-57427
Краткий обзор коммерческих секторов 2015 г. [Text tipărit] / Программа соседства Европейского Союза для Республики Молдова . ─ Кишинэу : EBA Moldova, 2015. - 37 p. : tab., scheme.

Descris de pe cop.

Данная публ. подгот. в рамках проекта "Поддержка осуществлению УВЗСТ в Республике Молдова", финанс. ЕС и реализ. Консорциумом во главе с АО "European Prifiles"


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti