Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Reprezentarea romilor în colecțiile celor mai importante muzee europene

Carmona S. The representation of Roma in major European museum collections. Volume 1 - The Louvre=Reprezentarea romilor în colecțiile celor mai importante muzee europene  . - Volumul 1 - Muzeul Luvru. – Strasbourg, 2020. - 84 p. [Accesat la 10.09.2020].Ce ne învață operele de artă despre interacțiunea umană și despre grupurile sociale?

Combaterea antițigănismului și a discriminării în diversele sale forme constituie unul dintre domeniile prioritare ale Planului strategic de acțiune al Consiliului Europei pentru incluziunea romilor și turiștilor (2020 - 2025). Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se îmbunătățească percepția publicului larg asupra istoriei romilor și a locului romilor în istoria europeană. 

Cunoașterea și percepția romilor și a călătorilor, a obiceiurilor, profesiei, istoriei, a migrației și a legilor care îi afectează sunt elementele indispensabile pentru înțelegerea situației romilor și a călătorilor de astăzi și a discriminării cu care se confruntă.

Publicația se axează "pe ceea ce ne spun" unele dintre lucrările expuse la Muzeul Luvru, despre locul și percepția romilor în Europa din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea.

Studenții, profesorii și toți ceilalți vizitatori ai Muzeului Luvru care sunt interesați de această temă, vor găsi fișe de lucru detaliate pe 15 tablouri în care sunt reprezentați romi și călători, precum și o broșură explicativă, pentru a încuraja și a promova reflecția asupra contextului lor, creând în același timp legături cu percepția noastră contemporană asupra romilor și călătorilor în societatea actuală.

Cartea poate fi  achizționată 


Carmona S. The representation of Roma in major European museum collections . - Volume 2: The Prado. - Strasbourg, 2020 . - 122 p.


Această publicație se axează "pe ceea ce ne spun" lucrările expuse la Muzeul Prado despre locul și percepția romilor în Europa din secolele XV până în XIX.

Studenții cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, profesori și oricare alt vizitator al Muzeului Prado interesat de această temă, va găsi fișe de lucru detaliate pe 15 tablouri, în care sunt reprezentați romi și  călători, precum și o broșură pentru a încuraja reflecția asupra operelor și a contextului lor, creând în același timp legături cu percepția noastră contemporană asupra romilor și călătorilor în societatea actuală.

Cartea poate fi achizționată
https://book.coe.int/en/minorities/8413-the-representation-of-roma-in-major-european-museum-collections-volume-2-the-prado.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti