Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi - Educație pentru societate : Ghidul profesorului

Biblioteca Națională, inclusiv CPESC și-a imbogățit colecțiile cu un set de publicații „ Educație pentru societate : Ghidul profesorului / Гражданское воспитание : Пособие для учителя’’. 

Ghidul a fost realizat pentru clasele a V-a, VI-a, X-a și XI-a în limba română și limba rusă. Publicațiile au fost elaborate și tipărite de proiectul Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețienă pentru Dezvoltare şi Cooperare. 

„Ghidul profesorului” reprezintă un instrument de sprijin pentru profesori în aplicarea curriculumului la disciplina reconceptualizată „Educație pentru societate”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124/2018. Curriculumul este centrat pe competențe, nu pe conținuturi, competențele specifice disciplinei fiind aliniate la Cadrul de Referinţă al Competenţelor pentru Cultură Democratică al Consiliului Europei. 

„Ghidul profesorului” conține considerații metodologice cu privire la cele 20 de competențe pentru o cultură democratică (valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică) și planurile de lecții. Până a fi tipărite, ghidurile au fost pilotate în toate școlile din țără în anul de studii 2019/2020. Autorii – un grup de experți internaționali și naționali – au ținut cont de lecțiile învățate în urma pilotării și feedback-ul cadrelor didactice. 

În prezent, Consiliul Europei în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează și pilotează „Ghidul profesorului” la disciplina „Educație pentru societate” pentru clasele a VII-a și XII-a. Ghidurile vor fi revizuite după un an de pilotare și tipărite în vara anului 2021. 

Mai mult

373.5/E-25 IV-61693
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 5-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță ; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu. Consiliul Europei . ─ Chişinău, 2020 .-144 p.
ISBN: 978-9975-87-713-8 


373.5 / Г-75 IV-61645
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 5 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ ; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. -152 p.
ISBN: 978-9975-87-716-9


373.5 / E-25 IV-61694
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 6-a / Galina Gumen, Petru Golban, Natalia Popov; Coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; Red. : Aliona Zgardan-Crudu . Consiliul Europei .─ Chişinău, 2020. -120 p.
ISBN: 978-9975-87-714-5 

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967749

Disponibil  https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_6_ro.pdf


373.5 / Г-75 IV-61643
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 6 класс / Галина Гумен, Наталья Попов, Петру Голбан; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. -128 p.
ISBN: 978-9975-87-717-6

373.5 / E-25

Educație pentru societate] : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., fot., tab.
Ghidul a fost elab. și tip. cu suportul proiectului Consiliului Europei "Educație pentru democrație în Republica Moldova"

 ISBN: 978-9975-87-860-9

Disponibil https://mec.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_vii_final.pdf

37.5 / Г-75        IV-63223

Гражданское воспитание: Пособие для учителя : 7 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ [et al.]; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., tab.

Пособие разработано и издано при поддержке проекта Совета Европы "Образование для демократии в Республике Молдова"
ISBN: 978-9975-87-863-0

Disponibil https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_7_ru.pdf


373.5 / E-25 IV-61696
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 10-a / Snejana Dascăl, Serghei Lîsenco, Dorin Popa; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020. -152 p.
ISBN: 978-9975-87-715-2 

Disponibil https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_10_ro.pdf

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967754

373.5 / Г-75 IV-61649
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 10 класс / Снежана Даскэл, Сергей Лысенко, Дорин Попа; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 160 p.
ISBN: 978-9975-87-718-3 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_10_ru.pdf

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967765

373.5 / E-25 IV-61699
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 11-a / Diana Galanton, Olga Elpujan, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020 .-160 p.
ISBN: 978-9975-87-720-6 

Disponibil  https://mec.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_11_ro.pdf

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967757


373.5 / Г-75 IV-61648
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 11 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 168 p.
ISBN: 978-9975-87-719-0

https://mec.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_11_ru.pdf

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967760

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti