Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi - Educație pentru societate : Ghidul profesorului

                                                                                     Actualizat 12.01.2023

Biblioteca Națională, inclusiv CPESC și-a imbogățit colecțiile cu un set de publicații „ Educație pentru societate : Ghidul profesorului / Гражданское воспитание : Пособие для учителя’’. 

Publicațiile au fost elaborate și tipărite de proiectul Consiliului Europei „Educație pentru democrație în Republica Moldova”, finanțat de Agenția Elvețienă pentru Dezvoltare şi Cooperare. 

„Ghidul profesorului” reprezintă un instrument de sprijin pentru profesori în aplicarea curriculumului la disciplina reconceptualizată „Educație pentru societate”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124/2018. Curriculumul este centrat pe competențe, nu pe conținuturi, competențele specifice disciplinei fiind aliniate la Cadrul de Referinţă al Competenţelor pentru Cultură Democratică al Consiliului Europei. 

„Ghidul profesorului” conține considerații metodologice cu privire la cele 20 de competențe pentru o cultură democratică (valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică) și planurile de lecții. Până a fi tipărite, ghidurile au fost pilotate în toate școlile din țără în anul de studii 2019/2020. Autorii – un grup de experți internaționali și naționali – au ținut cont de lecțiile învățate în urma pilotării și feedback-ul cadrelor didactice. 

                                                                                                              Actualizat 12.01.2023
373 / E-25  IV-64669
POPOV, Natalia; CEBOTAR, Natalia; TERGUȚĂ, Violeta. Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.


373.5 / E-25  IV-63269
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 12-a / Olga Elpujan, Diana Galanton, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. -144 p.
Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a5b007

373.5 / Г-75  IV-63225
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 12 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. -144 p.

373.5 / E-25  IV-63267
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 7-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., fot., tab.
Ghidul a fost elab. și tip. cu suportul proiectului Consiliului Europei "Educație pentru democrație în Republica Moldova".
ISBN: 978-9975-87-860-9

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a5b00b


37.5 / Г-75 IV-63223
Гражданское воспитание: Пособие для учителя : 7 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ [et al.]; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен . ─ Кишинэу : [s. n.] , 2021. - 144 p. : fig., tab.

Пособие разработано и издано при поддержке проекта Совета Европы "Образование для демократии в Республике Молдова"
ISBN: 978-9975-87-863-0

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a5b014
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_clasa_7_ru.pdf


373.5/E-25 IV-61693
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 5-a / Iosif Moldovanu, Natalia Cebotar, Violeta Terguță ; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu. Consiliul Europei . ─ Chişinău, 2020 .-144 p.
ISBN: 978-9975-87-713-8


373.5 / Г-75 IV-61645
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 5 класс / Иосиф Молдовану, Наталья Чеботарь, Виолета Тергуцэ ; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. -152 p.
ISBN: 978-9975-87-716-9


373.5 / E-25 IV-61694
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 6-a / Galina Gumen, Petru Golban, Natalia Popov; Coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; Red. : Aliona Zgardan-Crudu . Consiliul Europei .─ Chişinău, 2020. -120 p.
ISBN: 978-9975-87-714-5 

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967749

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a0cd2e
https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_6_ro.pdf


373.5 / Г-75 IV-61643
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 6 класс / Галина Гумен, Наталья Попов, Петру Голбан; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020. -128 p.
ISBN: 978-9975-87-717-6


373.5 / E-25 IV-61696
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 10-a / Snejana Dascăl, Serghei Lîsenco, Dorin Popa; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020. -152 p.
ISBN: 978-9975-87-715-2

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a0cd30

https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_10_ro.pdf
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967754


373.5 / Г-75 IV-61649
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 10 класс / Снежана Даскэл, Сергей Лысенко, Дорин Попа; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 160 p.
ISBN: 978-9975-87-718-3

Disponibil :


373.5 / E-25 IV-61699
Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 11-a / Diana Galanton, Olga Elpujan, Călin Rus, Oana Nestian-Sandu; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020 .-160 p.
ISBN: 978-9975-87-720-6 

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a0cd32
https://mecc.gov.md/sites/default/files/coe_educatie_pentru_societate_clasa_11_ro.pdf

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/967757


373.5 / Г-75 IV-61648
Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 11 класс / Диана Галантон, Ольга Елпужан, Кэлин Рус, Оана Нестян-Санду; коорд. : Корина Лунгу, Думитру Лазур ; ред. : Галина Гумен ; Совет Европы . ─ Кишинэу, 2020 .- 168 p.
ISBN: 978-9975-87-719-0

Disponibil : https://rm.coe.int/0900001680a5b016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti