Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică

Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) a fost adoptat ca reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei (2016) și este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018).

Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (în continuare, Cadrul de referință) este destinat utilizării de către specialiști din toate sectoarele sistemelor de educație, de la învățământul preșcolar la învățământul primar și secundar și până la învățământul superior, inclusiv educația adulților și învățământul profesional. Cadrul de referință oferă o abordare sistematică a proiectării predării, învățării și evaluării competențelor pentru cultură democratică (CCD) și a introducerii acestora în sistemele de educație într-un mod coerent, complet și transparent pentru toți cei interesați. În centrul cadrului de referință se află un model al competențelor care trebuie să fie dobândite de cursanți pentru ca aceștia să participe efectiv la o cultură a democrației și să trăiască pașnic alături de alți oameni în societăți democratice diverse din punct de vedere cultural. Cadrul conține de asemenea descriptori pentru toate competențele modelului.Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) a fost publicat de Consiliul Europei în aprilie 2018 și este constituit din 3 volume: 


Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică.Volumul 1 Context, concepte și model de competențe Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 1 . -89 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].Primul volum conține Modelul de Competențe, așa cum a fost stabilit de o echipă multidisciplinară de experți internaționali în urma unei consultări și cercetări extinse.
Cele 20 de competențe sunt împărțite în patru categorii
  1. Valori, 
  2. Atitudini, 
  3. Abilități și 
  4. Cunoștințe și înțelegere critică – și sunt însoțite de informații despre istoricul modelului, cum a fost dezvoltat și cum ar trebui folosit. 

Cuprins

CAPITOLUL 1 – CONTEXTUL CADRULUI DE REFERINȚĂ 
CAPITOULUL 2 – CE ESTE ȘI CE NU ESTE ACEST CADRU DE REFERINȚĂ 
CAPITOLUL 3 – NEVOIA DE O CULTURĂ A DEMOCRAȚIEI ȘI DIALOG INTERCULTURAL 
CAPITOLUL 4 – IMPORTANȚA STRUCTURILOR INSTITUȚIONALE 
CAPITOLUL 5 – BAZELE CONCEPTUALE ALE CADRULUI DE REFERINȚĂ 
CAPITOLUL 6 – UN MODEL AL COMPETENȚELOR NECESARE PENTRU CULTURA DEMOCRATICĂ ȘI DIALOGUL INTERCULTURAL
CAPITOLUL 7 – DESCRIPTORII – UTILIZĂRI ȘI SCOPURI 59 CONCLUZII 65 GLOSAR DE TERMENI CHEIE 
LECTURI SUPLIMENTARE
Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică .Volumul 2 Descriptori de competențe pentru cultură democratică/ Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 2 . - 65 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d

NOU. Varianta în limba română
Disponibil https://rm.coe.int/cdc-vol2/168097e5d2
[Accesat 20.02.2020]

Volumul 2  conține o serie de afirmații care definesc scopuri și rezultate ale învățării pentru fiecare competență. Acești descriptori au menirea de a ajuta profesioniștii din domeniul educației să creeze situații de învățare care să le permită să observe comportamentul elevilor în legătură cu o anumită competență. Descriptorii au fost testați de școli și profesori voluntari din 16 state membre.

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1 – DESCRIPTORII CHEIE
CAPITOLUL 2 – SETUL DE DESCRIPTORI VALIDAȚI
CAPITOLUL 3 – PROCESUL DE DEZVOLTARE, TESTARE ȘI SCALARE A DESCRIPTORILOR 53 CONCLUZII
LECTURI SUPLIMENTARE
Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică ,Vol. 3.Recomandări pentru implementare/ Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 3 . - 129 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e

NOU. Varianta în limba română
Disponibil https://rm.coe.int/cdc-vol1-/168097e5d1
[Accesat 20.02.2020]

Volumul 3 oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de Competențe în șase contexte educaționale:

Volumul 3 oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de Competențe în 6 contexte educaționale.

  1. curriculum, 
  2. didactică, 
  3. evaluare,
  4.  formarea profesorilor,
  5.  abordarea la nivelul întregii școli și 
  6. prevenirea radicalizării și extremismului.
Cuprins
CAPITOLUL 1 – CCD ȘI CURRICULUMUL
CAPITOLUL 2 – CCD ȘI PEDAGOGIA 2
CAPITOLUL 3 – CCD ȘI EVALUAREA
CAPITOLUL 4 – CCD ȘI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE
CAPITOLUL 5 – CCD ȘI ABORDAREA LA NIVELUL ÎNTREGII ȘCOLI
CAPITOLUL 6 – CCD ȘI DEZVOLTAREA REZILIENȚEI LA RADICALIZAREA CARE DUCE LA EXTREMISM VIOLENT ȘI TERORISM

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti