Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică


Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 1 . -89 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].


Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) a fost adoptat ca reper pentru politicile educaționale de Conferința Permanentă a Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei (2016) și este inclus în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării (2018).

Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRCCD) a fost publicat de Consiliul Europei în aprilie 2018 și este constituit din 3 volume: 

Volumul 1 conține Modelul de Competențe: 20 de competențe împărțite în patru categorii – valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică – precum și informații despre istoricul modelului, modul cum a fost dezvoltat și cum ar trebui folosit.

Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 2 . - 65 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d

Volumul 2 conține descriptori de competență, adică afirmații care definesc scopuri și rezultate ale învățării pentru fiecare competență. Acești descriptori au menirea de a ajuta profesioniștii din domeniul educației să creeze situații de învățare care să le permită să observe comportamentul elevilor în legătură cu o anumită competență.Reference framework of competences for democratic culture = Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică Consiliul Europei. - Strasbourg, 2018. - Vol. 3 . - 129 p. - [Accesat 8 aprilie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e

Volumul 3 oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de Competențe în șase contexte educaționale: curriculum, didactică, evaluare, formarea profesorilor, abordarea la nivelul întregii școli și prevenirea radicalizării și extremismului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti