Faceți căutări pe acest blog

Expoziția Combaterea dezinformării : abordarea europeană

În contextul desfăşurării sesiunilor de instruiri informative în educaţia mediatică privind abordarea fenomenului dezinformării şi manipulării media la 12 si 15 aprilie 2019, Centrul Pro-European de Servici şi Comunicare, BNRM organizează expoziţia „Combaterea dezinformării : abordarea europeană”. 

Expoziţia cuprinde atât publicaţii în formă tipărită, cât şi resurse online ale UE şi CoE ce vizează fenomenul mai sus-numit, inserând documente oficiale („Măsuri de combatere a dezinformării”, „Planul de acţiuni UE”, Cod de bune practici la nivelul UE), instrumente de autoreglementare vizând combaterea dezinformării online și studii privind media electronică, alfabetizare media, manipulare, stiri false  și propagandă în media.UE ÎȘI INTENSIFICĂ ACTIVITATEA ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII
Uniunea Europeană a combătut în mod activ dezinformarea începând din 2015. Ca urmare a deciziei Consiliului European din martie 2015, în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) a fost înființat grupul operativ East StratCom, pentru a „contracara campaniile de dezinformare în curs ale Rusiei”. În colaborare cu serviciile relevante din cadrul Comisiei, grupul operativ se concentrează asupra informării efective a țărilor din vecinătatea estică cu privire la politicile UE, asupra consolidării sectorului mediatic general din vecinătatea estică, inclusiv prin acordarea de sprijin pentru libertatea mass‑mediei și prin consolidarea independenței mass‑mediei, precum și asupra îmbunătățirii capacității UE de a prevedea, a aborda și a sensibiliza publicul cu privire la activitățile de dezinformare pro-Kremlin.


În aprilie 2018, Comisia a prezentat abordarea europeană și instrumentele de autoreglementare vizând combaterea dezinformării online, care cuprindea Codul de bune practici la nivelul UE pentru combaterea dezinformării, sprijinul acordat unei rețele independente de verificatori ai veridicității informațiilor și instrumentele de stimulare a jurnalismului de calitate. La 16 octombrie, Codul de bune practici a fost semnat de către Facebook, Google, Twitter și Mozilla, precum și de către organismul profesional care reprezintă platformele online și de către organismele profesionale care reprezintă sectorul publicitar și agențiile de publicitate.

un Cod de bune practici privind dezinformarea: ca o primă măsură, până în luna iulie, platformele online ar trebui să elaboreze și să aplice un cod comun de bune practici cu scopul de:

a asigura transparența cu privire la conținutul sponsorizat, în special publicitatea de natură politică, precum și de a limita opțiunile de direcționare pentru publicitatea politică și de a reduce veniturile vectorilor dezinformării;
 • a oferi informații mai clare privind funcționarea algoritmilor și a permite verificarea de către terți;
 • a permite utilizatorilor să descopere și să acceseze mai ușor diferite surse de știri care reprezintă puncte de vedere alternative;
 • a introduce măsuri pentru a identifica și a închide conturile false și pentru a combate problema boților care efectuează operațiuni automate;
 • a permite verificatorilor veridicității informațiilor, cercetătorilor și autorităților publice să monitorizeze permanent dezinformarea online;
 • o rețea europeană independentă de verificatori ai veridicității informațiilor: aceștia vor stabili metode de lucru comune, vor face schimb de cele mai bune practici și vor colabora pentru a asigura cea mai largă acoperire cu putință a corectării erorilor factuale pe tot teritoriul UE; verificatorii vor fi selectați din rândul membrilor europeni ai Rețelei internaționale de verificatori ai veridicității informațiilor, care aplică un Cod de principii riguros;
 • o platformă online europeană securizată privind dezinformarea, care să sprijine rețeaua de verificatori ai veridicității informațiilor și cercetătorii universitari relevanți în procesul de colectare și analiză la nivel transfrontalier a datelor, precum și să obțină acces la date din întreaga UE;
 • îmbunătățirea educației în domeniul mass-mediei: un nivel mai ridicat de educație în domeniul mass-mediei le va permite cetățenilor europeni să identifice dezinformarea online și să abordeze conținutul online dintr-o perspectivă critică. În acest scop, Comisia va încuraja verificatorii veridicității informațiilor și organizațiile societății civile să furnizeze materiale educaționale pentru școli și profesori și să organizeze o Săptămână europeană a educației în domeniul mass-mediei;
 • sprijinirea statelor membre pentru a asigura reziliența alegerilor împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai complexe, inclusiv împotriva dezinformării online și a atacurilor cibernetice;
 • promovarea sistemelor voluntare de identificare online pentru a îmbunătăți trasabilitatea și identificarea furnizorilor de informații și a promova o fiabilitate și o încredere sporită în interacțiunile online, precum și în informații și sursele acestora;
 • promovarea unor informații de calitate și diversificate: Comisia invită statele membre să își intensifice sprijinul acordat jurnalismului de calitate pentru a asigura un sector mediatic pluralist, diversificat și sustenabil. Comisia va lansa o cerere de propuneri în 2018 pentru producerea și diseminarea de știri de calitate cu privire la afacerile UE prin intermediul mijloacelor de informare bazate pe date;
 • o politică de comunicare strategică și coordonată, elaborată de serviciile Comisiei, care combină inițiative actuale și viitoare ale UE privind dezinformarea online cu inițiativele statelor membre, va defini activități de informare și de sensibilizare menite să combată dezinformarea și discursurile false despre Europa, în interiorul și în afara UE.

În discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a prezentat, de asemenea, un set de măsuri concrete prin care să se asigure faptul că alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor sunt organizate într-un mod liber, corect și sigur. Măsurile includ o mai mare transparență a publicității politice online și posibilitatea de a impune sancțiuni pentru utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal în scopul influențării în mod deliberat a rezultatelor alegerilor europene.


PLANUL DE ACTIUNI  (decembrie 2018)se axează pe patru domenii-cheie care vizează sporirea efectivă a capacităților UE și îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și UE:


O mai bună detectare: Grupurile operative de comunicare strategică și celula de fuziune a UE împotriva amenințărilor hibride din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și delegațiile UE din țările învecinate vor fi consolidate în mod semnificativ cu personal suplimentar specializat și cu instrumente de analiză a datelor. Se preconizează că bugetul SEAE pentru comunicarea strategică vizând combaterea dezinformării și sensibilizarea cu privire la impactul negativ al acesteia va crește cu peste 100 %, de la 1,9 milioane EUR în 2018 la 5 milioane EUR în 2019. Statele membre ale UE ar trebui să completeze aceste măsuri prin consolidarea propriilor mijloace de combatere a dezinformării.

O reacție coordonată: Un sistem special de alertă timpurie va fi înființat la nivelul instituțiilor UE și al statelor membre pentru a facilita schimbul de date și evaluările campaniilor de dezinformare și pentru a oferi alerte în timp real privind amenințările în materie de dezinformare. Instituțiile UE și statele membre vor acorda prioritate, de asemenea, unei comunicări proactive și obiective privind valorile și politicile Uniunii.

Platforme online și sectorul de resort: Semnatarii Codului de bune practici ar trebui să pună în aplicare rapid și eficace angajamentele asumate în temeiul Codului de bune practici, concentrându-se asupra acțiunilor care sunt urgente pentru alegerile europene din 2019. Printre acestea se numără, în special, asigurarea transparenței publicității politice, intensificarea eforturilor de închidere a conturilor false active, etichetarea interacțiunilor non-umane (mesajele distribuite în mod automat de către calculatoarele „zombie”) și cooperarea cu verificatori ai veridicității informațiilor și cu cercetători din mediul academic pentru a detecta campaniile de dezinformare, a oferi vizibilitate conținutului care a beneficiat de verificări și a disemina acest conținut. Cu ajutorul Grupului european al organelor de reglementare a serviciilor mass‑media audiovizuale, Comisia va asigura o monitorizare atentă și continuă a punerii în aplicare a angajamentelor.

Sensibilizarea și consolidarea mijloacelor de acțiune ale cetățenilor: Pe lângă campaniile de sensibilizare orientate în acest scop, instituțiile UE și statele membre vor promova educația în domeniul mass‑mediei prin programe specifice. Se va acorda sprijin echipelor multidisciplinare naționale de verificatori independenți ai veridicității informațiilor și de cercetători, pentru ca aceștia să poată detecta și expune campaniile de dezinformare din cadrul rețelelor sociale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti