Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - August 2017

341.2 / B - 61  I-1275405
BIRIȘ, Bogran Ovidiu; MUNTEANU, Irina-Daniela; ȘERBĂNESCU, Radu Mihai Identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea aplicării tratatelor în România, în contextul calităţii de stat membru al Uniunii Europene [Text tipărit] / Bogran Ovidiu Biriș, Irina-Daniela Munteanu, Radu Mihai Șerbănescu; Coord. : Ion Gâlea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 30 p.
 ISBN: 978-606-16-0771-6
  
Volumul este strucutrat după cum urmează:
Introducere. De ce este importantă aplicarea dreptului internațional în dreptul intern
Capitolul I Statul de drept şi aplicarea dreptului internaţional în dreptul intern
Capitolul II Dreptul internațional în dreptul intern al statelor
Capitolul III Tratatele încheiate de Uniunea Europeană
Capitolul IV: Raportul dintre dreptul internațional al investițiilor și dreptul Uniunii Europene. Preeminenţa dreptului Uniunii
 ”În loc de concluzie”. Relevanța statului de drept pentru aplicarea de către Uniunea Europeană a dreptului internațional
94 (450) / M - 97              I-1275392
MUSTĂȚEA, Mihaela Italia și construcția europeană : politica externă italiană în primul deceniu postbelic [Text tipărit] : (1945-1955) / Mihaela Mustățea . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 428 p. Bibliogr. : p. 405-427Lucrarea își propune să analizeze principalele etape ale procesului istoric și diplomatic al integrării europene, din perspectivă italiană. Cartea abordează o temă extrem de puțin tratată în România și anume contribuția Italiei și a rolului elitelor sale politice la procesul de construcție europeană, precum și analiza mecanismelor de decizie politică și a strategiilor diplomatice, care au condus la definirea noului statut al peninsulei, în cadrul relațiilor internaționale, după cel de-al doilea război mondial.
351.7 / R - 44     III-128609
DESCARCATI
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională, conferința internațională (2016; Chișinău)Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională [Text tipărit] : Materialele conferinței internaționale, 15 mai 2015 / red. șt. : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Igor Sofronescu ; coord. : Ion Xenofontov, Marin Butuc . ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. - 248 p. : tab.
Antetitlu : Ministerul Apărării al Republicii Moldova ; Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun" ; Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate ; Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova
Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-3048-7-0

Volumul înglobează materialele Conferinței internationale organizată de Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” la 15 mai 2015 cu tema: „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”. Participanții la conferință, specialiști în probleme de securitate și apărare, militari și oameni de știință din Republica Moldova, România, Ucraina, au pus în dezbatere cele mai stringente probleme de securitate europeană și regională, venind totodată cu un șir de propuneri și recomandări concrete privind sporirea ei.
Lucrarea este destinată studenților și profesorilor de la instituțiile de învățământ superior militar și civil, specialiștilor în științe militare și de securitate, precum și unui cerc larg de cititori.
              
314.7 / D - 34     III-128607
DELEU, Ecaterina. Generații secunde de migrație : cazul Republicii Moldova [Text tipărit] / Ecaterina Deleu; red. șt. : Victor Moraru ; Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 344 p. : tab., scheme, h. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi).
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-53-776-6


În ultimii ani vorbim tot mai mult despre copii afectaţi de migraţie, în special despre cei rămaşi singuri, având părinţii plecaţi la muncă în alte ţări. Între timp, copiii care şi-au urmat părinţii în proiectul lor de migraţie au crescut şi au înregistrat rezultate remarcabile. Cresc – şi sunt tot mai numeroşi - copiii născuţi peste hotare. Alţii revin în Republica Moldova împreună cu familia şi, de multe ori, întâmpină piedici în procesul de (re)integrare în grădiniţă, şcoală, societate.

În ce măsură a afectat migraţia numărul copiilor din Republica Moldova? Cum a crescut numărul elevilor moldoveni din Italia - de la 39, în 1998, până la peste 25 de mii, în 2016? Cât interes există în Moldova pentru integrarea copiilor reveniţi din migraţie? Cine sunt minorii migranţi neînsoţiţi – cum ajung copiii noştri să fie singuri peste hotare? Cum au depăşit părinţii migranţi şi copiii lor situaţiile de discriminare? Ce înseamnă de fapt literatura migraţiei - ca formă de expresie a propriilor experienţe, ca valoare documentară şi nu numai? Cum putem utiliza datele statistice la analiza unor procese legate de migraţia cetăţenilor moldoveni în Italia?

Cartea „Generaţii secunde de migraţie: cazul Republicii Moldova” (Chişinău, 2017, 344 p.) reprezintă o abordare complexă a diferitor aspecte ce ţin de integrarea peste hotare a migranţilor moldoveni şi a copiilor lor.
         
                             
316.7 / E - 10     I-1275393
e-Communicating of Europe [Text tipărit] / ed. : Camelia Cmeciu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 234 p. : tab., scheme.
Bibliogr. : p. 231-234
 ISBN: 978-606-16-0787-7

«This volume, as a result of the workshop E-communicating of Europe (with the e-eurociti research project), is aimed to bring together researchers presenting a variety of approaches to the ways in wich the EU and European organizations have (not) succeeded in promoting themselves and their products online at a national, European and international level.»

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti