Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Cartea verde privind cadrul de politică energetică şi climaterică pentru 2030

DESCARCATI
 Cartea verde privind cadrul de politică energetică şi climaterică pentru 2030 = GREEN PAPER "A 2030 framework for climate and energy policies" COM(2013) 169. - 16 p

Cartea verde lansează o serie de întrebări, printre care:
  • Ce fel de obiective legate de climă și energie ar trebui să stabilim pentru 2030, de ce natură și la ce nivel?
  • Cum se poate asigura coerența între diversele instrumente de politică?
  • Care este cea mai bună modalitate prin care sistemul energetic poate contribui la competitivitatea UE?
  • Cum pot fi luate în considerare capacitățile diferite de a acționa ale statelor membre?
    Consultarea se va încheia la 2 iulie. Intenția Comisiei este aceea de a prezenta, până la sfârșitul acestui an, cadrul de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în cel al energiei, bazat pe opiniile exprimate de statele membre, de instituțiile UE și de părțile interesate. 
Claritatea în aceste domenii va oferi certitudine investitorilor și va stimula inovarea și cererea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, sprijinind astfel progresul spre construirea unei economii europene mai competitive, mai sustenabile și mai sigure din punct de vedere energetic. 

Cadrul pentru 2030 se va baza pe experiența dobândită și pe lecțiile învățate grație cadrului pentru 2020 și va identifica aspectele care pot fi îmbunătățite. Făcând acest lucru, vom ține seama de schimbările survenite ulterior cadrului pentru 2020, de exemplu de schimbările din sistemul energetic și din economie, precum și de evoluțiile internaționale.


Detalii  
UE ia măsuri privind clima și energia, în perspectiva anului 2030

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti