Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Februarie 2018

Cuprins
327(4)/ C - 89 I-1278146

Criza Uniunii Europene și ordinea globală în era Trump / Coord. : Valentin Naumescu ; Ed. : Silviu Dragomir, Vasile Dem. Zamfirescu . ─ București : Editura Trei, 2017. -383 p. : fig., tab., h. - (Contributors).
 Volumul think-tankului „Citadel" se doreste, asadar, o diagnoza a Uniunii Europene si a vecinatatilor ei si, prin extensie, o privire mai larga asupra politicii globale, asupra sistemului de aranjamente ale lumii in care traim, la sfarsitul erei Obama si inceputul erei Trump. Fireste, nu avem pretentia de a trata exhaustiv acest moment al crizei (crizelor) europene sau al ordinii internationale, dar reusim totusi sa deschidem, credem noi, cateva directii majore de intelegere a contextului in care ne aflam." (Valentin Naumescu)

 Cuprins
1. Criza ca ameninţare a securităţii: Europa şi vecinătăţile
1.1. O criză a încrederii şi securităţii?
Criza Uniunii Europene şi noua ordine globală. Şapte perspective (Valentin Naumescu)
Despre cooperarea navală a aliaţilor NATO la Marea Neagră (Hans Klemm)
Provocări actuale de securitate în spaţiul euroatlantic (Bogdan Aurescu)
Summitul NATO de la Varşovia: un pas înainte în descurajarea militară a Rusiei? (Iulia Joja şi Octavian Manea)
Ucraina: Euromaidanul pe drumul Revoluţiei portocalii (Armand Goşu)
România, Republica Moldova şi perspectiva dreptului public — două abordări complementare (Radu Carp)
Primăvara nisipurilor mişcătoare: note despre implicarea actorilor internaţionali în războiul civil din Siria (Raluca Moldovan)
Posibile scenarii privind viitorul Uniunii Europene (Georgiana Ciceo)
1.2. Contribuţii ale studenţilor masteranzi
Iranul şi dilema securităţii nucleare în Orientul Mijlociu (Vlad‑Mihai Zubac)
Eficienţa Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene (Delia Chilom)
2. Criza ca schimbare a valorilor şi modelelor culturale, politice, economice
Criza identităţii şi a valorilor europene în contextul globalizării: criza de încredere şi de solidaritate (Nicolae Păun şi Laurenţiu Petrila)
Criza europeană: clivajul dintre politică şi cultură (Marius Jucan)
Mergând pe gheaţă cu frâna de mână trasă: Uniunea Europeană şi deficitul cronic de gândire şi acţiune strategică (Şerban Filip Cioculescu)
Brexit — o explicaţie mai amplă (Daniel Dăianu)
Spre un nou orizont al discursului de politică economică europeană (Un comentariu la o săptămână după Brexit — 30 iunie 2016) (Mircea Teodor Maniu)
Recesivitate, dezagregare, autism: partidele politice tradiţionale americane în competiţia pentru prezidenţialele din 2016 (Gabriel C. Gherasim)
De la democratizare potenţială la noi forme de autoritarism. Evoluţii politice în Africa Subsahariană francofonă (Sergiu Mişcoiu)
Ten Years After. Efectele aderării la Uniunea Europeană în Europa Centrală şi de Est (Ovidiu Vaida)
Am învăţat ceva din criza financiară din 2008? (Rareş Păteanu)
Postfaţă. Intrarea Americii în era Trump. Ce fel de ordine globală urmează? (Sergiu Mişcoiu şi Valentin Naumescu)

327 / R - 49         II-713155

ROŞCA, Ludmila Filosofia Integrării Europene : Curs universitar / Ludmila Roşca; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. -  312 p.-
Bibliogr. : p. 305-312 şi la sfârşitul temelor. - Referinţe bibliogr. în subsol
Apare cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Modulului Jean Monnet
ISBN: 978-9975-56-449-6
Disponibil ; 

 Scopul vizat de autorul cursului universitar: familiarizarea studenţi­lor cu istoria Uniunii Europene, cu construcţia europeană, cu diversitatea modelelor de integrare, de unificare a Europei. Abordarea instituţională a Uniunii Europene permite profesorului să realizeze la curs un studiu comparat al opţiunilor de integrare regională a Republicii Moldova. Convinşi că vectorul european de integrare este alegerea optimală pentru viitorul societăţii moldoveneşti, absolvenţii IRIM vor contribui la reali­zarea obiectivelor politicii interne şi externe ale Republicii Moldova


 327.7 / D - 53     I-1278323

DIACON, Maria. Uniunea Europeană. Istorie şi actualitate: Teste de aplicare la disciplina "Integrare Economică Europeană" / Maria Diacon . ─ Chişinău : [S. n.], 2017. - 72 p. : tab.
Lucrarea a fost realizată cu suportul financiar al Uniunii Eoropene, prin Programul ERASMUS+ şi Modulului Jean Monnet, Proiectul EUTEACH
Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Ştiinţe Sociale
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN: 978-9975-76-219-9

Lucrarea reprezintă un atribut substanţial al procesului de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor pe segmentul teoretic al evoluţiei şi actualităţii integrării europene, cât şi practic, pe segmentul implementării procesului de integrare şi aderare la Uniunea Europeană. Este prevăzută ca un suport adiţional în formarea competenţelor necesare cunoaşterii, integrării şi aplicării cunoştinţelor despre Uniunea Europeană şi partenerii ei, inclusiv. Republica Moldova. Lucrarea reprezintă o continuitate şi o completare a manualului universitar Uniunea Europeană. Istorie şi aclualiiaie şi este dedicată profesorilor, studenţilor, elevilor şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea complexităţii şi dinamicii formării, funcţionării şi continuităţii Uniunii Europene. Lucrarea a fost realizată cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin Programul ERASMUS+ şi Modului Jean Monnet, Proiectul EUTEACH.


620.9 / S - 61   II-713071

SIMONOV, Dumitru. Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul tendinţelor economice mondiale: Monografie / Dumitru Simonov; Coord. : Boris Chistruga . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 213 p. : fig., tab.
Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra "Relaţii Economice InternaţionaleŢ
Bibliogr. : p. 180-203
ISBN: 978-9975-4264-9-7

Monografia este dedicată analizei problematicii securităţii energetice a Republicii Moldova examinată ca instrument de adaptare la provocările globalizării şi tendinţelor economice mondiale. 

O atenţie deosebită a fost acordată determinării interdependenţei dintre securitatea energetică şi creşterea economică naţională, care a permis elaborarea şi calculul unui set de indicatori de evaluare a nivelului securităţii energetice naţionale pentru utilizarea ulterioară de către instituţiile abilitate în calitate de instrument pentru monitorizare, gestionare şi asigurare a securităţii naţionale.

Vezi de asemenea 

IMPACTUL SECURITĂŢII ENERGETICE ASUPRA ECONOMIEI. REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE INSTABILITATE. ECONOMICĂ MONDIALĂ. Specialitatea 521.02 – Economie Mondială; Relaţii Economice. Internaţionale;. Teză de doctor în ştiinţe economice  . - Ch., 2016 . - 191 p.
Disponibil la   www.cnaa.md/files/theses/2016/24226/dumitru_simonov_thesis.pdf
(Accesat la 24.03.2023)

Vezi de asemenea :

Aprofundarea relațiilor UE - RM : Ce? De ce? Cum? (rom, rus., eng)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti