Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi

Raportul anual privind etapa implementării Tratatului de instituire a Comunităţii Energetice =Annual Report On The Implementation Of The Acquis Under The Treaty Establishing The Energy Community. - Viena. - 231 p.

Centru Pro-European a primit de la Comunitatea Energetică, cu titlu de donaţie,  raportul său anual de punere în aplicare a Tratatului de instituire a Comunităţii Energetice lansat cu ocazia reuniunii anuale a Consiliului ministerial al Comunităţii Energetice 

Raportul acoperă perioada cuprinsă între jumătatea anului 2011 şi jumătatea anului 2012. Acesta se concentrează pe progresele realizate în cursul anului trecut, precum şi pe etapele punerii în aplicare a acquis-ului comunitar în fiecare dintre noile părţi contractante ale Comunitatii Energetice.


In toate capitolele raportului este refectată situaţia cu privire la performaţele Moldovei în calitate de Parte Contractantă a Comuniăţii Energetice. Republica Moldova a aderat la această Asociaţie în anul 2009.

Acest raport poate fi consultat în Sala de lectură a Centrului Pro-European, din incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

Continut

Varianta electronica


Alte documente privind activitatea Comunităţii Energetice pot fi consultate pe pagina Organizaţiei, inclusiv şi documentele privind participarea Moldovei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti